Normisjon
siljepus
siljepus sier: Hei,skal løpe misjonsløp imorgen og trenger sponsorer (pengene går til thailand) visst du vil hjelpe så ta kontakt her. ellers ha en velsignet dag <3
Skriv i megafonen

Forum >> Religion og tro >> Debatt


Anonym

Hvordan finne gleden i bønn

Lukas 11:1 Det skjedde at han var et sted og ba. Da han holdt opp, sa en av disiplene hans til ham: Herre, lær oss å be, slik som Johannes lærte disiplene sine.
Videre i lukas 11 kommer Fadervår som vi kjenner.

Jesus gjorde bare det han så faderen gjorde, uten det så gjorde han ingenting. Vi har det samme kallet 1 Joh 2:6.

Et menneske som blir frelst får en ny identitet, det står at vi er satt med Jesus i himmelen. Prøver vi ut fra vår gamle identitet å forstå Gud, ender vi raskt opp med fortvilelse og strev. Vår gamle identitet har behovet for å forstå, alt må gå igjennom tanken. Tanken vår kan aldri klare å fange opp det som er fra Gud. Fariseerne kom med en lære, Jesus kom med et liv.

Jes 11:3 Han skal ha sitt velbehag i frykten for Herren. Han skal ikke dømme etter det hans øyne ser, og ikke skifte rett etter det hans ører hører, 4 men han skal dømme de små i samfunnet med rettferdighet og skifte rett med rettvishet for de nedbøyde på jorden.

Ef 2:4 Men Gud, som er rik på miskunn, har, på grunn av sin store kjærlighet som han elsket oss med, 5 gjort oss levende med Kristus, vi som var døde ved våre overtredelser. Av nåde er dere frelst. 6 Han reiste oss opp sammen med ham og satte oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus

I vår søken, trenger vi å finne det frøet som Jesus har lagt ned i oss. Vi trenger å beskytte det, og gi det gode vekst vilkår. Slik at Han kan lykkes i oss.

Formelen for at du skal lykkes i bønn er identitet. Vi må først koble av det gamle menneske for så å koble på det nye menneske.

Viser side 1 av 2 sider, 10 kommentarer per side
Første |   << Forrige  Neste >>  |  Siste
Anonym
Veien til enhet i bønn kan være en vandring. Vi trenger å komme i takt med Ånden.
Vi er alle lemmer der Han er hode.

Mange ganger så endrer bønnen seg underveis, starter i kjødet og gradvis mer i Ånden. Vi kommer tettere på Guds Ånd og vi vet mer hva vi skal be ut fra hva vi hører, og vi hører.

Jes 55:10 Ja, likesom regnet og snøen faller ned fra himmelen og ikke vender tilbake dit, men vanner jorden og får den til å bære og gro, så den gir såkorn til såmannen og brød til den som eter, 11 slik skal mitt ord være, det som går ut av min munn. Det skal ikke vende tomt tilbake til meg, men det skal gjøre det jeg vil, og ha fremgang med alt som jeg sender det til.

Bønn er noe som alltid starter hos Gud, og ikke i min lille hjerne.
Gud har bønneoppdrag, gir dette videre til Sønnen som gir det til DHÅ.
Og vi får inspirasjon fra DHÅ. 
Ånden taler til oss og vi hører hva vi skal be. Og vi ber til Faderen(det han hadde tenkt) og Han svarer bønnen.

Joh 14:13 Og hva som helst dere ber om i mitt navn, det skal jeg gjøre, for at Faderen skal bli herliggjort i Sønnen.

Å be i jesu navn er at vi legger ned vår vilje og lar Hans vilje skje i vårt liv(vi ber da Hans vilje).

Joh 14:26 Men talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting, og minne dere om alt det som jeg har sagt dere.

Heb 3:7 Derfor, som Den Hellige Ånd sier: I dag, om dere hører hans røst.

Joh 10:27 Mine får hører min røst, jeg kjenner dem, og de følger meg.

Mange kristne sier at de ikke hører Hans stemme, og at Han ikke snakker til dem. En god ting er å skru av all den støyen som gjør at du ikke klarer å høre Guds stemme. Han snakker nemlig til deg!!

Jesus måtte ha DHÅ over seg for å gjøre Guds gjerning, enda Han ble undfanget av DHÅ. Hva trenger du for å gjøre Guds gjerning?Anonym

2 Kor 10:4 For våre våpen er ikke kjødelige, men de er mektige for Gud til å bryte ned festningsverker, idet vi river ned tankebygninger

1 Kor 4: 20 For Guds rike består ikke i ord, men i kraft.

Samtidig er det mange kraftløse kristne som tror at det er de, som lever det normale kristenlivet(Ingen seier uten kamp).
Anonym
Var samlet i bønn en gang. Vi var en herlig blanding: modne, halvmodne og umodne. Vi var ikke så mange.

