Agenda 3:16
Radio 316
Skriv en hilsen til alle på KristenDate.no
Skriv i megafonen
Skriv i megafonen

Forum >> Religion og tro >> Debatt


Åpne profilen til Andreas8

Hvilke vers er de viktigste for deg?

Hvis du fikk velge opp til 5 vers, hvilke vers er da de viktigste for deg?

For ordens skyld: dette er helt subjektivt, det finnes ingen som kan si at det ikke er de viktigste for deg, men det kan være at andre synes andre vers er viktigere.

For meg er det to vers som, for meg, er hele bibelen i bare to vers:

I elskede! la oss elske hverandre! for kjærligheten er av Gud, og hver den som elsker, er født av Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud; for Gud er kjærlighet.
1 Johannes 4:7-8
Åpne profilen til Israel
Lukas 13:24 Strid for å komme inn gjennom den trange døren! For mange, sier jeg dere, skal søke å komme inn og ikke være i stand til det.

Lukas 14:33 Slik er det altså: Ingen av dere kan være min disippel uten å gi avkall på alt han eier.

Matteus 5:18 Sannelig, jeg sier dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel i loven forgå - før alt er skjedd.

Matteus 5:23 Men da skal jeg si dem rett ut: Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør imot loven!

1 Johannes 2:6 Den som sier at han er i ham, må leve slik Jesus levde.
Åpne profilen til Onkel blå

1 Joh 2:6 Den som sier at han blir i ham, han er også skyldig til å vandre slik som han vandret.

Luk 23:34a Men Jesus sa: Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør.

Rom 8:28 For vi vet at alle ting samvirker til gode for dem som elsker Gud, dem som etter hans råd er kalt.

Matt 11:28 Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile!

Heb 4:10 Den som kommer inn til hans hvile, får jo hvile fra sine gjerninger, likesom Gud fra sine.
Åpne profilen til Coffecup

 “The most important one,” answered Jesus, “is this: ‘Hear, O Israel: The Lord our God, the Lord is one. 30 Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. 31 The second is this: ‘Love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than these.”

Om du følger dette, må du følge resten.


Åpne profilen til Israel
(Coffecup)

Sant så sant. En må vokte alt for å elske Gud. 10 Bud bare fundamentet.

5 Mos 11:1 Derfor skal du elske Herren din Gud og alltid holde det han har fastsatt, hans forskrifter, lover og bud.
Anonym
Ord 4, 20-23

Min sønn, lytt når jeg taler,
vend øret til mine ord !
Slipp dem ikke ut av syne,
bevar dem dypt i ditt hjerte!
De er liv for den som finner dem,
og gir hele kroppen helse.
Bevar ditt hjerte 
fremfor alt du bevarer,
for livet utgår fra det !


Prioriter, hold fokus på og innta en daglig dose med Guds ord, det gir helse for hele kroppen.
Det vil også hjelpe deg til å bevare "hjertes helse"  slik at du beholder frelsen.

Å lese i bibelen daglig er det beste for deg selv, din familie og alle rundt deg !
Anonym
Johannes 7, 37 - 39.

På den siste dagen i høytiden, den store festdagen, sto Jesus fram og ropte:
"Den som tørster , skal komme til meg og drikke! Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som skriften sier, renne elver av levende vann". Dette sa han om Ånden de som trodde på ham skulle få. Ånden som ennå ikke var komet , for Jesus var ennå ikke herliggjort.

Jesus taler her om Den Hellige Ånd (åndsdåpen) som kom ned over apostlene på pinsedagen.
Anonym
"For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem". Efeserne 2:1-10.


Anonym
     " Og jeg er helt overbevist om dette, at Han som har begynt den gode gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag. "
                        
                                                                                 - Filipperne 1 : 6