Her kan du skrive en melding som vil vises for alle på KristenDate.no.
Skriv Skriv her Skriv i megafonen

Forum > Religion og tro > Debatt

Abrahamson
Opprettet 11.01.2018 av Abrahamson, mann, 47 år, Oslo.
Spør en muslim om Islam
Guds fred være med dere, som er paradis folkets hilsen, salamo alaykom eller som på hebraisk, shalomon alaykhom.

I grunn er jeg her fot å finne norske venner som tror på Gud i et land som folk stadig vender vekk Gud. De fleste mine venner i Oslo er enten kulturkristne eller ikke kristne i det hele tatt, og jeg føler at det er vanskelig å omgås mennesker som ikke har fromhet til Gud.

Når jeg omsider finner denne siden blir jeg sjokkert over hvor mye hat det er mot islam og hvor mye feilinformasjon som det henvises til. Derfor opprettet jeg denne tråden for å rette på det som sies om min religion, Islam. Formålet med denne tråden er:

- At dere ikke sier om Guds profet Mohammad, det som ikke er rett!
- At dere ikke sier om Koranen det som ikke dere ikke vet, ikke stemmer eller tatt ut av kontekst som gir vranglære om Islam!
- At dere ikke bruker vers fra Koranen som er feil oversatt (ihht våre tekster), med den hensikt å spre hat på Guds jord, mellom Adams barn!

Jeg har også kalt meg for Abrahamson. Det fordi jeg som araber er etterkommer av Ismael, fred være med han, og tilhører derfor Abrahams ætt og nasjon. Navnet liker jeg fordi det også kan utales, Ab rahim, som betyr nådig far, Abraham, Guds hilsen fred og velsignelse være over ham fram til Samlingsdag.

Jeg håper at man holder en viss form for respekt slik man selv ønsker at ens tro skal bli respektert av andre, og at man bruker samme standard som man ønsker at andre skal bruke mot en egens tro.

Jeg kommer til å svare etter beste evne, men til slutt så er det Gud, Den allvitende som vet best!

Med Herrens hellige navn, Al-lah, Den barmhjertige, Den nåderike begynner jeg, Bismi Lah.

Oppdatert 01.02.2018

Svar på innlegg

Anonym
#1. Postet 12.01.2018 av Anonym
Har en venn som ble fridd ut av islam, han kjenne den ånd som kommer fra islam og kjenner også DHÅ.

Han kaller ikke islam for fredens reglion.

Fikk møte mange sinte menn da jeg var i dar es salaam tanzania, det var under ramadan.

Og hvem er du og hva er budskapet ditt, har du gått på koranskole, tillhører du en moske?
Abrahamson
#2. Postet 12.01.2018 av Abrahamson
Hei, Jeg har ingen intensjon å drive noe misjon hvis det er det du lurer på, for min intensjon er ikke annet enn det som er nevnt over.

Når det gjelder Guds hus så følger jeg det som står i Koranen og det er at Guds hus er Guds, så det sier seg selv jeg tilber Herren hvor hen jeg. På fredagsbønnen så foretrekker jeg arabiske moskeer da jeg ønsker å høre talen i kildedpråket.

Arabisk har jeg studert, Koranen resiterer jeg og kunnskap er noe enhver troende skal søke fra vugge og til grav, slik Guds utsending Mohammad har sagt.

Hva gjelder ånd i islam eller Roh (arabisk) som det heter, så er det ifølge islam, sjelen og ånden som livets esens, iboende i et hvert levende vesen. Det er det som Gud blåste da Han ga Adam liv og er derfor Guds.

Den hellige ånd i Islam, er Engelen Gabriel (skapt av Gud og gitt Guds ånd). Derfor eksisterer ikke noe som heter å kjenne noe ånd i Islam, hvis det var det han sa.

Veiledelse kommer fra Herren og ikke noe ånd i den fostand at man trenger den for å forstå noe hvis det var det du mente.

