Agenda 3:16
KristenDate
KristenDate sier: Husk at de som selv er aktive og sender meldinger også er de som opplever best respons fra andre. Ha en fin torsdag :)
Skriv i megafonen

Forum >> Religion og tro >> Debatt


Anonym

Ildsjøen

Som kjent er Ildsjøen nevnt flere steder i bibelen. Der skal de ufrelste tilbringe evigheten.
Din snille, smilende og ufrelste nabo vet ikke at det er hans/hennes skjebne.
Av alt i bibelen er det vel dette jeg sliter klart mest å ta inn over meg.
Om vi kristne virkelig tar dette bokstavelig, for vi tar jo alt det andre bokstavelig, hvordan har vi da ro til å ikke forsøke å bringe folk til frelse hele tiden ??
Viser side 1 av 22 sider, 10 kommentarer per side
Første |   << Forrige  Neste >>  |  Siste
Anonym
Det står at Jesus er veien, sannheten og livet, mens synden fører til døden. Forhåpentlig betyr det at de ufrelste rett og slett bare dør en gang til etter dommen. At Gud skal pine de ufrelste i evighet det rimer bare ikke med en kjærlig Gud, selv om vi legger åndelig rettferdighet til grunn.
Anonym
Djevelen er en "fagmann" når det gjelder å forblinde folk. Det eneste språket djjevelen ikke forstå er tungetale. Det står nemlig at når man taler i tunger, snakker vi hemmeligheter med Gud.
- Fra kontakt


Andreas her, "Kontakt", sin sønn :) Så tråden her og følte en trang til å svare

Jeg har også tenkt veldig mye på dette her med helvette, evig pining, tortur, rama skrik på repeat osv..
Dersom Gud eksisterer er det for meg helt uforståelig at han kan sende mennesker som ikke finner det logisk å tro på en Gud man ikke kan se, rett til et sånt sted.

Har nylig innrettet meg med at det må finnes en Gud. Noe må ha skapt den lille stenen som flyr i bane rundt en sol i en av 170 ++ milliarder galakser. Jeg tror dog ikke helvette eksisterer, hvertfall ikke slik mange krstne har av oppfatning i dag. Dette henger igjen fra reformasjonen. Da drev jo kirken med kraftig propaganda og sa at dersom du ikke betaler avlat blir det evig tortur med brenning og hylekor. Kirken måtte jo få inn penger..

Jeg tror at det biblen mener med helvette er evig fortapelse i form av at du aldri kan eksistere igjen.
At du har fått din sjangse på jorden og det blir med det. Alt blir bare svart.
Vi andre som tror vi forflyttes til en annen dimensjon hvor Gud er. Her lever vi evig. Det er hundre ganger bedre enn bare svart og ingenting i mine øyne. Det er jo fantastisk å leve.
Anonym
Har brukt en del tid denne helgen på dette vanskelige tema.
Visjoner, fra voksne og barn Under DHÅ og bibelen viser det samme: Ildsjøen eksisterer og er de ufrelste sin skjebne etter døden.

