Agenda 3:16
Radio 316
per79
per79 sier: Ønsker dere en fin kveld :-)
Skriv i megafonen

Forum >> Religion og tro >> Debatt


Åpne profilen til Ternak

Søker IT-flittig til å lage kristen nettside

Hei

Jeg ønsker å lage en nettside med kristen tematikk og ressurser for å spre evangeliet til det norske folk. Jeg har lett rundt på nettet, men det kommer nesten ingenting opp som er kristne chat-rom, diskusjonsrom- eller fora, eller nettaviser med debattinnlegg om kontroversielle temaer. Det er godt gjemt, og det meste er knyttet til dating eller tradisjonelle eller progressive aviser eller organisasjoner! Det er på tide at vi sprer det sanne evangeliet og har en arena hvor vi tør å stå frem med sannheten om Jesus Kristus, og hvor kristne kan møtes om akkurat det, og ikke hvor dating eller generell politikk eller samfunnet eller verden er i fokus. Jesus og sannheten skal være i fokus.

Jeg søker en eller flere til å hjelpe meg med å lage en slik nettside. Som det står skrevet i Forkynneren 4:9: "Bedre å være to enn én, for de har god lønn for sitt strev."

La oss spre ordet til det norske folk. :)


P.S. Fordel om du er IT-flittig, som det står i tittelen, ellers kommer vi ikke særlig langt.


P.S. For å la dette være en tråd som er åpen for videre diskusjon: Hva tenker dere om hvordan kristne har stilt seg til det verdslige verdisynet og deres radige fremadmars? Mener dere at vi, som det står skrevet i Matteus 16:24: "Da sa Jesus til disiplene sine: Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg."? Følger vi Jesus? Frykter vi Gud over mennesker? Er fokus vårt på rett sted, og har vi våre verdier grundig festet på Guds Ord, eller lar vi oss rive med av samfunnet, og vaier med vinden i stormen?

Hva kan vi gjøre som kristne i Norge i dag? Hvilket ansvar kan vi ta? I kirken og utenom?

Og til sist, hva bør en nettside som tar opp aktuell kristen tematikk inneholde? Hva er viktig å tenke på når vi lager en slik nettside?

Takk for oppmerksomheten, og håper på mange spennende tilbakemeldinger. :)
Åpne profilen til BygdeKar

www.kristen.no  ( kristen startside ala sol.no ) 
www.vl.no  (kristen avis) 
www.dagen.no  (kristen avis) 
www.idag.no (kristen avis)
www.korsetsseier.no (kristen avis) 
www.jesus.no 
www.bigfather.no 
www.radio316.no
www.ptro.no
www.agenda316.no 

nemner bare noen gode kristne nettsider som du kan ta ein titt på.  


Ei slik side som eg trur du vil ha bør inneholde og ha oversikt over dei viktigaste nyhetene innan kristen noreg. inneholde en typ kristen radio lytte greie.  og en oversikt over dei mest kommenterte foruminnlegga. 
skal du lage ei ny forum side bør man tenke gjennom kva slags platfrom og kva slags regler man skal ha. Skal man tillate alle kontroversielle saker . Kva er egentlig sannheten om  Jesus Kristus ..  
Mormornerene sier de forteller  den einaste sannheten 
Katolikkene , Luthereanerane(protestantane)  Frikirkene , pinsevennene, baptistene, Jehovas vitner , Smiths venner  osv osv osv  sier det samme.  kven har rett. kven sier sannheten, kven farer med løgnen. 

Eg trur at det ikkje spiller nokon rolle om du til hører pinsevenn , baptistene, Lutheranerane osv osv osv 
det har null og seie... Det einaste som teller er om du har Jesus i hjerte. 

