Agenda 3:16
Radio 316
Akira
Akira sier: Ønsker alle en fantastisk helg og venter fortsatt spent på brev fra akkurat deg.
Skriv i megafonen

Forum >> Religion og tro >> Debatt


Åpne profilen til Kaj

Gud er god, og bare god

Er det mulig at Gud kun kan gjøre godt?

Johannes sier at "Gud er lys, og det er ikke noe mørke i ham." (1.Joh.1.5)

Gud kan ikke lyve (Tit.1.2), og det er rimelig å anta at Gud heller ikke kan verken stjele eller drepe.

Et godt tre bærer god frukt og et dårlig tre dårlig frukt.
Det vil si at en god Gud ikke kan gjøre noe ondt, ikke kan ta liv.

Det vil også si at det ikke var Gud som sendte plagene over Egypt, der alle de førstefødte barna av egypterne døde i den tiende plagen. Det kan heller ikke ha vært Gud som ødela Sodoma og Gomorra.

"Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge". Joh.10.10.

Gud er ikke tyven, han vil aldri verken stjele, drepe eller ødelegge - aldri.

Du er et menneske, og du kan ikke få et hundebarn. Du kan kun få et menneskebarn, for det er etter din natur.
På samme måte vil det være i full strid med Guds gode natur å ta liv. Han verken vil eller kan ta liv.

Tenk det: Gud kan ikke lyve, uansett hvor mye han vil. Selvsagt vil han ikke, men poenget er at han er begrenset av sin natur. Han kan ikke tvinge deg, han kan ikke skremme deg, han kan ikke på noen måte gå imot sin gode natur. Han kan kun gi liv, helbrede, frelse og elske.

Gud kan ikke hate mennesker, for den som hater sin bror vandrer i mørket og er ikke i Gud.

Jeg tror den største faren vi kan stå overfor, er å feiltolke Guds natur, og tro at han er både god og ond, at han både gir liv og tar liv. Joda, jeg vet at man omskriver dette slik at drap er godt når Gud gjør det, men det er å kalle det ondt godt, og det er ondt i seg selv. Et slikt gudsbilde fremmer tanken om ofring, det vil si gi noe for å få noe. En transaksjon/handel, ofring av krefter og tid og/eller liv for å fortjene noe. En handel skjer typisk mellom likemenn.

Dersom Gud er fullkomment god blir han langt mer tiltrekkende for oss, enn det gudsbildet preget av Gamle Testamentet der Gud liksom står bak ekstreme straffedommer som steining, hele systemet med dyreofringer og omskjæring, samt omfattende nedslaktninger av forskjellige folkeslag.

Vi må derfor prøve åndene, og vi må se på fruktene, for fruktene avslører. Handler det om tyveri, drap og ødeleggelse så kommer det fra Satan - alltid. Joda, ofte har Satan gitt seg ut for å være Gud, slik han gjorde på Sinai, der han kom i mørke skyer, med jordskjelv og hagl, og skapte stor frykt blant folket.

Viser side 1 av 3 sider, 10 kommentarer per side
Første |   << Forrige  Neste >>  |  Siste
Åpne profilen til Kaj
Satan hersker via frykt, Gud hersker via kjærlighet. Kjærligheten driver frykten ut, for det er ikke noe frykt i kjærlighet. Og kjærligheten er oppfyllelsen av loven, den kjærligheten som lever i oss ved Guds Ånd.

Husk at drap er ondskap. Disiplene ønsket å la det regne ned ild over en landsby som ikke ville ta imot dem, og de henviste til Elias som ba, og det kom ild ned fra himmelen. Jesus irettesatte dem da, og indikerte at slikt var Satans verk. Og det er jo nettopp det dyret vil gjøre i det siste tid: la ild komme ned fra himmelen som tegn.

Ved syndefallet kom denne verden under Satans herredømme, og han var denne verdens fyrste inntil Jesus døde, og han er fremdeles luftens og elementenes herre. Han ville gi autoriteten over hele verden til Jesus, for han kunne gi det til hvem han ville - det var hans. Han er sjefen for fysiske tegn og under, ting som skjer i det ytre. Mens Gud primært opererer i vårt indre, i vårt hjerte og i våre tanker, syn og drømmer, og forvandler oss innenfra. For hans rike er ikke av denne verden.