Da fikk jeg et bilde(tanker om et bilde).
Bilde var at vi alle var i kamp med en demon.
Noen hadde en stor øks, der det var øks på begge sider. De kappet demonen opp i tynne skiver, et totalt nederlag for fienden.
Noen andre hadde en kniv, som de rammet demonen med. Igjen nederlag for demonen.
Noen hadde en liten syl som de stakk demonen med, fikk en tanke at demonen nesten ikke merket angrepet.

Fikk denne tolkningen ut av bilde: Så lenge vi har enhet, så betyr det ikke så mye hvor lite eller langt du har kommet med Gud eller hvor få eller mange gaver du har. Enhet gjør oss sterke og vi vinner seier, og opplever en glede og seiersrus:)

Matt 20:1-17
Arbeiderne i vingården Bekrefter tolkningen min, til slutt står det "For mange er kalt, men få utvalgt"
De som er utvalgt er de som sier ja til kallet, og går veien.

Efeserne 6:10-21 forteller om Guds fulle rustning

Er du en kristen så er du en kriger, da nytter det ikke å bli igjen i leiren, når de andre drar ut i krig.
Så hvis du får spørsmålet hva lærte du i krigen, blir det litt flaut å si at du aldri har vært i krig!!
Da blir du som han som gravde ned talenten i 
Matt 25:14-31 Lignelsen om talentene

Vi trenger trygge fellesskap, der søsken elsker og heier på hverandre
Jeg heier på deg, gå så sterk som du er.
Anonym
Enhet gjør oss sterkere, helt klart.

I forbindelse med bønn er det også viktig å være klar over at mellom oss og Gud er det en himmel der satan og hans engle/åndehær holder til. Det er ofte årsaken til at det tar tid før vi får svar på våre bønner.
Men en ting vet vi for sikkert, om vi ikke gir oss kan vi be bønnene igjennom til vår far.
Hold ut og bønnesvarene vil komme.

Forøvrig også viktig å tenke på at vi må tenke på hva vi kan gjøre for Gud, like mye som vi ber ham om å gjøre no for oss. Vi skal være veldig ydmyke, men samtidig bevisste på at vi er sterke...)
Anonym

I forbindelse med bønn er det også viktig å være klar over at mellom oss og Gud er det en himmel der satan og hans engle/åndehær holder til. Det er ofte årsaken til at det tar tid før vi får svar på våre bønner.
Men en ting vet vi for sikkert, om vi ikke gir oss kan vi be bønnene igjennom til vår far.
Hold ut og bønnesvarene vil komme.


Ja, hva skjer i ånden?

Heb 5:12 For skjønt dere etter tiden burde være lærere, trenger dere igjen at noen lærer dere de første grunnleggende ting i Guds ord. Dere er blitt slike som trenger til melk, ikke fast føde. 13 For den som ennå får melk, er ukyndig i rettferds ord, han er jo et barn. 14 Men fast føde er for de voksne, for dem som ved bruk har øvd sine sanser opp til å skille mellom godt og ondt.

Jesus måtte også lære de grunnleggende ting

Jes 7:15 Rømme og honning skal han ete ved den tid han skjønner å forkaste det onde og velge det gode.


I min kristne oppvekst har jeg alltid savnet at det er noen som ser hva som forgår i ånden og sier det. Jeg har kjent på mange ting men har ikke alltid klart å sortert hva jeg kjenner på. Nå er sorteringen lettere, fordi jeg har fått nåde til å øve opp sansene.

Var på et bønnemøte for en tid tilbake. Vi var sikkert 20 personer, det var ikke jeg som var leder denne kvelden. Det var et flott bønnemøte med Guds nærvær. Men plutselig var det en som ble ivrig, kunne kjenne at Jesus ikke lenger var fokus og bønnen ble kjødelig. Guds nærværet forsvant, og noe mørkt kom inn.
Jeg ventet til vedkomne var ferdig å be, og bønnen hadde gått litt videre.
Da stoppet jeg hele bønnemøte, med å si at vi ble angrepet av fienden. Jeg var forsiktig å ikke avsløre han som hadde vært en kanal for fienden. Vi må huske at vi er kalt til å elske alle mennesker.
Nå var det flere som ikke fortstod, at det kunne komme et angrep mitt i et bønnemøte. Jeg var forberedt på det som nå kom. Fortalte dem at selvfølgelig ønsket fienden å ødelegge et så bra bønnemøte, og jeg tror de forstod. Jeg hadde nå tatt styringen i møte. Spurte lederen om det var greit at jeg videre nå bad en bønn, og det var greit. Tok da autoritet over fiendens angrepet(Jeg kommer imot deg satan med Jesus blod og bryter din makt over dette møte, jeg(den jeg er i Jesus) avlyser alle dine onde planer for denne kvelden. Og Herre kom inn med fred der det er ufred) fikk løftet bønnemøte litt(ikke helt) tilbake i Guds nærvær.

