Agenda 3:16
samiboy
samiboy sier: Tro er å se lyset i ditt hjerte når alt dine øyner ser er mørke
Skriv i megafonen

Forum >> Religion og tro >> Debatt


Åpne profilen til ester

Aktuell profeti?

Anton Johansens profeti:

"I Nordsjøen / Norskehavet finner det sted et stort undersjøisk jordskjelv og en tsunami fører til store oversvømmelser i alle Nordsjøstatene. Særlig hårdt rammet blir norskekysten og østkysten av England og Skottland. Begrunnelsen for denne ulykken er menneskenes ugudelighet."

Kilde: http://lyd-i-natten.dk/Tekstfiler/Lb.pdf

Etter Lebesbymannen har det nå dukket opp en man som senest var som gjest på Visjon Norge,husker ikke hva han het..(Men kan eventuelt få tak i navnet.) Men han hadde fått en profeti rullet opp foran seg i slutten av februar ifjord og han hadde sett hva som skal skje om 18 måneder...(Veldig skjeldent at man får tid fra Gud,men det fikk han) han hadde sett at det boblet i ned i nordsjøen,og at det hadde startet en tsunami og oversvømt england,nederland osv,og langs hele norskekysten til ca.Trondhjem, og nedover til sørnorge og Oslofjorden.Så om man regner frem i tid,så ville dette skje i august i år,sannsynligvis i slutten. Det ble fortalt mere men jeg har ikke fått med meg alt. Noen andre som har fått med seg mere?
Viser side 1 av 17 sider, 10 kommentarer per side
Første |   << Forrige  Neste >>  |  Siste
Åpne profilen til ester
Den berømte Lebesby-mannen kom i sin tid med spådommer som skremte mange. Flere gikk i oppfyllelse, noen ikke. En av hans spådommer som ikke er gått i oppfyllelse er følgende, hentet fra boken om Lebesbymannen Anton Johansen (1858-1928). Her er et utdrag: \"Naturkatastrofer oppsto i flere deler av verden, og i jordens indre begynte flere steder en urolig virksomhet. Store jordskjelv og veldige vulkanutbrudd hjemsøkte de forskjellige trakter av jorden og delvis steder som tidligere alltid har vært forskånet. Da jeg hadde sett verdenskrigen og alle de ulykker og lidelser den skulle føre med seg over folkene, ble jeg i ånden ført til landene og kystene omkring Nordsjøen, hvor disse ulykker ble åpenbart for meg. Et av de første navn jeg hørte i forbindelse med jordrystelsene var Island, men om det var her eller på bunnen av Nordsjøen som ulykken hadde sitt opphav, kunne jeg ikke oppfatte så nøye. Jeg ble svært forundret, da Herren nevnte disse steder, for jeg visste jo at dette ikke var den trakt på jorden der vulkaner og jordrystelser pleide å forekomme. Men Herren nevnte navnene med bestemthet flere ganger og at jeg virkelig ikke hadde tatt feil, forsto jeg enda mer da jeg straks etter fikk se hele ulykken og de plasser som ble hjemsøkt av denne. Ulykken rammet alle Nordsjø-stater, men intet land ble så hårdt hjemsøkt av den som England. Røsten sa meg også at ulykken skulle komme for Englands hovmod. Det hvilte skumring over samtlige Nordsjø-stater, og ingen stjerne lyste på himmelen. Fra sjøen blåste en sterk vind, og i de norske fjell hadde sneen ennå ikke begynt å falle for året. I ånden ble jeg ført til traktene ved Trondheim. Jeg sto på stranden og så ut over havet, da med en gang grunnen begynte å skjelve under meg. Husene inne i Trondheim dirret som løv, og et par høye trebygninger falt da stranden styrtet sammen. Straks deretter hørtes et veldig drønn ute fra havet og en veldig styrtflod kom rullende med voldsom fart og slo mot fjellveggene. På de lavlendte steder fortsatte den innover stranden. Flodbølgen oversvømte store deler av byen og forårsaket stor skade. Store lager styrtet og ble skyllet bort av bølgene. Oversvømmelsene strakte seg langs hele den norske kysten helt fra Sør-Norge og opp til traktene ved Bodø, og jeg hørte navn på flere av de byer som ligger her.

Denne spådommen tyder på et enormt undersjøisk skred på den norske kontinentalsokkelen. Mange har spekulert i at oljeboringen her kan føre til et slikt skred.

Nå er det viktigere enn noen gang tidligere at det reises en bønnemur rundt landet vårt. Gud lar seg ikke spotte. Hva vi har sådd vil vi før eller siden komme til å høste. Synden brer om seg på alle områder. Det som er mest nærliggende i denne omgang er den forestående «homse-festivalen» som er under planlegging i vår hovedstad sommeren 2005, tragisk nok lagt midt under vår feiring av hundreårsjubileet som selvstendig nasjon.

