Her kan du skrive en melding som vil vises for alle på KristenDate.no.
Skriv Skriv her Skriv i megafonen

Forum > Religion og tro > Debatt

Anonym
Opprettet 05.04.2019 av Anonym.
En advarsel til alle troende
Det er så mange mennesker som ikke vet hva som nærmer seg, så jeg gjør dette med hensikt for å advare. Det handler om profetier i Johannes Åpenbaring, profeten Daniel og Mot Historiens Klimaks. Jesus åpenbarte og ga lys til Ellen White for å koble de to første bøkene sammen, får å gi lys angående de ti bud / sabbaten, bringe folk tilbake til den rette lære i Bibelen og hva som kommer i nærmeste fremtid. Profetier fra Bibelen og Ellen oppfylles idag. Man kan altså lese mer om disse profetier fra henne. Boken heter "Mot Historiens Klimaks" Les gratis her : http://www.mothistoriensklimaks.no/

Den tar for seg alt fra den første menighet til profetier om hva som vil skje da Søndagshelligholdelse blir satt ved lov.
Dyret er pavedømmet. Dyrets bilde er den Romerske Katolske Kirke / Protestant Kirker og andre trossamfunn i samarbeid med Staten, og Dyrets Merke er tvungen Søndagshelligholdelse. Ingenting nytt under solen. Guds trofaste vil bli forfulgt igjen. Guds bud mot menneskeskapte tradisjoner, lover, vranglære.

"Kampen mot Guds lov, som begynte i himmelen, vil fortsette til tidens slutt. Hvert menneske vil bli stilt på prøve. Lydighet eller ulydighet er det spørsmålet som hele verden må ta stilling til. Alle blir stilt på valg mellom Guds lov og menneskers lover. Her vil skillelinjen bli trukket. Det vil bare bli to grupper. Hvert menneskes karakter vil bli fullt utviklet, og alle vil vise om de har valgt å stille seg på de lojales eller på opprørernes side." - Mot Historiens Klimaks.

"Hvis noen tilber dyret (pavedømmet) og hans bilde (Stat og kirke) og tar imot hans merke (Søndagshelligholdelse satt ved lov) på pannen eller på hånden, da skal også han selv drikke av Guds vredesvin ( syv siste plager ), som blir utøst ublandet i Hans vredes beger." Johannes Åpenbaring 14:9-10

Svar på innlegg

Anonym
#1. Postet 05.04.2019 av Anonym
Sabbaten er til for mennesket - ikke for Gud. Ingen salighetsgrunn hvilken dag vi tilber Gud på. Mange gode kristne har sovnet inn i troen på Jesus - som også gikk i kirka på søndager...men derimot...er dyrets merke allerede i bruk - feks. i Sverige og India. Der chipper de folk og knytter de opp mot database som etterhvert kan styres av globalistene i FN....Paven ønsker å opprette et system/database hvor alle som fødes skal registreres. og hvor man sorteres etter hvilken borger en er (lydig vs oposisjonell etc). etterhvert som de får mer makt, kan man bli en ikke borger uten rettigheter - som i India hvor de kristne som motsetter seg dette sulter. Lang mer alvorlig enn det med hvilken helligdag man holder....
Anonym
#2. Postet 05.04.2019 av Anonym
Hei søster. Alt peker mot Søndagshelligholdelse skal bli satt med lov. Jo mer denne verden faller sammen, jo mer vil folket skrike etter hjelp fra staten. Vatikanet samarbeider med de fleste stater, og vil få disse til å sette Søndagshelligholdelse ved lov, som en løsning på alle problemer. USA vil være de som får verden til å følge dyret. Jeg også trodde dyrets merke var rfid chip, men den viser ikke hvem dyret er. Søndagen viser hvem dyret er. Dette dyret er pavedømmet, som forandret Guds bud. Tror nok denne chippen vil bli brukt når det gjelder dette med at Guds barn ikke får kjøpt eller solgt. Ha en flott natt.
Anonym
#3. Postet 06.04.2019 av Anonym
KLIMAENDRINGER/MENNESKESKAPT?

