Sommer i Sør med GF
pekr
pekr sier: Hallo, sent men -god pinse!
Skriv i megafonen

Forum >> Religion og tro >> Debatt


Anonym

Det ondes problem

For mange blir dette en ligning som ikke går opp, at det finnes en allmektig, allvitende og god Gud samtidig som det er ondskap i verden. Noen tanker om denne problemstillingen? 
Viser side 1 av 2 sider, 10 kommentarer per side
Første |   << Forrige  Neste >>  |  Siste
Anonym
Gud er allmektig, allvitende og god. Han kunne ha ryddet bort alt det onde i et øyeblikk, men hans tanke er at menneskene  skal velge det gode av fri vilje. Han vil ikke tvinge det gode på oss, for å si det slik. Gud er bl.a. kjærlighet som alltid forutsetter frivillighet.
Gud er også forpliktet til å følge sitt eget ord, bibelen, til punkt og prikke. Vi på vår side kan kreve Guds beskyttelse om vi følger hans anvisning. I hvor stor grad klarer vi det ?
Hvorfor død kristne mennesker i ulykker ?
Veldig ofte fordi de har valgt å tråkke utenfor "sikkerhetssonen". Nøkkelen til et fullstendig og lykkelig  liv er å følge Guds ord og vi må faktisk tilegne oss selv den kunnskapen selv som vi trenger for å kunne handle på Guds ord selv. Livet kan virke urettferdig noen ganger, men er djevelen rettferdig ? Vi må ha kunnskap og vi må handle på kunnskapen, DET er nøkkelen tror jeg. Så enkelt er det fordi seieren allerede er vunnet i Kristus.
På den måten kan vi egentlig si at vi har alt tilgjengelig alt vi trenger for å være beskyttet mot verdens ondskap. Om du følger Guds ord, til punkt og prikke, er Gud forpliktet til å beskytte deg 100%.
Pga nåden beskytter nok Gud mer enn han er forpliktet til, men det er hans privilegium..)
Åpne profilen til RemiS

Anonym
Angående den frie vilje. Det at Gud tillater ondskap for at mennesker skal ha frihet til å velge.

Er det fri vilje i himmelen? Hvis ja, hvorfor må det da være ondskap på jorda for at fri vilje skal være mulig? Og hvis nei, ville det ikke være like galt av Gud å ta fra oss den frie vilje i himmelen som om han skulle gjort det på jorda?

Angående vårt ansvar. Enig med tegningen der at vi har et ansvar. Samtidig forklarer ikke dette hele det ondes problem. Dersom både jeg og min nabo ser en person som ligger skadet, så kan ikke jeg bare skylde på at naboen ikke gadd å hjelpe, hvis jeg ikke hjelper selv. Jeg vil ikke gå fri av den grunn. På samme måte tror jeg ikke Gud bare kan skyve alt ansvar på oss hvis han selv har mulighet til å stoppe det.
Åpne profilen til RemiS
Angående den frie vilje. Det at Gud tillater ondskap for at mennesker skal ha frihet til å velge.

Er det fri vilje i himmelen? Hvis ja, hvorfor må det da være ondskap på jorda for at fri vilje skal være mulig? Og hvis nei, ville det ikke være like galt av Gud å ta fra oss den frie vilje i himmelen som om han skulle gjort det på jorda?

Angående vårt ansvar. Enig med tegningen der at vi har et ansvar. Samtidig forklarer ikke dette hele det ondes problem. Dersom både jeg og min nabo ser en person som ligger skadet, så kan ikke jeg bare skylde på at naboen ikke gadd å hjelpe, hvis jeg ikke hjelper selv. Jeg vil ikke gå fri av den grunn. På samme måte tror jeg ikke Gud bare kan skyve alt ansvar på oss hvis han selv har mulighet til å stoppe det.


