Agenda 3:16
Exodus79
Exodus79 sier: "Menneskets ånd er en Herrens lampe, den ransaker alt i menneskets indre." Salomos 20:27
Skriv i megafonen

Forum >> Morsomme ting >> Debatt


Åpne profilen til pensjon

Morsom vri på Ef. 6, 18-20?

Jeg har det med å google mye ting og tang jeg lurer på i Bibelen, da får man også lest andre sine meninger om det jeg googler etter. 
Akkurat nå kom jeg over en blog hvor følgende sto skrevet:

"Du kan støtte tjenesten (i bloggen?) ved å be: Ef. 6.  18 Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be alltid i Ånden! Våk og holdt ut i bønn for alle de hellige, 19 også for meg. Be om at de rette ordene må bli gitt meg når jeg skal tale, så jeg frimodig kan gjøre evangeliets hemmelighet kjent, 20a det som jeg er sendebud for Samt Økonomisk, kontonummer ......(står oppgitt!) ......(navnet på banken)." (min parantes og utheving av tekst)

I bibelversene her er det jo Paulus som ber menigheten i Efesus be for seg. 

Det heter jo at vi ikke skal legge noe inn i Guds ord som ikke står der. Nå kan jo den som har skrevet bloggen nok forsvare seg med at han bare har sitert til og med vers 20a, men likevel dro jeg på smilbåndet da jeg leste dette og fant det på sin plass å legge det inn under emnet "Morsomme ting" her på Forum. Vet ikke helt om det kvalifiserer til det, eller... ?
Ingen har besvart dette innlegget!