Radio 3,16
Skriv en hilsen til alle på KristenDate.no
Skriv i megafonen
Skriv i megafonen

Forum >> Bønnegruppe >> Debatt


Åpne profilen til Erlend90

Kjære Gud

Kjære Gud, og andre entiteter/ånder som omgås meg.-

Jeg ber om all hjelp jeg kan få- Til å gjøre resten av livet mitt så positivt og bra som mulig.


Jeg har gjort mye utilgivelig galt;

Og jeg får sikkert merke det / få straff for all den synden jeg har begått.

Likevel. Kan jeg be om å få veiledning; til å gjøre opp for det gale jeg har gjort? Og vie meg og livet mitt til det godes tjeneste? 

Det er vel lov å ønske seg noe, og be?

Hilsen Erlend 
Viser side 1 av 2 sider, 10 kommentarer per side
Første |   << Forrige  Neste >>  |  Siste
Anonym
Be, med den tro du har i dag,  om at Jesus Kristus skal komme inn i ditt liv og bli din Herre. 
Jesu er svaret og løsningen du søker. Han er veien, sannheten og livet.  
Anonym
Kjære Gud, og andre entiteter/ånder som omgås meg.-

Jeg ber om all hjelp jeg kan få- Til å gjøre resten av livet mitt så positivt og bra som mulig.
Jeg har gjort mye utilgivelig galt;
Og jeg får sikkert merke det / få straff for all den synden jeg har begått.
Likevel. Kan jeg be om å få veiledning; til å gjøre opp for det gale jeg har gjort? Og vie meg og livet mitt til det godes tjeneste? 

Det er vel lov å ønske seg noe, og be?

Hilsen Erlend 


Joh 8:31 Jesus sa da til de judeerne som var kommet til tro på ham: Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler. 32 Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.

Ord 23:7 a For som han tenker i sin sjel, slik er han.
Djevelen elsker å herjer med tankene våre, det er der kampen foregår

At du har gjort mye galt er en ting, men at det er utilgivelig tviler jeg på. Synd mot DHÅ er utilgivelig.

Rom 8:1 Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. 2 For livets Ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. 3 For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud, da han sendte sin egen Sønn i syndig kjøds lignelse, for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet, 4 for at lovens krav om rettferdighet skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden. 5 For de som er etter kjødet, attrår det som hører kjødet til. Men de som er etter Ånden, attrår det som hører Ånden til. 6 For kjødets attrå er død, men Åndens attrå er liv og fred. 7 Kjødets attrå er jo fiendskap mot Gud, for det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det. 8 For de som er i kjødet, kan ikke være Gud til behag. 9 Men dere er ikke i kjødet, dere er i Ånden, så sant Guds Ånd bor i dere. Men om noen ikke har Kristi Ånd, da hører han ikke Kristus til.

Håper at du finner den veien som Gud kaller deg til å gå.(Gud gode drømmer for ditt liv)
Anonym
Ja, det er lov å ønske seg noe og å be. Ikke bare er det lov, det er absolutt å anbefale, særlig for deg som vil vie livet ditt til det godes tjeneste. Ingen synder er utilgivelige, hvis det var slik, ville vi alle gå fortapt. Tenk på Paulus, han som forfulgte de kristne for å få dem drept. Han ble tilgitt, og ikke bare det, han ble utvalgt av Herren til å spre evangeliet, altså å jobbe i det godes tjeneste. Og husk, det er bare EN som er god, og det er Herren. Derfor skal du absolutt ikke be til andre entiteter eller ånder som du sier. Da er det stor fare for å bli lurt ut på gale veier, selv om du tror du gjør det gode. Det var nettopp det Paulus trodde, inntil han møtte Jesus Kristus. Jesus har allerede sonet for alle menneskers synder, men vi må selv ta imot Hans gave og la Ham bli herre i vårt liv. Det var det Paulus gjorde, og det er det vi alle må gjøre. Det finnes ingen annen vei til frelse og tilgivelse.
Anonym
 Ingen synder er utilgivelige, hvis det var slik, ville vi alle gå fortapt.


Matt 12:31 Derfor sier jeg dere: All synd og spott skal menneskene få forlatelse for, men spott mot Ånden skal ikke bli forlatt. 32 Den som taler et ord mot Menneskesønnen, skal få forlatelse.
Men den som taler mot Den Hellige Ånd, skal ikke få forlatelse, verken i denne tidsalder eller i den som kommer.


Anonym
Joh 1 :12 


"Men alle dem som tok imot ham (Jesus) dem gav han rett til å bli Guds barn , dem som tror på hans navn "2 kor 5 :21

" Ham som ikke viste av synd, har han gjort til synd for oss, forat vi i ham skal bli rettferdige for Gud"


Les fortellingen om den bortkomne sønn Lukas 15 vers 11-24.
Der ser du hvordan Gud handler når en synder vender seg mot ham.
Sønnen rakk ikke engang å beklage seg overfor faren, før faren omfavnet ham.
Slik er Gud. Hvordan kan den tre ganger hellige Gud handle slik ovenfor en synder?

