Agenda 3:16
Radio 316
Skriv en hilsen til alle på KristenDate.no
Skriv i megafonen
Skriv i megafonen

Forum >> Religion og tro >> Debatt


Åpne profilen til pensjon

Må vi kristne holde de 10 bud?

De 10 bud er faktisk bare en liten del av 613 lover som finnes i den jødiske Toraen (hebraisk for "undervisning"), de 5 Mosebøkene, som inneholder den skriftlige loven gitt til Moses på Sinaifjellet.

I dag forstår de fleste kristne at Moseloven ble erstattet med nåde.

Likevel er det en del forvirring i mange kristnes sinn over om hvilket forhold de 10 bud skal ha til kristendommen og kristenlivet. 

Forvirringen skydes det faktum at kristne har en tendens til å skille de 10 bud ut fra de andre lovene jødene fikk i GT, ja, de påstår til og med at de 10 bud er Guds uforandelige lov som alle mensker skal dømmes etter, og er ganske snare til å vise til "når den lovløse kommer" (2. Tess. 2, 8f).

Faktisk innser ikke mange kristen sannsynligvis ikke en gang at det er 603 andre lover i Moseloven. 

Ved å skille de 10 bud ut fra de andre lovene, får de 10 bud ofte en enda større rolle i kristendommen enn resten av Det Gamle Testamentet. 

Jesus gjorde det klart at samsvar mellom disse lovene ikke må være bare i handling, men også i sinn. Han uttalte eksplisitt at skarpt sinne mot en annen person blir sett på av Gud som mord (matt. 5, 21-22), og bare du ser på en kvinne og begjærer henne i dine tanker, driver du hor!

Dermed er kravene til de 10 bud MYE strengere enn de fleste vil innse. I Bergprekene utdyper Jesus loven, og vi ser at ikke noe mennske kan holde loven uten å bryte den.

I alle fall, som nevnt, er de 10 bud i virkeligheten en del av et mye større sett med lover. Det Nye Testamentet lærer oss at hvis en kristen mener at han må adlyde de 10 bud for å behage Gud, må han faktisk adlyde alle lovene i Moseloven. 

Paulus behandlet spørsmålet om å prøve å leve det kristne liv ved å adlydene lovene i GT i Galaterbrevet. I Gal. 3, 10 og Gal. 5, 3 gjorde Paulus det klart at hvis en person ønsker å adlyde Moselovene, kan han ikke bare utpeke en gruppe lover (de 10 bud). Nei, da m han adlyde alle 613 lovene og holde "hele loven". Å bryte bare en av lovene  -  selv om bare i ens sinn  -  tilsvarer å bryte dem alle. 

De 10 bud kan derfor ikke skilles fra de andre lovene i Det Gamle Testamenetet og deretter brukes som en levestandard i det kristne liv.

Så hva er så forholdet til de 10 bud i kristendommen?
Paulus foklarer nettopp det i Gal. 3, 23-24. De 10 bud, en del av Moseloven, ble gitt for å lærte jødene at Guds hellighet var umulig å oppnå på grunn av menneskets indre natur, nemlig synd. Og synd var til før loven kom. 

Det er imidlterid mange kristne som tror at visse deler av Det Gamle Testamentets lover fortsatt skal adlydes til tross for Paulus sin klare undervisning i Galaterbrevet, ikke minst i kap. 4,21 ff. 

Disse kristne tror at selv om folk kanskje ikke er i stand til å være lydige mot de 10 bud ved egen makt, vil Gud gi dem overnaturlig kraft til å adlyde dem.

Så vidt jeg vet sier Paulus aldri noe om at vi må holde de 10 bud.
Viser side 1 av 8 sider, 10 kommentarer per side
Første |   << Forrige  Neste >>  |  Siste
Åpne profilen til pensjon
Dersom de 10 bud er "Guds uforanderlige lov som alle mennesker skal dømmes etter", må Jesus selv ha brutt det 7. budet (du skal ikke bryte ektekapet), han ga nemlig jødene rett til å skille seg!
Åpne profilen til Turco
I en tidligere tråd som Roy la ut, så du på en video han hadde linket til. Du sa at du ikke var enig med mye av hva han sa, men satte pris på den ydmyke måten han sa ting på; "det ser ut til at..."; "kanskje..."; "kan det være at..?"; "jeg tolker det slik...". Men du snakker veldig avgjørende og konklusivt om hva du oppfatter nå. Hvofor velger du ikke den samme ydmykheten i hvordan du undersøker, oppfatter og uttrykker deg?

Jeg har villet sagt det til både deg og andre på dette forumet før, men tenkte at det var bare bortkastet tid hvis jeg forventer arroganse til gjengjeld uansett. Men nå har du hevdet at Herren Jesus Kristus har syndet. Ville du ikke, i ditt beste sinnelag, vært litt mer forsiktig å uttale sånne ting?
Åpne profilen til pensjon
Dersom de 10 bud er "Guds uforanderlige lov som alle mennesker skal dømmes etter", må Jesus selv ha brutt det 7. budet (du skal ikke bryte ektekapet), han ga nemlig jødene rett til å skille seg!


