Agenda 3:16
Akon
Akon sier: Glede drar glede med seg. God onsdag :)
Skriv i megafonen

Forum >> Religion og tro >> Debatt


Åpne profilen til Exodus79

En advarsel til alle troende.

Istedenfor at jeg skriver ned alt dette selv, så er det bedre hvis dere ser på det. Det er på engelsk, så det lønner seg å kunne språket, eller invitere noen som kan det. Kommer til å legge ut mange innlegg her angående dette her: Det er så mange mennesker som ikke vet hva som nærmer seg, så jeg gjør dette med hensikt for å advare. Det handler om profetier i Johannes Åpenbaring og Daniel. Jesus åpenbarte og ga instruksjoner til Ellen White for å koble de to bøkene sammen. Profetier oppfylles.  Man kan altså lese mer om dette fra Ellen White. Boken heter "Mot Historiens Klimaks" Profetiens Ånd er Jesus Kristus vitnesbyrd. Det som er greit å vite føre man ser på disse videoen er at Dyret er pavedømmet.  Dyrets bilde er den Romerske Katolske Kirke / Protestant Kirker og andre trossamfunn i samarbeid med Staten, og Dyrets Merke ( hånd ) er tvungen Søndagshelligholdelse. ( Panne ) mistenker jeg å være treenighet læren, som er en hedensk/avguds lære som ble ført inn og tilpasset i Kristendommen igjennom Den Romerske Katolske Kirke ( Babylon )  Be til Gud føre dere ser og be Han fylle dere med Kristi Ånd. Slik at dere kan få hjelp til å forstå. 

https://youtu.be/jwYLRzXEkc8       Del 1
https://youtu.be/MzyUCi_nvaw      Del 2
https://youtu.be/xm6bvHDLXtA     Del 3
https://youtu.be/mbgAxQlD86c      Del 4
Viser side 1 av 10 sider, 10 kommentarer per side
Første |   << Forrige  Neste >>  |  Siste
Åpne profilen til Miranda1
Sabbaten er til for mennesket - ikke for Gud. Ingen salighetsgrunn hvilken dag vi tilber Gud på. Mange gode kristne har sovnet inn i troen på Jesus - som også gikk i kirka på søndager...men derimot...er dyrets merke allerede i bruk - feks. i Sverige og India. Der chipper de folk og knytter de opp mot database som etterhvert kan styres av globalistene i FN....Paven ønsker å opprette et system/database hvor alle som fødes skal registreres. og hvor man sorteres etter hvilken borger en er (lydig vs oposisjonell etc). etterhvert som de får mer makt, kan man bli en ikke borger uten rettigheter - som i India hvor de kristne som motsetter seg dette sulter. Lang mer alvorlig enn det med hvilken helligdag man holder....  
Åpne profilen til Exodus79
Vet ikke om du så videoene eller ikke, men samme mann bak videoene skal legge ut ny video klokken 00:00 på Youtube , hvor han skal gå igjennom blant annet denne klimaendring protesten som har vært over hele jorden. Du burde titte. Alt peker mot Søndagshelligholdelse skal bli satt med lov. USA vil være de som får verden til å følge dyret. Jeg også trodde dyrets merke var rfid chip, men den viser ikke hvem dyret er. Søndagen viser hvem dyret er. Dette dyret er pavedømmet, som forandret Guds bud. Tror nok denne chippen vil bli brukt når det gjelder dette med at Guds barn ikke får kjøpt eller solgt. Ha en flott natt. 
Åpne profilen til Exodus79
KLIMAENDRINGER/MENNESKESKAPT?

For over 100 år siden profeterte Ellen White at dette ville skje. Her er litt av hva hun skrev i, Mot Historiens Klimaks:


"Satan arbeider også gjennom naturkreftene for å få tak på dem som er uforberedt. Han kjenner de skjulte kreftene i naturen, og han setter alt inn på å påvirke naturkreftene så langt Gud tillater. Gud holder sin hånd over sine skapninger og verner dem mot ødeleggerens makt. Men kristenheten har vist forakt for Guds lov, og Herren vil gjøre akkurat det Han har sagt at Han skal gjøre. Han tar sine velsignelser bort fra jorden og fjerner sin beskyttelse fra dem som gjør opprør mot Hans lov og som lærer og tvinger andre til å gjøre det samme. Alle som Gud ikke beskytter, er i Satans makt."

