Agenda 3:16
hildemar
hildemar sier: Ha en strålende tirsdag :)
Skriv i megafonen

Forum >> Religion og tro >> Debatt


Åpne profilen til SandMan

Du må vandre som Jesus i Sannhet og Ånd

Legger stadig merke til flere her inne på KD som har sjønt at Guds bud og forskrifeter er for oss som har tatt imot Jesus! at vi som blir før var hedninger er blitt poda inn med Guds folk Israel! wæow Amen! det er fantastisk godt!

Fikk selv den åpenbaringen fra Gud og trudde aldri dette var for oss som kaller oss kristene. Men Guds bud og forskrifeter er sannlig gode og vandre i! og de er helt klart det vår Far har i behag!

Å Ånden er desto mer viktig! uten Ånden går dette ikke! Vi må alle søke den Hellige Ånds gaver, tale i tunger, profetere , kaste ut demoner og helbrede de syke! hjelpe de enker fattige som er rundt oss hver dag!

Vi må vandre som Gud selv i Jesus gjorde og viste oss! og Han ga oss den Hellige Ånd på Pinsen! Alt dette vil Gud gi oss om vi søker det! Når vi så vandrer slik Jesus i sannhet og ånd blir vi lik Ham!

Når vi Elsker Jesus så holder vi fast på Hans bud! og når vi tror skal disse tegn følge dem: tale i nye tungmål . De skal ta slanfer i hendene , og om de drikker dødlig gift skal det ikke skade dem. På syke skal de legge sine hender , og de skal bli helbredet!

                              
 

Viser side 1 av 2 sider, 10 kommentarer per side
Første |   << Forrige  Neste >>  |  Siste
Åpne profilen til compaq
Navnet jøde eller judeer kommer fra stamfarens navn Juda som betyr pris til Jehova. Mange tror at det bare er de som er etterkommere av Juda som er virkelige jøder men Jehova regnet alle trofaste israelitter som jøder, uten hensyn til hvilken stamme de hørte til, hvis de trodde på Guds løfte til Juda. En virkelig er en som har Abrahams tro og som er innvigd til å tjene og prise Jehova. Som et ledd i å sette i verk sine beslutninger organiserte Jehova Israels barn som er særegent, hellig, utvalgt folk. Han gjorde dette av en bestemt grunn, nemlig for sitt store navns skyld. Moses sa til dem: For et hellig folk er du for Herren din Gud, deg har Herren din Gud utvalgt av alle de folk som er på jorden til å være hans eiendomsfolk. ( 5. Mos 7:6-8) Dette folket hadde et forbilledlig teokratisk styre, idet det var organisert som en nasjon med Jehova som sin Gud og eneveldige hersker. Moses fikk befaling om å samle Israels barn ved Sinai berg og der innstiftet Jehova lovpakten med dem. Betingelsen for at de kunne få del i paktens velsignelser, var trofasthet. Da loven og de ti bud ble gitt, sa Jehova til dem: Du skal ikke ha andre guder foruten meg. ( 2:Mos 20:3 )

Gang på gang forsømte israelittene å holde de loven og de falt for demonreligionen og ble slaver for de hedenske nasjonene. Så ropte de sin Gud Jehova og han hørte dem og befridde dem. Hvis jødene hadde underkastet seg Guds vilje, ville de ha lært og innsett at det var umulig for et ufullkomment folk å holde Guds fullkomme lov. De var under forbannelse på grunn av synd og det at de hadde loven gjorde i virkeligheten synden større og visste dem at de trengte en Gjenløser, en Messias. ( Rom 3:19-20)

Etter at jødene hadde vært i denne begunnstigende stilling i mer enn 900 år, var de til slutt blitt fullstendig ugudelige og opprørske. Deres siste konge, Sedekias, gjorde hva ondt var i Herrens øyne. Han spottet Jehovas sendebud og foraktet de ord fra Gud som de talte og hånte profetene. ( 2.krøn 36:12-16) Derfor ble Guds vrede opptent imot dem og hans endelige dom ble felt: Og du dødsdømte, du ugudelige, du israels fyrste, hvis dag er kommet når den misgjerning er skjedd som fører til undergang. Ta huen bort og løft kronen av. Det som nå er, skal ikke være mer, det lave skal opphøyes og det høye skal fornedres. Jeg vil vende opp ned, opp ned, oppned på det som er: heller ikke ved dette skal det bli, inntil han kommer hvem retten tilhører og jeg gir ham den. ( Esek 21: 24-27 ) Denne dom fullbyrdet Gud i året 607 f. kr. Det avmerket enden på jødenes tilværelse som et politisk fritt, teokratisk folk. De ble overfalt av babylonierne og ført bort i fangenskap. Deretter lå Jerusalem øde i 70 år.