Det jeg tror tegningen illustrerer er at vi mennesker har lett for å skylde på Gud (og djevel) for alt som er galt, men tar ingen eller liten del av skylden selv. I andre enden gir vi sjelden Gud ære for de tingene som går bra, den æren tar vi ene og alene selv - i hvert fall veldig ofte. Dette gjelder både de som er og de som ikke er troende kristne.
Anonym

For å dele noen korte tanker om ondskapens problem så vil jeg ta utgangspunkt i den trøst som Bibelen taler om denne sak. Utgangspunktet for dette innlegget er et Kristus Jesus har sonet verdens synd og at han ved sin død og oppstandelse har seiret over det onde. Og at evangeliet er gitt oss til å være en trøst og styrke i alle ting.

I skapelsen så skapes mennesket til en relasjon med Gud. Denne relasjon blir brutt ved syndefallet. Dette fall kommer etter at Djevelen har fristet mennesket til å gjøre opprør mot Gud. Opprøret er ikke direkte at de spiser en frukt, men at de ikke tror Guds Ord(den onde lyst i hjertet). Konsekvensen er død. Mennesket dør der og da (1 mos 3,3), død er adskillelse fra Gud og fra denne stund er de adskilt i sitt fortrolige samfunn med sin skaper. Syndens konsekvens er at hele skaperverket legges inn under dødens krefter. Menneskets livskår går fra å være i en paradishage og til å bli i en ødemark. I de følgende kapitler i Genesis så ser vi hvordan syndens konsekvens viser seg i en stadig voksende ondskap i menneskeheten. Mennesket er ondt av naturen. Det finnes ingen som søker Gud, menneskets har siden fallet ingen fri vilje til å søke Gud. De er treller under synden. Syndens makt viser seg og i at mennesket også dør kroppslig.

Hva er så Guds løsning på denne ondskap? Jo, i Guds domsord som tales til slangen(djevelen) sier han «Fiendskap setter jeg mellom deg og kvinnen, mellom din ætt og hennes ætt. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl.» 1Mos 3:15. Ondskapen skal ødelegges ved at det skal sendes en mann av kvinnens ætt(sæd), dette er profetien om Kristus. Han skal knuse djevelens hode. Det betyr at Gud den allmektige har tatt et oppgjør med ondskap i denne verden, og at dette gjøres ved en person, Jesus.

Fortsetter…
Anonym

Fortsettelse…

Så er spørsmålet, hvorfor ser det ikke slik ut at dette er gjort? Vi leser i en av historiene om Moses i 2. mos 33, 18 -23, der Moses ønsker å se Herrens herlighet og majestet. Men et menneske kan ikke se Herrens herlighet og leve, derfor skal Moses få se Herren bakfra(merk deg at Moses skjules i klippen, i Kristus). Når Gud åpenbarer seg for oss så åpenbarer han seg for oss «bakfra» det vil si at vi ser Herren i hans tilsynelatende svakhet. Guds usynlige vesen er hans herlighet, mens hans bakre synlige vesen er hans menneskelighet. Tydeligst er dette på korset. Der henger Gud, naken, blodig, svak og døende (Jes 53). Utsatt for den store skam og ydmykelse. Der viser Gud seg for oss og der seirer han over onde, gjennom det som ser ut som Guds nederlag og tap. Hva er korset? Korset er lidelse og barbari, men dette bruker Gud til å knuse slangens hode. Hva har Gud nå gjort med lidelse? Han lar seg finne i lidelsen, og han har tatt smerte og lidelse og gjort det til en tjener for seg. Derfor er det at det å lide som en kristen ikke er et tegn på Guds fravær, det er heller ikke et tegn på at Gud straffer oss. Er du fattig, forfulgt, syk, etc så er ikke det et tegn på at du er glemt av Gud. Hvordan kan du vite det? Fordi Jesus løfter er talt til deg! For oss er dette ekstremt provoserende at Gud tillater lidelse, ja benytter seg av det. Fordi vi av naturen tenker at å ha Guds velbehag er likt med å ha fremgang, rikdom og fravær av lidelse. De fleste av bibelhistoriene vitner om at Guds folk ofte levde i store trengsler. Hvordan forholder vi oss så til det onde i verden? For det første så lar vi oss ikke gripe av frykt eller mismot, fordi den Gud som er åpenbart for oss på korset, han har i sannhet seiret og det er en seier for oss. For det andre så forkynner vi dette budskap til verden, som er evangeliet, og evangeliet er ikke en appellering om menneskets selvforbedring, det er budskapet om Jesus død for dine synder. For det tredje så tjener vi vår neste og denne verden, ved å la de ti bud være vår veileder, og ved å leve i daglig trøst om syndenes forlatelse og fred med Gud. For Guds Ord er lyset som skinner i mørket. For det fjerde så lever vi håpet om den nye himmel og den nye jord og tror og bekjenner at dette vil være det rike der Herren har bestemt at det onde skal føres bort til evig dom.
Anonym
For mange blir dette en ligning som ikke går opp, at det finnes en allmektig, allvitende og god Gud samtidig som det er ondskap i verden. Noen tanker om denne problemstillingen? 

