Agenda 3:16
Radio 316
Skriv en hilsen til alle på KristenDate.no
Skriv i megafonen
Skriv i megafonen

Forum >> Politikk og samfunn >> Debatt


Åpne profilen til Roy2

ABORT

Det står i Johannes 12:30-31 at satan er denne verdens fyrste. Det står: Jesus svarte og sa: "Denne røsten kom ikke for Min skyld, men for deres skyld. Nå holdes dom over denne verden: nå skal denne verdens fyrste kastes ut.

Det står i Johannes 8:44 at djevelen er en løgner og løgnens far. Det står: Dere er av deres far, djevelen, og dere vil følge deres fars lyster. Han var en morder fra begynnelsen og står ikke i sannheten, fordi det ikke er sannhet i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget forråd, for han er en løgner og løgnens far.

Det står faktisk at Gud ikke kan lyve. Det står i 1. Titus: 1:1-2.: Paulus, Guds tjener og Jesu Kristi apostel, etter den tro som Guds utvalgte har, og etter sannhetens erkjennelse som hører til gudsfrykt, i håp om evig liv, som Gud, Han som ikke kan lyve, har lovt før verden ble til.

Det står at kjærligheten til penger er roten til alt ondt i 1. Timoteus: 6:10. Det står: For kjærligheten til penger er roten til alt ondt, som noen har traktet etter, og de har kommet bort fra troen og gjennomboret seg selv med mange sorger.

Det står i Salomos ordspråk: 8:36 at alle de som hater meg(Gud) elsker døden. Det står: Men den som synder mot meg, gjør urett med sin egen sjel: alle de som hater meg, elsker døden.

Det står i hvert fall indirekte at det er djevelen som er denne verdens fyrste og gud i Matteus 4:8-11, og Jesus sa ikke til djevelen at du lyver fordi Jesus vet at det er sant. Det står i Matteus: 4:8-11.: Igjen tok djevelen Han med opp på et overmåte høyt fjell, og han viste Ham alle verdens kongedømmer og deres herlighet. Og han sa til Ham: "Alt dette vil jeg gi Deg, hvis du vil falle ned og tilbe meg." Da sa Jesus til ham: "Bort med deg, Satan! For det står skrevet: "Du skal tilbe Herren din Gud, og Ham alene skal du tjene." Da forlot djevelen Ham, og se, engler kom og tjente Ham.

Det skal da bli en gledens dag den dagen da djevelen blir kastet i sjøen med ild og svovel. Det står i Johannes Åpenbaring 20:10: Og djevelen, som bedro dem, ble kastet i sjøen med ild og svovel, der dyret og den falske profet er. Og de skal pines dag og natt i all evighet.

Det står jo at alle mennesker som ikke er frelst skal først havne i Helvete og til slutt vil de bli kastet i ildsjøen. Det står i Johannes Åpenbaring 20:14-15.: Og døden og Helvete ble kastet i ildsjøen. Dette er den annen død. Og hver den som ikke ble funnet innskrevet i Livets bok, ble kastet i ildsjøen.

Legemiddelindustrien og abortindustrien er bare en liten del av satans makt i denne verden og som det står i Bibelvers som jeg skrev i denne meldingen at disse Bibelversene er veldig passende til de ugudelige menneskene som sår bk åsttter pp m g er poitv til Abort og er ansvarlige for dette. Dersom ikke disse menneskene blir frelst vil de få sin straff til slutt fordi de vil til slutt bli kastet i ildsjøen!

Fra og med i dag og de neste dagene så vil jeg sende med avslørende, lærerike og interessante youtube linker om abort som er drap på uskyldige mennesker i mammas mage som jeg vil anbefale alle å se og høre på. I dag skal jeg sende med en youtube link med kristen undervisning av Robert Breaker: Abort: https://youtu.be/yUrvKIGR1No

Viser side 1 av 4 sider, 10 kommentarer per side
Første |   << Forrige  Neste >>  |  Siste
Åpne profilen til Roy2
Jeg vil fortsette her å sende youtube linker som viser djevelskapen /den antikristne ånden med Abort. Etter det jeg forstår fra Bibelen's Gud er det ei jente i slutten
av denne youtube linken som kler seg usømmelig men bortsett fra det vil jeg anbefale denne youtube linken. Abortbilder.: https://youtu.be/ukNxnIdxgwQ
Åpne profilen til Roy2
Jeg vil fortsette å sende youtube linker som viser djevelskapen/Den antikristne ånden bak Abort. Etter det jeg https://yforstår fra King James Bibelen's Gud er det ei jente på slutten av denne youtube lenken som kler seg usømmelig, men bortsett fra det vil jeg anbefale denne youtube linken.Abortbilder: https://youtu.be/ukNxnIdxgwQ
Anonym
"Se der, Guds lam, som bærer verdens synd." 

