Agenda 3:16
Radio 316
Daisy
Daisy sier: Hallå! Kan noen som jobber i denne sjappa snu bildet riktig vei for meg? :)
Skriv i megafonen

Forum >> Kjærlighet og relasjoner >> Debatt


Åpne profilen til Turco

1 Korinterbrev 7 - best å unngå samliv for å tjene Gud 100%?

1 Korinterbrev 7 (BGO):
[1] ...Det er godt for en mann å ikke røre en kvinne.
[2] Men på grunn av (KJV: for å unngå) hor (all seksuell umoral, samleie utenfor ekteskap) skal enhver mann ha sin egen kone, og enhver kvinne skal ha sin egen ektemann

[5] Hold dere ikke borte fra (nekt) hverandre, uten at dere er blitt enige om det for en stund, slik at dere kan hengi dere til faste og bønn. Kom så sammen igjen, for at ikke Satan skal friste dere fordi dere ikke makter å leve avholdende

[7] For jeg skulle ønske at alle mennesker var som jeg. Men enhver har sin egen nådegave fra Gud, én på denne måten og én annen annerledes.
[8] Jeg sier til de ugifte og til enkene: Det er godt for dem om de fortsatt kan være slik jeg er.
[9] Men hvis de ikke kan leve avholdende (beherske seg), så skal de gifte seg. For det er bedre å gifte seg enn å brenne av lyst.

Food for thought. Hva tenker dere? Om man starter en familie har man mindre tid og mulighet å tjene Guds kongerike, og man er sterkere i ånden om man lever avholdende og fornekter sine lyster. En annen ting å tenke på er det er mulig ende-tidene nærmer seg, eller allerede er for døren. 

Husk Matteus 24:19:
"Men ve dem som er med barn eller ammer spedbarn i de dager!"
Viser side 1 av 2 sider, 10 kommentarer per side
Første |   << Forrige  Neste >>  |  Siste
Anonym
Jeg tenker at dette er det sentrale:

7] For jeg skulle ønske at alle mennesker var som jeg. Men enhver har sin egen nådegave fra Gud, én på denne måten og én annen annerledes.

Gud legger nok ned i ditt hjerte det som er riktig for deg.
Anonym
Til Turco:

I 1. Kor. 7 står også dette:

"19 Det som betyr noe, er ikke om en er omskåret eller uomskåret, men at en holder Guds bud." 

Mne hvordan vil du forklare dette når det i Ef. 2, 15 står at "da han (Kristus) AVSKAFFET den lov som kom med BUD og forskrifter." 
OG i Kol. 2, 14 står det at "Han UTSLETTET skyldbrevet mot oss, det som var skrevet med BUD, det som gikk oss imot. Det TOK HAN BORT da han NAGLET DET TIL KORSET."

I kap. 6  i 1. Korinterbrev står det at troende ikke må gå til hedenske dommere, og i det hele tatt unngå rettssaker mot hverandre. Men troende er vel ikke fritatt fra nosk lov og rettsvesen?

I kap. 11 samme brev står det at "Hver mann som ber eller taler profetisk med tildekket hode, fører skam over sitt hode." (v. 4).
Hvorfor står dette skrevet? Gjelder det oss?

Og i vers 5: "Men hver kvinne som ber eller taler profetisk med utildekket hode, fører skam over sitt hode. For det er ett og det samme som hun var snauraket. 6 For dersom en kvinne ikke tildekker seg, da la henne også klippe håret! men er det en skam for en kvinne å klippe eller rake håret, da la henne tildekke seg."
Hvorfor er dette skrevet? Gjelder det oss? Er det noen som praktiserer dette i dag?

Videre i vers 10: "Derfor bør kvinnen ha et undergivenhetstegn på sitt hode for englenes skyld." ??????Jeg tror man må se helheten og forstå hele i NT og hele konteksten i et brev før man begynner å sitere enkelte vers fra det, hvis ikke kan man komme i skade for å ta versene og hele brevet  til inntekt for noe annet enn det er. Etter mitt syn gjøres dette svært mye blant kristne, og legger etter mitt syn dermed en stor bør på oppriktig troende som kan gi dem et kristenliv i undertrykkelse og mismot.