Det mye som skjer i åndeverden, så vi trenger å være våkne.
Vi har heller ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter i himmelrommet.
Jeg kunne ikke grepet inn uten å hatt gaven til å skille ånder, og den oppøvd. Det er ikke den letteste gaven, men den er kjempe viktig. Menigheten trenger flere som har denne gaven. Og istede for å vente på at det skal komme noen med denne gaven inn i din menighet, så kan du selv be om å få denne gaven.
Anonym
Vi er i er alle midt i  en åndelig krig hele tiden, enten vi er klar over det eller ikke.
Jesus vant seieren på korsete og djevlen har egentlig kun et våpen han kan bruke mot oss;
han kan få oss til å tvile på akkurat det ved å få oss til å fokusere på omstendigheter og det vi ser.

Ta tankene til fange og be han bort i Jesus Kristus navn, da må løgneren flykte...)
Anonym
Vi er i er alle midt i  en åndelig krig hele tiden, enten vi er klar over det eller ikke.
Jesus vant seieren på korsete og djevlen har egentlig kun et våpen han kan bruke mot oss;
han kan få oss til å tvile på akkurat det ved å få oss til å fokusere på omstendigheter og det vi ser.

Ta tankene til fange og be han bort i Jesus Kristus navn, da må løgneren flykte...)


Viktig poeng Aron.
Og han klarer å bedra de kristne som tror at vi ikke er i kamp. Enda bedre om de ikke tror han ikke finnes, og de avskaffer helvete i sin uvitenhet.

Det er mange kristne som lider i dette landet, fordi vi ikke ber og fordi vi ikke står sammen. Eller ikke vet hva vi skal be fordi vi er umyndige i Ham.

Vil minne om et budskap som kom til ledelsen i Oase i 2009, Gud sendte en pastor fra Kenya med dette budskapet.

Joel 2:25 Jeg godtgjør dere de årene da vrimleren åt opp alt - og slikkeren og ødeleggeren og gnageren, min store hær, som jeg sendte mot dere. 26 Dere skal ete og bli mette og prise Herrens, deres Guds navn, han som har handlet så underfullt med dere. Og mitt folk skal aldri i evighet bli til skamme.

Vi er kalt til å be for dette landet vårt.
Anonym
Har tenkt litt mer på dette med enhet, stå sammen. Djevelen gleder seg selvsagt stort når han ser ulike kirkesamfunn og menigheter som står mot hverandre. Jeg går ikke god for feil lære, ikke misforstå.
Det de kristne gjør når de kritiserer andre kristne er i realiteten at de kaster forbannelser over hverandre og dermed gir de djevelen "rett" til å gå inn for å splitte og herske. Djevelen er på mange måter en jurist som benytter enhver rett han får, tro meg.
Det er en grunn til at vi skal velsigne alle, også de som vi er uenige med.....verdt å tenke på mener jeg...
Anonym
Gleden i bønn må være fellesskapet med Gud og fellesskapet med brødre og søstre.
Kjenne at fellesskap fungerer og at Gud er nær. Å ha et liv der freden kommer inn i livet og blir der, finnes det noe bedre. Da kjenner vi oss elsket, og vi elsker. Tenk at du kan ta imot DHÅ, som stiller stormen som raser i livet ditt. Hadde dette skjedd så ville du ikke gjort annet enn å be, og tilbringe tid med Gud.
Ja nå snakker jeg til dere som kaller dere kristne. Tenk at det finnes en skatt, rett ved siden av deg og du klarer ikke å se det.
Kristne er kalt til å bringe freden inn i menneskers storm. Men skal det skje må vi først oppdage skatten selv.
Anonym
Finnes det større lykke for et menneske enn å bli ledet av DHÅ ? Det tror jeg ikke..)
Viser side 1 av 2 sider, 10 kommentarer per side
Første |   << Forrige  Neste >>  |  Siste