Sommer i Sør med GF
pekr
pekr sier: Hallo, sent men -god pinse!
Skriv i megafonen

Forum >> Religion og tro >> Debatt


Anonym

Bibelen

Jeg vil først si att jeg aldri har påståt att bibelen ikke er sand. Men att jeg tror att ikke alt kommer frem i bibelen, for som dere vet så hadde Jesus søsken, hans beste venn var også ei kvinne. Hvorfår står det så lite om disse i bibelen? Det er forde att de som skrev om Jesus ikke likte og ha ei kvinne over seg. De skrev bibelen ut fra hvordan de mente vi skulle leve og ut fra hvordan vi slulle tro. det er den største tabben med kristendommen. For det er så å si umulig og leve son. Folk gir opp før de for brgynt. Jeg tror ikke det var meningen for Jesus att det skulle bli så vanskelig.
Viser side 1 av 7 sider, 10 kommentarer per side
Første |   << Forrige  Neste >>  |  Siste
Anonym
Tenker du typ DaVinci koden?
Anonym
syntes bare att det står mistenksomt lite om jesus søsken og Maria Magdalena. dadde de skrevet om alt jesus gorde, i steden for å unlate å skrive om det som var mere vanelig en fantastisk, så hadde nok historien blitt litt anerledes.
Åpne profilen til ester
Jeg mener vel at bibelen inneholder alt vi trenger, for å få rettledning fra Gud hvordan vi skal leve og om det åndelige livet. Og jeg mener vel at bibelen er skrevet slik den skal være.
Hvor står det at Jesus sin beste venn var en kvinne?
Og Jesus sine søsken er vel så lite skrevet om fordi det ikke er nødvendig å ta med i bibelen. For hvorfor skal man lese om noen som man ikke kan lære noe av?
Anonym
jeg vil først si att jeg aldri har påståt att bibelen ikke er sand. men att jeg tror att ikke alt kommer frem i bibelen, for som dere vet så hadde jesus søsken, hans beste venn var også ei kvinne. hvorfår står det så lite om disse i bibelen ? det er forde att de som skrev om jesus ikke likte og ha ei kvinne over seg. de skrev bibelen ut fra hvordan de mente vi skulle leve og ut fra hvordan vi slulle tro. det er den største tabben med kristendommen. for det er så å si umulig og leve son. folk gir opp før de for brgynt. jeg tror ikke det var meningen for jesus att det skulle bli så vanskelig. 


For det første.... Det å være kristen betry ikke å være perfekt. Vi gjør de samme fielene og tabbene som alle andre. Den eneste forskjellen er at vi har valgt å ha tillittil Jesus. Og har lagt all urettferdighet og tunge ting som faller på oss hver dag over på ham. Men målet til alle kristene er å "vandre i lyset" altså bli mer lik Jesus, i våre tanker og gjerninger.

 Efeserne 2,8

For av nåde er dere frelst, ved tro Det er ikke deres eget verk, men guds gave

Altså vi er frelst fordi vi tror, ikke fordi vi er så gode.

De ti bud ble skrevet for at vi skal se at vi er syndere. Fordi ingen kan bli frelst ved å oppfylle loven. Det er umulig.

Det er så mye mer jeg kunne skrevet her, men håper det hjalp noe:-)