Eg er desverre ikkje dyktig nok til å bli med på dette prosjektet. men eg vonar du finner 
nokon :)    
Anonym
Jeg vil på det sterkeste anbefale nettsiden gracepano.com som grunnlag og plattform for å lage en ny nettside med rett bibelforkynnelse. Dersom dette er av interesse melder jeg meg frivillig til å hjelpe til med det bibelske innholdet fra gracepano.com dersom nettsidens driver vil gå med på det, men enda mer anbefaler jeg nettsidens driver selv, Jan Lilleby, bibellærer og forkynner i en mannsalder og utrolig kunnskapsrik, men han må selvsagt spørres...kanskje vil du få nei på grunn av hans høye alder nå, og på grunn av hans egne studier i Bibelen og alt han skriver i bøker han gir ut for en billig penge som pdf-format på epost.

Hans forkynnelse vi gi en klar forståelse av hele Bibelen uten alle motsetningene som "ser ut" til å være der og som virker uforståelig for de fleste, motsetninger som kommer til uttrykk i det konglomerat av bibelsyn som er i dag (se eventuelt mine siste kommentarer på din andre tråd her).

Å få en klar forståelse av hele Bibelen med entydige svar, så langt det er mulig,  og spesielt for forståelsen av  NT,  må være den altoverskyggende og viktigste oppgaven for et nytt nettsted, for bare slik kan vi forstå verden også rett. 

En slik avklaring på hvordan vi skal forstå Bibelen er total mangelvare i dag. Leser man alle kristne nettsider i dag så spriker de i alle retninger, det samme gjelder alle kristne medier, et resultat av alle dogmene og Tradisjonen opp gjennom historien, hvor alle mener de har fått åpenbart sitt syn ved Den Hellige Ånd. Men skulle Den Hellige Ånd åpenbare så mange forskjellige bibelsyn, så må Den Hellige Ånd være en forvirrende ånd,  det er den selvsagt ikke.

Den ene og fulle sannhet finner vi bare i Bibelen, den driver ikke med synsing og double-talk, derfor må vi lære å lese den så rett som mulig, selv om ikke det er mulig å forstå alt. Jeg mener at jeg i innlegget "It,s costly to follow Jesus" har utfordret de tradisjonelle dogmer etter tradisjonen.  

Min CV: "Frelst av nåde, ved tro." (Ef. 2, 8)Hvis mulig ville det vært fint å få opplyst dato for forventet tilbakemeldig på søknad, det må gjerne opplyses her på KD, samt kunngjøring av tilsettinger og opprettelse av nettsted.


Søker herved under forutsetning av at plattformes bygges rundt gracepano.com sin bibel-lære, og under forutsetning av at Jan Lilleby godtar min søknad dersom han selv skulle si nei ved forespørsel fra deg, Ternak.  


15.02.2020

Pensjon.
 
Åndelig adresse/bolig: "Satt i himmelen med ham, i Jesus Kristus" (Ef. 2, 6)
Åpne profilen til Johhoa95
Hei!

Jeg er snart ferdig med en bachelor innenfor Informasjonssystemer hvor vi blant annet hadde webutvikling. Regner med det er det tekniske/programmering det henvises til. Jeg kunne godt ha hjulpet til med å lage en nettside ifra bunnen av, men det letteste hadde nok vært å bruke ulike CMS-løsninger som blant annet WordPress. Dette gjør at en kan designe en nettside enkelt via et grafisk brukergrensesnitt og en slipper å kunne HTML, CSS og Javascript/andre frontendspråk. :)

Ikke så sikker på hva innholdet burde være, men et forslag er å forklare ofte misbrukte vers i den konteksten de var ment å leses i. Et eksempel på dette kan være hvorfor Gud instruerte Israelsfolket til å slakte folkeslagene når de inntok landet i Josva. Jeg tror Gud brukte Israelsfolket til å straffe folkeslagene som bodde der for blant annet spedbarnsofring osv.

Ellers er det et alternativ å sette Bibelen opp imot dagens samfunn og forklare hva den sier om enkelte temaer. iTro gjør forsåvidt dette
Åpne profilen til Ternak
Hei, og takk for tilbakemeldinger!


Det er mange gode innspill.

Til BygdeKar: Takk for lenker til kristne nettsider og mange gode forslag! Jeg skal se på de nettsidene som er listet opp.

