KristenDate på iOS og Android
Radio 316
Vinterglad
Vinterglad sier: Gled deg i Herren! Så skal han gi deg det ditt hjerte trakter etter :)
Skriv i megafonen

Forum >> Religion og tro >> Debatt


Åpne profilen til Roy2

God kristen undervisning av Robert Breaker

Okey, jeg skal her begynne å sende dere youtube linker av en mann som heter Robert Breaker. Jeg har lært mye av hans kristne undervisning og det er veldig bra at han bare bruker King James Bibelen i sin undervisning på engelsk. Alle andre moderne Bibeloversettelser har dessverre den Antikristne ånden i seg. Jeg lurer faktisk på at jeg ble en sann kristen for ca 1 år siden da jeg virkelig forsto hva evangeliet virkelig er for mennesker som lever i dag på grunn av hans kristne undervisning. Jeg skal de første dagene sende youtube linker der Robert Breaker underviser om Helvete. Jeg vil anbefalle alle å se på og høre på alle disse youtube linkene jeg vil sende av Robert Breaker.

Her er den første kristne youtube undervisningen av Robert Breaker: Hvor går de døde? https://youtu.be/Y9B5wn3MCQk

Viser side 1 av 25 sider, 10 kommentarer per side
Første |   << Forrige  Neste >>  |  Siste
Anonym
Bibeloversettelser kan være ganske ulike og gi deler av tekst veldig ulik mening, det har jeg blitt mer og mer klar over.
Hovedbudskapet om Jesus Kristus kan jeg ikke se blir endret av ulike tolkninger. Det meste i bibelen blir belyst fra mange vinkler uansett. "Antikrist" betyr å ville ta Jesus Kristus plass og det kan ikke jeg se noen fare for, til tross for ulikheter. 
Jeg tenker at det beste er å ha minst tre bibelversjoner for hånden  og sammenligne..)
Anonym
Det er kun en som vil ha Jesus og Guds plass. Han ble kastet ned fra Himmelen. Hans medhjelpere og ånd er de som jobber med mennesker og som fornekter Faderen og Sønnen. Det er mange av dem. Satan selv vil til slutt komme som Jesus , og er vel da "selveste" antikrist. Ifølge Guds Ord, er Antikrist uekte kristne som har gått bort fra de troendes menighet. De er løgnere som benektet at Jesus er Messias. Det står i Bibelen, 1. Johannes 2,22. "Og hvem er løgneren, om ikke den som fornekter at Jesus er Kristus? Han er Antikrist, han som fornekter Faderen og Sønnen." 


The enemy is preparing to deceive the whole world by his miracle-working power. He will assume to personate the angels of light, to personate Jesus Christ.—Selected Messages 2:96 (1894). 

If men are so easily misled now, how will they stand when Satan shall personate Christ, and work miracles? Who will be unmoved by his misrepresentations then—professing to be Christ when it is only Satan assuming the person of Christ, and apparently working the works of Christ?—Selected Messages 2:394 (1897). 

Satan will take the field and personate Christ. He will misrepresent, misapply, and pervert everything he possibly can.—Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 411 (1898). 

A power from beneath is working to bring about the last great scenes in the drama—Satan coming as Christ, and working with all deceivableness of unrighteousness in those who are binding themselves together in secret societies.—Testimonies for the Church 8:28 (1904). 

Da det skjer og vi hører at Jesus er i Israel eller et annet sted så er vi blitt advart. "Så hvis de da sier til dere: Se, Han er i ørkenen!, da gå ikke ut dit. Eller, se, Han er i det innerste rommene! Så tro det ikke" Matteus 24:26
Åpne profilen til Roy2
Robert Breaker: De forferdelige plager av Helvete: https://youtu.be/omS7QP5x--U
Anonym
Til Roy2.

Av nysjerrighet leset jeg ditt innlegg her, resten av tråden har jeg ikke lest. Det er vel og bra at du holder deg til King James Bibelen, kansje like viktig å holde seg til den opprinnelige greske teksten for nT sin del, og ikke minst ha kjennskap til jødedommen, ikke mist for å forstå Jesu forkynning og en del av resten av NT. 
Jeg blir trist når du du fokuserer på helvete og "hvor går de døde". Jeg antar det bare er Guds straffedom og all elendighet du vil fokusere på, skremsel og straff. Dette har aldri frelst noen!
Hvorfor holder du ikke frem det gode budskap: "Av nåde ER dere frelst, ved TRO"! DET er evangeliet, ikke noe annet kan frelse et menneske. Lovens tid og gjerningenes tid er over, "Vi er ikke under love, vi er under nåden", sier Paulus. På korset "AVSKAFFET han (Kristus) den lov som kom med BUD og forskrifter." Ef. 2, 15. Og på korset "TOK HAN BORT skyldbrevet vårt, det som var skrevet med BUD, som gikk oss imot, i det han NAGLET DET TIL KORSET!" Kol. 2, 14. 