Hvem som kaller Islam for fredens religion eller ikke er vel veldig individuelt, men islam gir meg indre fred og harmoni. Allah sier i Koranen, " er det ikke med Gudsnevnelse at hjerter finner fred og harmoni..". Freden finnes i tilbedelse og hengivenhet til Herren, Skaperen. Sjelen finner kun fred når den finner vei til sin Skaper. Likedan et bortkommen barn som kun finner fred og harmoni i sin mors favn.
Anonym
#3. Postet 12.01.2018 av Anonym
Da er sannheten at du er muslim og tror på Allah. En relgion som fornekter vår frelser. Jeg kan respektere deg som person og om mulig ha en hygglig samtale om vi møttes, men om du prøver å misjonere å gi uttrykk om at de i bunn og grunn er samme relgion driver du med alvorlig vranglære.

Det må belyses. Både for din egen del og de på forumet. Jesus Kristus er hele kjernen og Han er selv Gud. Uten Ham vil du ikke unnfly fortapelsen. Dine egne gjerninger kan ikke redde deg.
Anonym
#4. Postet 12.01.2018 av Anonym
Hei, Jeg har ingen intensjon å drive noe misjon hvis det er det du lurer på, for min intensjon er ikke annet enn det som er nevnt over.

Arabisk har jeg studert, Koranen resiterer jeg og kunnskap er noe enhver troende skal søke fra vugge og til grav, slik Guds utsending Mohammad har sagt.

Hva gjelder ånd i islam eller Roh (arabisk) som det heter, så er det ifølge islam, sjelen og ånden som livets esens, iboende i et hvert levende vesen. Det er det som Gud blåste da Han ga Adam liv og er derfor Guds.

Den hellige ånd i Islam, er Engelen Gabriel (skapt av Gud og gitt Guds ånd). Derfor eksisterer ikke noe som heter å kjenne noe ånd i Islam, hvis det var det han sa.
Ok så du er på en måte den vise mannen som har mye kunnskap om islam, og er bare her for å innformere.

Ser at du kommer med en annen ånd og en annen lære, enn den som kommer fra Kongens Konge og Herrens Herre

Gaven til avsløre ånder, koblet seg på nå og den lyser rødt.
Anonym
#5. Postet 12.01.2018 av Anonym
.
Jeg håper at man holder en viss form for respekt slik man selv ønsker at deres tro skal bli respektert av andre
Denne formuleringen er kjent, men om den virker begge veier er jeg usikker på.

Og du sier med egne ord at du kommer med noe annet enn det vi tror på."Deres tro"

1 Joh 5:10 Den som tror på Guds Sønn, har vitnesbyrdet i seg selv. Den som ikke tror Gud, har gjort ham til en løgner, fordi han ikke har trodd det vitnesbyrdet Gud har vitnet om sin Sønn. 11 Og dette er vitnesbyrdet at Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans Sønn. 12 Den som har Sønnen, har livet. Den som ikke har Guds Sønn, har ikke livet.

Om du kaller Gud for en løgner, det er opp til deg

Matt 10:28 Frykt ikke for dem som dreper legemet, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller for ham som kan ødelegge både sjel og legeme i helvete!
Abrahamson
#6. Postet 12.01.2018 av Abrahamson
Da er sannheten at du er muslim og tror på Allah. En relgion som fornekter vår frelser. Jeg kan respektere deg som person og om mulig ha en hygglig samtale om vi møttes, men om du prøver å misjonere å gi uttrykk om at de i bunn og grunn er samme relgion driver du med alvorlig vranglære.