Åndelig sett er det også logisk: Gud  skapte mennesket som et svar på Lucifers opprør i himmelen. Gud elsker mennesket, Lucifer/Satan hater mennesket. Syndefallet gav Satan nøklene til menneskers sjel, Jesus Kristus tok dem tilbake ved sin død på korset. Vi mennesker har et valg, vi kan velge å tro på Jesus eller ikke.
Velger vi å ikke tro så kan ikke Gud berge oss. Gud kan ikke bryte sine egne åndelige lover, han må holde sitt ord. De som ikke har hørt om Jesus kristus vil bli dømt etter sitt hjerte for Gud er rettferdig.
Dette er alvorlige saker !!
Åpne profilen til ester
Hvem har vel sagt at dette er gud som gjør? Det er en kosenkvens for syndefallet...det er ikke guds vilje at noen skal gå fortapt derfor sendte han sin sønn for å kaste ut en redningsbøye, frelsen. Men nå har det seg slik at en hvær har valgrihet til å velge å tro på Jesus og tilhøre han, eller å møte verdens straff, som er døden,jeg tror ikke man blir pint i evigheter i ildjøen,men der finnes jo ikke noe tidsaspekter i helvete eller i himmmelen. Evigheten kan være for en stund. Tilsutt skal jo djevelen og hans engler og ufrelste havne i ildsjøen og bli tilintegjordt. Før den nye jorden blir senket ned. Død er også ett annet ord for å bli adskilt fra Herren. Og når herren og hans godhet forsvinner fra livet,så gjennstår ondskapen...så når man ikke velger det som er godt, så får man det man har valgt. Der fiies også regler i den åndelige verden...hadde vet ikke vert regler,så hvorfor skulle da herren sende Jesus for å dø for oss på korset? Han var nødt til det,når de første menneskene på jorden valgte satan til herre, i stede for gud....de valgte slangen og satan,fordi de hørte på han,og gjorde som han sa.Dette var ikke Herren sin vilje fra starten av. Men menneskene valgte feil...og mange velger fremdeles feil,og da lider de samme skjebne som slangen,og hans åndehær. For herren er hellig,himmelen er uten synd,og ett hellig sted. ingen kommer inn der uten å bli født på nye. slik at himmelen og den nye jorden skal forbli uten ondskap. Alt menneskene trenger å gjøre er å bøye seg for Jesus. Men han tvinger ingen,og han elsker alle sine barn like mye.Og ønsker at alle hadde valgt å følge han. Men mange ønsker å leve sitt eget liv,og ikke for herren. Og det er en sorg for herren,han kan ikke gjøre annet enn å kalle på de ufrelste. Og banke på hjertedøren.
Anonym
ILDSJØEN ER EN METAFOR FOR TILINTETGJØRELSE.

Dødsriket og ildsjøen.
1.Bibelen sier at dødsriket ligger inne i jorda.
«At Jesus steg opp, må jo bety at han først var steget ned i jordens dyp»
(Efeserne 4:9 og 4 mos.16:33)
 
«Med sorg må jeg fare ned til min sønn i dødsriket» (1 mosebok 37:35)
 
For den kloke fører livsveien oppover og da unngår han dødsriket der nede.
(Ordspråkene 15:24)
 
«Heller ikke under jorden var det noen som kunne åpne boken» (Åpenbaringen 5:3)
«Dødsrikets porter» (Matteus 16:18 og Isaiah 38:10)
«Også for de døde er jo evangeliet forkynt, for at de ved ånden skulle leve, likesom Gud lever. (1.peter 4:6)
«Da han slo øyne opp i dødsriket ble den rike mannen opplyst om at dødsriket var delt i 2, med en dyp kløft i mellom den gode og dårlige siden (Lukas 16:23-26)
«Dødsrikets avgrunn ligger åpent for Gud, hvor mye mer da menneskehjertet»
(Ordspråkene 15:11)
 
«Han kastet Satan i avgrunnen og bandt ham der i lenker for tusen år» (Åpenbaringen 20:1-4)
«Avgrunnen hvor Satan er bundet i 1000 år, defineres som et fengsel» (Åpenbaringen 20:7)
«De engler som ikke tok vare på sitt høye verv og forlot sin bolig, og som levde i unaturlige lyster, holder Gud bundet i mørket, med evige lenker til dommens dag. (Judas 6-8 og 1 mosebok 6:4)
 
«Og slik gikk han bort til åndene og forkynte for åndene som satt i fangenskap. De som på Noahs tid hadde vært ulydige, mens Gud ventet på at arken skulle bli ferdig bygget. (1 Peter 19-20)
 
-Dette er bibeltekster som beviser at dødsriket er inne i jorda.
 
2. Bibelen sier at dødsriket skal kastes i ildsjøen (Åpenbaringen 20:14)
 
3.Da bibelen forteller at dødsriket er inne i jorda, og at dødsriket skal i ildsjøen, betyr jo det at hele jorda må i ildsjøen. Da hele jorden inkl. dødsriket må i ildsjøen, forklarer bibelen selv at ildsjø er en metafor for tilintetgjørelse. (Åpenbaringen 20:14)
«Jorden skal svinne hen for Guds åsyn og ikke lenger være til» (Åpenbaringen 20:11)
«Den første himmel og den første jord var borte og havet fantes ikke mer (Åpenbaringen 21:1)
«For sannelig sier jeg dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en
eneste tøddel forgå av loven, før det er skjedd alt sammen» (Matteus 5:18 og Lukas 21:33)
 