Kilde: http://www.idag.no/aktuelt-oppslag.php3?ID=6282

Anonym
Jo, det har jeg lest før. Lebesby-mannen (Anton Johansen) sa også at det skulle komme en svart orm opp fra Nordsjøen, som først skulle være en velsignelse for Norge og så bli til en forbannelse.

God beskrivelse av oljen vi fant i Nordsjøen rundt 1970,  spør du meg :-)

F.eks. under oljeembargoen i 1972 måtte Norge LOVE Saudi-Arabia og de andre arabiske oljenasjonene at vi måtte legge til rette for islam og muslimsk innvandring til Norge, for at de skulle føre en vennligsinnet oljepolitikk overfor oss. (Bl.a Hallgrim Berg, som var med på forhandlingene da, bekrefter dette).

Han het Marton Ramsøy han som hadde det synet i fjor. Det var vel rundt 28.august det skulle skje tror jeg.
Vi får bare hamstre bønner, havregryn og lignende da:-)

Jeg ser i grunn ikke så veldig stor forskjell på Norge og Sodoma & Gomorra.  De sistnevnte byene måtte ødelegges p.g.a fryktelig ugudelighet og det vil nok skje med Norge(iallefall deler av Norge) også hvis ikke det omvender seg. 

Ja, vi får håpe og be om vekkelse.
Anonym
Hei Ester:-)

Ja dette med profetier er spennende... og for noen litt skremmende selvfølgeleg.

Har hørt om denne profetien før, og den høres jo ikke spesielt hyggeleig ut, men er selv overbevist  om at vi lever i de siste tider og at ulike hendelser står for døren...

Men vi skal visst bare glede oss, for det betyr at Jesus kommer snart - amen.

Erika.
Anonym
Interessant med koplingen mellom olje og jordsjelv. Eg har tenkt ein del på akkurat det - kva ustabilitet det må føre med seg når olje og gass som ligg under trykk langt under havbotn blir tømt, og trykket blir borte. Det må jo føre til ustabilitet og kanskje akkurat jordsjelv som følge av det. Det er heilt logisk, spør du meg. Men eg har ikkje sett at det finst forskning eller debatt om slike samanhengar. Rart at det ikkje er nokon som har tenkt på dette...
Anonym
Hei, joh 316....

Jo - akkurat dette enten leste jeg litt om i Aftenposten forleden, mener jeg. (eller det ble tatt opp i nyheter på nrk1)
Anonym
Synes det er veldig trist at Guds velsignelse blir en forbannelse fordi vi ikke gav Han den plassen Han fortjener. Men kanskje en slik hendelse vil bringe nordmenn ned på knærne igjen. Det er kanskje vårt eneste håp at Gud vil skake vår selvtilfredshet her i Norge, ved at noe sånt skjer.
Anonym
Profetier er et emne som interesserer meg veldig mye, kanskje mest av alt i Bibelen. Jeg har også hørt og lest litt om Anton Johansson (tror han opprinnelig het det fordi han var født i Sverige) og hans profetier om Skandinavia særlig.

Men jeg har lyst til å begynne med å si at jeg mener det er to hovedgrupper profeter og profetier. Den ene typen er de bibelske profetene og profetiene. Hele 1/3 av Bibelen består av profetiske skrifter, likevel er dette er forsømt emne blant de fleste kristne og i menighetene (innbiller jeg meg iallfall). Vi har de tre "store" profetene; Jesaja, Jeremia og Esekiel, samt alle "småprofetene". Det er ikke det at disse er mindre egentlig, det er bare at bøkene etter dem er mindre. Dessuten finnes det jo et utall av profetier også i bøker i Bibelen som ikke bare handler om profeti, som f.eks i Salmene. Kong David kom f.eks med flere profetier i sin levetid.

Jeg mener at profeter på dette nivået ikke finnes i dag, og de har heller ikke eksistert siden døperen Johannes sin tid. Han var den Eliah som Malaki profeterte om skulle komme for å berede veien for Jesus. Derimot vil det dukke opp to profeter helt i endens tid igjen, av "godt gammelt bibelsk kaliber". Dette er de to vitnene i Åpenbaringsboka, som står fram i den perioden som Bibelen kaller Trengselstiden, Vredestiden mm. (kjært barn har mange navn som sagt :), og som etter all sannsynlighet vil vare i 3,5 år. Disse får bl.annet makt til å påkalle ild fra himmelen, drepe dem som vil drepe dem, stanse regnet og en hel del tegn og under som menneskeheten ikke har sett siden Elias dager.

