Agenda 3:16
Radio 316
Livets nøkkel
Livets nøkkel sier: Hei Ønsker dere en fin helg
Skriv i megafonen

Forum >> Religion og tro >> Debatt


Anonym

Hvem er den store skjøgen Babylon i Åp.17? Pavekirken? Nei, det kan det UMULIG være!

Jeg dro i går (15.08.2019) frem et gammelt innlegg her  på KD som heter "Hvor ligger de sju fjell?" med utgangspunkt i Åp. 17, 9 og skrev først en kommentar hvor jeg viser at også byen Jerusalem er bygd på syv fjell. Den vanlige oppfatning kristen-Norge er oppflasket med er at byen med de syv fjell i Åp.17 er Roma, og at pavekirken er den store skjøgen Babylon. 
Jeg velger å opprette et eget innlegg/tråd om hvem den store skjøgen Babylon er, for finner min overskrift her mer passende enn "Hvor ligger de sju fjell?", men les gjerne de kommtarene som ble skrevet der i går (15.08).

Hvem av oss som er litt til års husker vel ikke den store EF (EU)-debatten hvor dyret med de 10 horn var  EF (EU), som var bygget på ROMA-traktaten, byen til pavekirken? Jeg gikk selv på gymnaset i den tiden og husker godt de heftige debattene vi hadde i timene (den gang vi virkelig hadde tid til å diskutere i timene!). Min far var kristen og ihuga motstander av EF og formann i fylkeslaget "Mot EF" (tror jeg det), EF og dyret med de 10 horn måtte bekjempes! Det var et engasjement uten sidestykke.

Og hvem husker vel ikke den store tolkeren av det profetiske ord og pinsevenn Thoralf Gilbrandt med sine fantastiske utlegninger om endetiden og like fantastiske selvlagede plansjer som dekket en hel vegg, hvor han bl.a. legger ut om at den store skjøgen Babylon er pavekirken....og hvor han holdt tordentale og advarte mot at en katolsk prest skulle tale under en konferanse på Hedmarkstoppen? Det ligger videoer av ham på YouTube, man må jo bare gi seg ende over av hans "overbevisende" utlegninger som han reiste Norge rundt med på 1980-tallet og tidlige på 1990-tallet. Hvem ble vel ikke "overbevist" av ham! 

Og søker man på internett etter "den store skjøgen Babylon" så flyter jo det OVER med linker fra den norske kristenheten hvor pavekirken er den store skjøgen! Ikke rart vi tror det! spør du meg. Men er det sant? Er det bibelsk riktig? 
NEI! spør du meg. 

Bibelen selv gir svaret...og det vil trolig sjokkere og bli oppfattet som konspirasjonsteori (sammensvergelse eller komplott for å skade noen eller en sak) ...men etter mitt syn er det ikke det minste tvil om hvem den store skjøgen er ut fra Guds ord....men Guds ord og kunnskap om det har visst til alle tider ikke vært så viktig, kan det se ut til...Den Hellige Ånd leder jo oss til å se alt, sies det, da må man vel sette sin lit til de som også har fått profetiske nådegaver til å legge ut om det, jo visst...skulle bare mangle!
Men er det virkelig slik?

ETTER DETTE INNLEGGET BLE SKREVET SER JEG NÅ (20.08.2019) AT JEG HAR GJORT THORALF GILBRANDT STOR URETT MED MIN IRONISERING AV HAM OG VISER TIL MIN BEKLAGELSE I MIN KOMMENTAR 81.
Viser side 1 av 12 sider, 10 kommentarer per side
Første |   << Forrige  Neste >>  |  Siste
Anonym
Om pavekirken kan det med rette sies mye, og mye blir sagt også, både om vondskap den har gjort og dens lære og innhold. Etter mitt syn kan ikke dette måle seg mot den virkelige skjøgen Babylon slik vi kjenner den fra Bibelen. Men pussig nok blir denne skjøgen helt oversett eller uteglemt, kan det se ut til.

Skal vi ha håp om å forstå Åp. 17 så må vi aller først, og først og fremst, være klar over hva en skjøge i bibelsk betydning er. I dag forstår vi gjerne ordet skjøge, eller hore, med en kvinne som f.eks. drar på gata og får betalt for det. 
I bibelsk betydning betyr det å være utro mot sin ektefelle. 
Dernest betyr det å ha andre guder. 
Begge to er etter mitt syn helt avgjørende for å finne svaret på hvem skjøgen Babylon er.