For den som tror på Jesus Kristus som Guds Sønn, korsfeset, død og begravet, som vant over døden og sto opp igjen...er ALL synd tilgitt, også den vi gjør og kommer til å gjøre. Legg ikke et åk på troende som gir mismot, "jeg er ikke kommet for å gi dere mismots ånd", altså kommer ikke mismots ånd fra Kristus. Selv Paulus, som var en drapsmann, ble frelst!
Moral fresler ingen.
Åpne profilen til Roy2
Abortprosedyrer: 1, 2 og 3. Trimester.: https://youtu.be/CFZDhM5Gwhk



Anonym
Gud  TILGIR ALL VERDENS SYND!

Det var nettopp FORTAPTE SYNDERE Jesus kom for å frelse og gi legedom. Hvis jeg alene sto for all verdens synd, ville han ha tilgitt meg! Dette er hans store nåde og kjærlighet til menneskene. 

Jeg er fortsatt som frelst en synder, men en frelst synder. Jeg lever fortsatt i mitt syndelegeme, det må jeg gjøre til jeg dør. Men Jesus har FØRDØMT synden i vårt kjød (Rom. 8, 3...les selv!), derfor kan ikke Gud fordømme oss en gang til! Gud ser oss BARE i det Jesus har gjort, ikke i det vi har gjort...det er dette som er nåden...KRISTUS!

Begynn å forkynne NÅDENS EVANGELIUM. Å peke på all verdens synd frelser ingen, det gjør kun evangeliet! 

Den eneste synd som ikke blir tilgitt, er "spott mot Den Hellige Ånd". De som spottet DHÅ var fariseerne og de lovlærde, og de som krede omskjæring på kjødet. Enda Jesus fikk DHÅ ved Johannes dåp, og gjorde all verdens under som han hadde fått Åndens kraft til å gjøre, ville de ikke tro på ham, men hånet ham i stedet, enda han var den love og profetene vitnet om. DET er å spotte DHÅ. Ingen som er frelst spotter Den Hellige Ånd, derfor trenger de heller ikke tilgivelse for den, all annen synd har de fått tilgivelse for, også om noen skulle komme i skade for å ta en abort. Med det mener jeg ikke at vi skal være for abort. Men troende som i tankeløshet og fortvilelse har kommet i skade for å ta abort, trenger NETTOPP å høre Guds store nåde og tilgivelse for oss mennesker, ikke proppes fulle av frykt og fare for straff og fordømmelse, mismot, anger og bot, depresjoner og kristenliv i all elendighet. Det gjorde heller ikke Jesus! Hans navn er også TRØSTEREN! "Feiler vi, er han trofast!"

FORKYNN EVANGELIET...DERT GLADE BUDSKAP..."Av nåde ER dere frelst, ved TRO"...UANSETT!
Anonym
ALLE burde vite hvor vondt det er for den som tar abort...erkjennelsen av dette  fra de jenter/kvinner som har gejnnomgått dette kommer gjerne mange år senere. 

Hva er hensikten med denne tråden? Å strø salt i såret til de kvinner som har gjennomgått dette? Man kan sannelig undres. STOPP hele denne debtatten/tråden!
Anonym
Stå på Roy. Avslør ondskapen. Man ser og oppfatter hvilken ånd som reagerer på dette. 
Åpne profilen til John33
Forferdelige greier, noen få ganger er det vel gode medisinske grunner som fare for liv men de fleste aborter er unødvendig drap pga en mindre positiv moderne livsstil.
Åpne profilen til Roy2
Ja Exodus79 det er ikke etter Guds vilje at man skal tro at ondskapen er godt. Det er meningen at kristne mennesker skal avsløre den satanske ondskapen i denne verden. I følge King James Bibelen er det ALTID en synd å ta Abort/drepe uskyldige barn i mammas mage John33. Det er også meningen at kristne mennesker skal avsløre ondskap. Det sår i Efeserne 5:11 And have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. Det står i 1. Tessalonikerbrev 5: 21-22 Prove all things: hold fast that which is good. Abstain from all appearance of evil. Jeg vil da anbefale dere å gå inn på denne linken jeg skal sende med denne meldingen. Når du trykker på denne linken kommer du inn på en nettside med en avslørende video. Når du kommer inn på denne nettsiden kommer det opp en svart firkantet boks med en play knapp som er formet som en liten trekant og du må trykke på den for å se på denne videosnutten. Du kan også scrolle ned litt på siden for å se på alt denne videosnutten viser. Det står på slutten av denne videosnutten på engelsk. Your gift will help us end the slaughter. Akkurat det er jeg skeptisk til med å bare gi dem penger så skal de sørge for denne menneskelige slaktningen av små barn i mammas mage stanser da men.: https://www.abortionno.org/

Åpne profilen til Roy2
Ingen av disse jentene er kledd etter Gud's vilje men jeg vil anbefale dere å se/høre på denne youtube linken. Partial-birth abortion procedure with real instruments-Pro-life Anti-abortion video.: https://youtu.be/QUr0jCbcPNc

Viser side 1 av 4 sider, 10 kommentarer per side
Første |   << Forrige  Neste >>  |  Siste