Da de sytti år Jerusalem skulle ligge øde, var utløpt, begynte en levning av trofaste jøder å vende tilbake til hjemlandet og templet ble bygd opp igjen og også selve byen Jerusalem. I tidens løp kom de hjemvendte jøder i rabbbinernes vold. De ble treller under deres overleveringer og religiøse organisasjoner og de falt som offer for rabbinismen. Dette brakte dem i opposisjon til Jesus kristus, de forkastet ham og krevde å få ham naglet til et tre i året 33 e.kr. Syv og tredve år senere ble Jerusalem ødelagt av romerske hærer som Jesus hadde forutsagt og i år 73 e.kr ble jødenes siste festning, Massada, ødelagt og jødene ble spredt ut over hele jorden. De var ikke jøder ( i det skjulte ) ( i sitt indre ) og hadde ikke hjertets omskjærelse ved tro på den Messias som Gud hadde sendt dem i sin Sønn Jesus. Derfor forkastet Jehova dem som sitt folkRom2:28-2
Åpne profilen til SandMan

Håpe bare alle forstår at Gud har ett folk kalt Israel, alle som kommer i tro på Ham og vil ingå Guds pakt gjennom Jesus blir adoptert inn blandt Israles folk. Kansje du tilhører noen av Israles tapte får, aka de 10 stammene som ble skilt av Gud. 

Dette med jøder tror jeg er blitt veldig misforstått for mange kristene. Juderene og Benjamittne og noen fra Levi og Neftali ble aldri skilt fra Gud, selv om de også syndet. Men Uansett om du er en Judeer eller fra Josefs stamme eller bare en hedning eller greker spiller det INGEN rolle! ALLE MÅ KOMME IGJENOM JESUS! :) Amen!

Gud vil ha ett folk som elsker Ham. her er verken jøde eller greker. Hver den som tror vil bli frelst! alt er av nåde fra Gud! Gud skiller ikke en judeer fra meg ( Pål Alexander Sandberg, født og oppvoskt blant hedninger )

Men nå som jeg ( Pål )  vil følge Gud i hans fotspor og ønsker å kjenne Ham å Elske Ham, da legger han alle bud og forskrifeter i mitt hjerte! 

Alt dette er så Bibelsk som det går ann! sjekk dette selv. for Gud er den samme i går i dag og for altid Amen. Han kom får sin brud...


 

Åpne profilen til compaq
Dere skrev: Håper bare alle forstår at Gud har ett folk kalt Israel, alle som kommer i tro og vil inngå Guds pakt gjennom Jesus blirr adoptert inn blandt Israels folk  ??????

Jeg forstår ingen ting

Israel har ingen ting med land å gjøre. Jehova forandret Navnet Jakob til Israel da de tok kan'anittene land. Det er Jakob etterkommere. Jesus spurte jødene om Messias herkomst: Hva tykkes eder om Messias hvis sønn er han. Hans fiender måtte innrømme hvilken ættelinje Messias skulle komme fra, da de sa: Davids ( Matt 22:41-42) Ja, slik var det da Guds sønn kom til jorden, ble han født i Davids slektslinje, for hans mor , Jomfru Maria nedstammet fra David. Josef som den unge kvinnen var trolovet med, var også en etterkommere av David.
Anonym
Bra tittel på innlegget ditt SandMan

Vi er kalt til å gjøre det Jesus gjorde, Han gjorde bare det han så Faderen gjorde.
Noen vil si at det er helt umulig, fordi det var bare Jesus som er Jesus
Og de har helt rett, for det er umulig å gjøre det Han har kalt oss til.
Men så er det ikke oss som skal gjøre det, men Jesus i oss(Ånden er villig).

