Agenda 3:16
Radio 316
Akon
Akon sier: Håper alle her inne har en fin søndag :)
Skriv i megafonen

Forum >> Religion og tro >> Debatt


Åpne profilen til Liaejens

Vi må våge å håpe ,drømme og Tro.

Det er tid for og ønske hverandre ett godt nyttår .Det er kansje ikke då lett og gjøre det.Mye i verden taler imot at året ska bli godt.Det er vanskelig og åpne en avis uten å møte på sinne ,hat og fortvilelse. I Bibelen står det at Dere skal høre om kriger,og det ska gå rykter om krig.Det er nesten ufårståelig at disse gamle ordene av Jesus har aktualitet nå mere enn 2000 år etter.Det kunne vært sagt i dag .Men Jesus legger til .Se til at dere ikke lar dere skremme .Kansje føler noen av oss i dag nettopp på uro med tanke på tiden som ligger foran?Men vi må ikke la oss skremme .Istedet oppfordres vi til og kjempe mot det vonde ,mot hat,mot mistro,og fortvilelse. Hva tenker dere på forum om dette?
Anonym

Å kjempe mot det vonde, mot hat, mot mistro og fortvilelse er kanskje ikke så enkelt for hver enkelt av oss, tror jeg. 

Vil imidlertid bare nevne en kort artikkel på nettet som heter "Profeti og oppfylleselse, av Kjell Dahlene"...kan skrive akkurat dette som søkeord så kommer linken til den opp.  Her tar han bl.a. for seg "tegn i tiden". 

"Mange bibelord har fått en delvis oppfyllelse, mens den endelige oppfyllese venter. Det profetiske ord er da ikke gitt oss til beregning, men til beredelse.
Etter som denne tidshusholdning nærmer seg slutten vil situasjonene vi møter i tiden passe som hånd i hanske til det profetiske ord. Det vil utfordre den våkne menighet til å kjempe og være rede og til å nytte den tiden som er igjen. De har bare dagen. Natten kommer da ingen kan arbeide.
Guds ord formaner oss til å være opptatt med, arbeide med og la oss inspirere av det profetiske ord. Det er med å stadfeste hvem Gud er. Det vil styrke vår tillit til det Ordet han har gitt oss i Bibelen. Det vil gi oss større frimodighet og myndighet og åndekraft, når vi kjenner Herrens ord og åpenbaring....." skriver han blant annet. 

Tror det kan være  OK  å lese gjennom artikkelen, tar ikke mange minuttene. 
Åpne profilen til Liaejens
Takk for svar Pensjon.
Anonym
"Vi må våge...",  slik begynner overskriften på innlegget til Liaejens, rett nok "våge å håpe og Tro". Jeg vil likevel si vi også bare våge. Her til lands, og ikke bare her, lever vi nå i en tid hvor ytringsfriheten og menigsmangfoldet er i stor fare. Hva vi skal mene og hvordan vi bør være blir i stor grad nå styrt av en elite, ikke minst media med statsstøtte. Kommer noen med andre meninger enn denne eliten står for, blir de fort stigmatisert som dumme og det som verre er. Resultatet blir ofte at folk ikke tør å gi uttrykk for meninger som går på tvers av "korrektheten" til denne eliten, ytringsfriheten står rett og slett i fare og vi er mer og mer i ferd med å få et meningstyrrani. 
Da internett kom jublet politikerne, det ville virke svært berikende for debatten å få et meningsmangfold. Men det gikk visst ikke helt som de trodde og sa. I dag kontrollerer de samme politikerne meningsinnholdet med å gi statsstøtte bare til de media som holder fram deres politikk (les politiske korrekthet og mainstream linje), jamfør vår nye religion klima-og miljøhysteriet m.m. Denne statsstøtten gis av dine og mine skattepenger. Bare NRK alene får ca 7 milliarder kr av disse. Nå har de lagt ned kommentarfeltet sitt under dekke av at de må ivareta personvernet, debattplattformen deres skulle visst være utrygg. 
At store deler av hele det statsstøttede mediapparartet i dag ikke gir oss et nøytralt og usensurert nyhetsbilde, er en kjent sak, våre tanker og meninger skal påvirkes og styres etter elitens budskap, meningsmangfoldet ser ut til å bli mer og mer et meningsdiktatur. De som ikke er med på et slikt kjør og har et kritisk syn på dette, får ikke statsstøtte, de må ikke innbille seg noe!
Denne innsnevringen av ytringsfriheten er kanskje en av de støre farene vi har i vårt "demokrati" i dag. Stadig flere og flere medier har lagt ned sin kommentarfelter, også kristne medier. Og der kommentarfeltene ennå finnes, bør man helst ikke uttale seg kritisk og fritt, da blir man nok fort stemplet. Det skal ikke lønne seg å mene noe annet enn det "korrekte", man bør helst holde kjeft. 
At ytringsfriheten og meningsmangfoldet blir "kneblet", er kanskje en av de største utfordringer vi står overfor...kanskje en endetidstegn? Jeg vil derfor utforde alle, særlig dere unge, til å være undersøkende i deres måte å skaffe dere informasjon på om det ene eller det andre som angår oss, gjerne også i  bibelske spørsmål, i dag er internett et glimrende redskap til det. Og våg å si fra, det står om vår alles frihet til retten til å ha en mening, enten vi er kristne eller ikke,  uten det vil det tankegods vår frihet og grunnlov er bygget på i beste fall bli et skinndemokrati. Ingen vil vel tilbake til fordums tider? Som kristne bør vi ikke ta del i det som vil styre våre tanke i  frykt for å bli sett utenfor den almenne hop. Det var denne frykten jødene kjente på, mange av dem trodde Jesus, men i frykt for at de ville bli utstøtt fra synagogen, turte de verken å si fra eller omvende seg, det tryggeste var å holde seg "innafor". Det kan få alvorlige konsekvenser.  
Anonym
Vi må våge å håpe, drømme og tro.
Takk for ønsket om et godt nytt år og de gode ordene.
Gud velsigne oss og bevare oss alle i det nye året, at vi kan vokse i tro, håp og kjærlighet.
Det trenger vi Den Hellige Ånds hjelp til. I oss selv finner vi intet godt, slik humanistene lærer.
Han som har begynt den gode gjerning i oss, må fullføre den inntil verdens ende. 
Når vi ser tidens tegn skulle vi vente med glede på Han som skal komme igjen for å hente oss hjem til Himlen.