For over 100 år siden profeterte Ellen White at dette ville skje. Her er litt av hva hun skrev i, Mot Historiens Klimaks:

"Satan arbeider også gjennom naturkreftene for å få tak på dem som er uforberedt. Han kjenner de skjulte kreftene i naturen, og han setter alt inn på å påvirke naturkreftene så langt Gud tillater. Gud holder sin hånd over sine skapninger og verner dem mot ødeleggerens makt. Men kristenheten har vist forakt for Guds lov, og Herren vil gjøre akkurat det Han har sagt at Han skal gjøre. Han tar sine velsignelser bort fra jorden og fjerner sin beskyttelse fra dem som gjør opprør mot Hans lov og som lærer og tvinger andre til å gjøre det samme. Alle som Gud ikke beskytter, er i Satans makt."

"På alle steder og i utallige former utøver Satan sin makt gjennom ulykker og katastrofer på sjø og land, i store branner, i veldige tornadoer og fryktelige haglvær, i stormer, oversvømmelser, sykloner, flodbølger og jordskjelv. Han ødelegger avlinger, slik at hungersnød og ulykker følger. Han sprer dødbringende pest i atmosfæren, og tusentalls mennesker omkommer. Disse hjemsøkelsene kommer til å bli stadig hyppigere og mer katastrofale, og de vil ramme både mennesker og dyr" - (Mot Historiens Klimaks.)

Mennesker vil til slutt kreve at myndigheter må gjøre noe mot dette. Når vold, naturkatastrofer, kriminalitet, demonstrasjoner, drap etc intensiveres. F.eks. Slik vi ser ungdommen rundt i verden som har streiket fra skolene på fredager i sin kamp mot klimaendringene. Paven ga ut "Laudato Si" i 2015, og Paris avtalen kom etter. Pavens løsning på klimaendringer og lovløshet, er å holde den falske sabbaten ( Søndag ) Dette vil til slutt føre til at det blir satt opp en Søndagshelligholdelse ved lov, etter krav fra folket. Så da blir vi alle nødt til å velge mellom å følge Guds bud, som er Lørdags sabbat, eller menneskeskapt lov som er Søndagshelligholdelse.
Anonym
#4. Postet 06.04.2019 av Anonym
Hei Exodus,

Før jeg begynner, må jeg si jeg er imponert over din nidkjærhet. Men som hos mange trossamfunn har også Adventistene mistet den Ånden som en gang skapte den. Og igjen sitter en med forskriftene og dogmene den en gang kom med.

De samme forskningsmiljøene som i dag messer om klimaendringer (mer presist værendringer), messet på 70 tallet om at vi var på vei inn i en ny istid. Sånn holder de på for å få forskningsmidler. La det være en advarsel for de som fort henger seg på forskeres konklusjoner. Norge var forøvrig langt varmere for 1000 år siden enn det er i dag.

Dessverre er det kristenes skyld om klimaet går gale veier.
2 Krøn 14.7 sier det slik:
og så mitt folk, som er kalt med mitt navn, ydmyker sig og beder og søker mitt åsyn og vender om fra sine onde veier, så vil jeg høre fra himmelen og forlate deres synd og læge deres land.

Åpenbaringen kan være vanskelig å forstå. Men heldigvis er bibelens syn på "dyrets merke" krystallklart.
Åpenbaringen 13.16 sier:
Og det gjør at der blir gitt alle, små og store, rike og fattige, frie og træler, et merke i deres høire hånd eller i deres panne,
17 og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket, dyrets navn eller tallet for dets navn. 18 Her er visdommen. Den som har forstand, han regne ut dyrets tall! for det er et menneskes tall, og dets tall er seks hundre og seks og seksti.