DETTE er det GODE evangeliet, vi får frelsen BARE av nåde (betyr at vi er skyldige, men slipper å ta straffe, Jesus tok den for oss)...og dette får vi bare ved TRO!
og han stiller INGEN krav til oss, bare å bli værende i troen (troens lydighet, så er det Gud som virker og vil i oss til hans gode behag (Fil. 2, 13), for vi kan ikke være til hans gode behag uten han får gripe inn i vårt liv. Det er nå Guds nåde (og IKKE vi selv)  som oppdrar oss, Tit. 2, 11 ff.

Selv den synd vi nå begår, kan ikke være legitim grunn til straff og fordømmelse mer. Kristus tok oss med på korset, vi er korsfeset med ham, døde, begravet, og vårt syndelegeme er tilintetgjort, sier Paulus. Derfor ser Gud oss i detKristus gjorde for oss på korset, han ser oss ikke i oss selv. Derfor ER vi allerede satt i himmelen med Kristus, Ef. 2, 6.
Vår synd, den vi gjør og kommer til å gjøre, kan IKKE ta fra oss frelsen, Kristus har gjort opp for ALL vår synd en gang for alltid! Hvis ikke måtte han korsfeses hver gang vi synder.

DETTE er det GODE evangeliet. Moralisme frelser ingen. 
FORKYNN DETTE:

"Av nåde ER dere frelst, ved TRO." 
Så enkelt, og så fullt av nåde! Takk og lov!
Anonym
. Lovens tid og gjerningenes tid er over, "For sannelig sier jeg dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel forgå av loven, før det er skjedd alt sammen." Den seremonielle loven med ofringer er over, det var kun noe som viste frem til lammet som skulle bli slaktet. Jesus var det lammet. Moralloven / Ti bud er evig.

DETTE er det GODE evangeliet, vi får frelsen BARE av nåde (betyr at vi er skyldige, men slipper å ta straffe, Jesus tok den for oss)...og dette får vi bare ved TRO! "Således og med troen: har den ikke gjerninger, er den død i sig selv." Ja, vi blir frelst av nåde ved troen, men vi kan miste den like fort ved å fortsette i et syndig liv, uten å vende om.


og han stiller INGEN krav til oss " Slutten på det hele, etter at alt er hørt, er dette: Frykt Gud og hold hans bud! Det er noe som gjelder alle mennesker." Mange ser på det som "krav/byrde" men man simpelt viser sin kjærlighet til Faderen ved å holde budene. De er ingen byrde, men noe vi vil gjøre for Han, siden Han ofret Sin Sønn for oss.

Derfor ER vi allerede satt i himmelen med Kristus. "Fortsett da på samme måte å arbeide på deres egen frelse med dyp respekt og ærefrykt." Helliggjørelse er en prosess. Frelsen kan mistes, like fort som den tas imot.


DETTE er det GODE evangeliet. "Derfor barn, hør nå på meg! Lytt til ordet fra Min munn: La ikke ditt hjerte bøye av til hennes veier, forvill deg ikke inn på hennes stier!" Henne = Den Romerske Katolske kirke og hennes vin ( doktriner )Åpne profilen til Roy2
Robert Breaker: Død.: https://youtu.be/z7awL1j3oLw

Anonym
Til Exodus79:

Typisk: Kaster ut enkeltstående bibelord uten å vise til hvor de står, og uten å sette dem i både tekstlig, historisk og åndelig kontest! Og på toppen av det hele bruke det jeg skrev i min kommentar til dette, og hvor du blander lov og nåde uten å kunne forklare noe av det! Og kommer med: Dette må dere GJØRE, dette må dere ikke gjøre...loven opp av dage! Krav og atter krav! Ingen nåde...kun eget strev som forventer lønn (og ikke nåde) som fortjent etter eget strev og arbeid og som nullstiller nåden! Som ikke ser forskjell på pakten på Sinai og løftene etter den frie kvinne (les Gal. ), og som nullstiller Paulus ord: "Ved TRO, skal du leve", mens loven sier: "Dette skal du GJØRE, og dette skal du ikke gjøre." Denne lov som Paulus kaller "dødens tjeneste"!

Ved Jesu død kom nådens tid, ja, Paulus kaller det også "nådens år" (etter profetiene), og han bruker uttrykket "NÅDE OVER NÅDE"! Og han sier at ikke noe av seg selv (strev og arbeid for å bli frelst og bli værende frelst) har han å rose seg av, men han sier "ALL min ros har jeg I KRISTUS." 