Dersom pavekirken skulle være den store skjøgen Babylon, så må man jo da spørre seg hvilken ektefelle den er utro mot. Rett nok frir paven i dag til andre trossamfunn og religioner i sitt økumeniske arbeid for å redde jorden, men det er den sannelig ikke alene om. 
Man må jo da kanskje også spørre seg om den har andre guder.

Etter mitt syn vil man ikke finne svar på hvilken ektefelle pavekirken er utro mot, heller ikke at den har inngått noe bibelsk ekteskap eller har andre guder, selv om noen ville påstå sistnevnte.  Da blir det etter mitt syn helt feil å påstå at pavekirken er skjøgen Babylon. At det er fristende for noen å tro det, og at kristenheten har behov for en "syndebukk", det er en helt annen sak, slik jeg ser det. Selv om denne kirken blant annet har både Maria-tilbedelse og helgendyrkelse, så vil jeg tro det finnes oppriktig troende frelste mennesker der.

Bibelske profetier er ikke lette å forstå, i alle fall ikke i detalj, men at pavekirken skulle vær skjøgen Babylon er i alle fall en umulighet for meg, selv om jeg også har trodd det i mange år. Men så er det slik da at Bibelen også gir svar på mye, bare vi kjenner til det. Gjør vi ikke det, får vi nok ikke sett det. Og det undrer meg at store kapasiteter innen kristenheten har oversett så mye i denne saken.
Anonym
"Kom, jeg vil vise deg dommen over den store skjøgen som sitter på mange vann" Joh-Åpe 17:1

Hva betyr dette? Vel, hvis vi lar Bibelen tolke seg selv, kan vi finne ut svaret ... Åpenbaringen 17:15 ... 'Og han sa til meg: vannet som du så, hvor horen sitter, er folk og mengder, og nasjoner og tunger. ' ... Så vannet representerer mennesker og nasjoner rundt om i verden.

Så dette er pavekirken som har påvirket konger gjennom de siste 2000 årene og fortsetter å ha 'diplomatiske forbindelser' med nasjoner over hele verden. Nå vet vi fra historien at pavene fra den romersk-katolske kirken absolutt hadde 'autoritet' over jordens konger, og det var slik den katolske kirken var i stand til å få så mange kristne drept i løpet av mørke tider og inkvisisjoner.

Ta en titt på dette sitatet fra 2007 ... "Den katolske kirke er den eneste religiøse institusjonen som kan inngå diplomatiske forhold og som interesserer seg i internasjonale rettigheter, og opptrer gjennom Vatikanet, et internasjonalt suverent tema med entydige egenskaper." (Monsignor Pietro Parolin, sekretær for forhold til stater)

Det er 183 stater som i dag har diplomatiske forbindelser med Vatikanet.

Også innbyggerne på jorden har sikkert blitt beruset med den falske lære (vin) fra den katolske kirke. Ikke bare blir det over 1 MILLION katolikker lurt av hennes lære, til og med flertallet av protestantiske kristne holder fremdeles på noen katolske falske læresetninger, som søndags-sabbaten, evig helvetes ild, udødelig sjel osv.

Tilbedelse av bilde, kors og relikvier, Forbønn av Maria, Bønner til Maria og de hellige, Masse, Tilståelse til prester, Bønner for de døde,Hellig vann, botsøvelser; prosesjoner; valfarter, Sølibat av presteskap. Ingen av disse er Bibelske institusjoner. I stedet er de lånt fra hedenskap og blitt adoptert av skjøge kirken i Roma.


Det største bedraget og synden i Babylon ble profetert i Daniel 7, der det står at en 'liten horn' makt ville oppstå fra Romerriket og 'tenke å endre tider og lov'. Det lille hornet er pavelig Roma, og tidene og lovene som pavedømmet 'trodde å forandre' var selve loven til vår Skaper og vår himmelske Fader, funnet i de ti bud. Den romersk-katolske kirke hevdet å ha myndighet til å endre Guds bud, det er hva de gjorde. De fjernet det andre budet om å tilbe avguder og endret det fjerde budet som sier at vi skal holde den syvende dagen som sabbat, til den første dagen. Og dette ble gjort slik at hedningene kunne slutte seg til den katolske kirken, men fortsette å tilbe solguden deres.


