Agenda 3:16
gunn11
gunn11 sier: Dere må ha en fin lørdag!
Skriv i megafonen

Forum >> Kjærlighet og relasjoner >> Debatt


Åpne profilen til RemiS

Kjønnsroller i 2017

I 2017 er det politisk ukorrekt å si at man er tilhenger av det vi idag ser på som et gammeldags kjønnsrollemønster, men kan det være noe positivt i hvordan kjønnsrollene var før? 

I gamle dager var det helt naturlig at kvinnen var hjemmeværende og tok seg av hus, barn og hjem. Var det en kjønnsrolle Gud eller en mannsdominert verden har skapt?

Dersom en mann sier at han ønsker seg en kone som gjerne er hjemmeværende og tar vare på barn, hus og hjem, blir han ofte fremstilt som en gammeldags mann med et dårlig kvinnesyn. Er det sant? Dersom en kvinne ønsker å være hjemmeværende og liker de gamle kjønnsrollene blir hun også sett litt rart på og mange lurer på hvilke menn som har underkuet henne.

Er det virkelig sånn at alt var så forferdelig med mor hjemme og barn som var ute å lekte i gatene i steden for å leke i barnehager?

Jeg vil presisere at jeg ikke er tilhenger av kjønnsroller som diskriminerer kvinnen, men synes det er interessant å se på kjønnsroller. 

Kan det være at vi idag skaper stress blant både barn og voksne med måten vi stukturerer samfunnet vårt? Kan det hende at vi hadde hatt mer harmoniske barn og foreldre om vi hadde ordninger som gjorde det mulig for at en av foreldrene kunne vært hjemmeværende om de ønsker det?

Et annet spørsmål er om samfunnet slik vi ser det i dag i forhold til kjønnsroller tuller med skaperverket?

Jeg har ingen fasit her. Stiller kun spørsmålene, men jeg synes det er mange spørsmål her som bør stilles og svares på. Det bør være lov å være "politisk ukorrekt" her uten at man skal bli beskyldt for å ha et dårlig menneskesyn. Det er spennende å se hvordan kristne menn og kvinner tenker om dette nå i 2017.

Hva mener du om dette? 
Anonym
Mannen skal i følge bibelen være familiens overhode i alle fall.
Kan vi avvfeie dette som urelevant i 2017, nei, selvsagt ikke. Bibelen har ikke "best før" dato...
Åpne profilen til blidenduer
Kjønnsroller er et viktig tema.
Går vi tilbake til edens hage, og ser litt på hva som skjedde der så kan det være forklarende

Eva ble fristet og spiste frukten som gir kunnskap om godt og ondt, men ingenting skjedde!!!
Når Adam spiste så kom fallet og de ble kastet ut av edens hage.
Og alt ble hans feil, selv om han prøvde å skylde på kvinnen som Gud hadde gitt han(og Gud). Men siden det var mannen som hadde fått intruksjonen og ikke kvinnen, så kom fallet med Adam. Han ga fra seg autoriteten til Djevelen, og igjennom Jesus så er det for oss å ta tilbake autoriteten. Da trengs det mer enn bare kvinner på bønnemøtene.

Genesis 2:19 And out of the ground the Lord God formed every beast of the field, and every fowl of the air; and brought them unto Adam to see what he would call them: and whatsoever Adam called every living creature, that was the name thereof.Adam: or, the man. 20 And Adam gave names to all cattle, and to the fowl of the air, and to every beast of the field; but for Adam there was not found an help meet for him.

Mannen er kalt til å elske kvinnen(det er det hun trenger).
Det som er mest naturlig for mannen er å ære og vise respekt.

Kvinnen er kalt til å ære mannen(det er det han trenger).
Det som er mest naturlig for kvinnen er å elske.