Bare for å kommentere bibelsitatet om frykt du bruker i avsnitt tre, så sier Peter i ett av sine brever at  "for den som FRYKTER, er kjærligheten IKKE fullkommen." Hvorfor tror du han sier det?  Sannsynligvis kommer du ikke til å svare meg på det.

Ellers kunne jeg ha kommentert hvert eneste bibelord du bruker og sette det inn i sin rette kontekst (sammenheng), både tekstlig, historisk og åndelig. Kankje gjør jeg det. 

Det du skriver er ikke sant etter NÅDENS evangelium, som Paulus fikk i oppdrag av Gud å fullføre for oss hedninger (Kol. 1, 25), kalt hedningenes apostel,  så selv Jesus forkynte ikke alt, og det han forkynte var i hovedska rettet til "Israels falne får", og han sa til sine disipler: "Gå ikke til hedningene.." Først ved Paulus ble nådens evangelium i nådens tid gitt oss hedninger, en hemmelighet skjult fra evighet av, les kap. 2 og 3.

Frykt og straff, lov, moral og prektighet frelser ingen!
FORKYNN EVANGELIET:

"Av nåde ER dere frelst, ved TRO!" 
Så enkelt og stort er Guds kjærlighet til oss mennesker, ikke noe lov og krav  her, kun "ved TRO"!


 
Anonym
Jesus levde under loven, og han var den eneste som kunne OPPFYLLE loven. På korset ble loven tatt bort (Ef. 2, 14 og Kol. 2, 14...se etter selv!)...dette gjelder kun for de som ER frelst (Ef. 2, 9...se selv) kun ved TRO. Men for de som ikke er frelst, skal ikke en eneste tøddel av budene tas bort, før himmel og jord forgår, slik Jesus innleder Bergprekenen sin med i Matt. kap. 5.

Paulus sier:

"SYNDENS KRAFT er loven!" 1. Kor. 15, 56.

"Jeg kjente ikke synden uten ved loven. For BEGJÆRET hadde jeg IKKE kjent dersom loven ikke hadde sagt: Du  SKAL IKKE BEGJÆRE! Men SYNDEN benyttet seg av BUDET og VAKTE ALL SLAGS BEGJÆR I MEG." Rom 7- 9.   Finnes det noe som ikke begjærer??????

"Da BUDET kom, VÅKNET SYNDEN TIL LIVE . Jeg, derimot, DØDE." vers 9 og 10. 

"En må vite DETTE: At LOVEN er IKKE er gitt for RETTFERDIGE (se som ER frelst!), men for LOVLØSE OG ULYDIGE, UGUDELIGE og SYNDERE, VANHELLIGE og URENE, FADERMORDERE og MODERMRDERE, DRAPSMENN, HORKARER...LØGNERE...." 1. Tim. 1, 8 ff.

For "NÅ når TROEN er kommet, er vi ikke lenger under tuktemesteren." Gal. 3, 25.


HVORDAN ER VI SÅ LØST FRA LOVEN? Jo, det forklare Paulus meget godt i Rom. 8:

"2...Kristus har FRIGJORT meg fra SYNDEN og DØDENS LOV...3...det gjorde Gud da han sendte sin egen Sønn i kjøds lignelse, for SYNDENS skyld, og FORDØMTE synden i (vårt) kjødet, 4 for at LOVENS RETTFERIGHET skulle bli OPPFYLT I OSS (som TROR)"
Altså ER lovens rettferdighet oppfylt i oss som tror, FORDI Kristus har oppfylt den for oss. 

Derfor sier Paulus: "Så er det INGEN FORDØMMING for den som er I KRISTUS." vers 1. 

Preposisjonen I, som her I KRISTUS, går igjen i NT. Det betyr at vi troende er I KRISTUS, vi er del i hans kropp, lemmer på hans kropp, og han er hodet (Ef.- og Kol.brevet). Da er vi I KRISTUS. Fordi han oppfylte loven, er også lovens rettferdighet oppfylt I OSS. Fordi han er helliggjort og herligjort, er også vi rettferdiggjort, helliggjort og herliggjort I HAM.

GLEM loven, det er ikke snakk om å være lovbryter, det det er snakk om er å være en synder. Det ble vi ved Adams synd, derfor må vi også dø. Lovens hensikt er å vise oss syndere hva synd er så vi kan se vår syndige tilstand uforskyldt på grunn av Adams synd, vår fortapelse, og ville bli frelst ved TRO. 

Det er IKKE på grunn av lovbrudd vi må dø, men på grunn av at Adam syndet, dermed ble hele hans etterslekt, hele menneskehet syndere og syndige, født med synd i seg. 