Jesus har kjøpt oss fri fra alt strev, men allikevel vil det koste oss alt å følge Ham.
Det er alt for mange av oss er ikke villig til følge Jesus, fordi det koster for mye(Det koster alt).

Og ingen tvil at vi er Guds folk, men bare de som følger Ham. Israel er også Guds folk, og det er der Han skal komme igjen. Og tiden er kort


Ha en forsatt trivelig søndag
Åpne profilen til SandMan
Ja vi skal vandre slik Jesus vandret, dette er den beste teologien som fins! Guds folk er Israel , aka oss som er Guds barn. Gud skiller aldri hans folk i forsjellige puljer.

Så hvis vi er Hans folk ( Israel ) er det kansje på tide å våkne opp til at også vi bør vandre i Sannhet og Ånd. Der sannheten er at vi som er Israels barn også har bud og forskrifeter Gud ga oss som også Jesus gjorde etter.

Jesus syndet aldri! og definisjonen på synd i Bibelen er lovbrudd på Guds bud og forskrifeter. Han lærte og viste oss hvordan vi skal vandre i Sannhet og Ånd. 
Åpne profilen til SandMan
Det landet som Israel bodde kalt kanans land ja. men etter at Israels hus ( 10 stammer ) syndet ble de kasta ut og fikk skillsmissebrevet fra Gud. Men Juda og Benjamin ble aldri skilt, de syndet også , men ble sendt til Babylon som fanger som straff. Men som fikk komme tilbake etter 70 år.

Så de av Israles hus hadde ingen Hyrde og ble skilt fra Gud. derfor kunne de aldri vende tilbake til Gud, for de var sett på som uren. dette er etter Moselovens ekteskapsbud. Gud kunne aldri bryte sit eget Bud. Men derfor ble Jesus sendt. til de tapte får av Israel. så igennom han kan de komme tilbake til Gud.

Dersom en kvinne ( Israel ) blir skilt fra sin mann ( Gud ) og hun driver hor med en ny mann og hun og blir skilt. Om hun da angrer og vil komme tilbake til hennes første mann er det forbudt. For hun er uren av hor ( avgudsdyrkelse og synd ) . 

Så lenge som mannen ( Gud )  lever er kvinnen ( Israel )  bundet til loven. men om mannen dør er hun fri og kan gifte seg med hvem hun vil.....

Og Jesus ( Gud )  døde på korset for oss ( Hans Folk Israel ) så igjenom hans død kan vi komme tilbake til Gud. Altså han måtte dø for sin brud!!! aka oss. :) 

For SÅ HØYT har Gud elsket denne verden at han ga sin enebårnet sønn , at hver den som tror på Ham ikke skal gå fortapt men ha evig liv...:) the best love story ever!
Åpne profilen til compaq
Ettersom Gud ikke godkjenner alle religioner, må vi spørre: Tilber jeg Gud på den måten han godkjenner. Hvordan kan vi vite om vi gjør det. Det er ikke noe menneske, men Gud som avgjør hva er sann tilbedelse. For at vår tilbedelse skal være godkjent av Jehova Gud, må den være basert på Guds sannhetsord, Bibelen. Vi må ha det samme syn som den bibelskribenten som skrev: La det stå fast at Gud taler sannhet, men hvert menneske er en løgner( Rom 3:3-4)

Fariseerne i det første århundre var ikke av en slik oppfatning. De laget sine egne regler og læresetninger og fulgte dem i stedet for Guds ord. Hva førte det til. Jesus sa til dem: Altså har dere satt Guds ord ut av kraft av hensyn til de reglene dere har overtatt. Dere hyklere. Jesaja profetrerte rett om dere da han sa: Dette folk ærer meg med leppene, men hjertet er langt borte fra meg. De dyrker meg forgjeves for det de lærer, er menneskebud. ( Mark 15:1-9 )

Det er ikke nok å si at vi tror på kristus og så gjøre det som vi mener er riktig. Det er absolutt nødvendig å finne ut hva som er Guds vilje i dette spørsmålet. Jesus viste det i Bergprekenen, da han sa: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre skal komme inn i himmelriket men den som gjør min himmelske Fars vilje. ( Matt 7:21)

