Sommer i Sør med GF
pekr
pekr sier: Hallo, sent men -god pinse!
Skriv i megafonen

Brukerregistrering

Takk for at du ønsker å bli medlem på KristenDate.no. Vennligst fyll inn feltene under og trykk neste. Det er viktig at ditt mobilnummer er korrekt da du vil motta en SMS med kode for å fullføre din brukerregistrering.
  Select date

Jeg har lest og godtar medlemsavtalen under.Medlemsavtale KristenDate.no

Kristendate.no utvikles, driftes og eies av Social Garden AS.

1. Generelt
For å opprette en brukerprofil hos oss må du registrere deg med ditt mobilnummer. Du vil da motta en verifiseringskode via SMS slik at vi er sikre på at du er en gyldig bruker og at tjenesten ikke blir misbrukt. Dersom vi skulle ha behov for å formidle viktige beskjeder til våre medlemmer forbeholder vi oss retten til å sende dette ut via gratis SMS. Dette for å forsikre oss om at samtlige medlemmer mottar disse meldingene.

2. Medlemsskap og vilkår
Ditt medlemsskap på KristenDate.no trer i kraft umiddelbart etter registrering. Det er ingen bindingstid og du kan når som helst avslutte ditt medlemsskap hos oss. Ved oppsigelse av medlemsskap vil din brukerprofil slettes umiddelbart og du vil ikke lenger ha tilgang til tjenesten. Ditt medlemsskap er løpende til du selv velger å avslutte det. Aldersgrense for medlemsskap på KristenDate.no er 15 år.

3. Ansvar
Ved uforutsette feil eller tekniske problemer med vår tjeneste vil vi gjøre alt vi kan for å rette dette så raskt som mulig. Vi står ikke økonomisk ansvarlig ovenfor våre medlemmer ved slike situasjoner, eller situasjoner som ikke anses som grov uaktsomhet fra vår side. Vi er ikke ansvarlig for den informasjon eller innhold medlemmer legger ut på våre nettsider eller oversender via våre tjenester. Vi er ikke ansvarlig for våre medlemmers adferd, heller ikke den risiko som er forbundet med kontakt med andre medlemmer.

4. Forpliktelser og rettigheter
Det er ikke lov å opprette falske brukerprofiler eller drive reklame for andre tjenester via KristenDate.no. Det er heller ikke tillat å benytte KristenDate.no for masseutsendelse av meldinger (spam), eller publisere meldinger med den hensikt å skade vår tjeneste. Publisering av bilder og innhold med pornografisk eller seksuell karakter, samt innhold som på andre kan virke støtende eller krenkede, er ikke tillat. Som medlem forplikter man seg til å vise respekt og god adferd ovenfor andre medlemmer og vår tjeneste generelt. Vi forbeholder oss retten til å deaktivere eller slette brukerprofiler som på noen måte bryter med vår medlemsavtale.

5. Annet
Punkt 2 i medlemsavtalen ble revidert 7. mars 2011. For brukere registrert før dette tidspunkt gjelder tidligere inngått medlemsavtale. Denne kan leses i sin helhet her.


Logg inn
Dette får du som medlem på KristenDate.no