Vi er fortsatt syndere, men frelste syndere. Den som ikke innser dette, men kommer med lovkrav om fullkommenhet og arbeid og strev, moralisme og prektighet for å bli værende frelst, forkynner ikke et sant evangelium, men blander lov og nåde. Dte må ende galt.
Anonym
For mange blir evangeliet rett og slett for enkelt. De kan ikke tro at vi fortjener nåde fordi....men, vent nå litt..nåden...den kan pr. definisjon ikke fortjenes. Nåde betyr jo nettopp at du får noe du ikke gjør deg  fortjent til !


Det står i Rom. 1 at evangeliet er Gudskraft til frelse og det står i 1 Kor. 2 at det ikke var  med fremdragende talekunst eller visdom Paulus forkynte Guds mysterium, for han hadde bestemt at han ikke ville vite av noe annet hos Korinterne enn Jesus Kristus og ham korsfestet.
Dette forteller oss klart og entydig  at kraften til frelse bare er virksom når de gode nyhetene forkynnes. Det er ingen frelseskraft i å tale om  lover og bud ! 
Fokus på lover og bud fremmer er den farlige stoltheten som gjør at du skryter av deg selv, om ikke i ord så i alle fall i hjertet.
Det typiske "jeg er bedre en  de fleste andre " mennesket som virker både kjølig og irriterende på sine omgivelser.
Beklageligvis har mange sekulære mennesker det inntrykket at alle kristne mennesker er slik religiøs. Noe som fører til at de som er født på ny nærmest må forsvare seg mot noe de verken gir uttrykk for eller står for. Mange av oss har erfart dette.
Er det disse ufrelste  mennesker sin eneste erfaring med Gud og religion, Statskirken, som er årsaken ?
Paradoksalt nok fremmer loviskhet synd også, for vi har en motstander som vet å benytte seg av dem som ikke skjønner nåden.

Litt på siden. 
Jeg leser at rikfolk er/var villige til å bruke mange penger på å støtte oppbyggingen  av nortre dame etter brannen. Tenk om disse pengene heller  ble brukt på å spre evangeliet  til verden.
Mennesket liker avguder det kan se....
Anonym
Til Exodus79:

Typisk: Kaster ut enkeltstående bibelord uten å vise til hvor de står, og uten å sette dem i både tekstlig, historisk og åndelig kontest! Og på toppen av det hele bruke det jeg skrev i min kommentar til dette, og hvor du blander lov og nåde uten å kunne forklare noe av det! Og kommer med: Dette må dere GJØRE, dette må dere ikke gjøre...loven opp av dage! Krav og atter krav! Ingen nåde...kun eget strev som forventer lønn (og ikke nåde) som fortjent etter eget strev og arbeid og som nullstiller nåden! Som ikke ser forskjell på pakten på Sinai og løftene etter den frie kvinne (les Gal. ), og som nullstiller Paulus ord: "Ved TRO, skal du leve", mens loven sier: "Dette skal du GJØRE, og dette skal du ikke gjøre." Denne lov som Paulus kaller "dødens tjeneste"!

Ved Jesu død kom nådens tid, ja, Paulus kaller det også "nådens år" (etter profetiene), og han bruker uttrykket "NÅDE OVER NÅDE"! Og han sier at ikke noe av seg selv (strev og arbeid for å bli frelst og bli værende frelst) har han å rose seg av, men han sier "ALL min ros har jeg I KRISTUS." 

Bare for å kommentere bibelsitatet om frykt du bruker i avsnitt tre, så sier Peter i ett av sine brever at  "for den som FRYKTER, er kjærligheten IKKE fullkommen." Hvorfor tror du han sier det?  Sannsynligvis kommer du ikke til å svare meg på det.

Ellers kunne jeg ha kommentert hvert eneste bibelord du bruker og sette det inn i sin rette kontekst (sammenheng), både tekstlig, historisk og åndelig. Kankje gjør jeg det. 

Det du skriver er ikke sant etter NÅDENS evangelium, som Paulus fikk i oppdrag av Gud å fullføre for oss hedninger (Kol. 1, 25), kalt hedningenes apostel,  så selv Jesus forkynte ikke alt, og det han forkynte var i hovedska rettet til "Israels falne får", og han sa til sine disipler: "Gå ikke til hedningene.." Først ved Paulus ble nådens evangelium i nådens tid gitt oss hedninger, en hemmelighet skjult fra evighet av, les kap. 2 og 3.

Frykt og straff, lov, moral og prektighet frelser ingen!
FORKYNN EVANGELIET:

"Av nåde ER dere frelst, ved TRO!" 
Så enkelt og stort er Guds kjærlighet til oss mennesker, ikke noe lov og krav  her, kun "ved TRO"!


 

Viser side 1 av 25 sider, 10 kommentarer per side
Første |   << Forrige  Neste >>  |  Siste