Men kanskje du har en forklaring på alt dette jeg har sitert?

Eller kanskje andre har en forklaring?
Åpne profilen til Turco
Til Turco:
...


Dette var ikke egentlig hva jeg ville fram til med spørsmålet mitt. Jeg spør om det er optimalt for en tjener av Kristus å holde seg enslig, slik som Paulus gjorde, så man kan yte maksimalt for Kongeriket. 

Jeg kan prøve å gi mine tanker om hva du har skrevet, men 'bear with me', jeg er en ung kristen. 

Vår Herre avskaffet oss for den seremonielle moseloven. Den er ikke lenger rettferdiggjørende - den kan ikke lenger dekke over oss, det er det Kristi blod som gjør nå. Vi har ikke lenger 'skyldbrevet' over oss som en mørk sky, at alt vi har gjort, sagt og tenkt skal bli satt på regning, men vi har blitt vasket ren i lammets blod. Med Hans syndeoffer, i lydighet til Hans læreord og bud, er vi nå rettferdiggjort. Vi har nå fått Hans Hellige Ånd som forandrer oss på alle måter. Ikke bare er vi tilgitt, vi er gjort til nye mennesker, og moseloven er nå foreldet - og dette er til ingen ære for oss selv, men kun Guds ære. 

Jeg kan ikke si at jeg forsto 1 Kor 6 slik. Hvilket vers sier at vi ikke er under et lands lov og kan bli dømt i retten der vi bor? Når har det noen gang vært slik? 

Om kapittel 11: Hvorfor nevnte du ikke mer av dette kapittelet? [3]: "Hver manns hode er Kristus, kvinnens hode er mannen, og Kristi hode er Gud." [7] "For en mann skylder ikke å tildekke hodet sitt, ettersom han er Guds bilde og ære. Men kvinnen er mannens ære." [15] "Men om en kvinne har langt hår, er det en ære for henne."

Ja, hvorfor er dette skrevet til kristne? Jeg vet ikke hva du prøver å si, men dette er grekere, ikke jøder, som han skriver til. Det er mye uenighet om det, og jeg forstår ikke helt selv hvorfor kvinner skal være dekket når de ber eller profeterer, og ikke hele tiden når de er ute, spesielt blant hedninger, slik det var i jødedommen. Det var skikk i midt-østen og Asia at en kvinne gror langt hår og dekker det til, for å være underordnet mannen hennes, og ikke tiltrekke oppmerksomhet. Spør du meg er det veldig attraktivt når en kvinnes hår, hennes 'ære', ikke er tildekt. Er det passelig at hun utstråler sin skjønnhet, spesielt når hun ber i en forsamling? Dette er tydeligvis noe kvinner i Korint tok seg friheten til. Mange kristne følger denne skikken til den dag i dag, og kun fordi de fleste ikke gjør det lenger, betyr ikke at det ikke er passelig, om du spør meg. Mye av hva de fleste 'kristne' gjør nå er ikke forenlig med Bibelen i det hele tatt, men det er et helt annet tema. 

"Derfor bør kvinnen ha et undergivenhetstegn på sitt hode for englenes skyld." For min del går dette på litt mindre vanlig tankegang i kristendommen, som jeg foreløpig ikke vil lufte ut for mye, ihvertfall ikke i denne tråden. Om du er nysgjerrig kan du sende meg en PM. 

Helheten i NT er tolket på mange forskjellige måter, og jeg synes ikke det svarer spørsmålet jeg stilte i denne tråden. Alt du har gjort i innlegget ditt er å spørre (retoriske?) spørsmål. Hva mener du er helheten og bakgrunnen i dette brevet? 
Anonym
Jeg tenker at dette er det sentrale:

7] For jeg skulle ønske at alle mennesker var som jeg. Men enhver har sin egen nådegave fra Gud, én på denne måten og én annen annerledes.

