Agenda 3:16
Radio 316
Akon
Akon sier: Ønsker alle her på KristenDate en velsignet påske :)
Skriv i megafonen

Forum >> Religion og tro >> Debatt


Åpne profilen til Joseph

Corona og kontrollsamfunnet.

Jeg ser profeter (ja, det finnes noen som har denne tjenesten spesielt også i dag) står frem nå. Noen av dem mener påsken vil snu virustrenden og nesten alle mener at Gud nå ryster verden og at det vil lede til en vekkelse. Det er forøvrig forskjell på profetier fra en "profet" og nådegaven å tale profetisk som mange åndsdøpte kristne har.
Jeg tror også det KAN bli en vekkelse i kjølevannet av Corona, men det er avhengig av at omvendte kristne følger misjonsbefalingen. Gud ønsker å gjøre alt gjennom mennesker. Det starter med deg og meg...
Tror også at noe annet vil vokse frem nå; et sterkere kontrollsamfunn akseptert av alle sekulære. 
Eks.: La oss si at en del av den kristne troen er at kristne skal håndhilse på alle mennesker de har en samtale med. Vi kan vel alle se for oss hva slags press det hadde blitt mot oss i disse dager. Jeg tror det hadde blitt svært uhyggelig veldig veldig fort. 
I Åp. 13, 17 står det at "ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket"...jeg har ingen tanker om hva dette merket kan være, men jeg tror det kan være noe som skaper et enormt press fra de ikke troende mot de troende. Og, jeg tror Corona er en forløper for noe som skaper "allmenn" aksept for at alle kan tvinges inn i noe som er fellesskapets "beste". Det er den ånden som vokser frem nå. Verden endres utrolig fort når frykt setter inn. 
Uansett hva chippen (om det er det som er dyrets merke) er så vil det vel være noe som går imot Jesus Kristus på en eller annen måte ? 
Det er verdt å merke seg at vi kristne ikke skal frykte....

Corona går nok over, men det kommer mer og det kan komme fort...


Husk at tro er ikke å bare tro at Jesus døde for oss og stod opp fra de døde, tro er å stole på ham, ha tillit til ham,  uansett hva som skjer rundt oss...
Åpne profilen til Ester
Enig med deg i det, og viruset er veldig veldig mildt, og det er andre faktorer som spiller inn som gjør at de dør. Ser de i media fokuserer veldig på hvor mange døde og smittede kommer i bakevja. Det har vist seg ut fra statistikken deres at halvparten skylles noe annet enn viruset,også mange vet de ikke om de var smittet av coronna før de døde. Men media bruker det for alt det er verdt for å spre frykt. Jeg har hørt nå på mange eksperter som ikke får mediadekkning,at dette såkaldte viruset er spredt før i ett konsentrert sted, på 150 000mennesker. Whohang er en svær by med ett svært laboratorium hvor de utvikler smitte,og sikkert også vaksiner. Og Bill Gates er jo sterkt innblandet i dette. I følge han ønsker han å sette inn en chip i alle nye vaksiner. Også corona vaksinen. Det skal være en tracher i den slik at de vet hvem som har tatt den og ikke. Danmark har nå enten vedtatt eller har det som forslag å tvangsvaksinere hele befolkningen. Og den som nekter får bot eller 2 års fengsel . Du får ikke komme inn noen sted uten at du har denne vaksinen. Og de får myndighet til å gå inni folks hjem dersom de tror det er smittefare der. Så altså forfølgelse av de som ikke tar vaksinen. Ringer det noen bjeller? Dette høres veldig likt ut det som åpenbaringen skriver om, om dyrets merke.Og dette med proffety skal Herren gripe inn og stoppe menneskenes onde planer,( for de har tenkt å innføre ett verdenssamfunn, tror jeg da,gjennom denne smitten,som egentlig ikke er noe smitte å prate om) Media dekker svært lite fra mennesker som er veldig syke av corrona og hvordan de opplever sykdommen. Der er bare rykter....og NRK er kjennt for å servere falske nyheter som er delevis sannt.
Men må si det er veldig interessant å få med seg det profetiske nå som kommer på løpende bånd. Vi lever i historiske tider...nå kmmer vekkelsen og med stemme talte herren at nå kommer også jeg vil ikke si dommedag,men nasjonene skal få det som dem har sådd,og må betale for det. Dette har alt begynt. Sa Herren. Nå kommer ett jordskjelv, fødtselve, og det vil sjokkere verden, og det kommer på ett sted som ingen forventer det. Og da lurer jeg på om det er det som anton johansen proffeterte, den bølgen fra nordsjøen...vi hadde tidelig vår i år, og det skulle det bli det året....håper jo ikke det. Men man kan jo begynne å pussle sammen bitene...mye skjer nå på kort tid!
Åpne profilen til pensjon
Hadde vi fått vaksine med chip i hadde vi sannsyligvis fått blodpropp temmelig fort. 
Det er greit nok å være kritisk til legemiddelindustrien, men Her var det mye konspirasjonsteorier!

