Agenda 3:16
Radio 316
Sveinung
Sveinung sier: Du er sola i mitt liv, jeg er så glad i deg! Du og smilet ditt, varmer hjertet mitt.....
Skriv i megafonen

Forum >> Fritid >> Debatt


Anonym

Julestemning 2019

                

Oslo Kristne Senter inviterer til gratis julekonsert den 15. desember. Ta med deg familie, venner og naboer på en opplevelse som garantert vil skape julestemning.

Sted: OKS Romerikskirken, Kjeller (utenfor Lillestrøm)
Tid: klokken 15 og 18.

For mer info: www.oks.no 

V E L K O M M E N :)    

      
Anonym
Hedensk fest ( Julefeiring ) i dagens kirker. Lunkene menigheter. Ett bein i kirken og ett i verden

"Når jeg studerer Skriften, blir jeg skremt for Guds Israel i de siste dagene. De blir oppfordret til å flykte fra avgudsdyrkelse. Jeg frykter at de sover og er så i samsvar med verden at det ville være vanskelig å skjelne mellom ham som tjener Gud og den som ikke tjener Ham. Avstanden blir større mellom Kristus og Hans folk, og blir mindre mellom dem og verden. Karakterene på skillet mellom Kristi bekjente mennesker og verden har nesten forsvunnet. Som det gamle Israel følger de etter vederstyggeligheten av nasjonene rundt seg." - (1T p.276 )

"Det er ikke trygt for Herrens arbeidere å delta i verdslige underholdninger. Assosiasjon til verdslighet i musikalske linjer blir sett på som ufarlig av noen. Men slike er på farlig grunn. Dermed søker Satan å føre menn og kvinner på villspor, og dermed har han fått kontroll over sjeler. Så jevn, så plausibel er fiendens arbeid at hans bedrageri ikke blir mistenkt, og mange medlemmer av kirken blir mer elskere av glede enn elskere av Gud." - ( Manuskript 82, 1900.)

"Det er ikke noe mer krenkende i Guds syn enn å vise instrumentell musikk når de som deltar ikke dedikerer det til, eller ikke lager melodi i hjertet til Herren. Det tilbudet som er mest søtt og akseptabelt for Guds syn, er et hjerte gjort ydmykt ved selvfornektelse, ved å løfte korset og følge Jesus. Vi har ikke tid til å bruke på å søke disse tingene som bare gleder sansene. Nøye hjerte søk er nødvendig. Med tårer og hjertebrodd tilståelse må vi komme nær Gud som gjør at Han kan komme nær oss." - ( Review and Herald, 14. november 1899. Evangelism, s. 510)

"Jeg føler meg skremt når jeg overalt overvåkner useriøsheten til unge menn og unge kvinner som bekjenner seg til å tro sannheten. Gud ser ikke ut til å være i tankene deres. Deres sinn er fylt med tull. Samtalen deres er bare tom, forgjeves snakk. De har et ivrig øre for musikk, og Satan vet hvilke organer som skal begeistres for å animere, oppsluke og sjarmere sinnet slik at Kristus ikke er ønsket. Sjelens åndelige lengsel etter guddommelig kunnskap, for en vekst i nåden, er mangelfull." - (Testimonies, Vol. 1)  - Fra Herrens budbringer, Ellen White.