KristenDate på iOS og Android
And We Know
And We Know sier: Har du bil å selge meg? Cirka stasjonsvogn. Jeg bor i Vestfold. Føles tryggere å kjøpe av noen som er kristen.
Skriv i megafonen

Forum >> Religion og tro >> Debatt


Anonym

Hvordan bli fristet til å tro at helvete ikke finnes

2 Tim 4:2 Forkynn Ordet! Vær rede i tide og utide. Overbevis, irettesett og trøst, med all tålmodighet og lære. 3 For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, etter som det klør i øret på dem.  4 De skal vende øret bort fra sannheten, og vende seg til eventyr.
Viser side 1 av 31 sider, 10 kommentarer per side
Første |   << Forrige  Neste >>  |  Siste
Åpne profilen til chrisso577
jepp
Anonym
2 Tim 2:2 Og Guds ord hadde fremgang. Tallet på disipler i Jerusalem økte sterkt, og en stor flokk av prestene ble lydige mot troen.

Kom over dette bibelverset i dag, kanskje det er mer aktuell i dag enn det var den gangen.
Hva tenker du, tenker du det samme?


Hva mener du? Verset forteller om noe som skjedde i Jerusalem. Ikke om noe som vil skje i fremtid. Jeg er enig i at vi trenger vekkelse og fremgang her i landet i 2017, men dette bibelverset handler ikke om det.

Vekkelsen kommer i det øyeblikket vi kristne slutter å fokusere på hvordan andre kristne og ikketroende lever sine liv og fokuserer på å forkynne evangeliet og nåden. Pekefingerevangeliet har aldri levert vekkelse, snarere tvert imot. 
Anonym
Hva mener du? Verset forteller om noe som skjedde i Jerusalem. Ikke om noe som vil skje i fremtid. Jeg er enig i at vi trenger vekkelse og fremgang her i landet i 2017, men dette bibelverset handler ikke om det.

Vekkelsen kommer i det øyeblikket vi kristne slutter å fokusere på hvordan andre kristne og ikketroende lever sine liv og fokuserer på å forkynne evangeliet og nåden. Pekefingerevangeliet har aldri levert vekkelse, snarere tvert imot. 


Den var ny, at vekkelsen kommer når noen slutter å peke fingen. Tror ikke vi bygger et kirkesamfunn på den, nei;)
Tenkte ikke at noen ville føle seg fordømt av at jeg deler et vers og mener at det er aktuelt i dag, det var ikke min tanke.
For det er jo DHÅ som overbeviser om synd, og det er vel gjerne det han gjør.

Måtte du lykkes i alt det Han har kaldt deg til:) også i fremtiden.

Alle vekkelser jeg har hørt om startet med omvendelse. De ble rett og slett lydige mot troen;)
Anonym
Den var ny, at vekkelsen kommer når noen slutter å peke fingen. Tror ikke vi bygger et kirkesamfunn på den, nei;). Tenkte ikke at noen ville føle seg fordømt av at jeg deler et vers og mener at det er aktuelt i dag, det var ikke min tanke. For det er jo DHÅ som overbeviser om synd, og det er vel gjerne det han gjør.
Måtte du lykkes i alt det Han har kaldt deg til:) også i fremtiden. Alle vekkelser jeg har hørt om startet med omvendelse. De ble rett og slett lydige mot troen;)


Takk :). Det som er aktuelt i dag er at vi trenger vekkelse OG det er nok en del prester og andre som bør omvende seg å bli lydige mot troen. Jeg tror bare ikke at den vekkelsen og omvendelsen kommer av å forkynne pekefingerevangeliet. Med pekefingerevangeliet mener jeg at vi kristne er veldig flinke til å peke på alt som er feil og galt hos andre, både frelste og ufrelste, fremfor å forkynne evangeliet og nådebudskapet som gjennomsyrer Jesu død og oppstandelse. Så er det som du sier DHÅ som overbeviser om synd, da trenger ikke vi å ha hovedfokus på det, men heller fokusere på det gode budskap om nåden i Jesus Kristus. 

Det er også riktig at vekkelse kommer av at folk ser at de trenger Jesus og omvender seg fra sitt gamle liv, men jeg tror mer på vekkelse og omvendelse via kjærlighetsbudskapet i evangeliet og jesu død og oppstandelse enn pekefingerevangeliet.Dette er egentlig ganske enkelt. Hvis man konstant hører kun om alt som er galt og feil med livet du lever går man ofte i forsvarsposisjon og omvendelsen sitter langt inne. Blir man derimot møtt med evangeliets kjærlighetsbudskap og at du er god nok som du er for Gud, så tror jeg lysten for endring og omvendelse er større.

Som en Pastor sa det:
"Hvordan blir man en bra nok kristen? Svaret er enkelt: VED TRO PÅ KRISTUS OG HANS NÅDE! Ingenting vi gjør kan gjøre oss til bra nok kristne, bare troen på Kristus! Dette er gode nyheter som setter mennesker fri til å gjøre gode gjerninger hvis de vil! Hvis de ikke vil, så hjelper det ikke å "kreve og fordømme", men det som hjelper er å forkynne Kristus og hva han har gjort. Du må ikke vitne, du må ikke "bygge kulturen i kirka", du må ikke be mer eller følge andre ubevisste eller uttalte krav for å bli en god nok kristen. Det eneste du må er å innse at du er en synder som trenger en frelser, og det er TROEN på denne Frelseren som gjør deg til en 100% bra nok kristen!

Som syndere blir vi aldri bra nok i våre egne eller andres øyne, men gjennom troen på Jesus blir vi rettferdige i Guds øyne og gleden over den sannheten vil igjen og igjen produsere lysten til å gjøre Guds vilje! Derfor kan du idag takke Gud for at du ved troen på Jesus er en bra nok kristen uansett hva andre skulle mene om det! 

Anonym
Hvor er det Jesus sine disipler forkynner om helvete til hedningene? Hvor i nytestamentet finner jeg det verset. I hvilket vers forteller apostlene til hedningene, at om de ikke tror, så vil jesus brenne dem i helvet for alltid.Var det det glade budskapet?
Det er vel det kirka står for,eller er det en misforståelse ett eller annet sted?Anonym

Luke 12:5

But I will warn you whom to fear: fear him who, after he has killed, has authority to cast into hell. Yes, I tell you, fear him!

Anonym
Eksempelvis..
Anonym

Matthew 18:9

And if your eye causes you to sin, tear it out and throw it away. It is better for you to enter life with one eye than with two eyes to be thrown into the hell of fire.

Anonym
De er så mange. Angående temaet så viser Herren i sine lignelser om "sauene og geitene" og talentene" og de "10 jomfruene" at der vil være lydige og ulydige troende. De vil bli skilt på dommens dag. Det triste er at der vi være de som sier "Herre, herre" i troen på at de var frelst. En tro uten gjerning er en død tro. Selv om mye av dagens vranglære og herlighets teologi gir mange en falsk forsikring. Det er bare å åpne Guds Ord selv og lese. Istedenfor å sette sin lit til karismatiske forkynnere i fårklær som ikke gir flokken føde og den sannheten de trenger.
Anonym
Var ikke det jeg spurte om, jeg spurte, i hvilket vers ser vi i nytestamentet at Paulus forteller hedningene at jersus vil brenne dem for evig og alltid om de ikke tror på det han sier?
Viser side 1 av 31 sider, 10 kommentarer per side
Første |   << Forrige  Neste >>  |  Siste