KristenDate på iOS og Android
Skriv en hilsen til alle på KristenDate.no
Skriv i megafonen
Skriv i megafonen

Forum >> Religion og tro >> Debatt


Anonym

Jesus stadfestet hviledagsbudet.(Lørdagen)

HVORFOR GÅR MAN I KIRKEN PÅ SØNDAG ?

"Jeg helligholder lørdag fordi det er bibelsk, og det er ikke tilfelle med søndagshelligholdelsen. Gud er glad for tilbedelse hver eneste dag i uken, men Han har satt til side den syvende dag som en spesiell hviledag. I Bibelen kalles dagen sabbaten og tilsvarer vår lørdag. I Bibelen kalles også dagen for den syvende dag. Den ble gitt til menneskeheten allerede ved skapelsen, omkring 2000 år før jødefolket ble til (1 Mosebok 2,1-3). Jesus sa at «Sabbaten ble til for mennesket», ikke bare for jødene (Markus 2,27)

Hvis vi ser nærmere på hvert vers i Bibelen som omtaler sabbaten, oppdager vi noen forbausende ting. Alle Guds folk i Det gamle testamentet opplevde dens velsignelser, og vi bør huske at fram til Abraham fantes det ikke jøder, så sabbatens opprinnelse er ikke jødisk (1 Mosebok 11,26). Jesus feiret sabbaten ved å helligholde den hver uke (Lukas 4,16). Disiplene holdt den (Apostlenes gjerninger 18,4.11; 16,13). Man kommer til å feire sabbat i himmelen og på den nye jord (Jesaja 66,22.23). Bibelen vitner om en ubrutt praksis med sabbatshelligholdelse fra menneskets skapelse til den nye jord.

Hvorfor tilber så de fleste kristne på søndag? Svaret er: Tradisjon.

Vi finner ingenting i Bibelen som tilsier at Gud endret sabbaten fra lørdag til søndag. Den eneste forandringen av Guds lov som Bibelen omtaler, er et urettmessig forsøk på forandring i regi av kirken selv (se Daniel 7,25). Denne forandringen fant sted lenge etter disiplenes tid. I det tredje og fjerde århundret var det en del kristne som helligholdt den hedenske hviledagen (søndag) i Roma og andre steder der kirken inngikk kompromisser for å unngå forfølgelse. Etter som kirken i Roma fikk mer politisk innflytelse og utviklet seg til Den romersk-katolske kirke, innførte den offisielt søndagshelligholdelse i stedet for sabbatshelligholdelse.
Dette er et historisk faktum som kirken gjerne vedgår selv, med følgende påskudd: Kirkens autoritet og tradisjon står over Bibelens lære.

Ikke bare skapte Jesus menneskene, han frelste oss også fra synden. Gud sier at sabbaten er et spesielt tegn på denne frelsen, et «tegn mellom Meg og dem. Slik skulle de vite at Jeg er Herren, som helliger dem» (Esekiel 20,12). Sabbaten er et tegn på frelse og utfrielse fra syndens slaveri (5 Mosebok 5,12-15). Når vi har lørdagen som vi holder oss borte fra vårt daglige arbeid, minner det oss om at vi ikke kan arbeide på vår egen frelse. Den er en gave fra Gud.  (Hebreerne 4,4-10). 

1. januar 1973 forandret en del land kalenderen, så søndag kom til å bli den syvende dag. Til grunn for dette lå en såkalte “ISO-anbefaling” med forslag om en internasjonal standard. Hensikten var å oppnå ensartede forhold. Ikke alle land har fulgt anbefalingen og forandret kalenderen, men det skjedde altså bl.a. her i Norge. Dette påvirker ikke Bibelens hviledag, for lørdag er fremdeles sabbaten, dagen mellom fredag og søndag."

 -https://glowonline.org/internation_tracts/hvorfor-kirke-pa-lordag/
Viser side 1 av 43 sider, 10 kommentarer per side
Første |   << Forrige  Neste >>  |  Siste
Anonym
Loven er god, men hva er loven sin funksjon og hva er nåden sin funksjon?


Er Gud en ordens Gud, eller er Han en fredens Gud?
Anonym
Loven er god, men hva er loven sin funksjon og hva er nåden sin funksjon?


Er Gud en ordens Gud, eller er Han en fredens Gud?Budene har en evig gyldighet. De holder orden i himmelen og det var meningen at de skulle holde orden her på jorden. Budene er hellige, rettferdige og gode. De viser Guds karakter. De viser også våres synder og fordømmer oss. Budene konfronterer samvittigheten og burde få mennesker til å forstå at de trenger en frelser. 