"På alle steder og i utallige former utøver Satan sin makt gjennom ulykker og katastrofer på sjø og land, i store branner, i veldige tornadoer og fryktelige haglvær, i stormer, oversvømmelser, sykloner, flodbølger og jordskjelv. Han ødelegger avlinger, slik at hungersnød  og ulykker følger. Han sprer dødbringende pest i atmosfæren, og tusentalls mennesker omkommer. Disse hjemsøkelsene kommer til å bli stadig hyppigere og mer katastrofale, og de vil ramme både mennesker og dyr" - (Mot Historiens Klimaks.)

Mennesker vil til slutt kreve at myndigheter må gjøre noe mot dette. Slik vi ser ungdommen rundt i verden som har streiket fra skolene på fredager i sin kamp mot klimaendringene. Mange damer rundt i verden nekter også å føde barn, da de frykter disse endringene. Myndigheter får ikke stoppet disse endringene, så de vil henvende seg til Paven. For han er nærmest Gud, som billioner av mennesker tror. Dette vil føre til at det blir satt opp en Søndagshelligholdelse ved lov. Så da blir vi alle nødt til å velge mellom å følge Guds bud, som er Lørdags sabbat, eller menneskeskapt lov som er Søndagshelligholdelse. Hvis dere ikke tror på dette, så følg med på hvordan naturkatastrofer intensiveres dette året, og følg med hvordan Søndag blir fremvist som løsningen på dette. 
Åpne profilen til øst
Hei Exodus,


Før jeg begynner, må jeg si jeg er imponert over din nidkjærhet. Men som hos mange trossamfunn har også Adventistene mistet den Ånden som en gang skapte den. Og igjen sitter en med forskriftene og dogmene den en gang kom med. 

De samme forskningsmiljøene som i dag messer om klimaendringer (mer presist værendringer), messet på 70 tallet om at vi var på vei inn i en ny istid. Sånn holder de på for å få forskningsmidler. La det være en advarsel for de som fort henger seg på forskeres konklusjoner. Norge var forøvrig langt varmere for 1000 år siden enn det er i dag. 

Dessverre er det kristenes skyld om klimaet går gale veier.
2 Krøn 14.7 sier det slik:
og så mitt folk, som er kalt med mitt navn, ydmyker sig og beder og søker mitt åsyn og vender om fra sine onde veier, så vil jeg høre fra himmelen og forlate deres synd og læge deres land.

Åpenbaringen kan være vanskelig å forstå. Men heldigvis er bibelens syn på "dyrets merke" krystallklart.
Åpenbaringen 13.16 sier:
Og det gjør at der blir gitt alle, små og store, rike og fattige, frie og træler, et merke i deres høire hånd eller i deres panne,
17 og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket, dyrets navn eller tallet for dets navn. 18 Her er visdommen. Den som har forstand, han regne ut dyrets tall! for det er et menneskes tall, og dets tall er seks hundre og seks og seksti.


Å klare å flette Sabbatsbudet inn i dette er villedende, eller å vitne falskt som det står i 2 Mos 20.

mvh
Åpne profilen til Exodus79
Hei Exodus,


Før jeg begynner, må jeg si jeg er imponert over din nidkjærhet. Men som hos mange trossamfunn har også Adventistene mistet den Ånden som en gang skapte den. Og igjen sitter en med forskriftene og dogmene den en gang kom med. 

De samme forskningsmiljøene som i dag messer om klimaendringer (mer presist værendringer), messet på 70 tallet om at vi var på vei inn i en ny istid. Sånn holder de på for å få forskningsmidler. La det være en advarsel for de som fort henger seg på forskeres konklusjoner. Norge var forøvrig langt varmere for 1000 år siden enn det er i dag. 

Dessverre er det kristenes skyld om klimaet går gale veier.
2 Krøn 14.7 sier det slik:
og så mitt folk, som er kalt med mitt navn, ydmyker sig og beder og søker mitt åsyn og vender om fra sine onde veier, så vil jeg høre fra himmelen og forlate deres synd og læge deres land.

Åpenbaringen kan være vanskelig å forstå. Men heldigvis er bibelens syn på "dyrets merke" krystallklart.
Åpenbaringen 13.16 sier:
Og det gjør at der blir gitt alle, små og store, rike og fattige, frie og træler, et merke i deres høire hånd eller i deres panne,
17 og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket, dyrets navn eller tallet for dets navn. 18 Her er visdommen. Den som har forstand, han regne ut dyrets tall! for det er et menneskes tall, og dets tall er seks hundre og seks og seksti.