Å klare å flette Sabbatsbudet inn i dette er villedende, eller å vitne falskt som det står i 2 Mos 20.

mvh
Anonym
#5. Postet 06.04.2019 av Anonym
Hei Exodus,

Før jeg begynner, må jeg si jeg er imponert over din nidkjærhet. Men som hos mange trossamfunn har også Adventistene mistet den Ånden som en gang skapte den. Og igjen sitter en med forskriftene og dogmene den en gang kom med.

De samme forskningsmiljøene som i dag messer om klimaendringer (mer presist værendringer), messet på 70 tallet om at vi var på vei inn i en ny istid. Sånn holder de på for å få forskningsmidler. La det være en advarsel for de som fort henger seg på forskeres konklusjoner. Norge var forøvrig langt varmere for 1000 år siden enn det er i dag.

Dessverre er det kristenes skyld om klimaet går gale veier.
2 Krøn 14.7 sier det slik:
og så mitt folk, som er kalt med mitt navn, ydmyker sig og beder og søker mitt åsyn og vender om fra sine onde veier, så vil jeg høre fra himmelen og forlate deres synd og læge deres land.

Åpenbaringen kan være vanskelig å forstå. Men heldigvis er bibelens syn på "dyrets merke" krystallklart.
Åpenbaringen 13.16 sier:
Og det gjør at der blir gitt alle, små og store, rike og fattige, frie og træler, et merke i deres høire hånd eller i deres panne,
17 og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket, dyrets navn eller tallet for dets navn. 18 Her er visdommen. Den som har forstand, han regne ut dyrets tall! for det er et menneskes tall, og dets tall er seks hundre og seks og seksti.


Å klare å flette Sabbatsbudet inn i dette er villedende, eller å vitne falskt som det står i 2 Mos 20.

mvh
God kveld, Øst. Da kan vi bare si at vi enige om å være uenige. Dette bibelverset du la ut. 2.Krøn. 14:7, passer jo som hånd i hanske for å drive folk til Søndagshelligholdelse innført ved lov, da klimakatastrofene, demonstrasjoner, vold, krim, hungersnød, fattigdom og sykdommer intensiveres. Ha en flott Lørdagskveld. Gud velsigne deg.
Anonym
#6. Postet 06.04.2019 av Anonym
Hei Exodus,
Før jeg begynner, må jeg si jeg er imponert over din nidkjærhet. Men som hos mange trossamfunn har også Adventistene mistet den Ånden som en gang skapte den. Og igjen sitter en med forskriftene og dogmene den en gang kom med.
Av rein nysgjerrighet øst og ingenting annet skulle jeg gjerne like å vite hvilke trossamfunn du mener har "beholdt den Ånden som en gang skapte den"? Noen må det jo være siden du snakker på den måten?
Anonym
#7. Postet 07.04.2019 av Anonym
Hvordan kan Søndagshelligholdelse satt ved lov være tegn på hånd eller panne?

"Jeg ga dem også Mine sabbater. De skulle være et tegn mellom dem og Meg, så de skulle kjenne at Jeg er Herren som helliger dem. (Esek 20:12) Her sier Gud ganske klart at tegnet mellom Han og Hans folk er Hans sabbater. Og budet i Loven som omhandler dette tegnet, er det fjerde budet. «Husk på hviledagen så du holder den hellig. Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. På den dagen skal du ikke gjøre noe arbeid, verken du, din sønn eller din datter, din tjener eller din tjenestekvinne, din buskap eller den fremmede som bor innenfor dine porter. For på seks dager dannet Herren himmelen og jorden, havet og alt som er i dem, og Han hvilte på den sjuende dagen. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.» (2. Mos 20).

I åpenbaringen 7:1-3 leser vi at Guds merke vil bli beseglet på pannen til Hans tjenere. Pannen representerer våre tanker eller sinn (Heb. 10:16), det er altså ikke et synlig merke for det blotte øyet. Høyre hånd» symboliserer arbeid eller en persons gjerninger: «Alt det din hånd finner ut den skal gjøre, gjør det med all din kraft!» (Fork 9:10). En person vil da motta merket på hånden når han jobber på den sanne hviledagen, eller ved å akseptere Søndagshelligholdelse ved lov, fordi det er mest praktisk for han. Ifølge Bibelen er sabbaten Guds Segl og vi bør derfor holde den siden helligholdelse av sabbaten signaliserer at vi tilber den Sanne Skaperen."