                                       
Anonym
"Kom, jeg vil vise deg dommen over den store skjøgen som sitter på mange vann" Joh-Åpe 17:1

Hva betyr dette? Vel, hvis vi lar Bibelen tolke seg selv, kan vi finne ut svaret ... Åpenbaringen 17:15 ... 'Og han sa til meg: vannet som du så, hvor horen sitter, er folk og mengder, og nasjoner og tunger. ' ... Så vannet representerer mennesker og nasjoner rundt om i verden.

Det største bedraget og synden i Babylon ble profetert i Daniel 7, der det står at en 'liten horn' makt ville oppstå fra Romerriket og 'tenke å endre tider og lov'.

Jeg er imponert over dine kunnskaper om pavekirken, både før og nå, og betviler ikke noe av det du skriver om den.

Er også enig i din forståelse av Åp. 17:15, jeg har følgende kommentar til det: 

Hvis jeg skal "prøve" meg på en "vurdering" av "vannet som du så" , så står der ingen ting om hvor stort dette vannet er. Vi vet også at vann har den egenskapen at det brer seg utover så langt det kommer. For meg har dette betydning. Det vil jeg forhåpentligvis huske å komme tilbake til.

Og"hvor horen sitter" vet vi da følgelig heller ikke, for hun sitter på vannet, som har den egenskapen at det  tar seg frem på flater og i kroker og kriker det finner...og det kan være over et stort område avhengig av hvor mye vann det er. For meg har dette også betydning, og jeg mener bibelens historie om skjøgen Babylon nettopp viser dette. Jeg vil komme tilbake til det. I alle fall må vi gå ut ifra at skjøgen sitter der hun er ennå, da dette er en endetidsprofeti.

Jeg  kan heller ikke se hvem som skulle være pavekirkens ektefelle, som pavenkirken skulle være utro mot, jeg viser til min kommentar 1.

At det i Daniel 7 står at "det lille horn ville oppstå i Romerriket og "tenke og endre tider og lov"", som du skriver, klarer ikke jeg å lese ut av det som står skrevet der. 
Anonym

1. Hvis jeg skal "prøve" meg på en "vurdering" av "vannet som du så" , så står der ingen ting om hvor stort dette vannet er. Vi vet også at vann har den egenskapen at det brer seg utover så langt det kommer. For meg har dette betydning. Det vil jeg forhåpentligvis huske å komme tilbake til.2. Jeg  kan heller ikke se hvem som skulle være pavekirkens ektefelle, som pavenkirken skulle være utro mot, jeg viser til min kommentar 1.
1. Ja, vannet brer seg utover på denne jorden.  Akkurat som pavekirkene. Som nevnt tidligere, så har Vatikanet samarbeid med 183 stater, plassert rundt omkring på denne jorden. Dems vin renner også inn i menigheter verden rundt. Synden dems fyller Guds beger, helt til det er fullt og straffen kommer. Gud advarer og ber oss "Kom ut fra henne, Mitt folk!" Slik at vi ikke blir delaktige i dems synder og vil motta straffen som vil komme. 

2. Paven er vikar for Kristus på denne jord og overhode for menigheten, ifølge dem selv. Men dem har vært og er utro med den onde. 

"En av romerkirkens viktigste læresetninger går ut på at paven er det synlige overhode for Kristi kirke, og at han er utrustet med suveren myndighet over biskoper og prester overalt i verden. Han har tilmed gitt seg selv guddommelige titler. Han er endog blitt omtalt som Gud og erklært ufeilbar, og han bever å bli hyllet av alle mennesker. Gjennom romerkirken krever Satan det samme som av Kristus i ødemarken, og mange er beredt til å etterkomme hans krav. Men de som frykter og ærer Gud, møter denne gudsbespottelige utfordring på samme måte som Kristus møtte den listige fienden: «Herren din Gud skal du tilbe, og bare ham skal du tjene.» 

I sitt ord har Gud aldri antydet at han har utnevnt et menneske til å være overhode for menigheten. Læren om pavens overhøyhet er stikk i strid med Den hellige skrift. Paven har ingen annen makt over Kristi menighet enn den han selv har ranet til seg. 