Tallet 666 har ingen ting med noen chip å gjøre! 

Og hvor står det i Bibelen at det vil komme en stor vekkelelse i endetiden?Noen sprer frykt, andre sprer fred...Guds fred, det var det ene og alene Kristus som gjorde: 

"14 For HAN er vår fred, HAN som gjorde de to (jøde og hedning) til ETT da han BRØT NED det gjerdet (loven) som skilte dem, fiendskapen, 

15 da han VED SITT KJØD AVSKAFFET ( se også Kol. 2, 14) den loven som kom med bud og forskrifter. Dette gjorde han for i SEG SELV å SKAPE (ikke føde!) de to til ET NYTT MENNESKE og slik stifte FRED,

16 og i ETT LEGEME (Jesu kropp=menigheten hvor han er HODE, og ikke "roten" som vi leser om oljetreet i Rom. 11, hvor grekere skulle "podes inn" i oljetreet) forlike dem begge med Gud." Ef. 2, 14
.

Dette er "hemmeligheten om oss hedninger i dag", som Paulus forkynner i Ef. 3, 1-13! Denne menigheten er satt i himmelen, Ef. 2, 8...og er "hans verk...SKAPT (ikke født!) til gode gjerninger..."

Den rene jødiske Messias-troende menighet med grekere, som Peter forkynte på pinsedag, måtte "FØDES på nytt"...for de var "FØDT av trellkvinnen Hagar"...hun som er bilde på Sinai-pakten=loven, les Gal. 4, 21ff...hun "FØDER barn til trelldom (under loven)"...de måtte "fødes PÅ NYTT"...det vil skje for jødene når Kristus kommer igjen og oppretter det jordiske riket de hadde løfter om, og som blir forkynt i hele apostelgjerningstiden!

Vi er satt i himmelen (Ef. 2, 6) og er SKAPT til "ett nytt menneske" og er "hans verk", SKAPT til gode gjerninger. 

Både Adam og Eva var SKAPT, det samme er alle engler. 

"Guds fred" måtte SKAPES av ham, ikke fødes av ham!


Ser vi ikke forskjell på de to menighetene og hva som gjleder for dem, så forkynnes det dessverre mye feil i dag...man forkynner det som gjelder den jødiske menigheten som om det gjelder oss troende hedninger i dag...det betyr ikke at man ikke er frelst, men at forståelsen av Guds ord blir helt feil.
Åpne profilen til Ester
Hadde vi fått vaksine med chip i hadde vi sannsyligvis fått blodpropp temmelig fort. 
Det er greit nok å være kritisk til legemiddelindustrien, men Her var det mye konspirasjonsteorier!

Tallet 666 har ingen ting med noen chip å gjøre! 