Dyrets merke blir satt på pannen ( Tanker / Sinn ), hånd ( Gjerning / Arbeid ) eller begge.

http://www.opplyst.faith/bibelen-svarer/dyrets-merke/
Anonym
#8. Postet 07.04.2019 av Anonym
"Hvem vil stå opp for Meg mot dem som gjør ondt? Hvem vil stå framfor Meg mot dem som gjør urett?"

"Og ta ikke del i mørkets ufruktbare gjerninger, men avslør dem heller!"

https://youtu.be/qmPJBchwOU4 " Kom ut av henne mitt folk, så dere ikke blir delaktige i hennes gjerninger! "
Anonym
#9. Postet 07.04.2019 av Anonym
"Ingen blir dømt til de har fått lyset og har sett plikten til det fjerde budet. Men når den falske sabbaten blir satt ved lov, og den tredje engelens høye rop skal advare mennesker mot dyrets tilbedelse og sitt bilde, blir linjen tydelig trukket mellom det falske og det sanne. Deretter, de som fortsatt fortsetter i overtredelse vil motta dyrets merke." - Evangelisering, s. 234
Anonym
#10. Postet 08.04.2019 av Anonym
KLIMAENDRINGER/MENNESKESKAPT?

For over 100 år siden profeterte Ellen White at dette ville skje. Her er litt av hva hun skrev i, Mot Historiens Klimaks:

"Satan arbeider også gjennom naturkreftene for å få tak på dem som er uforberedt. Han kjenner de skjulte kreftene i naturen, og han setter alt inn på å påvirke naturkreftene så langt Gud tillater. Gud holder sin hånd over sine skapninger og verner dem mot ødeleggerens makt. Men kristenheten har vist forakt for Guds lov, og Herren vil gjøre akkurat det Han har sagt at Han skal gjøre. Han tar sine velsignelser bort fra jorden og fjerner sin beskyttelse fra dem som gjør opprør mot Hans lov og som lærer og tvinger andre til å gjøre det samme. Alle som Gud ikke beskytter, er i Satans makt."

"På alle steder og i utallige former utøver Satan sin makt gjennom ulykker og katastrofer på sjø og land, i store branner, i veldige tornadoer og fryktelige haglvær, i stormer, oversvømmelser, sykloner, flodbølger og jordskjelv. Han ødelegger avlinger, slik at hungersnød og ulykker følger. Han sprer dødbringende pest i atmosfæren, og tusentalls mennesker omkommer. Disse hjemsøkelsene kommer til å bli stadig hyppigere og mer katastrofale, og de vil ramme både mennesker og dyr" - (Mot Historiens Klimaks.)

Mennesker vil til slutt kreve at myndigheter må gjøre noe mot dette. Slik vi ser ungdommen rundt i verden som har streiket fra skolene på fredager i sin kamp mot klimaendringene. Mange damer rundt i verden nekter også å føde barn, da de frykter disse endringene. Myndigheter får ikke stoppet disse endringene, så de vil henvende seg til Paven. For han er nærmest Gud, som billioner av mennesker tror. Dette vil føre til at det blir satt opp en Søndagshelligholdelse ved lov. Så da blir vi alle nødt til å velge mellom å følge Guds bud, som er Lørdags sabbat, eller menneskeskapt lov som er Søndagshelligholdelse. Hvis dere ikke tror på dette, så følg med på hvordan naturkatastrofer intensiveres dette året, og følg med hvordan Søndag blir fremvist som løsningen på dette.
Nå driver kronprinsen å snakker om at vi skal "samarbeide" mot klima. Han drar faktisk rundt i verden og snakker om dette. Fiji idag.
Her kan du skrive en melding som vil vises for alle på KristenDate.no.
Skriv Skriv her Skriv i megafonen
annonseRadio 3:16