Agenda 3:16
Radio 316
ibly
ibly sier: Hei alle vakringer, ønsker dere en velsignet helg ;-)
Skriv i megafonen

Forum >> Religion og tro >> Debatt


Anonym

Abrahams Tro, Abrahams Barn.

Skrevet av Rebecca Tourniaire. Fra boken 'Syv tordener'  Lite utdrag med link til artikkel under.


"For i dag er det vanlig blant mange kristne å unnskylde sine synder, fremfor å gjøre noe med det. De hevder det ikke er mulig å vinne seier over kjødet. At vi alle er tvunget til å underkaste oss når kjødet tar et valg. For mange er det vanskeligt å bli møtt med en slik argumentasjon. Hvis man selv er i ferd med å bli såret av en overtreder, ønsker man jo at overtrederen skal underkue sine onde tendenser. Ikke noe rettsystem i noe land vil godta en lignende unnskyldning for et av landets lovbrudd som mange kristne bruker mot Guds lov i dag. I samfunnet i dag er det faktisk forventet at du kontrollerer lysten din, hvis den ikke er i harmoni med loven. Gjør du ikke det kan du forvente en saftig bot eller et lengre opphold bak murer og gitter."


-http://www.mensviventer.no/mvv54/abrahams.html




                                          
Viser side 1 av 5 sider, 10 kommentarer per side
Første |   << Forrige  Neste >>  |  Siste
Anonym
Er det ikke tankevekkende at jo mer du f.eks fokuserer på å holde de 10 bud, jo mer vil du bryte dem ?

Eneste måte å overvinne synd på er å se på ham; frelseren Jesus Kristus.
Åpne profilen til BygdeKar
Er det ikke tankevekkende at jo mer du f.eks fokuserer på å holde de 10 bud, jo mer vil du bryte dem ?

Eneste måte å overvinne synd på er å se på ham; frelseren Jesus Kristus.


Ja ikkje sant. Tenk kor fantastisk det er....  
Det teller ikkje om du går  en , ti  eller hundre  ganger i året på møte eller i kyrkja 
Det teller ikkje om du klare å holde de 10 bud.  

Einaste som teller  er om du har Jesus Kristus i hjarte. at du trur på Ham... 

God bless you all 
Anonym
Ja ikkje sant. Tenk kor fantastisk det er....  
Det teller ikkje om du går  en , ti  eller hundre  ganger i året på møte eller i kyrkja 
Det teller ikkje om du klare å holde de 10 bud.  

Einaste som teller  er om du har Jesus Kristus i hjarte. at du trur på Ham... 

God bless you all 


Jajajajaja... 
Anonym
Skrevet av Rebecca Tourniaire. Fra boken 'Syv tordener'  Lite utdrag med link til artikkel under.


"For i dag er det vanlig blant mange kristne å unnskylde sine synder, fremfor å gjøre noe med det. De hevder det ikke er mulig å vinne seier over kjødet. At vi alle er tvunget til å underkaste oss når kjødet tar et valg. For mange er det vanskeligt å bli møtt med en slik argumentasjon. Hvis man selv er i ferd med å bli såret av en overtreder, ønsker man jo at overtrederen skal underkue sine onde tendenser. Ikke noe rettsystem i noe land vil godta en lignende unnskyldning for et av landets lovbrudd som mange kristne bruker mot Guds lov i dag. I samfunnet i dag er det faktisk forventet at du kontrollerer lysten din, hvis den ikke er i harmoni med loven. Gjør du ikke det kan du forvente en saftig bot eller et lengre opphold bak murer og gitter."


-http://www.mensviventer.no/mvv54/abrahams.html





Holder dere virkelig Guds lover? 
De er jo designet til at vi skal komme tilbake til Gud. Om en anklager andre for å bryte sabbaten. Bryter dere den selv?? 

Husk at om du bryter ett bud, bryter en dem alle. 

Gud står den stolte imot. Men den ydmyke gir Han nåde.  Jak 4.6
Åpne profilen til Andreas8
Jeg er veldig enig med deg, øst. Uten Guds nåde, uten Guds kjærlighet, er vi intet, er våre gjerninger intet.

Og han sa til dem: Sabbaten blev til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbatens skyld.
Markus 2:27

Vi er ikke til for lovens skyld, vi er ikke til for å bevise loven, for å bekrefte loven, for å leve opp til loven. Vi er til fordi Gud elsker oss. Ene og alene derfor.
Det rette er å elske Gud. Det gjør vi ikke ved å etterleve lovene slavisk. Det gjør vi ved å elske Gud, tilbringe tid med Gud, be, søke, og ha, nærhet med Gud.
Lovene er til for vår skyld, for at vi skal ha rettesnorer å følge. Men Gud elsker oss ikke mer, eller mindre, avhengig av hvor slaviske vi er. Gud elsker oss, punktum.
Det er ikke et frikort. Når du bryter loven begår du synd. Men det er ikke synd fordi loven sier det er synd, det er synd fordi du vender deg bort fra Gud. Loven sier, forenklet, at, "gjør du dette så vender du deg fra Gud".

