Agenda 3:16
Skriv en hilsen til alle på KristenDate.no
Skriv i megafonen
Skriv i megafonen

Forum >> Religion og tro >> Debatt


Åpne profilen til Exodus79

Jesus stadfestet hviledagsbudet.(Lørdagen)

HVORFOR GÅR MAN I KIRKEN PÅ SØNDAG ?

"Jeg helligholder lørdag fordi det er bibelsk, og det er ikke tilfelle med søndagshelligholdelsen. Gud er glad for tilbedelse hver eneste dag i uken, men Han har satt til side den syvende dag som en spesiell hviledag. I Bibelen kalles dagen sabbaten og tilsvarer vår lørdag. I Bibelen kalles også dagen for den syvende dag. Den ble gitt til menneskeheten allerede ved skapelsen, omkring 2000 år før jødefolket ble til (1 Mosebok 2,1-3). Jesus sa at «Sabbaten ble til for mennesket», ikke bare for jødene (Markus 2,27)

Hvis vi ser nærmere på hvert vers i Bibelen som omtaler sabbaten, oppdager vi noen forbausende ting. Alle Guds folk i Det gamle testamentet opplevde dens velsignelser, og vi bør huske at fram til Abraham fantes det ikke jøder, så sabbatens opprinnelse er ikke jødisk (1 Mosebok 11,26). Jesus feiret sabbaten ved å helligholde den hver uke (Lukas 4,16). Disiplene holdt den (Apostlenes gjerninger 18,4.11; 16,13). Man kommer til å feire sabbat i himmelen og på den nye jord (Jesaja 66,22.23). Bibelen vitner om en ubrutt praksis med sabbatshelligholdelse fra menneskets skapelse til den nye jord.

Hvorfor tilber så de fleste kristne på søndag? Svaret er: Tradisjon.

Vi finner ingenting i Bibelen som tilsier at Gud endret sabbaten fra lørdag til søndag. Den eneste forandringen av Guds lov som Bibelen omtaler, er et urettmessig forsøk på forandring i regi av kirken selv (se Daniel 7,25). Denne forandringen fant sted lenge etter disiplenes tid. I det tredje og fjerde århundret var det en del kristne som helligholdt den hedenske hviledagen (søndag) i Roma og andre steder der kirken inngikk kompromisser for å unngå forfølgelse. Etter som kirken i Roma fikk mer politisk innflytelse og utviklet seg til Den romersk-katolske kirke, innførte den offisielt søndagshelligholdelse i stedet for sabbatshelligholdelse.
Dette er et historisk faktum som kirken gjerne vedgår selv, med følgende påskudd: Kirkens autoritet og tradisjon står over Bibelens lære.

Ikke bare skapte Jesus menneskene, han frelste oss også fra synden. Gud sier at sabbaten er et spesielt tegn på denne frelsen, et «tegn mellom Meg og dem. Slik skulle de vite at Jeg er Herren, som helliger dem» (Esekiel 20,12). Sabbaten er et tegn på frelse og utfrielse fra syndens slaveri (5 Mosebok 5,12-15). Når vi har lørdagen som vi holder oss borte fra vårt daglige arbeid, minner det oss om at vi ikke kan arbeide på vår egen frelse. Den er en gave fra Gud.  (Hebreerne 4,4-10). 

1. januar 1973 forandret en del land kalenderen, så søndag kom til å bli den syvende dag. Til grunn for dette lå en såkalte “ISO-anbefaling” med forslag om en internasjonal standard. Hensikten var å oppnå ensartede forhold. Ikke alle land har fulgt anbefalingen og forandret kalenderen, men det skjedde altså bl.a. her i Norge. Dette påvirker ikke Bibelens hviledag, for lørdag er fremdeles sabbaten, dagen mellom fredag og søndag."

 -https://glowonline.org/internation_tracts/hvorfor-kirke-pa-lordag/
Viser side 1 av 34 sider, 10 kommentarer per side
Første |   << Forrige  Neste >>  |  Siste
Åpne profilen til Onkel blå
Loven er god, men hva er loven sin funksjon og hva er nåden sin funksjon?


Er Gud en ordens Gud, eller er Han en fredens Gud?
Åpne profilen til Exodus79
Loven er god, men hva er loven sin funksjon og hva er nåden sin funksjon?