Anonym
Åp. 11
3 Men jeg vil sette mine to vitner, kledd i sørgetøy av sekk, til å profetere i 1260 dager.»  4 Dette er de to oliventrær og de to lysestaker som står foran jordens herre.  5 Og er det noen som vil skade dem, går det ild ut av munnen på dem og gjør ende på deres fiender. Ja, om noen vil skade dem, slik skal han dø!  6 De har makt til å lukke himmelen, så det ikke faller regn i den tiden de er profeter; og de har makt over vannet og kan gjøre det til blod, og makt til å slå jorden med alle slags plager, så ofte de vil.
   
 7 Men når de har fullført sitt vitnesbyrd, da skal dyret som stiger opp fra avgrunnen, føre krig mot dem, seire over dem og drepe dem.  8 Likene deres skal bli liggende på gaten i den store byen som åndelig talt kalles Sodoma og Egypt, der hvor deres Herre ble korsfestet.  9 Mennesker av mange folk og stammer og tungemål og nasjoner skal se dem ligge der i tre og en halv dag, og de skal ikke tillate noen å begrave dem. 10 Og de som bor på jorden, skal glede og fryde seg over deres skjebne og sende hverandre gaver. For disse to profetene hadde vært en stor plage for dem som bor på jorden.
   
11 Men etter tre og en halv dag kom det livsånde fra Gud i dem; de reiste seg opp og stod på sine føtter, og de som så dem, ble grepet av stor frykt. 12 
Anonym
 12 Da hørte de en høy røst fra himmelen som sa til dem: «Stig opp hit!» Og de steg opp til himmelen i en sky, midt for øynene på sine fiender. 13 I samme stund kom det et stort jordskjelv. En tiendedel av byen raste sammen, sju tusen mennesker ble drept, og de som var igjen, ble forferdet og gav himmelens Gud ære.

Legg merke til det jeg har understreket i disse versene. Det er disse egenskapene som gjør dem til profeter av Elias/Elisja kaliber. Legg også særlig merke til det at de vil være en stor plage for menneskene på jorden som det står. Sanne profeter har ord som skjærer gjennom og er skarpt som et sverd, og det plager de ugudelige som hører på det!

Jeg leste den korte artikkelen om Anton Johansen/Johansson som Ester la lenke til. Den var veldig interessant, og er stort sett helt enig med forfatteren om forfallet som har vært i Norge/Skandinavia, og ikke minst i menigheten de siste tiårene. Vi som tror er jordens salt står det, men det er dessverre sånn at når saltet mister sin kraft, da duger det ikke lenger og tråkkes ned av menneskene sier Jesus i Bergprekenen (Matt. 5).
Når vi prøver å tilpasse oss mennesker mer enn Gud, da mister vi kraft.

Forfatteren kaller Johansson Norges "svar på Nostradamus". Det er kanskje ingen dårlig sammenligning, for uansett hva man måtte mene om ham, så var han ingen profet av godt gammeltestamentlig kaliber. Vår tids profeter, hvis man kan kalle dem det i det hele tatt, har langt i fra den ufeilbarligheten/treffsikkerheten i sine profetier som de bibelske.

Jeg synes Johanssons profetier er svært interessante, men samtidig er jeg varsom med å legge for mye i dem. Det samme sier jeg om ALLE andre moderne "profeter", og alle dem som har vært i middelalderen. Jeg påstår overhodet ikke at Johansson var en falsk profet, til det vet jeg altfor lite om profetiene hans og hva han stod for. Men som i Nostradamus`tilfelle, hadde han nok en viss treffsikkerhet og en ganske stor feilprosent.

En skal også være klar over at ikke alle profetier er fra Gud, selv om de utgir seg for å være det. Joda, det er kun Gud som har evne til å se inn i framtida med 100% nøyaktighet og treffsikkerhet. Men husk at også Satan og hans onde engler er superintelligente vesener, som i mange tilfeller kan kalkulere seg fram til hva som antagelig kommer til å skje, eller de kan "avlytte" ulike begivenheter og sende informasjonen videre og presentere det som en spådom f.eks. En kan heller ikke utelukke at engler i alle fall i en viss grad har evnen til å reise i tid. Jeg tror det er slik f.eks Nostradamus fikk sin kunnskap/innsikt.

Det er nok av falske profeter og lærere rundt omkring. Ta f.eks David Wilkersom som mange nærmest "forguder". Jeg skal IKKE her komme inn på hvorfor han er en falsk profet, men bare nøye meg med å si at det er underlig at en mann som har kommet med så mange profetier som aldri har slått til kan fortsette å "profetere" og fortsatt ha troverdighet.

Vi bør være varsomme og på vakt. Først og fremst er det de bibelske profetiene vi må f
Anonym
Vi bør være varsomme og på vakt. Først og fremst er det de bibelske profetiene vi må forholde oss til. Får vi høre eller lese profetier som går på tvers av de bibelske på en eller annen måte, kan vi være sikre på at de er falske!
Viser side 1 av 17 sider, 10 kommentarer per side
Første |   << Forrige  Neste >>  |  Siste