Agenda 3:16
Radio 316
Gard
Gard sier: Ønsker alle her på KD en fin sommer :)
Skriv i megafonen

Forum >> Politikk og samfunn >> Debatt


Åpne profilen til august afternoon

Strømdebatt.

Anonym
Først, i stedet for at du bare poster ei lenke ville det vært interessant å høre hva du mener også aa som en introduksjon. 

Men nå har jeg tilfeldigvis sett denne videoen fra før og jeg har tenkt litt over det han sa. Emnet er selvsagt at denne Pedersen synes strømprisen(e) i Norge har blitt for høye, og at mange nå får dårlig råd til andre ting fordi mer av inntekten går til å varme opp huset enn før. Utover dette er det veldig mange ting som kan trekkes inn, nemlig om årsakene til at strømprisen er så høy nå sammenlignet med det vi har vendt oss til. Da kan man f.eks diskutere ting som utenlandskabler, økt elektrifisering av samfunnet, statlige avgifter mm. 

Jeg har ganske stor sympati for at mange synes strømprisen har blitt veldig høy. Derimot synes jeg Pedersens krav er helt latterlig. Det er mange mange år siden strømprisen i Norge var på 50 øre/KWh og det er noe som heter inflasjon. Dessuten er det mange år siden (ca. 28) vi hadde en planøkonomisk tilnærming til hvordan kraftprisene skulle settes. Jeg kan i hvert fall si èn ting med sikkerhet: 50 øre KWh er så billig at med denne prisen ville kraftforbruket i Norge gått gjennom taket og vi ville temmelig fort befinne oss i en situasjon hvor det ikke var nok kraft tilgjengelig, i alle fall til en pris vi synes er grei. 

Noe, ikke all, men noe av årsaken til høye kraftpriser nå er fordi vi har et såkalt "hydrologisk underskudd" i det nesten 100% vannkraftbaserte norske kraftsystemet. Hvis man regner sammen alt vann og snø som finnes i norske kraftmagasiner, snø og grunnvann i kraftområder har vi for øyeblikket et underskudd på ca. 19 TWh. Til sammenligning brukte vi i fjor ca. 135 TWh (ny rekord og forbruket øker hvert år!). Dette skyldes i hovedsak to ting, den rekordtørre sommeren vi hadde kombinert med lite snø i store deler av magasinområdene sist vinter, særlig i Nord-Norge. Det skal mye til for å ta igjen disse 19 TWh. Jeg bor selv store deler av tida i et fjellområde med mye vannkraft, og det er veldig lenge siden jeg har hatt så lite snø utenfor huset som nå på denne tida av året, så det relativt tørre været mange steder fortsetter. 
Åpne profilen til august afternoon
Hei.

Jeg har også sympati for de som opplever dagens høye priser på strømmen.
 Det merkes godt for de aller fleste når strømregningen nå til dags skal betales og det er i
hovedsak derfor han gikk ut på Facebook,for å belyse det og mer til.
Det som slo meg mest var den store responsen og delingen som han har hatt om denne saken.

Det er ikke første gangen strømprisene har fått en slik fokus..vinteren 2011 og spesiellt
vinteren 2003 eller 2004(husker ikke helt der)var merkbare..sistnevnte vinter da lå de verste
strømprisene nesten dobbelt opp kontra dagens priser.
Inflasjon har lite med selve strømprisen å gjøre, men heller med avgiftsdelen rm.m.
Utenlandskabler har vi jo hatt i Norge siden 1950-60tallet..bl.a til Sverige,men dagens