Jeg tror all ofringen som Israel gjorde var forgjeves. Ikke en eneste synd ble tilgitt pga ofring. Nedslakting av dyr er noe som Satan gjelder seg over, og bare han. Ganske enkelt fordi det er ondskap og involverer lidelse.

Tror du Gud har velbehag i at ett eneste dyr lider? Selvsagt ikke, han har aldri bedt om noe slikt.
Gud er god, og han vil aldri be oss om å skade verken dyr eller mennesker.
Veldig logisk egentlig - er det ikke?

Vedlagt er et par diagrammer jeg lagde i går for å gjøre dette klart for meg selv, spesielt forskjellen mellom disse gudsbildene der Gud er kun god kontra både god og litt ond. I det første er Gud mest god, men litt ond.
Med et slikt gudsbilde vandrer man i mørket:I det neste er Gud kun god:I den siste illustrasjonen forsøker jeg å vektlegge forskjellen mellom det å ha et godt kontra et godt/ondt gudsbilde, og hvordan et dualistisk gudsbilde driver oss til en transaksjonsmentalitet der vi skal gjøre oss fortjente til gunst.
Dette er noe helt annet enn kun å motta gjennom å dvele i Guds fullkomne godhet, og han i oss.


Anonym
Hva vil det si å være god ?
Jesus kristus sier at bare en er god og det er Gud.
Hva er Gud ? Kjærlighet, lys, dom....han er mye, men jeg tenker først og fremst på ubetinget kjærlighet....
Kan vi leve i ubetinget kjærlighet ? Ja, når den hellige ånd er utøst i vårt hjerte gjør vi det.
Hvordan kan vi oppleve at ånden utøses fra vårt hjerte ? Ved å leve lydige  mot Guds vilje i ett og alt og det forutsetter omvendelse, den nye fødsel og åndsdåp (bekreftes som kjent ved tungetale).
Apostlenes gjerninger viser oss tydelig hva som må på plass for å kunne  leve den åndelige livet.

Det er åndens kraft som ligger i Guds kjærlighet, åndelig frukt. 

Noen tror at så lenge de kjenner fred og ro i sitt indre så opplever de åndens frukt. Det kan være en farlig fred. Alle som lever det åndelige livet opplever sterke stormer i sitt liv. Stormene kan noen ganger være så sterke at vi ønsker å gi opp. Noen ganger gir vi opp i noen  minutter, noen timer, noen dager kanskje. Men, Gud lar oss ikke oppleve mer enn vi kan tåle, han jobber med oss.
I dette  ligger det at når vi gir opp, vender oss bort fra Gud,  så er det en beslutning vi tar av fri vilje...

Fred i stormen eller et liv i konstant fred ?...
Anonym


og åndsdåp (bekreftes som kjent ved tungetale)."Ifølge diverse leksika, regnes det idag med at ca. 300 millioner mennesker taler i "tunger." Fenomenet synes å være svært tverrkirkelig. I tillegg til pinserelaterte menigheter, taler nå flere og flere katolske prester og nonner i tunger. Denne påståtte "åndsgaven" har ingen preferanse for mottakerens tro, lære, ideologi eller liv. Ulike varianter av "kristendom" i tillegg til ren hedenskap og okkultisme, er ingen hindring for å bli bevilget gaven. Denne observasjonen har forundret selv endel utøvere av "tunger." Hvis "gaven" er et bevis på "åndsdåp," og selv mennesker som ikke har noe personlig foothold til Bibelens Gud og Den Hellige Ånd, både får og beholder "gaven," kjenner mange at allarmlysene begynner å blinke. 

