Agenda 3:16
Radio 316
Robert
Robert sier: God sommer!
Skriv i megafonen

Forum >> Religion og tro >> Debatt


Anonym

Ananias og Saffira falt dø om. Hvorfor skjer ikke dette i dag?

Om de troende etter pinsedag står det:

" 42 De holdt urokklig fast ved apostlenes lære...44 Alle de troende holdt sammen og de hadde alt felles. 45 De begynte å selge eiendeler og gods, og delte ut til alle etter som enhver trengte det. 46 Hver dag kom de trofast og med ett sinn sammen i tempelet...47 De lovet Gud og var velsett av hele folket. Og Herren la hver dag dem som ble frelst, til menigheten. Apg. 2.

" 34 Heller ikke var det noen blandt dem som led nød, for alle som eide jord eller hus, begynte å selge og kom med betalingen for det de hadde solgt, 35 og la det for apostlenes føtter. Enhver fikk så tildelt det han trengte. 36 Josef var levitt, født på Kypros. Han ble av apostlene kalt Barnabas, det betyr: formaningens sønn. 37 Han eide en åker som han solgte, og han kom med pengene og la dem for apostlenes føtter." Apg. 4.

Så kommer fortellingen om Ananias og Saffira i kap. 5.  Ananias hadde solgt en eiendom, men stakk unna noe av pengene, og hans hustru visste det. Først kom Anaias til Peter, som tydeligvis visste hva han hadde gjort, og Ananias falt død om. Det samme gjentok seg med Saffira da hun sto fram for Peter. 

Hvorfor skjer ikke dette i dag?

Og hvorfor selger ikke troende i dag alt de eier og deler ut til de som trenger det (så de kankje kan bli velsett blandt folket også)?
Viser side 1 av 2 sider, 10 kommentarer per side
Første |   << Forrige  Neste >>  |  Siste
Anonym
Kanskje dette med Ananias og Saffira skjedde bare en gang ( det vet vi heller ikke for sikkert )  bl.a. for at vi skal kunne lese om det i bibelen dag ?

Det var DHÅ som fikk menneskene i den første menighet til å dele alt, selvsagt var det det.
Troende bør selge alt de eier i dag om DHÅ forteller dem at de skal gjøre det. Om de bestemmer det selv er det dårskap vil jeg påstå. Kanskje Gud vil du skal bruke pengene på noe helt annet, på et senere tidspukt ?
Det finnes seksempler på mennesker som i dag har gitt bort alt fordi Gud har bedt dem om det. Kanskje Gud vil teste lydighet ? Kanskje han vil man skal slutte å stole på egne  pengereserver og heller stole på han ?
Når det er sagt så er det klart at Kristne bør støtte sine søstre og brødre i nød spesielt.
Anonym
Deres synd (Ananias og Saffira ) var hykleri av verste slag. De ønsket å ha et rykte for raushet og velvilje, uten nødvendig selvfornektelse. I yppersteprestens palass hadde Peter selv fortalt en åpen løgn og hadde lagt banning til hans løgn. I hans tilfelle var det uforbeholden; han falt under fristelsen nesten før han var klar over det.

Men i dette tilfellet var det et design; Ananias og hans kone hadde blitt enige om å utøve dette bedraget, og de turte å fortsette i det selv på stedet for den høytidelige bønnen. De løy for Den hellige ånd. Hvis Peter ikke hadde avhørt dem, ville de ganske enkelt gitt inn en del av pengene og ikke sagt noe; men synden ville vært den samme. Deres løgnaktige ord til Peter var onde, men omfanget av deres forbrytelse bestod i deres ønske om å fremstå bedre enn de egentlig var. Av dette kan vi lære hvordan Gud ser på hykleren.

Det er mange måter vi handler den samme delen på. Gud straffer ikke alle tilfeller av denne synden som han gjorde i dette tilfellet, men han legger merke til det, og på den siste dagen, “vil bringe de skjulte tingene i mørket til syne og åpenbare hjertenes råd. ”1. Korinter 4: 5. 

Men selv hykleri var ikke hele deres forbrytelse. Teksten sier at de “holdt tilbake” deler av prisen på landet. Det opprinnelige ordet forekommer andre steder, men en gang i Det nye testamente, Titus 2:10, der det blir gjort "nasking" Greenfield definerer det, "å holde tilbake noe ulovlig, skildre, naske og underslag." Saken var da dette: Det ble forstått at de som på det tidspunktet solgte eiendom, ikke gjorde det for gevinst, men til velvillige formål.