Å klare å flette Sabbatsbudet inn i dette er villedende, eller å vitne falskt som det står i 2 Mos 20.

mvh


God kveld, Øst. Da kan vi bare si at vi enige om å være uenige. Dette bibelverset du la ut. 2.Krøn. 14:7, passer jo som hånd i hanske for å drive folk til Søndagshelligholdelse innført ved lov, da klimakatastrofene intensiveres. Ha en flott Lørdagskveld. Gud velsigne deg. 
Åpne profilen til Herr Tangen
Hei Exodus,
Før jeg begynner, må jeg si jeg er imponert over din nidkjærhet. Men som hos mange trossamfunn har også Adventistene mistet den Ånden som en gang skapte den. Og igjen sitter en med forskriftene og dogmene den en gang kom med. 


Av rein nysgjerrighet øst og ingenting annet skulle jeg gjerne like å vite hvilke trossamfunn du mener har "beholdt den Ånden som en gang skapte den"? Noen må det jo være siden du snakker på den måten? 
Åpne profilen til Exodus79
"Den store striden som begynte i himmelen handlet om autoritet. Djevelen har alltid vært i konflikt med Guds myndighet. I Åp 12:17 leser vi at dragen gikk til krig mot Guds folk – de som holder Guds bud (De Ti Bud), og har Jesu Kristi vitnesbyrd: for disse underkaster seg kun Guds autoritet. Derfor vil den siste konflikten (som allerede har begynt i skyggene) handle om Guds Lov. Og er det blant De Ti Bud et bud som sier noe om Guds autoritet? Absolutt! Og dette passer helt perfekt i henhold til Satans ønske om å angripe Guds autoritet.
De som velger å være lydige mot Guds Lov, viser at Gud er deres autoritet. «Vet dere ikke at når dere stiller dere fram som tjenere til lydighet mot noen, er dere tjenere under den dere lyder, enten det er under synden som fører til døden, eller det er under lydigheten som fører til rettferdighet?» (Rom 6:16)

Jeg ga dem også Mine sabbater. De skulle være et tegn mellom dem og Meg, så de skulle kjenne at Jeg er Herren som helliger dem. (Esek 20:12) Her sier Gud ganske klart at tegnet mellom Han og Hans folk er Hans sabbater. Og budet i Loven som omhandler dette tegnet, er det fjerde budet. «Husk på hviledagen så du holder den hellig. Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. På den dagen skal du ikke gjøre noe arbeid, verken du, din sønn eller din datter, din tjener eller din tjenestekvinne, din buskap eller den fremmede som bor innenfor dine porter. For på seks dager dannet Herren himmelen og jorden, havet og alt som er i dem, og Han hvilte på den sjuende dagen. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.» (2. Mos 20). 

I åpenbaringen 7:1-3 leser vi at Guds merke vil bli beseglet på pannen til Hans tjenere. Pannen representerer våre tanker eller sinn (Heb. 10:16), det er altså ikke et synlig merke for det blotte øyet. Høyre hånd» symboliserer arbeid eller en persons gjerninger:  «Alt det din hånd finner ut den skal gjøre, gjør det med all din kraft!» (Fork 9:10). En person vil da motta merket på hånden når han jobber på den sanne hviledagen, eller ved å akseptere Søndagshelligholdelse ved lov, fordi det er mest praktisk for han. Ifølge Bibelen er sabbaten Guds Segl og vi bør derfor holde den siden helligholdelse av sabbaten signaliserer at vi tilber den Sanne Skaperen." 

Dyrets merke blir satt på pannen ( Tanker / Sinn ), hånd ( Gjerning / Arbeid ) eller begge.