Om vi har kommet til 2017, så har vel menneskene de samme behov
Anonym
Eg fekk ein tanke angåande temaet: Er tradisjonelle kjønnsroller gammeldagse?
Det er ingen tvil om at i mange tilfelle kan ei heimeværande kone/mor ha ein fulltidsjobb og vel så det med hus og born men for å lage eit anna scenario: Eit ektepar utan born i ein leilighet uten hage, med vaktmester. Dei har vaskemaskin, tørketrommel, oppvaskemaskin, robotstøvsuger og Adams matkasse.... det er heilt ulogisk at kona i dette tilfellet skal være heimeværande for å stelle huset, då det praktisk talt ikkje er noko å stelle. Eg som kvinne har møtt på (mest utenlandske) menn som meiner at det er rett at kona ved ekteskapsinngåing skal sei opp jobb og være heime. (Til og med før borna kjem) Dette såg eg faktisk eit døme på i filmen 101 Dalmatinarar frå 1996...her skaffa dei nygifte seg til og med hushjelp i tillegg til at kona var heimeværande så snart dei var gift...lenge før dei fekk born.

Kjønnsrollane treng ikkje være gamaldagse i seg sjølv. Men teknologi og ikkje minst livsstil med å ofte få born seint gjer at det er både unødvendig og ulogisk å være heimeværande for mange koner i dagens samfunn. Mykje at husstellet er potensielt automatisert... men er det derimot ein heim å styre ser eg ikkje vekk i frå at eg sjølv også hadde vore innstilt på å ofre nokre år i arbeidslivet for å være heime med små born i staden for å slenge dei frå meg i barnehage. Men, eg blir heller ikkje lei meg om eg får ein mann som har lyst å ta heimeværande-status i den perioden. Eg tviler nemlig ikkje på at det fort kan være mange hakk tyngre og meir krevande enn ei 40-timers arbeisveke.
Åpne profilen til RemiS
Eg fekk ein tanke angåande temaet: Er tradisjonelle kjønnsroller gammeldagse?
Det er ingen tvil om at i mange tilfelle kan ei heimeværande kone/mor ha ein fulltidsjobb og vel så det med hus og born men for å lage eit anna scenario: Eit ektepar utan born i ein leilighet uten hage, med vaktmester. Dei har vaskemaskin, tørketrommel, oppvaskemaskin, robotstøvsuger og Adams matkasse.... det er heilt ulogisk at kona i dette tilfellet skal være heimeværande for å stelle huset, då det praktisk talt ikkje er noko å stelle. Eg som kvinne har møtt på (mest utenlandske) menn som meiner at det er rett at kona ved ekteskapsinngåing skal sei opp jobb og være heime. (Til og med før borna kjem) Dette såg eg faktisk eit døme på i filmen 101 Dalmatinarar frå 1996...her skaffa dei nygifte seg til og med hushjelp i tillegg til at kona var heimeværande så snart dei var gift...lenge før dei fekk born.

Kjønnsrollane treng ikkje være gamaldagse i seg sjølv. Men teknologi og ikkje minst livsstil med å ofte få born seint gjer at det er både unødvendig og ulogisk å være heimeværande for mange koner i dagens samfunn. Mykje at husstellet er potensielt automatisert... men er det derimot ein heim å styre ser eg ikkje vekk i frå at eg sjølv også hadde vore innstilt på å ofre nokre år i arbeidslivet for å være heime med små born i staden for å slenge dei frå meg i barnehage. Men, eg blir heller ikkje lei meg om eg får ein mann som har lyst å ta heimeværande-status i den perioden. Eg tviler nemlig ikkje på at det fort kan være mange hakk tyngre og meir krevande enn ei 40-timers arbeisveke.


Du har mange gode poeng her. Nå er jeg veldig opptatt av valgfrihet og mener at slik vi har det idag så legges det opp til at barnepass skal organiseres i park eller hage. Det er ikke lagt opp til at man kan velge å gå hjemme. En barnehageplass koster ca. 10.000 kroner pr barn. Disse pengene betaler Staten til kommunene som betaler dem ut til barnehagene. Disse kunne også gått til mor/far slik at de selv kunne velge.
Anonym
Jeg er selv oppvokst i en ganske konservativ familie. Jeg er vant med kjønnsroller og hvilke oppgaver hvem skal gjøre og syntes det er greit.