Det kan til og med være at vi gjør det vi mener er gode gjerninger og at vi gjør disse i kristi navn. Likevel vil de være uten verdi hvis vi ikke gjør Guds vilje. Da ville vi være i samme stilling som dem kristus videre omtaler: Mange skal si til meg på den dag: Herre, Herre, Har vi ikke profetert ved ditt navn og drevet ut onde ånder ved ditt navn og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn. Men da skal jeg si dem rett ut: Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett. ( Matt 7:22-23) Ja, vi kan gjøre noe som vi mener er bra og som andre kanskje takker og roser oss for men hvis vi ikke gjør det som Gud sier er riktig vil Jesus kristus betrakte oss som slike som gjør urett.
Åpne profilen til SandMan

Absolutt, Gud godkjenner ikke flere religioner, vi som troende er ikke plasert i flere type religiøse grupper. Guds bud og forskrifeter gjeller for alle som tror! her er ikke jøde eller greker. Men vi er frelst i troen først! gjerninger kommer av vår tro.

Matteus 7 22-23  Snakker om lovløshet, urett er en skrall oversetelse. Bibelen definerer ordet loveløshet, altså de som bryter loven. ( Torahen ) 

Fariserene og den talmudske jødedommen er et forferdelig eksempel på å bryte Guds Torah, Bibelen sier at vi ikke må trekke fra eller legge til noe i Guds Torah. Og dette var og er det mange fariseere og prester som gjør.

De angklaget Jesus for å bryte Sabbaten, noe han aldri gjorde. Men de brukte menneskebud etter menneskens tradisjoner som høyere en Guds bud.

Slike type skrifter finner vi mye om! Og Jesus hater og refser lærere og fariseere og preset for dette!

Men Gud i kjødet ( Jesus ) lærte oss hvordan i vandrer i han torah , om hvordan vi skal elske å dyrke vår himmelske Far, og hvordan vi skal være mot andre! 

Moseloven ( Torahen ) sier også at vi skal elske hverandre og den fremmede hos oss. og at hver den som vil leve i det lovende land må holde seg til Guds lover og forskrifter.

så ingenting er nytt. Men Jesus er vårt prakteksemplar å vår frelser og eneste vei til Gud.

Igjen vil jeg oppfordre alle til å ta dette seriøst!  Ja compaq!!! la Gud være sannhet å vært menneske en løgner.

Så det er opp til hver enkelt å søke om det jeg skriver om er sant.
 

Åpne profilen til compaq
Gud i kjødet Jesus. Mener du at Jesus er Gud ?Det stemmer ikke, ifølge bibelen Ordspråkene 8:22-31

Jehova ( hebraisk) JHVH, skapte meg som sitt første verk, før sine andre gjerninger, i fordums tid. Fra evighet er jeg blitt til, fra først av, før jorden var. Da avgrunnene ennå ikke var til, ble jeg født, da der ennå ikke fantes kilder fylt med vann. Før fjellene ble senket ned, før haugene ble til, ble jeg født, før han hadde skapt jord og mark og jorderikes første muldklump. Da han bygde himmelen, var jeg der, da han slo hvelving over avgrunnen. Da han festet skyene overntil, da han bandt avgrunnens kilder, da han satte grense for havet, så vannene ikke går lenger enn han byder, da han la jordens grunnvoller da var jeg verksmester hos ham og jeg var hans lyst dag etter dag, jeg lekte alltid for hans åsyn, jeg lekte på hele hans vide jord og min lyst hadde jeg i menneskenes barn.
Åpne profilen til SandMan
HalleluYha!! Wæow jeg må bare fortsette med denne! Flat jord er vel og bra å spennende som så mange andre temaer.. men dette må alle hær inne vite! Gud e så god! Vi er IKKE kalt til å være pinsevenn, katolikk, baptiat, eller Jehovas vitner!  Men til å bli Jesu disipler!  Han gir den Hellige Ånd til de som tror , omvender seg og blir døpt.  Som de første skal bli de siste og siste som de første!  Start å vandre som Ham idag!!!! I sannhet å Ånd!  Gud.  Matteus 7. 21-23 Matteus 25 . 31-46. Glory to Jesus 
Viser side 1 av 2 sider, 10 kommentarer per side
Første |   << Forrige  Neste >>  |  Siste