Mennesker som engang fikk denne "gaven," ser ikke ut til å miste den, selv om de senere lever helt ugudelige liv. Å forlate Gud, leve et verdslig liv, utføre mord eller incest hindrer ikke at denne "åndens" (Den Hellige Ånd) "gave" er virksom og uttrykker seg gjennom nevnte ekstaselyder. Denne godt kjente observasjonen, har fått mange innen slike miljøer, til å tro at Guds Ånd ikke bryr seg om bagateller som synd og at hvis du er "frelst" (fra hva?) engang , forblir du alltid frelst uansett hvordan du senere lever.

De 3,5 årene disiplene var med Jesus, talte de hovedsakelig med jødene som bodde i Israel og Samaria, og de hadde derfor ikke behov for denne spesielle språk-gaven. Men etter Jesu himmelfart, ble misjonsmarken mye større, da hver nasjon, tungemål og folk skulle nås med evangeliet. Nå hadde de virkelig bruk for gaven å kunne tale i fremmede tungemål.

Jesus forutså også at Hans disipler skulle "tale med nye tunger," Mark. 16:17. Dette verset står i en sammenheng hvor Jesus nettopp gir evangeliseringsbefalingen; "Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for hele skapningen," vers 15. Siden "Tunger" på grunnteksten ikke betyr noe annet enn "tungemål" eller "språk," er løftet om denne gaven både logisk og hensiktsmessig, fordi da kunne dette guddommelige miraklet forårsake at evangeliet nådde alle folkegrupper uansett hvilket språk de talte. Språk-gaven gjorde det mulig for disiplene å forkynne for mennesker som talte et språk de selv ikke kjente. Tungemålene var "nye" for disiplene, (nye tunger), men de ble likevel forstått av tilhørerne.

Hvis du virkelig ønsker å finne ut om en person er "døpt i Ånden," eller "fylt av Ånden," bør du ihvertfall ikke sjekke "mirakel-nivået" i personens liv. En slik undersøkelse gir deg minimal eller i værste fall falsk informasjon å vurdere fra. Ifølge Matt. 7:22.23 er dette den minst pålitelige målesnoren. Du bør heller lete etter "Åndens frukter," og de skulle ikke være problematiske å oppdage, for de inkluderer både kjærlighet, langmodighet, trofasthet, mildhet, saktmodighet og avholdenhet."

- http://www.mensviventer.no/mvv21/tungetale.htm
Åpne profilen til kosegutten777
Hva vil det si å være god ?
Jesus kristus sier at bare en er god og det er Gud.
Hva er Gud ? Kjærlighet, lys, dom....han er mye, men jeg tenker først og fremst på ubetinget kjærlighet....
Kan vi leve i ubetinget kjærlighet ? Ja, når den hellige ånd er utøst i vårt hjerte gjør vi det.
Hvordan kan vi oppleve at ånden utøses fra vårt hjerte ? Ved å leve lydige  mot Guds vilje i ett og alt og det forutsetter omvendelse, den nye fødsel og åndsdåp (bekreftes som kjent ved tungetale).
Apostlenes gjerninger viser oss tydelig hva som må på plass for å kunne  leve den åndelige livet.

Det er åndens kraft som ligger i Guds kjærlighet, åndelig frukt. 

Noen tror at så lenge de kjenner fred og ro i sitt indre så opplever de åndens frukt. Det kan være en farlig fred. Alle som lever det åndelige livet opplever sterke stormer i sitt liv. Stormene kan noen ganger være så sterke at vi ønsker å gi opp. Noen ganger gir vi opp i noen  minutter, noen timer, noen dager kanskje. Men, Gud lar oss ikke oppleve mer enn vi kan tåle, han jobber med oss.
I dette  ligger det at når vi gir opp, vender oss bort fra Gud,  så er det en beslutning vi tar av fri vilje...

Fred i stormen eller et liv i konstant fred ?...
Åndsdåp bekreftes ved å bli en ny skapning i Kristus ett nytt sinn og ett nytt hjerte og kjærlighet for Gud Åndegavene er viktige å alle kan vandre i dem å vi kan be om å få dem men Gud gir og som de gagner ... på deres frukter skal dere kjenne dem å de er hva Ånden produserer i oss å hvem vi blir i Kristus å de er de som er beviset på om en er blitt født på ny å Åndsdøpt ikke hvilken Åndegaver man vandrer i .....
Anonym
Ny skapning ja, selvsagt...


