Agenda 3:16
Radio 316
Gard
Gard sier: Ønsker alle her på KD en fin sommer :)
Skriv i megafonen

Forum >> Kjærlighet og relasjoner >> Debatt


Åpne profilen til Liaejens

Hva er Gudfryktighet

Hvilket ord tenker du på når du hører Gudfryktighet?Religiøse regler,og forskrifter?Kristne som peker fingre og sier ,du skal ikke?Ikke rart at så mange mennesker unngår oss.Er Gudfryktighet i det hele tatt mulig i en tid med motorvei kjørere og internetthandel?Eller trenger vi og vende tilbake til tida da folk levde i enkle kår,for og bli Gudfryktige?Faktum er at Gudfryktighet ikke er en kultur,det er en hjertestilling.Det har lite og gjøre med hvordan en person ser ut,selv om dette er vanskelig for noen av oss og se lenger,eller det de kjører eller eier.Det har ikke noe og gjøre med vår med våre personlige preferanser og standarder som noen av oss gjerne vil overføre på andre.Bibelen sier .For mennesket ser det som øynene ser ,men Herren ser på Hjertet.1 Samuel.16.7.Hva mener dere?
Anonym
Ikke lett å beskrive Gudsfrykt på en kort og enkel måte.
Jeg tenker at et Gudfryktig liv er et liv der du lever i hans vilje i ærefrykt/respekt  for det han har gjort for oss og for hans  storhet og hellighet.
Guds vilje er aldri religiøse handlinger, men et liv i ånden.

 
Anonym
Kirkens største behov.

"En gjenoppliving av sann gudsfrykt blant oss er den største og mest presserende av alle våre behov. Å søke dette bør være vårt første arbeid. Det må arbeides intenst for å få Herrens velsignelse, ikke fordi Gud ikke er villig til å skjenke sin velsignelse over oss, men fordi vi er uforberedt på å motta den. Vår himmelske Far er mer villig til å gi sin Hellige Ånd til dem som ber Ham, enn de jordiske foreldrene om å gi gode gaver til barna sine. Men det er vårt arbeid ved tilståelse, ydmykelse, omvendelse og inderlig bønn å oppfylle betingelsene som Gud har lovet å gi oss sin velsignelse.

En vekkelse trenger bare forventes som svar på bønn. Mens folket er så fattige på Guds Hellige Ånd, kan de ikke sette pris på forkynnelsen av Ordet, men når Åndens kraft berører deres hjerter, vil diskursene som er gitt, ikke være uten effekt.  De gamle standardbærerne visste hva det var å kjempe med Gud i bønn, og å glede seg over utgivelsen av Hans Ånd.

Hvordan har det seg med den stigende generasjonen? Er de omvendt til Gud? Er vi våkne over arbeidet som foregår i den himmelske helligdom, eller venter vi på at det kommer noen overbevisende kraft over kirken før vi skal vekkes? Håper vi å se hele kirken gjenopplivet? Den tiden vil aldri komme. 

Det er personer i kirken som ikke blir omvendt, og som ikke vil forene seg i alvorlig, rådende bønn. Vi må delta på arbeidet individuelt. Vi må be mer, og snakke mindre. Misgjerninger florerer, og folket må læres å ikke være fornøyd med en form for gudsfrykt uten ånd og kraft. Hvis vi er opptatt av å søke i våre egne hjerter, fjerne våre synder og korrigere våre onde tendenser, vil ikke sjelen vår bli løftet til forfengelighet. Vi har mye mer å frykte innenfra enn utenfra. Hindringene for styrke og suksess er langt større fra kirken selv enn fra verden.

De vantro har rett til å forvente at de som bekjenner seg til å holde Guds bud og Jesu tro, vil gjøre mer enn noen annen klasse for å fremme og ære, ved deres konsekvente liv, ved deres gudsfryktige eksempel og deres aktive innflytelse, sak som de representerer. Men hvor ofte har de velkjente forkjemperne for sannheten vist seg å være den største hindringen for dens fremskritt! Vantro, tvil uttrykt, mørket elsket, oppmuntrer tilstedeværelsen av onde engler og åpner veien for gjennomføring av Satans planer."


-Ekte vekkelse, Ellen White. 
Åpne profilen til Liaejens
Takk for svar 
Åpne profilen til Liaejens
Gudsfrykt .I joh.4 .18-19.Romerne 8.15,Paulus brev til titus Kap.2,11-12.
Anonym
Gudsfrykt .I joh.4 .18-19.Romerne 8.15,Paulus brev til titus Kap.2,11-12. Ordspråk 8:13, 9:10 og Salmene 34: 11-14  


"Frykt for Herren er å hate det onde"   Amen!  Dette er også i den første engels budskap ( Johannes Åpenbaring 14:7 )