Gud legger nok ned i ditt hjerte det som er riktig for deg.Til Joseph:  

Vil gjøre oppmerksom på Ef. 4, 11: "Han (Kristus) er det som GAV noen til apostler, noen til profeter, noen til  evangelister, noen til hyrder og lærere, for at de hellige skulle bli gjort i stand til tjenestegjerning, til oppbyggelse av Kristi legeme."

Her har jeg uthevet ordet GAV, fordi det står i fortid, altså en avsluttet handling! Det står ikke "GIR" eller "SKAL GI"!
Vi har altså ikke flere apostler enn de vi leser om i NT, og de hyrder og lærere vi der leser om i Bibelen, HAR allerede undervist oss i det som er fra Gud, vi finner alt i Guds ord, FOR at "de hellige" Paulus her nevner, "skulle bli", ikke "skal bli", helligjort. Altså en avsluttet handling.

Ordet "GAV" står nettopp i fortid nettopp for å fortelle oss at alt det jeg her nevner er en avsluttet handling, som vi finner alt om i Bibelen. Hvis ikke hadde ikke Paulus brukt fortid på ordet "GAV". Og har Paulus sagt dette, må det være sant.

Da må man jo også stille seg spørsmålet om nådegavene  i 1. Kor. 12 også er en avsluttet handling, siden det her i Ef. 4, 11 nevnes profeter og da profetisk nådegave nevnes i 1. Kor 12.
Da må vi vel også kanskje stille spørsmål om alle nådegavene også er en avsluttet handling?
Ja, kanskje til og med sakramentene, bl.a. nattverden, som Paulus never i 1.Korinterbrev. 

For ser man også på det jeg nevner i min forrige kommentar her til innleggets forfatter, så må det jo være noe som ikke stemmer...eller?
Anonym

Og i vers 5: "Men hver kvinne som ber eller taler profetisk med utildekket hode, fører skam over sitt hode. For det er ett og det samme som hun var snauraket. 6 For dersom en kvinne ikke tildekker seg, da la henne også klippe håret! men er det en skam for en kvinne å klippe eller rake håret, da la henne tildekke seg."
Hvorfor er dette skrevet? Gjelder det oss? Er det noen som praktiserer dette i dag?

Videre i vers 10: "Derfor bør kvinnen ha et undergivenhetstegn på sitt hode for englenes skyld." ??????


Det var vanlig at kvinner dekket hodene sine (med hatter) i mange menigheter for noen tiår siden. Husker du ikke det? Selv jeg som er 50 nå er gammal nok til å huske det. Særlig fra 70-tallet og framover har jo kvinnene i Norge og Vesten generelt gjort opprør mot den gudegitte ordningen mellom mann og kvinne, og dette forplantet seg etterhvert inn i menighetene også, slik at på 80- og 90-tallet da jeg var mest aktiv i menighet var det bare de eldre kvinnene igjen som praktiserte dette. 
Anonym
Pensjon

Her er du fullstendig på villspor etter min mening, dette oser av en helt annen ånd.
Har du ikke sett noen av nådegavene i funksjon ?
Anonym
Til Turco: 

Jeg takker for ditt oppriktige svar, og etter mitt syn reflekterte svar.

Min hensikt er ikke å klandre, men å stille spørsmål ved det du skriver, i håp om at vi kan få noen avklarende svar. Og i ditt svar til meg tar du etter mitt syn opp mange aktuelle tema og spørsmål som virkelig er vedt å se på og debattere, ikke for å krangle, men kanskje for å kunne forstå NT bedre. Jeg synes at du som en ung mann har kommet langt på vei. 

Jeg skrev kommentaren min fordi jeg mener at det du spør om i din overskrift på innlegget ditt, kanskje ikke er noe som er skrevet til oss, og prøver å vise det ved eksemplene jeg tok frem fra 1. Korinterbrev. Og leser du min kommentar til Joseph, så vil kanksje mitt anliggende bli enda mer aktualisert/verifisert?

Du etterlyser det jeg nevner om rettssaker hvor det er hedenske dommere: "Våger noen av dere, når han fører sak mot sin neste, å få saken pådømt av URETTFERDIGE, og ikke av DE HELLIGE?" 1. Kor. 6, 1. 