"Ved å bryte Guds bud, falt mennesket under hans lovs fordømmelse. Dette krevde at Guds nåde skulle vises på syndernes vegne. Vi burde aldri ha lært meningen med dette ordet "nåde" hadde vi ikke falt. Gud elsker de syndløse englene, som gjør sin tjeneste og er lydige mot alle hans bud; men han gir dem ikke nåde. Disse himmelske vesene vet ingenting om nåde; de har aldri trengte det; for de har aldri syndet. Untatt Satan og hans engler. Nåde er et attributt av Gud vist til uværdige mennesker. Vi søkte ikke etter det, men det ble sendt på jakt etter oss. Gud gleder seg over å gi denne nåde til enhver som hungrer etter det. Til hver og en gir han barmhjertighet, ikke fordi vi er verdige, men fordi vi er så uverdige.
Vårt behov er kvalifikasjonen som gir oss forsikring om at vi  skal motta denne gaven.Men Gud bruker ikke nåde til å gjøre sin lov uten virkning, eller å ta plassen til Hans lov .... Guds nåde og loven i Hans rike er i perfekt harmoni; de går hånd i hånd. Hans nåde gjør det mulig for oss å nærme oss Ham ved troen. Ved å motta det, og la det virke i våre liv, vitner vi om lovens gyldighet.

Gud er en ordens Gud og en fredens Gud. Allvitende. Allmektig. Uforanderlig. 

Anonym
”Han kunngjorde for Jakob sitt ord, for Israel sine bud og sine lover. Slik har han ikke gjort mot noe hedningefolk, hans lover kjenner de ikke. Halleluja!” (Salme 147:19-20)
Anonym
”La derfor ingen dømme dere for mat eller drikke eller med hensyn til høytider eller nymånedager eller sabbat! Dette er bare en skygge av det som skulle komme, men selve legemet hører Kristus til.” (Kolosserne 2:16-17)
Anonym
Mark 2:27 Og han sa til dem: Sabbaten ble til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbatens skyld. 5Mos 5:14. Kol 2:16. 28Så er da Menneskesønnen herre også over sabbaten.
Anonym
”Han kunngjorde for Jakob sitt ord, for Israel sine bud og sine lover. Slik har han ikke gjort mot noe hedningefolk, hans lover kjenner de ikke. Halleluja!” (Salme 147:19-20)


"For det er ikke den som er jøde i det ytre som er jøde, og omskjærelse er ikke en  omskjærelse i det ytre på kjønnslemmet. Men den er jøde som er det i det skjulte, og som har hjertets omskjærelse i Ånden, ikke i bokstaven. Romerbrevet 2 : 28-29
Anonym
Mark 2:27 Og han sa til dem: Sabbaten ble til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbatens skyld. 5Mos 5:14. Kol 2:16. 28Så er da Menneskesønnen herre også over sabbaten.

Tror du glemte dette da du leste min første tekst.....hvis du i det hele tatt leste den....:

"Hverken Jesus eller hans etterfølgere  brøt sabbatsloven. Han var en levende representant for loven. Ikke  på noen måte overtrådte han dens hellige bud. Han kunne se på en  hel nasjon av øyenvitner som søkte etter en anledning til å dømme  ham, og si uten å bli motsagt: «Hvem av dere kan vise at jeg har  gjort synd?» Jesus var ikke kommet for å sette til side det som  patriarker og profeter hadde talt. Han hadde selv talt gjennom disse  personene som var hans representanter. Alle sannheter i Guds ord  kom fra ham. Men disse uvurderlige juveler var satt i falske inn?fatninger. Deres dyrebare lys var blitt brukt i villfarelsens tjeneste.  Gud ville at de skulle tas ut av de falske innfatninger og settes inn  igjen i sannhetens ramme. Dette kunne bare en guddommelig hånd  utføre. Ved sin tilknytning til villfarelse var sannheten blitt en tjener  for Guds og menneskenes fiende. Kristus var kommet for å sette den  der hvor den ville forherlige Gud og bli til frelse for mennesker.  «Sabbaten ble til for menneskets skyld, ikke mennesket for sabbatens skyld,» sa Jesus. Det som Gud har innstiftet, er til gagn for  menneskeslekten. «Alt skjer for deres skyld.» «Enten det er Paulus,  Apollos eller Kefas, verden, liv eller død, det som nå er eller det som  kommer - alt er deres. Men dere hører Kristus til, og Kristus hører Gud til.»
Anonym
”La derfor ingen dømme dere for mat eller drikke eller med hensyn til høytider eller nymånedager eller sabbat! Dette er bare en skygge av det som skulle komme, men selve legemet hører Kristus til.” (Kolosserne 2:16-17)Before examining what Paul meant when he mentioned the “sabbath” in verse 16, we want to establish first why this “can’t” be the seventh day Sabbath of the moral law of 10 Commandments that he is referring to here. There are two reasons why the mention of the “sabbath” in verse 16 is not a reference to the seventh day Sabbath of creation:

Reason 1: The context does not support it.