Ene og alene fordi han tar imot oss på Jesu regning, for Jesu skyld tar Gud imot alle som vender seg til han.
Jesu stedfortredende død for oss er hvor hele frelses vissheten vår og frimodigheten innenfor Gud skal hvile.

Vissheten om at Jesu hellige liv og død er det som Gud ser til når det gjelder en frelst synder, er det eneste som virkelig kan gi visshet om at man er et Guds barn, sjøl når samvittigheten skriker imot èn.

Jesaja 53: 5    

"Men han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger; straffen lå på ham, forat vi skulde ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom "

Straffen din  Erlend for alt det gale du har gjort /kommer til å gjøre , er allerede betalt for den.
Det skjedde på Golgata, der hvor Jesus døde i ditt sted.
Åpne profilen til compaq
Mange er misfornøyd med forholdene i vår tid og viser dette ved å klage, demonstrere og i noen land, ved å gjøre opprør. Mange er oppbrakt på grunn av høye skatter og stigende levekostnader. De er bekymret over den fare kriminaliteten utgjør. Frykt får dem til å ønske en forandring. Men er dette alt som kreves for at de skal få overleve og komme inn i Guds nye ordning. Nei, det er ikke det. Hvorfor ikke.

Fordi en godt kan være bedrøvet over disse forholdene og likevel være selvisk. Enkelte kan til og med godkjenne visse former for uærrlighet og umoral bare det ikke går ut over dem selv. De som har en rett hjertetilstand, har imidlertid et annet syn på saken. når de studerer Bibelen, blir de klar over at de dårlige forholdene bare er et ytre vitnesbyrd om det som egentlig er i veien med denne verden. De forstår at det som ligger bak disse symptomene, er en manglende interesse for å kjenne og gjøre Jehovas vilje og for å leve etter hans rettferdige normer. Det er derfor ikke i første rekke sosial urettferdighet, kriminalitet, forurensing eller krigstruselen som gjør dem berøvet. Slike rettenkende mennesker er ærlig berøvet over å se at Guds navn blir vanæret ved menneskenes fordervet handlemåte. Og de er berøvet over at andre, ikke bare de selv, må lide så mye på grunn av dette.

For å overleve den kommende ødeleggelsen må vi være lik dem som ble spart da Babylon ødela Jerusalem i 607f.kr. Om dem ble det sagt at de sukket og jamret over alle de vedstyggelige ting som ble gjort i denne byen. ( Es 9:4 ) Forholdene var vederstyggelige på forskjellige måter. For eksempel ble de fattige undertrygt og noen ble til og med ulovlig holdt som slaver av sine landsmenn. Juda rikes moralske tilstand var blitt enda verre enn tilstanden i det nordlige riket, Israel som profeten Hosea tidligere hadde beskrevet slik: De sverger og lyver, myrder og stjeler bloddåd følger på bloddåd. ( Hose 4:2 ) Bare de som var bedrøvet i sitt hejrte på grunn av denne urettferdigheten og den mangel på respekt som vist for Gud, fikk et merke som gjorde det mulig for dem å overleve. ( Es 9:3-6 )

Det er mange i vår tid som skulle ønske å leve evig på jorden i fred og velstand. Men de ønsker ikke å forandre sin levemåte og bringe den i samsvar med bibelens prinsipper for rett livsførsel. Innerst inne har de i virkeligheten ikke kjærlighet til rettferdigheten og de er heller ikke oppriktig interessert i sine medmennesker. Ettersom Guds nye ordning vil frembringe et nytt samfunn, hvor rettferdighet bor, appellerer det gode budskap om den bare til dem som elsker rettferdighet. Andre føler at budskapet fordømmer dem. Jehova Gud kommer bare til å bevare dem som oppriktig ønsker å leve under hans rettferdige styre. Han vil ikke tvinge noen til å leve da under forhold som de selv ikke ønsker å leve under. de som vil bli bevart, må derfor nå vise at de virkelig anerkjenner hans herredømme. De får et merke som gjør det mulig for dem å få overleve, ved at de ikler seg en kristen ny personlighet, bringer sitt liv i harmoni med Guds veier og viser at de er disipler av Guds Sønn Jesus. Derved velger de livet og dets velsignelser, ikke døden.
Åpne profilen til compaq
Valget har å gjøre med det å underordne seg Gud og tilbe ham. Jesus sa: Den tid kommer, ja, den er nå sa de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet. For slike tilbedere vil Faderen ha. ( Joh 4:23 ) For å overleve den kommende ødeleggelsen av denne verden må vi derfor vende oss bort fra falsk tilbedelse og ta del i den sanne tilbedelse. De som overlever, vil heller ikke være slike som setter sin lit til FN eller andre politiske institusjoner, ettersom disse er en del av den verden som kommer til å bli ødelagt. ( Åp 17: 11 og 18: 17-21 )
Anonym

Matt 12:31 Derfor sier jeg dere: All synd og spott skal menneskene få forlatelse for, men spott mot Ånden skal ikke bli forlatt. 32 Den som taler et ord mot Menneskesønnen, skal få forlatelse.
Men den som taler mot Den Hellige Ånd, skal ikke få forlatelse, verken i denne tidsalder eller i den som kommer.