http://www.opplyst.faith/bibelen-svarer/dyrets-merke/
Åpne profilen til Exodus79

"Ingen blir dømt til de har fått lyset og har sett plikten til det fjerde budet. Men når den falske sabbaten blir satt ved lov, og den tredje engelens høye rop skal advare mennesker mot dyrets tilbedelse og sitt bilde, blir linjen tydelig trukket mellom det falske og det sanne. Deretter , de som fortsatt fortsetter i overtredelse vil motta dyrets merke." - Evangelisering, s. 234
Åpne profilen til Exodus79
"Den store striden som begynte i himmelen handlet om autoritet. Djevelen har alltid vært i konflikt med Guds myndighet. I Åp 12:17 leser vi at dragen gikk til krig mot Guds folk – de som holder Guds bud (De Ti Bud), og har Jesu Kristi vitnesbyrd: for disse underkaster seg kun Guds autoritet. Derfor vil den siste konflikten (som allerede har begynt i skyggene) handle om Guds Lov. Og er det blant De Ti Bud et bud som sier noe om Guds autoritet? Absolutt! Og dette passer helt perfekt i henhold til Satans ønske om å angripe Guds autoritet.
De som velger å være lydige mot Guds Lov, viser at Gud er deres autoritet. «Vet dere ikke at når dere stiller dere fram som tjenere til lydighet mot noen, er dere tjenere under den dere lyder, enten det er under synden som fører til døden, eller det er under lydigheten som fører til rettferdighet?» (Rom 6:16)

Jeg ga dem også Mine sabbater. De skulle være et tegn mellom dem og Meg, så de skulle kjenne at Jeg er Herren som helliger dem. (Esek 20:12) Her sier Gud ganske klart at tegnet mellom Han og Hans folk er Hans sabbater. Og budet i Loven som omhandler dette tegnet, er det fjerde budet. «Husk på hviledagen så du holder den hellig. Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. På den dagen skal du ikke gjøre noe arbeid, verken du, din sønn eller din datter, din tjener eller din tjenestekvinne, din buskap eller den fremmede som bor innenfor dine porter. For på seks dager dannet Herren himmelen og jorden, havet og alt som er i dem, og Han hvilte på den sjuende dagen. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.» (2. Mos 20). 

I åpenbaringen 7:1-3 leser vi at Guds merke vil bli beseglet på pannen til Hans tjenere. Pannen representerer våre tanker eller sinn (Heb. 10:16), det er altså ikke et synlig merke for det blotte øyet. Høyre hånd» symboliserer arbeid eller en persons gjerninger:  «Alt det din hånd finner ut den skal gjøre, gjør det med all din kraft!» (Fork 9:10). En person vil da motta merket på hånden når han jobber på den sanne hviledagen, eller ved å akseptere Søndagshelligholdelse ved lov, fordi det er mest praktisk for han. Ifølge Bibelen er sabbaten Guds Segl og vi bør derfor holde den siden helligholdelse av sabbaten signaliserer at vi tilber den Sanne Skaperen." 

Dyrets merke blir satt på pannen ( Tanker / Sinn ), hånd ( Gjerning / Arbeid ) eller begge.

http://www.opplyst.faith/bibelen-svarer/dyrets-merke/Verdt å lese folkens...
Åpne profilen til Exodus79
"Menneskesønnen er herre over sabbaten.» Disse ordene er fulle av lærdom og trøst. Fordi sabbaten ble til for menneskets skyld, er den Herrens dag. Den tilhører Kristus. «Alt er blitt til ved ham, uten ham er ikke noe blitt til av alt som er til.» Siden han har skapt alle ting, har han også skapt sabbaten. Han satte den til side som et minnesmerke om skaperverket. Den peker til ham som er både skaper og helliggjører. Den sier at han som skapte alle ting i himmelen og på jorden, og som holder alle ting sammen, er menighetens hode, og at det er ved hans makt vi er blitt forsont med Gud. For da han talte om Israel, sa han: «Jeg gav dem også mine hviledager, de skulle være tegn på pakten mellom meg og dem. Slik skulle de vite at jeg er Herren som helliger dem.»
Sabbaten er et tegn på Kristi makt til å gjøre oss hellige, og den er gitt til alle som Kristus helliggjør. Som et tegn på hans helliggjørende makt er sabbaten gitt til alle som gjennom Kristus blir en del av Guds Israel. Herren sier: «Hvis du holder foten tilbake på sabbatsdagen, så du ikke driver med ditt yrke på min hellige dag, men kaller sabbaten en lyst og en glede og Herrens helg en ærverdig dag, ... da skal du ha din glede i Herren.» For alle som tar imot sabbaten som et tegn på Kristi makt til å skape og gjenløse, vil den være en fryd. Når de ser Kristus i den, vil de fryde seg i ham. Sabbaten viser dem til Guds skaperverk som et vitnesbyrd om hans mektige kraft til å  frelse. Samtidig som den minner oss om den fred som gikk tapt i Eden, forteller den om freden som gjenopprettes ved Kristus."

                                                           

                                                                
Viser side 1 av 10 sider, 10 kommentarer per side
Første |   << Forrige  Neste >>  |  Siste