   
Anonym
Sier bare ja og amen til innlegget til andre
Anonym
jeg vil først si att jeg aldri har påståt att bibelen ikke er sand. men att jeg tror att ikke alt kommer frem i bibelen, for som dere vet så hadde jesus søsken, hans beste venn var også ei kvinne. hvorfår står det så lite om disse i bibelen ? det er forde att de som skrev om jesus ikke likte og ha ei kvinne over seg. de skrev bibelen ut fra hvordan de mente vi skulle leve og ut fra hvordan vi slulle tro. det er den største tabben med kristendommen. for det er så å si umulig og leve son. folk gir opp før de for brgynt. jeg tror ikke det var meningen for jesus att det skulle bli så vanskelig. Hei, lars33
Ja, jeg jeg vet at man kan  bli litt frustert....innimellom...av måten Bibelen er skrevet på, og lure på hvorfor "skribenten"  ikke har tatt med det eller det, siden vi kan være vant til at våre (nåtidens) historikere skriver om flere ting og saker...
Men husk at bibelen først og fremst er handler om det budskapet Gud har til oss! Jesus er Guds sønn, med den oppgaven han fikk å utføre til og for oss. Han har vist oss Guds vesen, og har sagt oss(eller forsøkt) hva Gud vil og ønsker med oss. Det er nok derfor det ikke står noe om hans nærmere familie/ søsken.
husk også hvilken tidsepoke dette foregikk i! På den tida var lå kvinnen  veldig lavt på sammfunnsstigen. Det er nok derfor det ikke står så mye om dem - og i allfall ikke om Jesu vennskap/ nære vennskap  med noen kvinne (antar det er Maria Magdalena du mener? - som Jesus  "holdt meget av" står det vel )

:-)

Anonym
Jeg forstår hva du mener lars33, og må innrømme at jeg har tenkt i de samme baner... Bibelen er selvmotsigende, gjentagende og virker ofte mest som en eventyrbok, som kan være vanskelig å ta seriøst. Men grunnen til dette er jo rett å slett fordi boken er skrevet av mennesker, mennesker som synder, gjør feil og er langt fra perfekte. Og den ble skrevet på en tid hvor samfunnet var fullstendig annerledes enn vårt samfunn, noe som skaper spørsmålet: er bibelen like akutell idag som den var da den ble skrevet?

Svaret som jeg har kommet frem til for meg selv er, både ja og nei. Nei, fordi den ble skrevet i en tid hvor kvinner var lavest på rangstigen og mange av de samfunnsspørsmålene som var aktuelle da, ikke er aktuelle idag. Ja, fordi hovedpoengene i "historiene" som nestekjærlighet, aksept og frelse fremdeles er og vil alltid være aktuelle.
Men jeg tar uansett bibelen med en klype salt. Jeg har ikke lest hele bibelen, har lest Johannes åpenbaring, og husker at jeg hadde mareritt etterpå, men har på tross av dette klart meg fint når det kommer til at jeg ikke stjeler, lyver osv. Så man må ikke lese bibelen fra perm til perm og blindt stole på alt som står der for å være en god kristen, det er min mening iallefall:)
Anonym
Sant nok, Sanna. Ett eksempel er rustningen til Goliat. Den som blir beskrevet i Bibelen er feil med tanke på hvilke rustninger som ble brukt i den tid. Beskrivelsen stemmer derimot godt med rustninger brukt i den tid historien ble skrevet ned på papir en del (noen hundre?) år senere.
Anonym

Hei Lars,
Et sted står det at hele skriten er inåndet av Gud og er nyttig til trøst, tukt og lærdom. Et annet sted står det at Bibelen er renset 7 ganger i ild. Ennå et sted står det at Peter mente det profetiske ord var fastere enn å ha sett Jesus forklart for han på fjellet. Så bibelen kan stoles på.
Det eneste det står om Maria Magdalena er at Jesus drev 7 onde ånder ut av henne. Evangelistene visste sikkert hvem Maria Magdalena var bedre enn dagens katolske kirke. Bibelen er den best bevarte skriften fra antikken. Så om historier om rustninger motsier bibelen, gjett hvilken overlevering som er riktig?:)
Anonym

 Bibelen er den best bevarte skriften fra antikken. Så om historier om rustninger motsier bibelen, gjett hvilken overlevering som er riktig?:)


Selv om den er best bevart, er det ikke dermed sagt at det er en feilfri kilde såfremt det angår historie. Så hvis fem-seks andre kilder samt arkeologiske funn motsier (eksempelvis, usikker på hvor mange og hvilken type kilder det ble lagt til grunn) Bibelen på akkurat det punktet, har jeg ikke tunnelsyn nok til å ignorere det :P

Men det er mulig vi har ulike syn og da er jeg enig i at vi er uenige.
Viser side 1 av 7 sider, 10 kommentarer per side
Første |   << Forrige  Neste >>  |  Siste