We saw how Paul is addressing the ceremonial law, and not the moral law of 10 Commandments. That there is a difference between these two was already seen in Hebrews 9:1 where Paul’s use of the words “had also” indicating that they were separate, and not the same.

Reason 2: The seventh day is not a shadow.

The following verse says that those ordinances mentioned in verse 16 are… “a shadow of things to come; but the body is of Christ” –verse 17. Now a shadow points to something, whether forward or backwards. Which way did the seventh day Sabbath point? Take a look:

Exodus 20:11
(11) For in six days the LORD made heaven and earth, the sea, and all that in them is, and rested the seventh day: wherefore the LORD blessed the sabbath day, and hallowed it.

The Sabbath points backwards, and not forward. It was set up in creation week as a memorial of creation, showing all living inhabitants of the earth that it was he who made all things and is the true God. It was not a shadow… “of things to come” as verse 17 says, but rather of things past… the creation. That the Seventh day of creation week is the same Sabbath day of the fourth commandment is made crystal clear in the article The Sabbath in Genesis, available at this website free for all seekers of truth.

Some have felt that the Sabbath was indeed instituted in creation week, but as a shadow pointing forward to redemption from sin. But this poses a problem with the worry-free state that Adam and Eve were in before they sinned. If this were true, that the Sabbath was a constant reminder to Adam and Eve that they were going to disobey their maker, violate his law and die the death, why then was he not justified in his rebellion? He could have easily pointed to God as the one who through the sign of the Sabbath put into his mind the fact that he was not going to actually live forever. Is it reasonable to believe that Adam in his joyous holy state knew, through the Sabbath institution, that he was one day going to violate God’s precept and die? God’s warning to Adam against the eating of the tree makes this theory an impossibility:

Genesis 2:16-17 (16) And the LORD God commanded the man, saying, Of every tree of the garden thou mayest freely eat: (17) But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it: for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die. Why would God tell him that “if” he ate of this tree he would die, yet then turn arou
Anonym
Så trist :( Trodde du faktisk var nysgjerrig og at du søkte sannheten med ditt spørsmål. Men, med dine siste meldinger så ser man at du har allerede bestemt deg for at budene ikke gjelder for deg. Da virker det som om du kom inn for å starte en strid, eller skrive imot Guds fjerde bud. Du har drukket av Babylons vin og dine øyne er forblindet. Hadde du bare åpnet døren for Jesus, så hadde Han kommet inn og spist med deg. Håper virkelig du gjør dette. Jeg vil ikke at du skal få en evig død.

"Mitt folk går til grunne fordi det mangler kunnskap. Fordi du har forkastet kunnskapen, skal Jeg også forkaste deg så du ikke skal være prest for Meg. Fordi du har glemt din Guds lov, skal jeg også glemme dine barn" Hosea 4:6

Uansett hvilken menighet du går ved, så burde du lese Guds advarsler om disse menigheter som har forkastet Guds bud. Dem finner du i Peters Andre brev, kapittel 2. Måtte Gud åpne dine øyne og lede deg på den smale vei. 
Anonym
Ok la prøve å oppsumere din viten om min tilstand

Jeg er ikke nyskjerrig og søker ikke sannheten.
Jeg har bestemt meg at loven ikke gjelder for meg.
Jeg har drukket Babylons vin og mine øyne er forblindet.
Jeg holder døren lukket for Jesus, så Han kan ikke holde måltid med meg.
Jeg går mot en evig død.
Men du håper at jeg vil omvende meg og begynne å gå på den smale vei(så fint av deg).
Kanskje du kan tilby deg å komme for å kaste noen demoner ut av meg, slik at jeg blir fri

Nå regner jeg med at det vil ringe en bjelle for noen som leser dette. Men i dag skal vi høre mye rart, og at kjærligheten skal bli kald i den siste tid - det stemmer.


Onkel blå
Viser side 1 av 43 sider, 10 kommentarer per side
Første |   << Forrige  Neste >>  |  Siste