Til Pensjon: Jeg vet for lite om Jan Lilleby og gracepano.no til å mene noe om dette foreløpig. Da må jeg lese meg opp på det først, før jeg vet om det er noe siden bør bygges på. Uansett tenker jeg det er ugunstig å begrense en nettside til én persons tolkning av Bibelen, når det er Bibelen og Guds Ord som er sentrum for vår tro. En kristen nettside skal jo bygge på Bibelen som grunnstein først og fremst, men det tror jeg vi har en enighet om. Gracepano.no snakker vel allerede om sin egen tolkning. Hvis det er legitimt og i tråd med Bibelen er det selvsagt ikke noe i veien for å nevne viktige elementer også nevnt der i den nye nettsiden. Igjen så må jeg oppdatere meg på hva det handler om. :)

Til Johhoa95: Så kult at du vil bli med på dette! Det er det tekniske/programmering det henvises til, det stemmer. Takk også for gode forslag til innhold. Jeg har sett litt på wordpress, og det virker fornuftig å benytte seg av det. Jeg regner med det er en del som må planlegges og ordnes ift. domene osv. også. Kanskje vi kan snakke mer på melding og finne ut av ting. :)

Hvis flere har gode idéer, fyr løs! Også hvis noen vil være med på dette prosjektet. :)

Selv tenker jeg det er fint å ha fokus på kjernen i kristendommen og oppklare misforståelser, og ha som mål å snakke til en stadig med sekulær verden som trenger å høre sannheten. At det er en nettside for alle, som handler om sentrale temaer vi må forholde oss til i verden i dag, og hvor vi tør å være konfronterende til kanskje sensitive temaer mange ikke vil røre av frykt for å støte mennesker. Jesus og Guds Ord blir ikke formet av verden, men verden blir formet av Jesus. :)

Hebreerne 13:8: "Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid."
Anonym


Til BygdeKar: Takk for lenker til kristne nettsider og mange gode forslag! Jeg skal se på de nettsidene som er listet opp.

Til Pensjon: Gracepano.no snakker vel allerede om sin egen tolkning. Hvis det er legitimt og i tråd med Bibelen er det selvsagt ikke noe i veien for å nevne viktige elementer også nevnt der i den nye nettsiden. Igjen så må jeg oppdatere meg på hva det handler om. :)

....................

Selv tenker jeg det er fint å ha fokus på kjernen i kristendommen og oppklare misforståelserog ha som mål å snakke til en stadig med sekulær verden som trenger å høre sannheten. At det er en nettside for alle, som handler om sentrale temaer vi må forholde oss til i verden i dag, og hvor vi tør å være konfronterende til kanskje sensitive temaer mange ikke vil røre av frykt for å støte mennesker. Jesus og Guds Ord blir ikke formet av verden, men verden blir formet av Jesus. :)(Nå kom jeg i skade for å legge inn en kommentar uten å ha skrevet noe
Anonym


Til BygdeKar: Jeg skal se på de nettsidene som er listet opp.

Til Pensjon:  En kristen nettside skal jo bygge på Bibelen som grunnstein først og fremst, men det tror jeg vi har en enighet om. Gracepano.no snakker vel allerede om sin egen tolkning. 

Selv tenker jeg det er fint å ha fokus på kjernen i kristendommen og oppklare misforståelser,....Jesus og Guds Ord blir ikke formet av verden, men verden blir formet av Jesus. :)Takk for tilbakemelding, Ternak!
Du viser virkelig ungdommelig mot og tiltakslyst, den ros skal du ha!

Fordi du har lagt ut dine planer om dette prosjketet i et debattforum, tillater jeg meg å komme med en kommentar.

Slik jeg leser din kommentar så har du litt av en jobb foran deg dersom du skal sette deg inn i bibelsynet til gracepano.com og andre som er listet opp i søknadene, ikke minst til den kristne dagspressen. Nå var det ikke meningen å bruke gracepano.com som er plattform ene og alene, men som "grunnlag" for en plattform. Dette bibelsynet er i korthet at det er den frie nåde som er gjeldene i vår tidshusholdning, og ikke den messianske jødedom med lov og nåde. 