Anonym
"HÅPE OG TRO"

Verden ligger i det onde: "Han som gav seg selv for våre synder for å fri oss ut fra denne nåværende onde verden, etter vår Guds og Fars vilje." Gal. 1, 4. 
"...for dagene er onde", Ef. 5, 16. 

Når vi ser denne verden så er det lett å bli både fortvilet og mismodig. Men Jesus sa: "Jeg har ikke kommet for å gi dere mismots ånd." Altså er ikke mismot noe som kommer fra ham, så mismodige skal vi ikke være, kanskje. Både Jesus og Paulus sa: "Vær glade!" Selvsagt for den tro og håp vi har i Kristus, i vårt hjerte.

Jeg anbefaler å lese Efserbrevet og Kolosserbrevet, ikke minst til håp og glede, i vårt hjerte. To sitater fra dem:

"17 Jeg ber om at Vår Herre Jesu Kristi Gud, HERLIGHETENS Far, må gi dere visdoms og åpenbarings Ånd, til visdom om seg,
18 og gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket HÅP han har kalt dere til, hvor rik på
herlighet hans arv er blant de hellige..." Ef. 1. 

Vårt håp er i himmelen?:
Kol. 3: " 1 ER dere da oppreist (vi ER jo det! Ikke noe vi skal bli!) med Kristus (se Ef. 2, 6), så søk 
d
et som er DER OPPE, der KRISTUS SITTER ved Guds høyre hånd.
2 La deres sinn være vendt mot det som er DER OPPE, ikke mot det som er på jorden.....
4 Når Kristus, vårt liv, åpenbares, DA skal også dere åpenbares med ham I HERLIGHET!."


Dette kan ikke gi mismot, bare glede, i vårt hjerte...vårt håp er DER OPPE! Han vil en dag komme for å åpenbare oss I HERLIGHET med seg, med sin herlighet, som vil overgå all vår forstand. 
Ikke rart Paulus da lovpriser Gud:

Ef. 1: "3 Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som HAR velsignet oss med ALL ÅNDELIG VELSIGNELSE I HIMMELEN ("der oppe&
Anonym
"Vær glade!" sa både Jesus og Paulus. 

Det kan nok være nok av grunner til at vi kan være både trise og lei oss, vi kan ha mange prøvelser, da ligger kanskje ikke gleden utenpå oss, akkurat. 

Men vi får være glade i vårt hjerte! Selv om livet kan være vanskelig. Å da ha denne gleden i sitt hjerte er vel det som kalles salighet, tror jeg. Den trenger ikke vises utenpå. Bare Gud kan gi oss salighet, glede i VÅRT HJERTE. Selv om denne verden kan være vanskelig å leve i. For vi har vårt håp i Kristus. Den herlighet han vil gi oss i evighet med ham er så mye, mye, ufattelig mye større enn de kortvarige trengsler vi nå måtte ha. 

JA, klart vi får "håpe, drømme og Tro"! Hva annet skulle kunne holde oss oppe...i vårt hjerte?
Åpne profilen til Liaejens
Takk for svaret Nordlending.