Sammenhengen her er at fariseerne kalte Jesu gjerninger satan's gjerningr, om jeg husker riktig. Da er en så forherdet at det ikke er håp.
Erlend, du kan ikke gjøre noe for å bli godtatt av Gud, annet enn å gå ned på knærne å be Jesus om tilgivelse for å ha syndet mot Han som alene er Veien, Sannheten og Livet. Nemlig Jesus. For så å søke Guds vilje. Om en blir Steinet som Stefanus, eller blir gitt all makt som Josef. Er det et fanatisk liv i fred med kongenes Konge, Jesus. 


God bless
Anonym
Jesus Kristus er veien, sannheten og livet.

Dette er nøkkelen til alt. Den som ikke har sønnen har heller ikke faderen.
Sønnen kom for å føre oss tilbake til faderen.
Anonym
Du får nok ikke merke eller får straff for den synden du har begått hvis du tror på Jesus og ham korsfestet. På korset tok HAN all din straff for deg....for at du skulle slippe å straffes og få alle dine synder tilgitt så ikke Gud kommer dem mer i hu....mange bibelord sier det. 

All syndstilgivelse får du da av NÅDE. Å få nåde betyr at v i er skyldige, men går fri. Jesus tok straffen på seg i VÅRT sted. Derfor sier Paulus: "Av nåde ER dere frelst, ved TRO." (Ef. 2, 8). Da ER vi også "opphøyet og (ER) satt i himmelen med ham." (Ef. 2, 6). 

Dette kan INGEN forandre på, så lenge vi TROR dette, ER vi frelst. Det er et evangelium uten krav til at vi kan gjøre noe selv for å bli frelst. Vår gjeld, syndeskyld, er kjøpt og betalt en gang for ALLTID ved Jesu fullkomne rene offer og blod på korset. Dette gir oss hvile, straffen og dommen tok Jesus på seg.

Så vil Gud selvsagt ikke at vi skal fortsette å synde, men det heller klarer vi ikke av oss selv. Det står at det er "Guds nåde som opptukter oss til ikke å leve ugudelig......" Altså kan vi ikke oppdra oss selv en gang. Det står også at det er "Gud som virker i dere både til å ville og virke etter hans behag." (Fil. 2, 13). Dette betyr ikke at vi blir syndfrie i vårt kjødelige legeme, men at det er Gud som virker i oss. Synden i vårt syndige kjødlige legeme oss HAR Gud allerede fordømt ved Jesu død på korset (Rom. 8, 3). Men han fordømte ikke oss som tror, men synden i oss. 
Vi må nok leve med vårt syndelegeme til vi går i graven. men så sier Paulus at Kristus har korsfesetet oss, dødet oss, begravet oss og tilintetgjort vårt syndelegeme. Da må det være sant. Det er ikke noe vi fysisk har erfart, for vi lever jo fortsatt i dette syndelegemet. Men det Gud har korsfestet, dødet og begravet vekker han ikke til live igjen. Gud ser oss BARE gjennom det Kristus gjorde for oss på korset, han ser oss BARE I KRISTUS. Derfor er vi også satt i himmelen med ham (Ef. 2, 6). Skulle Gud sett på oss slik vi ER, så hadde vi aldri blitt satt i himmelen. Takk og lov!
 
Så sier Paulus at det bare er Gud som gir vokster (i vår vandring her på jord). Så får vi stole på det også, og ikke på oss selv.

Synder vi som frelste, så får vi bekjenne det til vår Far i himmelen og be ham rense oss i Jesu blod, står det, så er den synden også oppgjort. Selv om vi felier, er Gud trofast, og han straffer ikke sine troende barn. 

Setter du all din lit til dette, og ikke noe lit til deg selv, vil du kanskje få se at alt blir mer positivt og ditt liv blir så bra som mulig. Å vie sitt liv til Jesus har med ARBEID som Jesu disippel å gjøre, det har ikke noe med vår frelse å gjøre, den ligger fast ved TRO. 

LYKKE TIL! ALT av nåde...ingen krav til motytelse. 
Viser side 1 av 2 sider, 10 kommentarer per side
Første |   << Forrige  Neste >>  |  Siste