nye strømkabler blir noe helt annet i størrelse og omfang samt Acer.
Jeg tror det som kan forarge en del folk er hvordan man forvalter kraftresursene i Norge
ikke bare nå,men også tidligere år.
Ja..visst skal man tjene penger på den rene energien man sender ut,det er bare omfanget og
måten det blir gjort på..bl.a med å presse Grunnloven på det..som er folkets grunnlov.
Når det gjelder strømbruk for husholdningene i Norge så har snittet gått ned i fra 18.000 til ca16.500.
Det at nordmenn vil bruke så mye mere strøm hvis den var ekstra billig holder ikke.
Man kunne på midten av 2010-tallet oppleve å få selve strømprisen på 8øre,men det var ikke registrert
noe merbruk av betydning..og i den tiden lå alle strømselskapene generellt lavt.
Anonym
Jeg tok en titt SSB på hvordan strømprisene har utviklet seg siste året, og det er ingen tvil om at det har vært en sterk oppgang. Foreløpig finnes bare statistikk for gjennomsnittlig pris i Norge til 3. kvartal 2018. Den viser at prisen var 123,4 øre per KWh inkludert kraftpris, nettleie og avgifter til Staten. I forhold til for ett år siden er dette en økning på 29,6%, men kraftdelen har økt 66,1%, nettleia 3,6% og avgiftene 15,3%. For det sistes del må en regne med at karbonavgift har vært viktigste bidragsyter. 
Det er ellers viktig å merke seg at selve kraftprisen "bare" utgjør 44,8% av totalen mens resten altså er nettleie og avgifter. 
https://www.ssb.no/energi-og-industri/statistikker/elkraftpris/kvartal/2018-11-22

For å ta èn ting først: Pedersens "krav" om 50 øre KWh er fullstendig urealistisk, man skulle tro han tror på julenissen. Hvis du virkelig tror aa at prisen ikke har særlig påvirkning på forbruket tror jeg du også er ganske langt på jordet. Hvis strømmen alt i alt bare kostet 50 øre KWh ville jeg personlig kuttet ut mye av vedfyringa og oljefyringa og jeg ville vurdert å legge varmekabler i oppkjørselen for å slippe unna mye snømåking. Slik ville veldig mange husholdninger og næringer tenkt. Dette ville ganske kjapt føre til at Norge må importere strøm i stedet for at vi er nettoeksportør i de fleste år, og kraftselskapene ville gå med tap fordi importprisen i de fleste tilfeller ville være høyere enn hva man kan selge kraften for innenlands. 

Ellers synes jeg det er absurd at vi i Norge skal betale karbonskatt på vår vannkraftbaserte strøm. Dette skyldes de såkalte "opprinnelsesgarantiene" for strøm, dvs. i praksis at utlendinger betaler en viss sum for å kunne påberope seg å bruke norsk vannkraft. Samtidig bruker vi i Norge liksom massevis av kull-, gass- og atomkraft til gjengjeld slik at summen skal bli 100%. Dette har ingenting med virkelighetens verden å gjøre men er svindel satt i system/godkjent av våre EU-vennlige og globalistiske politikere. 

De årene du tenker på tror jeg er vintrene 1995-96, 2005-06 og 2009-10 som var veldig kalde vintre med høye priser. Jeg husker godt at vinteren 95-96 skrudde kommunen av gatelysene for å spare penger, så høy var prisen. Enda bedre husker jeg 05-06. Da bodde jeg i Oslo-området og jeg jobbet i en ganske stor bedrift. Flere jeg jobbet med fikk problemer med å betale strømregningene den vinteren, og en av dem var så naiv at han søkte sosialkontoret om hjelp selv om han var i full jobb  

Vinteren 2009-10 og delvis også 2010-11 var kalde og med høye strømpriser, men deretter gikk prisene kraftig ned fram til den siste oppgangen i år hvor vi er tilbake til omtrent det samme nivået som dengang. En ting som mange har påpekt og som stemmer er at i disse 7 billige årene siden 2010 (7 "magre år" for kraftselskapene) benyttet Regjeringen(e) anledningen til å sette opp avgiftene kraftig, man merket det ikke så godt når selve kraftprisen var lav. I tillegg har nettleia økt kraftig pga. store utbygginger i nettet, og det dreier seg ikke bare om utenlandskabler men også et ganske nedslitt og foreldet innenlandsk overføringssystem. Årsaken til høye priser nå er ganske komplisert. 
Åpne profilen til august afternoon
Man kan jo selv bedømme om pris på kraft og gjennomsnittelig forbruk her i fra SSB:
https://e24.no/privat/stroempriser/ny-ssb-rapport-her-har-vi-tredoblet-stroemforbruket/24328829

Så lenge kapitalintressene er i kraftselskapene og tar ut store summer så vil 50øre ikke virke
noe særlig realistisk,men..det at han satte i gang med dette på FB er det som i grunnen er hovedsaken.
Folk har fulgt han og delt linken mange ganger..så kan man jo mene om det budskapet han
framfører er slikt eller slikt.