Er Gud en ordens Gud, eller er Han en fredens Gud?Budene har en evig gyldighet. De holder orden i himmelen og det var meningen at de skulle holde orden her på jorden. Budene er hellige, rettferdige og gode. De viser Guds karakter. De viser også våres synder og fordømmer oss. Budene konfronterer samvittigheten og burde få mennesker til å forstå at de trenger en frelser. 

"Ved å bryte Guds bud, falt mennesket under hans lovs fordømmelse. Dette krevde at Guds nåde skulle vises på syndernes vegne. Vi burde aldri ha lært meningen med dette ordet "nåde" hadde vi ikke falt. Gud elsker de syndløse englene, som gjør sin tjeneste og er lydige mot alle hans bud; men han gir dem ikke nåde. Disse himmelske vesene vet ingenting om nåde; de har aldri trengte det; for de har aldri syndet. Untatt Satan og hans engler. Nåde er et attributt av Gud vist til uværdige mennesker. Vi søkte ikke etter det, men det ble sendt på jakt etter oss. Gud gleder seg over å gi denne nåde til enhver som hungrer etter det. Til hver og en gir han barmhjertighet, ikke fordi vi er verdige, men fordi vi er så uverdige.
Vårt behov er kvalifikasjonen som gir oss forsikring om at vi  skal motta denne gaven.Men Gud bruker ikke nåde til å gjøre sin lov uten virkning, eller å ta plassen til Hans lov .... Guds nåde og loven i Hans rike er i perfekt harmoni; de går hånd i hånd. Hans nåde gjør det mulig for oss å nærme oss Ham ved troen. Ved å motta det, og la det virke i våre liv, vitner vi om lovens gyldighet.

Gud er en ordens Gud og en fredens Gud. Allvitende. Allmektig. Uforanderlig. 

Åpne profilen til Onkel blå
”Han kunngjorde for Jakob sitt ord, for Israel sine bud og sine lover. Slik har han ikke gjort mot noe hedningefolk, hans lover kjenner de ikke. Halleluja!” (Salme 147:19-20)
Åpne profilen til Onkel blå
”La derfor ingen dømme dere for mat eller drikke eller med hensyn til høytider eller nymånedager eller sabbat! Dette er bare en skygge av det som skulle komme, men selve legemet hører Kristus til.” (Kolosserne 2:16-17)
Åpne profilen til Onkel blå
Mark 2:27 Og han sa til dem: Sabbaten ble til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbatens skyld. 5Mos 5:14. Kol 2:16. 28Så er da Menneskesønnen herre også over sabbaten.
Åpne profilen til Exodus79
Så trist :( Trodde du faktisk var nysgjerrig og at du søkte sannheten med ditt spørsmål. Men, med dine siste meldinger så ser man at du har allerede bestemt deg for at budene ikke gjelder for deg. Da virker det som om du kom inn for å starte en strid, eller skrive imot Guds fjerde bud. Du har drukket av Babylons vin og dine øyne er forblindet. Hadde du bare åpnet døren for Jesus, så hadde Han kommet inn og spist med deg. Håper virkelig du gjør dette. Jeg vil ikke at du skal få en evig død.

"Mitt folk går til grunne fordi det mangler kunnskap. Fordi du har forkastet kunnskapen, skal Jeg også forkaste deg så du ikke skal være prest for Meg. Fordi du har glemt din Guds lov, skal jeg også glemme dine barn" Hosea 4:6

Uansett hvilken menighet du går ved, så burde du lese Guds advarsler om disse menigheter som har forkastet Guds bud. Dem finner du i Peters Andre brev, kapittel 2. Måtte Gud åpne dine øyne og lede deg på den smale vei. 
Åpne profilen til Onkel blå
Ok la prøve å oppsumere din viten om min tilstand

Jeg er ikke nyskjerrig og søker ikke sannheten.
Jeg har bestemt meg at loven ikke gjelder for meg.
Jeg har drukket Babylons vin og mine øyne er forblindet.
Jeg holder døren lukket for Jesus, så Han kan ikke holde måltid med meg.
Jeg går mot en evig død.
Men du håper at jeg vil omvende meg og begynne å gå på den smale vei(så fint av deg).
Kanskje du kan tilby deg å komme for å kaste noen demoner ut av meg, slik at jeg blir fri

Nå regner jeg med at det vil ringe en bjelle for noen som leser dette. Men i dag skal vi høre mye rart, og at kjærligheten skal bli kald i den siste tid - det stemmer.