4. Etter at den gamle jorda og dødsriket har svunnet bort, blitt borte, forgått og ikke lenger er til og ikke finnes mer, da kommer det en ny himmel og en ny jord og et nytt Jerusalem til menneskeheten. (Åpenbaringen 21:1-8)
 
5.Uten lignelser metaforer talte ikke Jesus til dem (Matteus 13:34-35)

Åpne profilen til chrisso577
Som kjent er Ildsjøen nevnt flere steder i bibelen. Der skal de ufrelste tilbringe evigheten.
Din snille, smilende og ufrelste nabo vet ikke at det er hans/hennes skjebne.
Av alt i bibelen er det vel dette jeg sliter klart mest å ta inn over meg.
Om vi kristne virkelig tar dette bokstavelig, for vi tar jo alt det andre bokstavelig, hvordan har vi da ro til å ikke forsøke å bringe folk til frelse hele tiden ??
eyh broder å Gud velsigne deg :) skrev ett innlegg om dette for en stund tilbake i tid :) alle eller nesten alle versene angående helvete å ildsjøen står forklart der viss du leser igjennom innlegget å kommentarene :) de er tillintegjørelse ;) God is good and God bless u all <3
Anonym
Som kjent er Ildsjøen nevnt flere steder i bibelen. Der skal de ufrelste tilbringe evigheten.
Din snille, smilende og ufrelste nabo vet ikke at det er hans/hennes skjebne. Av alt i bibelen er det vel dette jeg sliter klart mest å ta inn over meg. Om vi kristne virkelig tar dette bokstavelig, for vi tar jo alt det andre bokstavelig, hvordan har vi da ro til å ikke forsøke å bringe folk til frelse hele tiden?


Det er faktisk ikke alt i Bibelen man kan ta bokstavelig. Boken er full av lignelser og "bilder". Ildsjøen er et slikt "bilde". Nå tror ikke jeg at de som ikke tar i mot Jesus som sin frelser, fysisk vil brenne i helvete, men jeg tror at en evighet helt uten Gud kan oppleves sånn. Det må være en grusom evighet.

Hvorfor vi ikke forsøker å bringe folk til frelse hele tiden? Vel, det handler vel om mange ting. Her inne har jeg ofte inntrykk av at man skremmer mennesker vekk fra Gud fremfor å fokusere på evangeliet, Jesus og nådebudskapet. 

Jeg forsøker å leve livet så normalt som mulig, men med Jesus i hjertet. Jeg forsøker å være et godt vitne om Jesus og sår inn nådens budskap når det passer seg sånn. Har ingen tro på å "slå" Bibelen i hodet på folk. 

FOKUS som menneskefiskere må være JESUS! 
Anonym
Helveteslæra er satanismen i kristendommen spør du meg. Psykisk barnemishandling er denne læra, når bibelen tydelig selv forklarer egne metaforer.

Dyret og ildsjøen
1.Bibelen sier at «dyret og den falske profeten» i åpenbaringen, (bibelens siste kapittel) er metafor på et babylonsk/satanisk verdenssystem, ledet av en sterk falsk og satanisk profet.
(Åpenbaringen 13, 17 og 18 19 og 2 tessaloniker 2:1-12)
 
2. Bibelen sier at dette verdenssystemet/dyret og den sataniske falske profeten som ledes av Satan, skal i ildsjøen.
«Dyret og den falske profeten, begge ble de kastet i ildsjøen»
(Åpenbaringen 19:20-21 og 20;10)
 
3. Bibelen sier at dette verdenssystemet, laget av satan, skal tilintetgjøres.
«Så kommer enden når Jesus har tilintetgjort all makt, myndighet og velde»
(Efeserne 6:10-17 og 1 korinter 15:24)
 
4. Bibelen forklarer selv ordet ildsjø, som en metafor på tilintetgjørelse.
 
5. Uten lignelser metaforer talte ikke Jesus til dem (Matteus 13:34-35)

Anonym
Falne engler/demoner og ildsjøen
 
1.Bibelen sier at falne engler skal kastes i ildsjøen på dommens dag.
(Matteus 25:41 judas 6 og Markus 5)
 