Jeg er helt enig med deg i at Paulus her taler til "grekere", og det er nettopp det ordet han bruker ofte, "for jøde først, så greker". Jeg har ofte stilt meg spørsmålet hvorfor Paulus bruker ordet "greker" og i andre debattsammenhenger tatt opp dette. Den gjengse oppfatning er at ordet "greker" skal bety oss troende hendinger, men jeg er slett ikke sikker på om det er rett, for da må vil vel kunne tro at Paulus hadde skrevet akkurat det? Etter mitt syn er "greker" de hedninger som Paulus fikk omvendt for å gjøre jødene "nidkjære" så de kunne omvende seg.  Men jødene lot seg ikke omvende av den grunn. Og deres omvendelse skulle bygge på "løftene etter fedrene" sier Paulus flere steder i Apostlegjerningene. Disse løftene var nemlig et Kongerike. Disse løftene har etter mitt syn ikke vi hedninger for i Rom. 9. 4 sier Paulus at løftene m.m. nettopp tilhører israelittene. Ett av disse løftene fra GT, fra fedrene, leser vi bl.a. i 2. Mos. 19, 6: 

"Dere skal bli et KONGERIKE av prester for meg og et hellig folk." 
Og et annet sted (husker ikke i farta hvor, men kan finne det frem om du vil) står det ordrett: "Da skal herren være konge på hele jorden."

Ikke noe av dette har skjedd ennå. Jødene venter fortsatt på at deres løfter skal gå i oppfyllese og at Kongen, som de fortsatt ikke ser er Messias, en gang skal komme og befri dem fra deres fiender. Men en gang skal "HELE Israel bli frelst" når befrieren fra Sion kommer (for 2. gang), se Rom. 11, 26, da vil også Kongeriket bli opprettet. 

Ser vi ikke forkjell på forkynningen som angår jøder og grekere, og Paulus forkynning til oss hedninger, han ble jo kalt "hendingens apostel" (ikke "grekerenes" apostel) som fikk i "forvalteroppdrag å fullføre Guds ord for hedningene (oss), se Kol. 1, 25....ja da år vi problemer og blander sammen løftene til jødene, som også Jesus fokynner, og det evangeliet Paulus forkynner til oss hedninger.

Vet ikke om dette bare gjør deg forvirret, men jeg mener bestemt at korinterbrevene er skrevet til "jøder og grekere..( fortsetter i min neste kommentar)
Anonym
Fortsettelse av min siste kommentar:

Jeg skrev for mye så ikke alt kom med. Jeg ville avslutte den kommentaren med å si at det jeg viste i min første kommentar fra 1. Kor., nettopp er tydelige elementer av loven vi ser sporene av,  og det et nettopp skrevet til "grekere" som konverterte til den messianske jødedommen, den som Paulus forkynte til greke for å gjøre jødene "nidkjære" så de kunne omvende seg til Jesu og Paulus forkynninng om "riket", eller "Kongeriket", om du vil.Ja, slik alle de jødiske apostlene forkynte. "Grekere" måtte nemlig ikke holde hele loven, dette kan vi lese om i Apostelgjerningen og apostelmøtet i Jerusalem, hvor Paulus var til stede.

Å se dette er et langt lerret å bleke, spesielt når man har vokst opp med et mer konservativt bibelsyn, det kan jeg selv skrive under på. Å overse Paulus som "hendingenes apostel" tror jeg ikke er rett. Med det sier jeg IKKE at Jesus forkynner feil! Langt derifra!

Men dette er et tema som umulig kan klargjøres i en kort kommentar, til det er det altfor omfattende, men etter mitt syn ikke desto mer viktig å ta opp...dette er et lite forsøk på det.
Anonym
Pensjon

Her er du fullstendig på villspor etter min mening, dette oser av en helt annen ånd.
Har du ikke sett noen av nådegavene i funksjon ?Til Joseph:

Jeg viser KUN til hva Paulus sier.  Du mener vel ikke at han "oser av en annen ånd?" 
Anonym
JV ?
Viser side 1 av 2 sider, 10 kommentarer per side
Første |   << Forrige  Neste >>  |  Siste