Problemet er vel at mennesket elsker mørket framfor lyset.
Løsningen er å omvende seg fra mørket, (det onde).
Åpne profilen til compaq
Djevelen har ikke alltid vært Djevelen. Det var en tid da han hadde en høy stilling i Guds familie. Han var en av Guds åndesønner og hadde navnet Lusifer. Han var ikke en heslig skapning med horn og hale som noen tror, han var tvert imot vakker. Bibelen beskriver ham i Esekiel 28:12-13: Du som var seglet på den velordnede bygning, full av visdom og fullkomment i skjønnhet. I Eden, Guds hage, bodde du, kostbare stener dekket deg. Som en av Guds sønner fikk han en betrodd og ansvarsfull stilling, han ble menneskenes overherre. Bibelen bruker denne betegnelsen på hans embete: En salvet kjerub med dekkende vinger. ( es 28:14 )

Gud hadde satt det fullkomme menneskepar i Edens hage og det var åndeskapningen Lusifers plikt å hjelpe dem til å oppfylle Guds krav og å undervise dem om deres rette forhold til Skaperen. Det er grunnen til at det ble sagt om ham: I Eden,Guds hage,bodde du. En tid gikk alt godt i universet og det var fullkommen fred i hele verden. Men det varte ikke lenge. Grishet og havesyke gjorde sitt inntog. Lusifer hadde store planer. Han så for seg en slekt av menneskelie skapninger på en fullkommen jord, hvor alle i full harmoni ga all sin hengivenhet til Jehova. Men Lusifer ønsket at han selv måtte få denne hengivenhet og tilbedelse og så ble hans hjerte fylt av ondskap. Han gjorde oprør mot den teokratiske ordning. Denne handlemåte kom først til uttrykk ved at han med list og bedrag fikk ført synden inn verden. Gud hadde fortalt det fullkomme menneskepar at hvis de spiste av treet til kunnskap om godt og ondt, ville det føre til deres død. Lusifer fikk Eva til å bli ulydig. Han talte til henne gjennom slangen og sa: I skal visselig ikke dø. Det var den første løgn og det stemplet lusifer som løgnens far. Gud felte dødsdommen over Lusifer. Djevelen måtte få tid til å frambringe sin ætt. Fra dette tidspunktet kaller ikke Bibelen ham lusifer lenger, men Satan, Slangen, Djevelen og Drage. ( åp 12:9 )

Han fikk vendt det første menneskepar bort fra Gud så de falt i unåde og nå tenkt han at han var på god vei til å nå sitt mål, å stige opp til himmelen og reise sin trone høyt over Guds stjerner og gjøre seg lik den høyeste. Herren sa til Satan: Hvor kommer du fra. Satan svarte til herren: Jeg har fart og flakket omkring på jorden. For det er ingen på jorden som Job en ulastelig og rettskaffen mann som frykter Gud og viker fra det onde. Satan svarte herren: Mon Job frykter Gud for intet ? Hans henders gjerning har du velsignet. Men rekk bare ut din hånd og rør ved alt som hans er. Da vil han visselig si deg farvel like i ditt ansikt ( job 1:6-11) Ordlyden i dette skriftstedet viser at det må ha eksistert et stridspørsål i lang tid mellom Gud og Satan. Guds spørsmål: Hvor kommer du fra og Satans svar: Jeg har fart og flakket omkring på jorden, tyder på at Gud har gitt Satan tillatelse til å ha frie hender, så han kunne frambringe sit ætt eller sine barn blant menneskene. Stridspørsmål måtte avgjøres for å få gjendrevet Satans påstand om at han var i stand til å reise sin trone over himmelens stjerner og det omfatter også spørsmålet om menneskets ustraffelighet overfor Skaperen.
Anonym
Falsk religion er en avgud som medfører forbannelser.