Enten de hadde avlagt et formelt løfte eller ikke, handlingen med å selge landet var bevis på i det minste en ytre innvielse av den til Guds sak. Og likevel så de så lett på sitt løfte at de våget å tilpasse en del av eiendommen til eget bruk. Men dette var ganske enkelt å stjele, for så snart beslutningen ble tatt om å vie salget , hørte landet til Gud. Så kan vi også lære av dette hvor alvorlig en sak det er å love til Herren og deretter unnlate å betale våre løfter. Det er en forferdelig ting å nekte å hjelpe med å støtte Guds sak, men det er fremdeles verre å love og ikke betale. Ikke rart at spørsmålet stilles i forbauselse, “Vil en mann frarøve Gud?” La hver og en stille seg dette spørsmålet."


- Signs of the times, vol 9, 1883, EGW.
Åpne profilen til just me
Det står ingen steder i teksten at de solgte alt de eide. De ga av forrådet sitt, og det er noe helt annet. Å gi bort alt en eier og har er dårlig politikk for alle parter. Da ødelegges både ens eget livsgrunnlag og evnen til å gi noe seinere. Tror ikke Gud er interessert i det.
Anonym
Det står ingen steder i teksten at de solgte alt de eide. De ga av forrådet sitt, og det er noe helt annet. Å gi bort alt en eier og har er dårlig politikk for alle parter. Da ødelegges både ens eget livsgrunnlag og evnen til å gi noe seinere. Tror ikke Gud er interessert i det.Apg. 2, 44: "...og de hadde ALT felles."

Apg. 4, 34: "...for ALLE som eide JORD elle HUS, begynte og selge og kom med betalingen..." 

I Luk. 18 kom en rådsherre til Jesus og spurte hvordan han skulle gjøre for å få evig liv. Jesus ramset opp budene til ham. De hadde mannen holdt siden han var ung, svarte han. Da Jesus hørte det, svarte han:

"Ett mangler du ennå. Selg ALT det du eier og del ut til de fattige."

Jesus sa jo også at ingen skulle bekymre seg for morgendagen, heller ikke over hva de skulle spise eller gå kledt i.Jeg har selv lest om folk i dag som har gitt bort alt de eide og fikk alvorlige problemer  både for seg og sin familie og advarte andre troende mot å gjøre det samme.

Jeg kjenner personlig en person som ikke var gift og ikke hadde barn,  som ga bort huset sitt, et stort hus med stor eiendom svært sentralt i et større tettsted, til en menighet for at det skulle brukes til trosopplæring. Ikke lenge etterpå solgte menigheten det for flere millioner, dette var for minst 10 år siden. 
"...og de var velsett av hele folket." (Apg. 2, 47). Jeg kan skrive under på at det ikke skjedde med denne personen. Personen var meget bibeltro.
Samme person beholdt også en stor sum oppsparte penger og har levd i mange år etter dette, og lever ennå, har heller ikke falt død om. 
Anonym
Om vi ser på alt vi eier som Guds eiendom vil vi kanskje handle annerledes ?
Alt vi har kommer fra Gud. Når vi gir noe (f.eks penger) til andre gir vi bare videre det vi har mottatt fra Gud.

Ap. 4,34
"Ingen av dem led nød, for de som eide jord eller hus solgte det om kom med pengene og la dem for apostlenes føtter". Så fikk hver tildelt det han trengte"

Det står ikke at alle solgte alt, men at noen faktisk solgte jord og hus for å kunne hjelpe de som led nød.

Når et menneske som selger alt det eier og får problemer, så viser det at det ikke var Guds vilje at det skulle selges ! Det foregår helt sikkert en del manipulering rundt pengegaver og da er det Djevelen som står bak, ikke Gud. Som alltid; Hva din pastor sier betyr ingen ting om ikke DHÅ forteller deg at du skal gi en spesiell gave.
Sier ånden  ingen ting; vel da venter du.