Slik jeg leser deg har du allerede en klar oppfatning om hva som er et rett bibelsyn, da du skriver: "Selv tenker jeg det er fint å ha fokus på kjernen i kristendommen og oppklare misforståelser." Å ha en klar oppfatning av hva som er kjernen i kristendommen har du selvsagt full rett til, i så måte er vi vel alle mer eller mindre selektivt subjektive. 
Det hadde kanskje vært på sin plass å avklare ditt syn allerede i innlegget ditt,  hvor du "søker" etter interreserte medarbeidere? 

Jeg er nok ikke enig i at "verden blir formet av Jesus", som du skriver,  Jesus sier jo selv hvem som er denne verdens fyrste. Men at de som kommer til tro på Jesus, blir formet av ham, er jo noe annet. At "verden blir formet av Jesus" vil verden nok ikke få oppleve før Jesus oppretter tusenårsriket her på jord, da skal Guds Ånd bli utgytt på en slik måte at ALLE holder loven og ingen trenger å bli opplært i den, hverken liten eller stor. Det blir nok en paradisisk tid for de som får opplevedet, uten demokrati, men med den eneste styreform som kan gi rettferdighet, teokrati. "Da skal Kristus være konge over HELE JORDEN." (Sakarja 14, 9).

Selv mener jeg å se du har en klart bibelsyn, og jeg ser for meg at ditt prosjket kanskje vil bli et bidrag og tilskudd til "Den Verdensvide Kirke", selvsagt kan jeg ta feil her, men hvis det er tilfelle regner jeg selvsagt ikke med å bli tatt inn i "det gode selskap". Ikke ønsker jeg det heller. 

Jeg vil nok helst da tilhøre de som er "utafor" og kan kommentere, og se det som en viktig oppgave for meg. 
Åpne profilen til Ternak
Til Pensjon

Takk for tilbakemelding. Jeg ser du har misforstått meg litt, så jeg oppklarer her i tilfelle andre også skulle ha lest meg feil. Vi er vel alle enige om at kristendommen er å følge Jesus, og at Gud har et ønske for våre liv og hvordan vi skal leve.

Som vi har diskutert tidligere i en annen tråd er det nåde som gir frelse, men det betyr ikke at Gud er likegyldig til hvordan vi lever livene våre. Og derfor poengterer jeg at Jesus er den samme i går, i dag og for alltid fordi Jesus og Guds Ord forandres ikke av vår kultur og av hvordan samfunnet vårt vaier fram og tilbake, men Gud er den samme for alltid. Hvis kulturen skulle avgjøre Guds vilje for våre liv hadde vi jo også kunnet flytte til den kulturen som i tiden gjenspeiler nettopp det på best måte der og da; for det er mange kulturer her i verden, og du skal ikke reise langt før det du er vant til blir snudd på hodet.

Riktig bibelsyn er slik jeg forstår det hva som står i Bibelen. Når jeg skriver oppklare misforståelser mener jeg argumenter og spørsmål som blir stilt mot kristendommen basert på feiltolkning av Skriften, også på grunn av mangel på kunnskap og kontekst. Når jeg da nevner kjernen i kristendommen mener jeg at det bør være en nettside for alle, som er relevant for de som ikke nødvendigvis allerede er dypt inn i teologi og beleste, men for de som trenger å høre sannheten om ting som samfunnet vårt i dag skaper forvirring rundt.

I tillegg har jeg selvsagt også tanker om hva en slik nettside bør inneholde, det bør være en forutsetning for å komme til tankene om å opprette en slik nettside. Og sammen med andre kan vi finne gode idéer og løsninger som til sammen blir noe bra.