Jeg bryter ethvert forsøk på å spre falsk lære i Jesus Kristus navn !!!
Åpne profilen til compaq
Bibelen er full av beretninger om mennesker som sviktet skaperen når de ble angrepet av Satan. På den andre siden var det noen som i likhet med Job klarte å holde ut trass i alt det Djevelen lot komme over dem og ved sin handlemåte under slike forhold beviste de at han er løgnens far og helt ute av stand til å gjøre seg lik den høyeste. Jødene er et eksempel på at det samme gjelder for en hel nasjon. Når de som nasjon betraktet, strebte samvittighet etter å tjene Jehova og holde hans bud, så kjempet han kampene deres for dem og gav dem framgang og velstand. Men Jehova ga dem ikke lenger sin beskyttelse når de bukket under for det Djevelen hadde å tilby og falt for de hedenske skikken til de folkeslagene som bodde omkring dem. Både enkeltvis og som nasjon led de da i hendene på Satan.

Men ikke noen gang har det lykkes for Satan å vende alle skapninger bort fra Skaperen. Ned gjennom alle tider helt fra Eden av har det levd trofaste menn og kvinner som var ulastelige i sin ustraffelighet overfor Gud og som Djevelen ikke kunnet vende bort fra den sanne tilbedelen. Slik var det med kristus. Skjønt han døde en vanærende død for Satans tjeneres hånd, lot det seg ikke gjøre for Satan å bruke ham som bevis for at det er umulig for mennneskelige skapninger å være urokkelige i sin ustraffelighet overfor Gud under alle de prøver Djevelen har komme over dem. Bibelen viser at kristus er den lovde ætt som skulle knuse Slangens hode og i åpenbaringen 12: 7-9 er det en beretning om hvordan han begynner å forberede seg til handlingen med det samme han har mottatt sin kongeverdighet. Og det ble en strid i himmelen; Mikael og hans engler tok til å stride mot Dragen og dragens stred og dens engler. De makter det ikke, heller ikke ble deres sted mer funnet i himmelen. Og den store drage ble kastet ned, den gamle slange, han som kalles Djevelen og Satan, han som forfører hele jorderike, han ble kastet ned på jorden og hans engler ble kastet ned med ham.

Selv om det har vist seg at historien med visse mellomrom gjentar seg, så er stort sett alle er enige om at de urolige forholdene som er på jorden nå, er langt mer alvorlige og omfattende enn noe som har vært tidligere. Forklaringen er at Satan ikke har adgang til himmelen lenger, men er kastet ned på jorden og alle hans onde engler med ham. Han er den usynlige åndelig overherre over den ulydige menneskeslekt, for denne stillingen er ennå ikke tatt fra ham. Bibelen sier: Ve jorden og havet for Djevelen er fart ned til eder i stor vrede fordi han vet at han bare har en liten tid. Vi er nettopp nå i det korte tidsrommet med veer over jorden. Satan slipper nå løs all sin vrede for han vet at den tiden han har til å bevise sine påstander, er begrenset. På alle områder påvirket han både lederne og den alminnelige mann til voldshandlinger, grishet og selviskht og hele verden er i en eneste forvirring. Mange ærlige mennesker gjør akkurat det Satan ønsker. De vender seg bort fra Gud, som de tror er den som sender alle ulykkene men som i virkeligheten bare tillater Satan å prøve å bevise sin skrytende påstand om at han er den høyeste og at menneskene ikke kan være trofaste imot Gud.
Viser side 1 av 2 sider, 10 kommentarer per side
Første |   << Forrige  Neste >>  |  Siste