Derfor skal vi strebe med å holde oss nær Gud. Ikke fordi loven, men ved å følge Guds vilje oppfyller vi loven, følger vi lovens bokstav.
Anonym
Mer fra artikkelen her

"Her er Guds Ords løfter til oss som føler at kjødet vårt har overmakten.
Da Jesus snakket om synd, sammenlignet Han det med en sykdom og Hans løfter var:

«De som er friske trenger ikke lege, men de som er syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men for å kalle syndere til omvendelse.» (Mark. 2:17)
«Han [Gud] som er i stand til å gjøre langt mye mer enn alt det vi ber om eller forstår, etter den kraft som virker i oss» (Efes. 3:20)
«Han som har begynt den gode gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag» (Fil. 1:6)
«Men Han som har kraft til å bevare dere fra å snuble og til å fremstille dere ulastelige framfor Sin herlighet med umåtelig glede» (Judas 24) 

TROR VI PÅ DETTE? Kun da har vi Abrahams tro! ( Det er mange som ikke tror på dette, eller i værste fall ikke vil tro på dette. Uten tro, ingen frukt. Tro uten gjerninger er en død tro.)

«Vi har ikke en Yppersteprest som ikke kan ha medlidenhet med våre skrøpeligheter, men en som i alle ting er prøvd slik som vi, men uten synd. La oss derfor komme fram til nådens trone med frimodighet for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i den tid vi trenger det.» (Heb. 4:15-16) 

Ville det ikke vært sadistisk av Gud å komme med følgende budskap: «Omvend dere for himmelens rike er nær», hvis det ikke gikk an å omvende seg? (Matt.3:2; 4:17) Jeg tror ikke Gud ber oss om å gjøre noe som ikke er mulig. For da ville han rett og slett ha vært urimelig."


- http://www.mensviventer.no/mvv54/abrahams.html


                                     
Anonym
Omvendelse er ikke å vende seg mot det som ikke kan endre ditt hjerte. Omvendelse er å vende seg mot det som kan frelse, Guds nåde. m.a.o Jesus Kristus.
Hebreerbrevet 6,1 beskriver omvendelse som å vende seg bort fra døde gjerninger. Lov og bud leder til døde gjerninger for det er ingen frelse der.
En ateist (f.eks)  som bestemmer seg for å følge de ti bud er ikke bibelsk omvendt, for han har vendt seg mot det som leder til død, han har ikke vendt seg mot Gud.
Et menneske blir ikke omvendt om ikke Gud drar dette mennesket til seg via ånden. Gud drar ikke mennesker inn i religiøsitet, men det gjør Satan og han har fanget milliarder.
Jeg tror grunnsynden, eller grunnproblemet , i all religiøsitet er en ubevisst stolthet i hjertet. En ydmyk fremtonig kan skjule mye stolthet. Og, bare Gud kan hjelpe et slikt menneske. 
Jeg tror at det er lettere for en ateist å komme til frelse enn det er for et religiøst menneske som er bundet av religiøse demoniske krefter.

Uansett hvordan vi vinkler dette med vår rettferdiggjørelse  så er alt Guds fortjeneste, Guds ære, Guds verk, vi har ingen ting å skryte av..
Anonym
Lov og bud leder til døde gjerninger for det er ingen frelse der.


Uansett hvordan vi vinkler dette med vår rettferdiggjørelse  så er alt Guds fortjeneste, Guds ære, Guds verk, vi har ingen ting å skryte av..




!
Anonym
VI HEDNINGER HAR IKKE FÅTT LOVEN:

"Han kunngjorde for JAKOB sitt ord, for ISRAEL sine BUD og lover. Slik har han IKKE gjort mot noe HEDNINGEFOLK, hans lover KJENNER DE IKKE. Hallelujah!" Salme 149, 19-20.

"For HEDNINGER, som IKKE HAR LOVEN..." Rom. 2, 14
Anonym
Her er litt mer fra artikkelen fra Rebecca Tourniaire om Abrahams barn. 


Som lydige barn skal dere ikke innrette dere etter de tidligere lystene, som dere før, i deres uvitenhet, levde i. Men slik Han som kalte dere til å være hellig, skal også dere være hellige i all deres ferd, for det er skrevet: Dere skal være hellige, for Jeg er hellig». (1.Pet. 1:14)

Vi kristne trenger ikke å være ufordragelige. Ja det er jo litt sånn man er, om man lever i sin synd - endog unnskylder den, samtidig som man hevder at Gud skal ta oss med til himmelen, men brenne naboen i et evig brennende helvete. Dette går ikke. Bibelen krever en omvendelse av oss. Gud skal kunne gjenskape Sitt bilde i oss. Ellers blir vi de menneskene Bibelen råder folk å vende seg bort fra. De som «har en ytre form for gudsfrykt, men fornekter dens kraft.» Om dem sies det: «slike skal du vende deg bort fra!» (2 Tim. 3:5). I versene foran er det tydelig beskrevet hvem som skal få oppleve dette ny-kristne fenomenet: «i de siste dager» (v.1). Og versene etter beskriver at det handler om dem som «elsker lysten høyere enn de elsker Gud». De som «elsker seg selv, elsker penger, skryter, er stolte, spotter, er ulydige mot foreldre, er utakknemlige, vanhellige, uten naturlig kjærlighet, utilgivende, baktalere, slike som er uten selvtukt, brutale, slike som er uten kjærlighet til det gode, forrædere, framfusende, oppblåste» (2 Tim. 3:2-4).


Kom, la oss omvende oss «for himmelens rike er nær!». La oss ha Abrahams tro. Den tro som sier at Gud er istand til å holde det Han har lovt. At Han kan fri oss ut fra fristelser, at Han kan gi oss et nytt hjerte som lengter etter å gjøre rett. At Han kan gi oss kraft til å ta de rette valgene når vi kommer til et veikryss i livet vårt. La oss erfare Hans frelse i hverdagen her og nå.
La oss være barn av Abraham, de som har Abrahams gjerninger."


                                             
Viser side 1 av 5 sider, 10 kommentarer per side
Første |   << Forrige  Neste >>  |  Siste