Forutsetningen for å kunne oppfatte hva Gud ønsker  du skal gjøre er selvsagt at du har en relasjon med Gud.  
Anonym


Forutsetningen for å kunne oppfatte hva Gud ønsker  du skal gjøre er selvsagt at du har en relasjon med Gud.  Dette har jeg aldri sett i min Bibel...å ha en "relasjon" med Gud. Jeg vet ikke hva du mener med dette, men hvis det skulle være rett, så må vi jo anta at også Ananias og Saffira hadde det, de tilhørte jo menigheten, var døpt i Jesu navn med vann  (Apg. 2, 41) og hadde fått DHÅ og "Og hver dag kom de trofast sammen og med ett sinn i tempelet" (til tross for at forhenget inn til det aller helligste  i tempelet hadde revnet i to ved Jesus død)...likevel falt de dø om. Det står ingen ting om at de mistet frelsen, det vet vi ingen ting om.
Anonym
Med relasjon så mener jeg fellesskap og kommunikasjon med en levende Gud. Gud er ånd og vi kommuniserer med Gud via ånden i oss. 
Forutsetningen for å få ånden er den åndelige fødsel der du gjennoppretter kontakten med Gud (som gikk tapt ved syndefallet). Da merker du veldig TYDELIG  at nå du er forandret på innsiden (det handler altså i utgangspunktet ikke om bibelkunnskap i det helt tatt) , du tenker plutselig helt annerledes, det som var veldig viktig for deg før  er plutselig ikke så viktig lengre, nå vil jeg lever for Jesus Kristus tenker du , jeg vil søke hans vilje for mitt liv...)...det er i alle fall min erfaring. 

Blir du så døpt i DHÅ vil du motta Guds kraft og tungetale. I flg bibelen bør alle frelste søke å få dette.


Jeg tror ikke et menneske er frelst om det ikke er født på ny !
Jeg vil også påstå at om du er usikker på om du er født på ny, så er du det definitivt ikke !
Svært mange troende er ikke født på ny og en dag vil de høre Jesus Kristus si; jeg kjenner dere ikke..
Åpne profilen til Andreas8
Og Akan svarte Josva og sa: Det er sant, jeg har syndet mot Herren, Israels Gud; således har jeg gjort:
Jeg så blandt byttet en kostelig babylonisk kappe og to hundre sekel sølv og en gullstang som veide femti sekel; disse ting fikk jeg lyst på og tok dem; de ligger nedgravd i jorden under mitt telt, sølvet underst.
Da sendte Josva nogen menn dit, og de løp til teltet; og der fant de tingene nedgravd i hans telt, sølvet underst.
De tok dem ut av teltet og bar dem med sig til Josva og alle Israels barn og la dem frem for Herrens åsyn.
Og Josva og hele Israel med ham tok Akan, Serahs sønn, og sølvet og kappen og gullstangen og hans sønner og døtre og hans storfe og asener og småfe og hans telt og alt det han hadde, og de førte det op i Akor-dalen.
Og Josva sa: For en ulykke du har ført over oss! Idag skal Herren føre ulykke over dig! Og hele Israel stenet ham, og de opbrente dem med ild og stenet dem.

Josvas 7:20-25

Jeg vet ikke, jeg ble minnet på den historien bare.

Det er vel ikke mange kristne fellesskap å gå til idag, hvor en kan gi alt og få igjen enda mer. 
Anonym
Kistne fellesskap:

Min erfaring er at om du går i en menighet der nådegavene er i funksjon kan du få mye igjen, om du kommer dit med et åpent hjerte. Faktum er at du VIL få mye igjen om du er åpen for det, om du kommer med forventning.
Jeg har sikkert skrevet det før; nådegavene i funksjon er Guds måte å si at jeg annerkjenner budskapet som forkynnes på dette stedet.
Guds nådegaver blir ikke delt ut etter menneskers karakter, det ville bare ha ført til stolthet..
Mennesker kan være svært ulike i en forsamling, men i Kristus er ånden den samme, og da kan store under skje.

Om du søker en ny menighet; be Gud om å lede deg dit, verre er det ikke..)


Ikke kast bort tiden i åndelig døde menigheter. 
Anonym
Finnes det ingen bibelsk forklaring på det jeg spør om i mitt innlegg?
Viser side 1 av 2 sider, 10 kommentarer per side
Første |   << Forrige  Neste >>  |  Siste