Åndsdåpens tungetale, er ikke det samme som nådegaven "ulike slags tunger." 

Åndelig frukt beviser ikke at man er døpt i den hellige ånd, det er det tungetalen som gjør, ref. Apostelenes gjerninger. Åndsdåpen setter oss imidlertid i stand til å bære mer frukt, for i åndsdøpen mottar vi åndens kraft.
Beviset for åndsdåpen er tungetalen og åndsdåpen setter oss i stand til å bære mer og bedre frukt.

Hvordan blir man åndsdøpt ? Som med frelsen kan de virke som alle har sin egen historie å fortelle, men, 
Omvendelse, tørst etter alt som har med Gud å gjøre og betingelsesløs overgivelse/frihet  må man nok ha for å erfare dette. Det er min egen erfaring i alle fall. Mine sterkeste åndelige opplevelser (så langt), ut mot andre mennesker,  hadde jeg rett etter åndsdåpen. 

En konsekvens av åndsdåpen er også at man får erfare hva  "åndelig kamp" er for noe. 
Åpne profilen til kosegutten777
de er en dåp sier Bibelen å bli døpt i ild, åndsdåp og å bli født på ny er de samme å bli født på ny er og få den Hellige Ånd i deg å da er du Åndsdøpt å etter de er de kjødet mot Ånden å da har du Åndelige kamper ... eg har bare snakket skikkelig i tunger engang å de var fordi eg virkelig bedte Gud i noen dager om å få lov til og oppleve de ... men de har ikke skjedd på samme måte siden og dette var i 2017 ... eg ble frelst i 2016 å eg har opplevd andre Åndelige gaver før eg fikk prøve tungetale hvordan kan de da ha seg at eg vandrer i Guds nådegaver viss eg ikke er Åndsdøpt ? paulus snakker om at noe er gitt til noen å andre ting til andre alt etter hva som gagner ettersom hvilken del å role en har i Kristi legeme men de snakker og om at en kan søke Åndelige gaver å eg fikk jo oppleve tungetale nettopp fordi Gud svarte bønnene mine når eg søkte om å få oppleve de .... hvorfor fikk apostlene først tungetale når di ble Åndsdøpt ? jo fordi de var begynnelsen av evangeliet etter Jesus for opp til Himmelen og di skulle hva da  dele evangeliet med verden og hva var de i byen di var i ? jo folk fra forskjellige steder med forskjellig språk derfor fikk di tungetale for å dele evangeliet med alle dem de snakker jo om de hadde byen bare vert fullt av syke mennesker som alle snakket samme språk som dem så hadde sikkert de vert helbredelse kraft som hadde kommet over dem på den dagen og ikke tungetale å komme her og si til folk at en ikke er Åndsdøpt viss en ikke snakker i tunger er en av di vranglærene eg er mest lei av å eg forstår ikke hvordan folk kan tolke skriften slik....  de er de samme som at eg går og sier til en annen i troen som bruker mye tid i bønn for å styrke Kristi legeme at den personen ikke er like Åndelig som meg fordi eg vandrer i en annen Åndegave ..... har ikke lyst å virke hard her men sier de som de er at dette er vranglære å Guds velsigne deg bror masse kjærighet fra meg men sier de som de er her ....
Åpne profilen til Turco
Oh, wow... En gnostiker. Er dette verdt å svare på i det hele tatt?
Anonym
Jeg har ikke tenkt å gjøre dette til en lengre diskusjon, jeg vil bare vise til Apostlenes gjerninger 11, 13-18 der det går meget klart frem at det umiddelbare beviset på gaven de hadde fått var nettopp tungetalen.


 13 Han fortalte oss hvordan han i sitt eget hus hadde sett en engel som sa: ‘Send bud til Jaffa og be Simon med tilnavnet Peter komme hit. 14 Han skal tale til deg med ord som blir til frelse for deg og hele ditt hus.’  Og da jeg begynte å tale, kom Den hellige ånd over dem, akkurat som over oss i begynnelsen. Da husket jeg Herrens ord, at han sa: ‘Johannes døpte med vann, men dere skal bli døpt med Den hellige ånd.’ Når Gud har gitt dem den samme gaven som vi fikk da vi kom til tro på Herren Jesus Kristus, hvem er da jeg, at jeg skulle kunne hindre Gud?»
   
