Agenda 3:16
Radio 316
Livets nøkkel
Livets nøkkel sier: Hei Ønsker dere en fin helg
Skriv i megafonen

Forum >> Politikk og samfunn >> Debatt


Åpne profilen til Roy2

USA og Iran

Vi blir fortalt igjennom massemedia at det er en ekstra spent situasjon mellom USA og Iran nå og at det kan bli krig ijvertfall mellom disse 2 landene. Ut fra profetier vi kan lese i King James Bibelen på engelsk tror jeg ikke det vil bli en krig mellom disse 2 landene i Iran. Hvorfor det da spørr du. Jo av den enkle grunn at Bibelsk profeti forbyr en ødeleggende krig i Iran nå i endetiden fordi Persia (Iran) skal være 1 av landene som skal gå til krig mot Israel i det som kalles for Gog krigen i Esekiel.


'Det står i Esekiel 38:5-6 i King James Bibelen på engelsk.:

Persia, Ethiopia, and Libya with them; all of them with shield and helmet:

Gomer, and all his bands; the house of Togarmah of the north quarters, and all his bands: and many people with thee.

Viser side 1 av 4 sider, 10 kommentarer per side
Første |   << Forrige  Neste >>  |  Siste
Anonym
Gud har innsatt styresmaktene i både USA og Iran, om det blir konflikt eller ikke har han full kontroll.
Not to worry...
Anonym
Gud har innsatt styresmaktene i både USA og Iran, om det blir konflikt eller ikke har han full kontroll.
Not to worry...


Har Gud innsatt styresmaktene i USA og Iran? Hvor står det i Bibelen? 
Anonym
Rom 13,1-2

Dette er svært viktig å vite.  Vi skal ikke opponere mot våre styremmakter, vi skal be for dem !!
Kristne Amerikanere bør altså be for Trump.
Anonym
Har Gud innsatt styresmaktene i USA og Iran? Hvor står det i Bibelen? 


Her er 2..

       Joh 19.11: Jesus svarte [Pilatus]: Du hadde ingen makt over meg hvis det ikke var gitt deg ovenfra.........

Rom 13.1:Hver sjel være lydig mot de foresatte øvrigheter! for det er ikke øvrighet uten av Gud, men de som er, de er innsatt av Gud,
Anonym
Har Gud innsatt styresmaktene i USA og Iran? Hvor står det i Bibelen? 


Romerne 13

"Enhver skal være lydig mot de myndigheter han har over seg. Det finnes ingen myndigheter som ikke er fra Gud, og de som er ved makten, er innsatt av Gud."

Så Joseph har isolert sett rett, og han har også rett i at Gud har full kontroll. Selvsagt. Gud innsetter ledere slik Han selv vil for å påvirke historiens gang i tråd med Bibelens profetier. Dessuten, dersom folket i et land gjøre gode ting og følger Hans bud innsetter Han gode ledere. Motsatt, dersom folket vender Ham ryggen får de dårlige ledere. Mao. stikk motsatt av hva mange kanskje forestiller seg.

Men likevel er "Josephs" svar et idiotsvar. Han er en velkjent "debattdödare" på dette forumet, og svaret hans ser ikke ut til å ha noen annen hensikt enn å kvele debatten i en tråd hvor trådstarter tar opp et veldig betimelig spørsmål som potensielt har veldig stor betydning for tolkning av bibelske profetier. 
Anonym
Gud velsigne deg Herr Tangen..


Jeg har ingen intensjoner om å kvele noen debatt, kjør på....)..men, det er mulig jeg sier fra om jeg ikke er enig....)


Det er rett og slett for lite humor på trådene her inne...hohoh..hihi..haha...)
Anonym
Her er 2..

       Joh 19.11: Jesus svarte [Pilatus]: Du hadde ingen makt over meg hvis det ikke var gitt deg ovenfra.........

Rom 13.1:Hver sjel være lydig mot de foresatte øvrigheter! for det er ikke øvrighet uten av Gud, men de som er, de er innsatt av Gud,"men de som er, de er innsatt av Gud."

Da var kanskje Stalin, Hitler og andre tilsvarende også innsatt av Gud?

Litt underlig da at det står at vi skal lyde Gud mer enn menneskene? Sa ikke Peter noe lignende da han sto anklaget for det høye råd?

At Gud har utstyrt menneskene slik at de kan ha forordninger og styresmakter er det vel all grunn til å tro, mennesker generelt er jo utstyrt med samvttighet og vet hva som er galt og rett og innretter samfunnene sine etter det, men å påstå at det er Gud som avgjør hvem som til enhver tid skal styre, er vel i drøyeste laget, spør du meg. Da er vel krig og all elendighet i verden også etter Guds vilje?

Og når mange land har helt andre religioner, hvem skal de da be til for deres styresmakter?


