Agenda 3:16
samiboy
samiboy sier: Tro er å se lyset i ditt hjerte når alt dine øyner ser er mørke
Skriv i megafonen

Forum >> Religion og tro >> Debatt


Åpne profilen til compaq

Babylon den store

Byen ( Babylon ) ble inntatt av perserne under kyros den store i 539 f.kr. Senere planla Alexander den store å gjøre Babylon til hovedstad i sitt orientalske imperium men etter hans død mistet Babylon gradvis sin betydning. I dag er det bare ruiner igjen av byen og ingen bor der. 

Det gamle Babylon finnes ikke lenger. Gud taler ikke desto mindre om et annet Babylon, Babylon den store. Han kommer igjen med følgende påbud: Gå ut fra henne, mitt folk, for at I ikke skal ha del i hennes synder og for at I ikke skal få noe av hennes plager. ( Åp 18:4 ) Åpenbaringen 17:1-2: blir babylon den store symbolsk framstilt som en umoralsk kvinne som sitter over eller har kontroll over folk og skarer og åtter og tunger. og som har kongedømme over kongene på jorden og driver hor med disse kongene. ( Religion og politikk )

En gammel innskrift i kileskrift forteller: I babylon 53 templer for de store guder. 55 kapeller for Marduk, 300 kapeller for jordgudene, 600 for himmelgudene( sol, månen,stjernene) Det er derfor rimelig at babylon den store er noe religiøst. Babylon den store sammenlignes med en by og med et verdensrike og er derfor ikke begrenset til en religiøs gruppe men omfatter alle religioner som er i opposisisjon til Jehova, den sanne Gud.

Det var kort tid etter den verdensomfattende vannflommen på Noahs tid falsk religion fikk sin start i babylon, hvor Nimrod opphøyde seg selv og stilte seg i opposisjon til Jehova. Jehova forvirret imidlertid menneskenes språk og spredte dem derfra over hele jorden. De tok med seg sine babyloniske læresetninger og skikker dit de dro. ( 1.Mos 10:8-10) Ikke alle er klar over at mange av de forskjellige religionssamfunns læresetninger har en felles opprinnelse og skriver seg fra Babylons falske religion. Noen av de læresetninger som var framherskende i det gamle babylon var disse: Læren om at det finnes en triade eller treenighet av guder, læren om at menneskesjelen ikke kan dø og læren om at mange mennesker pines etter døden i en underverden eller i landet som ingen vender tilbake fra. Bilder spilte også en viktig rolle i den babyloniske tilbedelse.  Et religionssamfunn som holder fast ved læresetninger som er i strid med Guds inspirerte ord for eksempel læren om treenigheten, menneskesjelens udødelighet og et brennende helvete, er en del av Babylon den store. Jehova Gud har forutsagt at død og sorg og sult skal komme plutselig på en dag over Babylon den store. Det er derfor meget viktig og til vårt eget beste at vi tar fullstendig avstand fra alle deler av den falske religions verdensrike. 
Anonym
At Gud er tre personer i en er egentlig ikke noen "lære", eller religion, det er en åndelig realitet som bibelen åpenbarer flere steder. 
Åpne profilen til compaq
jes
Åpne profilen til compaq
vbv