  Da de hørte dette, slo de seg til ro, og de lovpriste Gud og sa: «Så har da Gud også latt hedningene få vende om til livet!»


Hebr. 13;8:

Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. 
Åpne profilen til kosegutten777
Jeg har ikke tenkt å gjøre dette til en lengre diskusjon, jeg vil bare vise til Apostlenes gjerninger 11, 13-18 der det går meget klart frem at det umiddelbare beviset på gaven de hadde fått var nettopp tungetalen.


 13 Han fortalte oss hvordan han i sitt eget hus hadde sett en engel som sa: ‘Send bud til Jaffa og be Simon med tilnavnet Peter komme hit. 14


har ikke lyst og holde noe diskusjon eg heller min venn men de står jo her som eg sier gaven de er snakk om er jo og bli født på ny/Åndsdøpt di fikk ta del i de samme næmlig få den Hellige Ånd i seg og de ble Guds barn Han talte evangeliet å de førte til at dem ble frelst Han talte de Ånden ledet ham til og si slik at di tok imot Jesus :) Gud velsigne deg kjære bror :)
Anonym
"Jeg har vært til stede på mange møter i karismatiske menigheter, og også sett en rekke videoer fra slike møter, men aldri har jeg vært vitne til at det som betegnes å være tungetale, var et slikt tegn for noen som ikke var troende. Når alle i menigheten (ofte flere hundre) samtidig og på pastorens ordre, begynner å lage uforståelige bablelyder, mens orgelet gir en entonig, hypnotiserende og transeframbringende bakgrunnsstøy, framstår ikke denne aktiviteten på noen måte som et overbevisende mirakel eller under. Vi spør, hva består underet i ?

Paulus beskriver på en treffende måte hvordan en vantro må forholde seg til en slik opptreden: Om nå hele menigheten kommer sammen, og alle taler med tunger, og det så kommer inn noen ukyndig eller vantro, vil de da ikke si at dere er gått fra forstanden?, 1. Kor. 14:23. Apostelens saftige beskrivelse passer bra med mine egne opplevelser når dette finner sted, og det forekommer på omtrent hvert eneste trosbevegelsesmøte hver gang menigheten er samlet. Ikke noe budskap blir formidlet ved denne aktiviteten som det er mulig å ta stilling til for en besøkende. Det er ingen indikasjon på at noe guddommelig skjer, kun lyder, larm, forvirring og tillært ekstaseatferd, som begynner og bråstopper på kommando, og alt er helt uten mening. 

I mer konservative pinsemenigheter, kan man enda hørt èn og èn tale i det som kalles tunger, og deretter står noen opp og tolker eller oversetter de uforståelige lydene. Men igjen stiller jeg spørsmålet. Hvordan kan dette være et tegn for tilstedeværende som ikke tror? De uforståelige lydene er ikke noe mirakuløst tegn eller under. Innholdet i det som hevdes å være oversettelsen er heller ikke verken tegn, bevis eller dokumentasjon på noe som helst. Ingen kan påvise at det som oversettes har noen forbindelse med de uforståelige lydene, så hvor er tegnet, dokumentasjonen eller det mirakuløse beviset som kan overbevise dem som ikke tror? Det glimrer med sitt fravær. I stedet finner vi at det som populært kalles tungetale, er gjort til en tegn eller bevis for de troende, stikk i strid med det Paulus skriver i 1. Kor. 14:22. I slike kristne miljøer regnes nemlig evnen til å lage disse uforståelige lydene å være et tegn eller bevis for at personen er åndsdøpt. Dette er ikke på noen måte i harmoni med Bibelens lære."

-http://www.mensviventer.no/mvv37/tungetale.htm


                                                     
Viser side 1 av 3 sider, 10 kommentarer per side
Første |   << Forrige  Neste >>  |  Siste