Selvsagt, ikke noe er gitt noen som helst skapning på jord uten det er gitt av Gud, han er jo opphavet og Skaperen til alt.
Anonym
Gud er bare god, men han tillater onde mennesker kortvarig "suksess" for å få frem sine egne hensikter.

Jeg ser på djevelen (hans rike)  som en vilt dyr som rykker frem der han får muligheten uten å skjønne at Gud bruker det for sine egne  hensiker. Det er mine helt egne tanker om dette...
Gud gjør ikke gode mennesker onde for å fremme sine egne planer, men han tillater onde mennesker å gjøre det som allertede finnes i deres hjerter. ..alt handler om hva som er i våre hjerter..
Jeg tror f.eks ikke at Hitler nødvendigvis var ondere enn millioner av andre mennesker, men Gud  tillot (Gud kunne slått ham død når som helst) Hitler å få satt sine planer i verk......det som allerede var i Hitlers hjerte......hvorfor ? Som en konsekvens av menneskerrs synder (kanksje manglende bønner ?) eller Guds uransakelige planer for verden etter 1945. Hva vet jeg ?......Gud rår....


Gud er god..djevelen er ond..men Gud har full kontroll og jeg er Guds barn..))))))))))
Anonym

"men de som er, de er innsatt av Gud."

Da var kanskje Stalin, Hitler og andre tilsvarende også innsatt av Gud?

Litt underlig da at det står at vi skal lyde Gud mer enn menneskene? Sa ikke Peter noe lignende da han sto anklaget for det høye råd?

At Gud har utstyrt menneskene slik at de kan ha forordninger og styresmakter er det vel all grunn til å tro, mennesker generelt er jo utstyrt med samvttighet og vet hva som er galt og rett og innretter samfunnene sine etter det, men å påstå at det er Gud som avgjør hvem som til enhver tid skal styre, er vel i drøyeste laget, spør du meg. Da er vel krig og all elendighet i verden også være etter Guds vilje?

Og når mange land har helt andre religioner, hvem skal de da be til for deres styresmakter?


Ja, Stalin, Hitler og alle de andre grusomme herskerne var innsatt av Gud. Det høres merkelig ut, men jeg tror det er fordi kristne flest ikke er "kondisjonert" til å tro at den nåværende tidsalderen først og fremst er en læreprosess der vi må lære mellom å skille ondt og godt, men tror den er avgjørende for vår evige skjebne. Vi lever i en tidsalder der Satan er denne verdens gud, og også det tjener en hensikt etter Guds plan.  

Men nok om det, man finner mange "Hitlere og Stalinere" i GT. Ta Assyrerkongen i Jesaja 10 f.eks. Her sier Gud rett ut at han bruker en hedensk konge til å straffe Israel, det snakkes her spesifikt om Nordriket og ikke Sørriket (Juda). Som vi vet brukte Gud assyrerne til å innta og straffe Israel (Nordriket) mellom ca. 740 og 721 f.Kr. og føre dem bort i landflyktighet til bl.annet byene i Media som ligger i dagens Iran. I bibelsk tid var det kjent som Medo-Persia. 

5 Ve Assur, riset jeg bruker i min vrede! Min harme er staven i hans hånd. Jeg sendte ham mot et gudløst folk, bød ham fare mot det folk jeg var harm på, så han kunne røve, rane og plyndre og tråkke det ned som avfall i gaten. Men han har ikke ment det slik og har ikke dette i tankene. Nei, han har lyst til å ødelegge og utrydde mange folk."

Gud bruker Assyrerkongen til å straffe Israel, selv om han er en ond hersker som ikke egentlig straffer Israel fordi han ønsker å gjøre Guds vilje, men bare fordi det gir ham en følelse av makt. Veldig likt mange moderne herskere. Som Kong Salomo sa, "det er intet nytt under solen". Som vi ser i versene så er krig og elendighet også etter Guds vilje. Han tillater at assyrerkongen tråkker israelittene ned som "avfall i gaten". Ikke fordi Gud er ond, men fordi det tjener til en hensikt. 


        

Anonym
Her er vi faktisk helt enige Herr Tangen...


Jeremia f.eks, viser dette veldig tydelig. Israel var ulydige og Gud sendt Assyrerne - Judea var ulydige og Gud sendte Babylonerne - Gud straffet så Assyrerne med Babylonerne - Babylonerne ble i sin tur utradert av Persia....osv...
Gud tillater onde mennesker å oppleve tilsynelatende suksess, men de blir til slutt straffet, i dette livet eller når de møter Jesus i den endelige dommen...


Da passer det å takke Jesus Kristus for at han gav sitt liv på korset for oss.
Viser side 1 av 4 sider, 10 kommentarer per side
Første |   << Forrige  Neste >>  |  Siste