Karbonskatt ja...selv ikke den slipper unna "skattekloa"..men er helt enig at det virker ganske snodig.

Anonym
Jeg er klar over at gjennomsnittlig strømforbruk per husstand/bolig har sunket siden 1990. Men dette har helt "naturlige" årsaker som jeg tror har lite med pris å gjøre. 

1. Det har blitt vesentlig større krav til isolasjon i nye boliger fra 10 til 15 til 20 cm i veggene, og tilsvarende økning i tak og gulv. 

2. Varmepumper har blitt allemannseie. Disse har etter hva jeg erfarer ikke redusert forbruket så veldig mye, mest pga. at mange har benyttet besparelsen til å øke innetemperaturen og dessuten til en viss grad bruke dem til kjøling om sommeren. Men en viss nettobesparelse må en likevel regne med. 

3. En "revolusjon" innen belysning. Først kom sparepærene, så kom LED-lysene. 

4. Som artikkelen du lenker til nevner, mye mer effektive husholdningsapparater. F.eks, en moderne stor fryseboks i dag kan forventes å bruke rundt 3-400 KWh årlig mens en gammel vil bruke nær det dobbelte. På den annen side varte nok eldre elapparater lengre. 

Mye av disse tingene jeg nevner nå er en slags "engangseffekt" og hvor veldig mye av potensialet allerede er tatt ut og hvor besparelsene over tid vil bli stadig mindre fordi man når en fysisk grense for hvor mye som er mulig å spare.  

5. Klimaet fra rundt 1990 endret seg med langt mildere vintre i snitt. 60-70- og 80-tallet var kalde tiår, de som er gamle nok husker det. Hvis dette går i 30-årssykluser som noen tror så ligger det kanskje kaldere vintre foran oss igjen. 

6. Alternative oppvarmingskilder. I de store byene og noen av de mellomstore har det etterhvert blitt bygget ut ganske mye fjernvarme også i Norge selv om vi ligger langt bak nabolandene ennå. I Oslo f.eks står det nå for hele 10% av det totale oppvarmingsbehovet. Vedfyringa derimot har blitt noe redusert mens pellets har økt og oljefyring minsker kraftig og blir forbudt fra 2020 dersom man ikke velger å gå over på bioolje. 

Angående Pedersen igjen så er det positivt at han tar det opp og ønsker en slags folkeaksjon. Men da bør han komme med litt mer realistiske forslag enn 50 øre/KWh tenker jeg. 
Anonym


Fant denne på E24. Den går fram til 2018 og viser at til da var det avgiftene som var steget mest de siste åra. Nå er vi på ca. 123 øre/KWh i stedet og selve kraftprisen har steget mest siste året men grafen viser at den har svingt veldig i takt med vannstanden i magasinene.  
Åpne profilen til ester
Glad for at jeg enda ikke (og skal ikke ha overhode) har smartmåler i huset!!! Tror det blir gjort en del feil med den der, den er jo ikke laget for å måle riktig, den er laget for å sende ut stråling 24/7 og ødelegge helsen til folk. Overvåke og sørge for at huset tar fyr når det måtte passe....i fremtiden: kanksje når du har feil meninger???feil tro? Jeg bare lurer...! Strømprisen er en ting, men nå skal de og gi straffegebyr til dem som ikke har installert smartmåler....noe som og er på tryne! Vi har etterhvert mye å protestere mot! Og Vi Nordmenn skulle også gått ut i gatene og protestert!