Når det gjelder fora, så er dette et diskusjonsforum og ikke et debattforum. Det vil si at det er åpent for debatt der det er naturlig, men alt trenger ikke å være en debatt; det hadde blitt veldig slitsomt. Det er fint at vi også kan bruke fora til naturlig ordskifte, meningsutveksling og oppbygging.

Selv om dette er et forum som åpner for debatt er vel målet vårt å komme til enhet i Jesus Kristus og bygge hverandre opp. Personlig mener jeg at alle de forskjellige kirkesamfunnene på den ene siden belyser og utdanner seg spesielt på forskjellige områder i kirken, og det kan være fint, men på den andre siden skaper det unødig splittelse i kirken. Det er én allmenn kirke, Den Hellige Ånd. Gud har én ånd. Og selv om vi fokuserer forskjellig, også mye på grunn av våre personlige egenskaper, så bør vi ha enhet i at det er én sannhet som gjelder for alle, og Gud er ikke en delt karakter.

Når jeg også nevner at Jesus former verden så mener jeg ikke nødvendigvis at jeg med det reflekterer i beste måte hvordan det utspiller seg i dag - beklageligvis. Jeg mener, igjen, at Jesus ikke formes av verden, men Guds rike bygges opp sakte men sikkert, og vi skal leve med en mentalitet hvor én dag skal Guds rike komme på jord, og vi er alle soldater for Gud for at det skal bli tilfelle. Derfor lever vi med en mentalitet om at Guds rike skal komme på jord, og dermed skal verden til slutt bli formet til Jesus og Guds ord. Selv om det ikke er slik riktig enda betyr ikke det at vi ikke kjemper for samme sak, for Guds rike.

Ellers god ettermiddag. :)
Anonym
Til Pensjon
.

Når det gjelder fora, så er dette et diskusjonsforum og ikke et debattforum. Det vil si at det er åpent for debatt der det er naturlig, men alt trenger ikke å være en debatt; det hadde blitt veldig slitsomt. Det er fint at vi også kan bruke fora til naturlig ordskifte, meningsutveksling og oppbygging.


:)


Til orientering: 


For å skrive et innlegg må man først velge emne det skal skrives under. Øverst på den siden står følgende: 


Forum>>Religion og tro>>Debatt>>Svar   (utheving og understreking gjort av meg).


Det står IKKE NOE om at at "det er åpent for debatt der det er naturlig, men alt trenger ikke være debatt; det hadde blitt litt slitsom."  


Åpne profilen til Ternak
Til orientering: 


For å skrive et innlegg må man først velge emne det skal skrives under. Øverst på den siden står følgende: 


Forum>>Religion og tro>>Debatt>>Svar   (utheving og understreking gjort av meg).


Det står IKKE NOE om at at "det er åpent for debatt der det er naturlig, men alt trenger ikke være debatt; det hadde blitt litt slitsom."  

Hvis du går på forsiden og til "Forum" står det tydelig "Diskusjonsforum" over samtlige kategorier av fora. I tillegg står det "ønsker du å diskutere (...)". Det er mulig at nettsiden ikke er helt enig med seg selv, men ånden til et forum er uansett å kunne skrive om saker, drøfte, lufte idéer og tanker og alt som normalt går under diskusjon. Hvis du har en ånd som ønsker debatt i enhver sammenheng tenker jeg at du bør gå en runde med deg selv. Jeg tror riktig ånd er å arbeide for enhet i sannheten i enhver sammenheng; debatt der det trengs og annen kommunikasjon der det trengs. Å alltid oppsøke debatt kan oppleves fiendtlig og skape splittelse, og det er ikke riktig mentalitet.

Denne tråden legger i hvert fall ikke spesielt opp til debatt, som jeg regner med fremkommer ganske tydelig, men til berikende idéutveksling til hvordan en kristen nettside kan lages; hvor jeg ber om teknisk bistand og forslag. Det er ikke en "vinner" i denne tråden; vi er alle vinnere med et felles mål - å fremme Guds rike; og hvordan vi potensielt kan gjøre det i en ny kristen nettside er i fokus.
Anonym
Retorikk.