Romerkirkens tilhengere har hele tiden anklaget protestantene for vranglære og for at de med vilje har skilt lag med den sanne kirke. Slike anklager passer bedre på dem selv. Det er de som har sviktet Kristus og forlatt «den tro som en gang for alle er overgitt til de hellige»."

Fra "Åndelig mørketid"   - http://www.mothistoriensklimaks.no/mhk03.html
Anonym


2. Paven er vikar for Kristus på denne jord og overhode for menigheten, ifølge dem selv. Men dem har vært og er utro med den onde. 

I sitt ord har Gud aldri antydet at han har utnevnt et menneske til å være overhode for menigheten. Læren om pavens overhøyhet er stikk i strid med Den hellige skrift. Paven har ingen annen makt over Kristi menighet enn den han selv har ranet til seg. 

Romerkirkens tilhengere har hele tiden anklaget protestantene for vranglære og for at de med vilje har skilt lag med den sanne kirke. Slike anklager passer bedre på dem selv. Det er de som har sviktet Kristus og forlatt «den tro som en gang for alle er overgitt til de hellige»."

Jeg er vel enig i alt du skriver, også det det du skriver i utklippet her. Men fortsatt kan jeg ikke se hvem som er ekteparet her, for det må jo være et ektepar, uten kan jo ikke en kvinne være utro mot sin ektefelle. Og ser man bort fra hva en skjøge er i bibelsk betydning, å være utro mot sin ektefelle, å søke andre enn sin ektefelle...så er man kanskje på ville veier når det gjelder Ap. 17?

At paven har sviket Kristus og forlatt "den tro som en gang for alle til de hellige ", som du skriver i siste avsnittet her,  betyr jo ikke at Kristus er hans ektefelle. Og det finnes jo kanskje andre enn pavekirka som har vært utro mot "den tro som er overgitt til de hellige", det er jo veldig mye uenighet og til dels strid mellom ulike trosretninger. 

I beste fall er paven et Guds barn (det får nå Gud avgjøre, han vet det nok), slik alle troende er Guds barn. Et barn har ingen ektefelle, spør du meg, men helt sikkert en Far, i bibelsk forstand.

Så jeg kan IKKE se at pavekirken er skjøgen Babylon, etter mitt syn strir det mot all fornuft.
Anonym
I Åp. 17 står det:

" 9 Her er den forstand som har visdom: De sju hoder er de sju fjell...18 Og kvinnen som du så, er den store by som har kongedømme over kongene på jorden."

Innledningsvis i innlegget mitt nevner jeg at Jerusalem har sju fjell eller høyder.  Jeg viser til følgende link:

https://www.biblestudy.org/maps/map-of.jerusalem-and its-seven-hills.html ( bruker man søkeneordene "jerusalems seven hills" vil man finne andre linker)
I denne linken står følgende:

"Jerusalem's seven hills are Mount Scopus - Mount Olivet (Mount of Olives) - Mount of Corruption  -  all these are peaks in a mountain ridge that lies east of the old city  -  Mount Ophel  -  the original Mount Zion  -  the New Mount Zion  -  the Antonio Fortress Hill.""18 Og kvinnen som du så, er den store by som har kongedømme over kongene på jorden": At paven skulle ha kongedømme over kongene  på jorden er ukjentfor meg.
Anonym


1. At paven har sviket Kristus og forlatt "den tro som en gang for alle til de hellige ", som du skriver i siste avsnittet he,  betyr jo ikke at Kristus er hans ektefelle.


2.  Og det finnes jo kanskje andre enn pavekirka som har vært utro mot "den tro som er overgitt til de hellige", det er jo veldig mye uenighet og til dels strid mellom ulike strosretninger. 

1. "Gud kaller kirken sin kropp. Kirken er bruden, Lammets kone. Gud er familiens Far, Gjeteren for flokken. Men en ren ytre forbindelse med noen kirke vil ikke redde en mann. Det er personlig tro på en personlig Frelser som bringer sjelen til åndelig forening med Kristus. Denne sannheten er hva Kristus lærer helt klart i Johannes sjette kapittel." - Ms 121, 1899, s. 17. Ellen G. White


2. Ja, det finnes andre som er utro. Alle disse anerkjenner pavedømmet. Alle har drukket av hennes vin. Hvordan ? De anerkjenner pavedømmet istedenfor Gud, ved å tråkke på Guds fjerde bud, som er Lørdags sabbat, og har Søndagen i stede. Det er lett å finne ut hvem trosretninger og menigheter som er under pavedømmet, ved å sjekke dems tilbedelse/hvile dag. 
Anonym
I Åp. 17 står det:

" 9 Her er den forstand som har visdom: De sju hoder er de sju fjell...18 Og kvinnen som du så, er den store by som har kongedømme over kongene på jorden."