Det må belyses. Både for din egen del og de på forumet. Jesus Kristus er hele kjernen og Han er selv Gud. Uten Ham vil du ikke unnfly fortapelsen. Dine egne gjerninger kan ikke redde deg.
Jeg har ingen intensjonen å gå inn i ulike tråder å misjonere, dømme eller forkaste. Kristendommen og dets lære er hellig for skriftens folk, slik Gud beskriver dere i Koranen, å gå inn i et forum hvor kristne er å drive påpeke bibelens lære er respektløst, sårende og krenkende. Det er bare å åpne øynene og se hvordan troende blir behandlet av ateister. Så jeg ser ingen grunn til å spotte den kristne lære.

I Koranen så sier Gud 6:108:

"Tal ikke nedsettende om den de påkaller utenom Gud, ellers vil de som mottrekk tale nedsettende om Gud i sin uvitenhet. Vi har latt ethvert folk synes godt om sin fremferd! Men så vil de vende hjem til Herren, og Han vil fortelle dem hva de bedrev."

Ja, Gud i Koranen slår ned på den læren, om at Mesia Jesus sønn av Maria er Guds sønn, men det er ikke det som er min intensjon eller grunn til at jeg har valgt å irettesette det som blir sagt om Gud ut ifra Hans Ord i skriften, Koranen.

Jesus Kristus er hele kjernen og Han er selv Gud i følge den kristne lære. Det respekterer jeg og har ingen grunn til å utfordre deres religion.

Det som er i min rett er å irettesette det som blir sagt feil om Guds Ord, Koranen eller Hans talsmann og utsendinger ifølge Islam.
Anonym
#7. Postet 12.01.2018 av Anonym
Greit nok. Jeg vil bare korrigere din måte å fremstille det på som om den kristne Gud er den samme som Allah. At Bibelen og koranen taler om den samme De er to motstridende budskap. Koranen fornekter vår Gud og det budskapet den kommer med. Det kommer man ikke bortifra. Jesus er Veien, Sannheten og Livet. Ingen kommer til Faderen utenom gjennom Han. Muslimenes gud har ingen sønn. De fornekter korsfestelsen og oppstandelsen. Der er ingen som har sonet for deres synd. Den er basert på våre gjerninger, som er det motsatte av hva Guds Ord sier oss. Våres gjerninger forutenom i Jesus Kristus er som skitne filler i Hans åsyn.
gunnarr
#8. Postet 12.01.2018 av gunnarr
Hei, Jeg har ingen intensjon å drive noe misjon hvis det er det du lurer på, for min intensjon er ikke annet enn det som er nevnt over.
Du har jo allerede gjort det og fortsetter å gjøre det, du er på et kristent forum for å forsvare allah, islam og koranen. Vi har ikke samme Gud, for Jesus og Gud er én (Joh 10:30), "Faderen elsker Sønnen, og ALT har Han gitt i Hans hånd" (Joh 3:35), "og INGEN vet hvem Faderen er uten Sønnen og den som Sønnen vil åpenbare det for" (Luk 10:22), "INGEN kommer til Faderen uten ved Meg" (Joh 14:6). Vanskelig å bortforklare disse.

"og ikke alle Abrahams etterkommere er Abrahams barn. Det står jo: Gjennom Isak skal du få en ætt som kalles din" (1 Mos 21:12, Rom 9:7)
Anonym
#9. Postet 12.01.2018 av Anonym
Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske profeter er gått ut i verden.
Abrahamson
#10. Postet 12.01.2018 av Abrahamson
Håper det ikke blir et tråd for at dere definere hvem min religion er, håper at dere forholder dere til spørsmål om Islam i form av positiv dialog og lære.

Jeg ber ikke om at min religion anerkjennes av kristendommen eller at jeg skal anerkjenne kirkens lære om kristendommen. Vi har to ulike religioner som definerer monoteisme, Guds enhet ganske ulikt.

Du sier at din lære er fra kongenes Konge og herrenes Herre og vi har i Islam samme definisjon av Gud, at Han er kongenes Konge og herrenes Herre.
Her kan du skrive en melding som vil vises for alle på KristenDate.no.
Skriv Skriv her Skriv i megafonen
annonseRadio 3:16