Og hvor står det i Bibelen at det vil komme en stor vekkelelse i endetiden?Noen sprer frykt, andre sprer fred...Guds fred, det var det ene og alene Kristus som gjorde: 

"14 For HAN er vår fred, HAN som gjorde de to (jøde og hedning) til ETT da han BRØT NED det gjerdet (loven) som skilte dem, fiendskapen, 

15 da han VED SITT KJØD AVSKAFFET ( se også Kol. 2, 14) den loven som kom med bud og forskrifter. Dette gjorde han for i SEG SELV å SKAPE (ikke føde!) de to til ET NYTT MENNESKE og slik stifte FRED,

16 og i ETT LEGEME (Jesu kropp=menigheten hvor han er HODE, og ikke "roten" som vi leser om oljetreet i Rom. 11, hvor grekere skulle "podes inn" i oljetreet) forlike dem begge med Gud." Ef. 2, 14
.

Dette er "hemmeligheten om oss hedninger i dag", som Paulus forkynner i Ef. 3, 1-13! Denne menigheten er satt i himmelen, Ef. 2, 8...og er "hans verk...SKAPT (ikke født!) til gode gjerninger..."

Den rene jødiske Messias-troende menighet med grekere, som Peter forkynte på pinsedag, måtte "FØDES på nytt"...for de var "FØDT av trellkvinnen Hagar"...hun som er bilde på Sinai-pakten=loven, les Gal. 4, 21ff...hun "FØDER barn til trelldom (under loven)"...de måtte "fødes PÅ NYTT"...det vil skje for jødene når Kristus kommer igjen og oppretter det jordiske riket de hadde løfter om, og som blir forkynt i hele apostelgjerningstiden!

Vi er satt i himmelen (Ef. 2, 6) og er SKAPT til "ett nytt menneske" og er "hans verk", SKAPT til gode gjerninger. 

Både Adam og Eva var SKAPT, det samme er alle engler. 

"Guds fred" måtte SKAPES av ham, ikke fødes av ham!


Ser vi ikke forskjell på de to menighetene og hva som gjleder for dem, så forkynnes det dessverre mye feil i dag...det betyr ikke at man ikke er frelst, men at forståelsen av Guds ord blir feil.


Ja,dette orker jeg ikke å bruke tid på en gang...for her er det lite kunnskap og guds ord er temmelig missforstått, som det pleier å være fra deg...selv om du har plukket ut litt bibelvers så ser du ikke det store bildet,og du forstår det ikke...du ser det ikke, du er forblindet og ser ikke. Dine øye er tilsløret.
Mine sauer hører min røst, jeg hører heller på Herren enn på deg.
Åpne profilen til pensjon
Ja, jeg har funnet noen bibelord her fra Efeserbrevet...jeg har ikke annet å forholde meg til enn Bibelen...og Paulus, som var en meget lærd mann, regner jeg med var MEGET NØYE med sitt ordvalg, så ikke noe skulle misforståes. Og jeg regner også med han var full klar over forskjellen på å bli "født" og å bli "skapt". 

Du har nok misforstått...det er ikke vi troende hedninger som er forblindet og ikke kan se,  det er jo etter Guds ord bare jødene som er det! Vi hedninger skal jo HØRE, sier Paulus i Apg. 28, 28. 
Men jødene, som krevde TEGN for å tro, kunne verken se eller høre, de kunne ikke en gang tro det de så, hvordan kunne de da tro det de ikke så? (spurte Jesus dem). Så du har nok misforstått, skal vi tro på Bibelen. 

I dag er det jo så populært å ikke holde seg til norske forkynnere, jeg anbefaler da å høre på
MICHAEL PENNY...og hør hva han sier om hva som ble forkynt i hele Apostelgjeringene. Dere kan høre ham på YouTube, hvor han har mange videoer. 

Angående Apostelgjerningene så kan dere f.eks. søke på denne: 

"Overview of the NT3 The Acts of the Apotsles: Michael Penny" 

Han er ingen selvutnevnt profet...og han leser opp fra en engelsk bibel...hvis det er det som skal til for å tro det som står i bibelen på norsk... 

Men vil du "høre" det samme på norsk, kan du jo lese på "gracepano.com"