Innledningsvis i innlegget mitt nevner jeg at Jerusalem har sju fjell eller høyder.  Jeg viser til følgende link:

https://www.biblestudy.org/maps/map-of.jerusalem-and its-seven-hills.html ( bruker man søkeneordene "jerusalems seven hills" vil man finne andre linker)
I denne linken står følgende:

"Jerusalem's seven hills are Mount Scopus - Mount Olivet (Mount of Olives) - Mount of Corruption  -  all these are peaks in a mountain ridge that lies east of the old city  -  Mount Ophel  -  the original Mount Zion  -  the New Mount Zion  -  the Antonio Fortress Hill.""18 Og kvinnen som du så, er den store by som har kongedømme over kongene på jorden": At paven skulle ha kongedømme over kongene  på jorden er ukjentfor meg.The seven hills of Rome (Italian: Sette colli di Roma ['s?tte 'k?lli di 'ro?ma], Latin: Septem colles/montes Romae) east of the river Tiber form the geographical heart of Rome, within the walls of the city.

The seven hills are:

-Aventine Hill (Latin, Aventinus; Italian, Aventino)
-Caelian Hill (Cælius, Celio)
-Capitoline Hill (Capitolinus, Campidoglio)
-Esquiline Hill (Esquilinus, Esquilino)
-Palatine Hill (Palatinus, Palatino)
-Quirinal Hill (Quirinalis, Quirinale)
-Viminal Hill (Viminalis, Viminale)

- Wikipedia.

                                          

Anonym

1. "Gud kaller kirken sin kropp. Kirken er bruden, Lammets kone.NETTOPP!

Men med noen kommentarer:
Om kirken er bruden er jeg ikke helt enig i, jeg har også i en annen tråd vist til at ordet "kirke" ikke eksisterer i den greske teksten, det ordet som står der betyr flokk eller samling, ikke "kirke". 
Så etter mitt syn kan ikke det vi oppfatter som kirken være bruden, men det er det  jo delte meninger om, det er greit for meg, men den debatten ser jeg helst vi ikke tar her, i alle fall ikke nå. 

MEN om vi nå sier at kirken skulle være bruden, så må jo det bety at kirken er skjøgen Babylon? 
Det mener jeg heller ikke er rett etter Bibelen. 
Men etter mitt syn nærmer vi oss veldig hvem skjøgen er, og din kommentar er også etter mitt syn i aller høyeste grad relevant i denne sammenheng!
Anonym
Guds folk i Det gamle testamentet begikk hor mot Gud og ble en hore. Og dette er det viktige Bibelske poenget. Når Gud snakker om at mennesker begår utroskap og er en hore i en profetisk, åndelig forstand, som han gjør i Åpenbaringen. Så snakker Han om mennesker som begår utroskap mot Ham. Og de eneste menneskene som kan gjøre seg skyldige i å ha utøvet hor (utroskap) mot Gud i dag, er 'bekjente' kristne. Den Romerske Katolske kirke er bekjente kristne.

La meg gi deg et bokstavelig eksempel på en mann og en kone. Kan kona begå utroskap mot mannen sin ved å følge etter en annen mann? Ja, fordi hun er gift med mannen sin. Kan noen annen kvinne begå hor eller utroskap mot mannen? Nei, fordi de ikke er gift med ham. Så det samme er med Gud. De utenfor den kristne tro KAN IKKE gjøre utroskap mot Gud fordi de ikke er "gift" med ham i utgangspunktet. Bare kristne kan utføre hor mot Gud, fordi Kristus Jesus er mannen (brudgommen) og kirken er Hans kone (brud). Så den store Babylon må være en bekjennende kristen kirke. 

Ja, tror ikke det er en fysisk kirke som er bruden. Som du selv skriver, at det er en flokk. De er spredt rundt. Dette må jeg studere mer. Viser side 1 av 12 sider, 10 kommentarer per side
Første |   << Forrige  Neste >>  |  Siste