Onkel blå
Anonym
Som tatt ut av boken om  Job dette..)
Åpne profilen til Exodus79
Ok la prøve å oppsumere din viten om min tilstand

Jeg er ikke nyskjerrig og søker ikke sannheten.
Jeg har bestemt meg at loven ikke gjelder for meg.
Jeg har drukket Babylons vin og mine øyne er forblindet.
Jeg holder døren lukket for Jesus, så Han kan ikke holde måltid med meg.
Jeg går mot en evig død.
Men du håper at jeg vil omvende meg og begynne å gå på den smale vei(så fint av deg).
Kanskje du kan tilby deg å komme for å kaste noen demoner ut av meg, slik at jeg blir fri

Nå regner jeg med at det vil ringe en bjelle for noen som leser dette. Men i dag skal vi høre mye rart, og at kjærligheten skal bli kald i den siste tid - det stemmer.


Onkel blåGlad i deg bror. Vil ikke se at du går fortapt. Prøver å hjelpe. Regner med at du også hadde vist meg samme kjærlighet og advart meg, da du hadde sett at jeg var på villspor. Du tok ikke imot irettesettelse. Hovmod kom foran ydmykhet. Det er utrolig trist. Du skulle bare visst hvor trist det er å se andre brødere som er fanget i satans feller, og man prøver å hjelpe, men de vil ikke ta imot hjelpen. 

Ja, du søker ikke sannhet. Fordi den hadde du funnet hvis du hadde søkt.  
Ja, dine tre bibelvers er standard vers som brukes av mennesker som mener at sabbaten ikke lengre gjelder. Med dette, så gjelder da ikke budene for deg. Dette har du valgt selv å tro.
Ja, vin er et annet ord for vranglære. Babylon er et annet ord for Den Romerske Katolske Kirke. De har forandret budene. 
Ja, du holder døren lukket for Jesus. Elsker du Han, så holder du Hans bud. Feiler du, så er Han Talsmann for deg. 
Ja, brudd på budene er synd og synd fører til evig fortapelse. 
Ja, selv om du svarer med spydighet på at jeg vil at du skal omvende deg, så tar ikke det bort sannheten. Det er vår plikt som Jesus sine følgere å advare andre mot synd. Det var synd som førte Jesus til døden for deg. 

"Dette vitnesbyrd er sant.
Derfor skal du irettesette dem skarpt, for at de skal bli sunne i troen, slik at de ikke vender sin oppmerksomhet til jødiske eventyr og til bud fra mennesker som vender seg bort fra sannheten"

"Et menneske som skaper splittelse ved sin vranglære ,
skal du avise etter å ha formant han en og to ganger, da du vet at en slik person er på villspor og lever i synd, han har fordømt seg selv"

Dette var min andre og siste advarsel. Det er kun Jesus som kan sette deg fri. Håper du søker Han.
Åpne profilen til Onkel blå
Hei Exodus

Jeg ser at du har valgt harde ord. 

Du burde faste fra å ville bli forstått.

Jeg regner med at du lever i 1 Joh 2:6 Den som sier at han blir i ham, han er også skyldig til å vandre slik som han vandret.
Jesus gjorde bare det Han så Faderen gjorde. Dette er rammene og mandatet som vi er kalt til å leve her på jorden. Med andre ord alt som du har skrevet har du fått fra Faderen. Du har sett at Han irettesetter meg og du bare følger Ham og gjør det samme.

At du er en adventist kommer tydelig frem når du henter din mening ut fra "slektens håp" Ellen G White.
Du har en enorm jobb å irettesette alle som ikke tror på Ellen G White. 

Ellen G White brukes av flere adventister som en erstatning for DHÅ. Hun blir sett på som en helgen, nesten som maria tilbedelsen i vatikane.

Du burde faste fra å ville bli forstått
Viser side 1 av 34 sider, 10 kommentarer per side
Første |   << Forrige  Neste >>  |  Siste