Agenda 3:16
Radio 316
Honey2021
Honey2021 sier: Takk i like måte ??
Skriv i megafonen

Forum >> Religion og tro >> Debatt


Anonym

Tjenersinn - tjener du Gud eller mennesker (inkl. deg selv).?

Noen ting (ustrukturert og absolutt ikke komplett) som kjennetegner mennesker som er i Kristus:

Mennesker liker rett og slett å være rundt deg, du er en velsignlese for mange. 
(Gud velsigner de som velsigner andre, det er et åndelig prinsipp i Guds rike).

Mennesker merker at du er annerledes på en god måte, du er rett og slett et lys.

Du ber mer for andre enn for deg selv. 

Du omgås mest kristi kropp på fritiden, men du behandler absolutt alle runde deg med vennlighet, også de som banner og syter.

Du tenker mer på hvem ufrelste kan bli enn hvem de er akkurat nå.

Gir du av deg selv  (tid og penger) uten å forvente å få noe igjen.

Har du fokus på alt hva du kan gjøre i Kristus og ikke på hva du ikke kan gjøre ?

Du hører Guds røst, dvs at du lar deg lede av Den hellige ånd. Dvs at du av og til gjør ting i Guds tjeneste som ditt kjøtt ikke har lyst til å gjøre (Gud utfordrer deg). Og ja, du må være åndsdøpt (bekreftes ved tungetale) for å kunne leve i dette. Kom ikke her og si at dette ikke er bibelsk (Apostelenes gjerninger)  eller at dette alltid er falske ånders manifestasjoner. Jesus ble beskyldt for å representer djevelen av Farriseerne. (igjen; frukttesten).

Du søker å komme ut i det du er kallet til i Kristi kropp. Alle som er frelst har et kall og alle har nådegaver.
De som påstår at dette er ting som har "opphørt" , de lever ikke i sannheten, hører ikke Guds røst og følgelig er de ikke frelst (de som fornekter dette). 
Hvorfor er det noen som lever i dette og noen som ikke gjør det ? Hvem har "rett" ? De som lever i dette, slik det er beskrevet i NT, eller de som påstår at dette må være falske ånder ?
Da er det bare å gå tilbake frukttesten. Hva er frukten  i mengheten og i deg ? 
Møter mennesker Gud der ?  Er Jesus Kristus og Guds rene ord i fokus ? 
Blir de mennesker oppløftet, oppbygd, utrustet, eller blir de styrt og manipulert ? 
Bekrefter DHÅ budskapet med tegn og under ?
Er alle tjenere i menigheten ? De som leder skal være dine tjenere, akkurat som du tjener dem, ikke mennesker som forteller deg hva du skal gjøre.  At de gir deg profetiske ord på veien er noe helt annet.
Er det DHÅ som styrer det som skjer, (når alle er tjenere)  eller er alt menneskestyrt ? I en menneskestyrt menighet finnes det ingen tegn og under fra Gud fordi DHÅ ikke er virksom der. 

Egentlig er alt dette veldig enkelt, så enkelt at mange aldri skjønner det. Det krever bare overgivelse til Kristus. Han virker i oss, både vil å ville og å virke , etter hans gode vilje  OM han får ha styringen.
Han styrer oss ikke om vi bare leser hans ord og gjør vårt beste for å følge hans vilje, vi kan bare følge hans vilje ved å overlate rattet i vårt liv til ham. Du kan ikke vandre i ferdiglagte gjerninger om du ikke overgir din vilje til Jesus.

Stikkordet er som alltid relasjon med den levende Gud...ikke død religion. Dvs at levende vann får renne gjennom oss og ut til verden...ikke at vi skal kjempe oss inn mot Gud ved gode gjernnger.
Anonym
Jeg vil gjennta, for dette er så utrolig viktig:


Du kan ikke tjene Gud uten en personlig og direkte relasjon !

Det betyr at du ikke kan ha andre mennesker mellom deg og din relasjon med Gud. Det betyr ikke at du ikke kan ta imot råd fra dine brødre og søstre, men alt må prøves. Stemmer det de sier med det ånden i deg allerede har fortalt deg ? Da blir det en bekreftelse og Gud gir mange bekreftelser. Noen ganger uten at du ber om det, men du kan også be om det..
De som lever i dette vet hva jeg snakker om...


Du kan ikke tjene Gud, slik han ønsker,  om du ikke hører hans røst (Den hellige ånd sin ledelse) !

Du hører ikke røsten, om du ikke er døpt i den hellige ånd, som altså bekreftes ved tungetale.
Tungetalen får du ikke om du ikke overgir deg, noe som er en forutsetning for å kunne la deg lede av DHÅ.
Al dette henger sammen på en veldig ukomplisert måte. 
Du kan selvsagt være frelst uten åndsdåp og tungetale, men Guds kraft får du ikke uten åndsdåpen. 
Tungetale er ikke noe stempel på din tro som sier at nå er du bedre enn andre kristne, eller mer rettferdig,  men, det er et bevis på at du har mottatt kraften som gjør deg i stand til å bære mye mer frukt.


Igjen, jeg viser til hele apostelenes gjerninger som viser oss hvordan Gud vil vi skal leve.

Jeg sier ikke at min teologi og forståelse av skriften er 100% rett, men jeg har sett og opplevd nok til å vite at Guds ord ikke har gått ut på dato i alle fall. Det overnaturlige livet i ånden er tilgjengelig for oss i dag  som for apostelene. 
Man kan sikkert konstruere  egne teologier for å forklare hvorfor apostelene oppleved flere helbredelser enn vi opplever i dag, men hva skal det forklare egentlig ? At Guds ånd ikke er virksom i dag ?
Det stemmer ikke, veldig mange opplever det i dag....jeg har selv opplevd det (om enn i mindre grad enn jeg lengter etter å se)....Gud er den samme..
Kanskje forklaringen på at akkurat du ikke ser dette er at du ikke lever livet i ånden ?
Jammen...hvordan kan du vite at det ikke er onde ånder i deg som gir deg evne til å "helbrede"  sier du.
Da sier jeg; frukttesten...

Jeg har lagt merke til at mange av de som ikke lever i Guds kraft har en god mennesklig evne  til å finne forklaring på /rettferdiggjøre for seg selv,  hvorfor det skal være slik. 
Ikke  vær en av dem som går i djevelens tjeneste ved å fornekte Guds kraft !
Anonym
Vær uenig med meg..), med egne ord, og gjerne med bibelsitat, men vennligst ikke dynk tråden ned med kopier av hva andre mennesker mener...