2. Falne engler og demoner beskrives som makter og myndigheter og ondskapens åndehær i himmelrommet. (Efeserne 6:10-17)
 
3. Bibelen sier at makter og myndigheter skal tilintetgjøres i endetiden.
«Så kommer enden når Jesus har tilintetgjort all makt, myndighet og velde»
 (1 korinter 15:24)
 
4. Bibelen forklarer selv ordet ildsjø, som en metafor på tilintetgjørelse.
 
5. Uten lignelser metaforer talte ikke Jesus til dem (Matteus 13:34-35)
 
 
 
 

Anonym
 
Livets bok og ildsjø
 
1.Bibelen sier at livets bok hos menneskene ble dannet før verdens grunnvoll ble lagt.
Livets bok er DNA. (1 mos.2:7 og 2:27, efeserne 1:9)
 
2. Bibelen forteller oss at Satans mål med menneskene er å skape en ny hybrid menneskerase. Den sataniske hybrid rasen har derfor ikke navnet sitt i livets bok eller guds opprinnelige menneskelige DNA strenger.
«Jeg vil sette fiendskap mellom deg(satan) og kvinnen, mellom ditt avkom og hennes ætt» (1. mos. 3:15 og 1. mos 6:1-4)
 
3. Bibelen sier at satan produserer en satanisk hybridrase både før flommen og etter flommen, men gud tilintetgjør dem begge gangene.
(1 mos. 7 og 8, Noahs ark/Amos 2:9 og 1 mos 6:4, sam. bok 17/David og Goliat)
 
4. Bibelen sier at satan vil gjøre et 3 forsøk på å skape sin egen hybrid-menneskerase i endetiden.
«Alle som ikke hadde navnet sitt i livets bok (som Ikke er av Guds DNA) skal tilbe det sataniske verdenssystemet i endetiden»
(Åpenbaringen 13:8 og 17:8 og David kjemper mot Goliat og hybrid raser, salmene 69:29).
 
5. Bibelen og livets bok betyr DNA. Bibelen forteller at Satan driver med genmanipulering av menneskets opprinnelige DNA for å skape sin egen hybrid menneskerase.
Bibelen advarer mennesker om at Gud selv kan stryke mennesker ut av Livets bok som sikrer mennesket evig liv på ny jord, om de ikke.
Dette gjelder vanlige mennesker som synes genmanipulering og transhumanisme er en bra ting og som utfører denne teknologien på seg selv med sin frie vilje.
(Transhumanister og designer babyer)
(Åpenbaringen 3:1-6 og lignelsen Matteus 25:31-46)
 
6. Bibelen sier at de som ikke har navnet sitt i livets bok fra verdens grunnvoll ble lagt, de skal kastes i ildsjøen. (Åpenbaringen 20:15)
Hverken falne engler/demoner, Satan, hybrid mennesker, transhumanister var opprinnelig skapt for å bebo denne jorda. De har derfor ikke navnet sitt i livets bok (jordisk DNA) som var designet for denne planeten/jorda)
(Åpenbaringen 12:7-8, 20:10, 21:8, 21:27, 22:19 og 1.mos.3:15, 6:3, judas 6-7, efeserne 1:4, hebreerne 2:16)
 
7. Bibelen forteller at engler/ånder ikke kan ta fyr og brenne opp, da de selv flyr inn i ild, engler merker derfor heller ingen smerte om de blir kastet i en ildsjø. Bibelen sier derimot at Gud skal gjøre ende på Satan.
(Dommerne 13:20-24, hebreerne 2:14-15)
 
8. Da satan og hans onde åndehær i himmelrommet og hybrid mennesker i endetiden, ikke har sitt navn i livets bok/ jordisk DNA fra Gud og engler ikke føler smerte ved ild/ildsjø.
Da har bibelen selv tolket denne ildsjøen for de som ikke har navnet i livets bok, som tilintetgjørelse.
((Dommerne 13:20-24, hebreerne 2:14-15 og 1 korinter 15:24, efeserne 6:10-17)
 
 


Viser side 1 av 22 sider, 10 kommentarer per side
Første |   << Forrige  Neste >>  |  Siste