Turco...ovenfor i utklippet her ser du hva jeg skrev.Legg merke til at jeg begynner med ordet "Dersom...." 


NEI! Jeg har ikke sagt her at Jesus har brutt det 7. budet. Men konsekvensen av de som sier at de 10 bud er "Guds uforanderlige lov som ALLE mennesker skal dømmes etter", må bli at Jesus da har brutt det 7. budet. 
Jge kunne nok ha uttrykt meg mer konsist her så det ikke ga grunn til misforståelse, jeg beklager det.


Jesus har aldri brutt noe bud , heller ikke det 7. budet, han var heller aldri gift. 

Men fordi ikke noe menneske kan holde de 10 bud, ga han jødene rett til å skille seg, få skilsmissebrev, "for deres onde hjerters skyld".  

Det er heller ikke bibelsk rett at ALLE mennesker skal dømmes etter loven. Det stemmer ikke med hva Paulus sier.  

Dette har ikke noe med å uttrykke seg ydmykt eller ikke å gjøre. .
Åpne profilen til Turco
Men var det ikke enda den gamle pakten som gjalt da Herren var her? Var det ikke forskrifter i Mose lov som tillot skilsmisse?

Matteus 5:32:
"Men jeg sier eder: At den som skal sende bort sin hustru, uten for hors skyld, gjør at hun bryter ekteskapet; og den som skal gifte seg med henne som er fraskilt bryter ekteskapet."

Er ikke dette mye strengere enn hvordan de så det før Han kom? 
Gjalt ikke loven for Menneskesønnen, så all rettferdighet kunne bli fullbyrdet?
Åpne profilen til Øst
Loven er hellig og god. Og Loven kan sammenfattes i "å elske Gud av hele sitt hjerte, og nesten som seg selv". Derfor brøt ikke Gud Loven da Han drepte dem i Sodoma og Gomorra eller de førstefødte i Egypt. Det var også riktig av Corry Ten Bom å lyve til tyskerne, ved å si at de ikke gjemte jøder under krigen.En sannhet har alltid to sider. Som at skilsmisse er riktig om ektefellen begår hor.
Åpne profilen til Andreas8
Loven er hellig og god. Og Loven kan sammenfattes i "å elske Gud av hele sitt hjerte, og nesten som seg selv".

Enig med deg der. Så "enkelt" er det. Det er også derfor Jesus sa det Jesus sa, for når du ser på noen med begjær så har du alt forlatt kjærligheten. Om du tenker tanken å drepe noen, så hjelper det ikke at du ikke utfører det, du har alt lot hatet få plass i ditt hjerte.
Gud er kjærlighet (1 Johannesbrev 4:7-8) og den som vender seg bort fra kjærligheten, vender seg bort fra Gud. Det er også derfor, "det du gjør mot mine minste gjør du mot meg".

Hvis vi kunne leve fritt for synd ville Jesus aldri ha kommet.

Lovene sier noe om frukten. Men de sier ikke noe om roten til treet. Altså, det er fullt mulig å la være å stjele fra noen, og likevel hate den personen. Det Jesus fokuserer på er det som bor i hjertet. Med et koldt hjerte... er gjerningene forgjeves. Selv om de ser aldri så flotte ut på overflaten.

Psykopater er for øvrig som regel folk som har et veldig flott ytre, en fantastisk fin fasade, som folk sier om, "hvem er som h*n? så fantastisk snill, så god!". Selv om personen ikke har kjærlighet for noen. Derfor er gjerninger tomme hvis der ikke er noen kjærlighet bak.
Åpne profilen til Andreas8
Eksisterte de 10 bud på Noahs tid? Likevel dømte Gud alle disse menneskene. Ut fra hva ble de dømt?

Loven var alt skrevet i deres hjerter. Likevel vendte de seg bort fra loven.
Åpne profilen til pensjon
Men var det ikke enda den gamle pakten som gjalt da Herren var her? Var det ikke forskrifter i Mose lov som tillot skilsmisse?

Matteus 5:32:
"Men jeg sier eder: At den som skal sende bort sin hustru, uten for hors skyld, gjør at hun bryter ekteskapet; og den som skal gifte seg med henne som er fraskilt bryter ekteskapet."

Er ikke dette mye strengere enn hvordan de så det før Han kom? 
Gjalt ikke loven for Menneskesønnen, så all rettferdighet kunne bli fullbyrdet?Turco, beklager litt seint svar!

Jo, Jesus levde under den gamle pakt, og Moseloven  tillot skilsmisse, det har du helt rett i:

Matt. 19, 7ff:  "De sa til ham: Hvorfor har da Moses bestemt at en skulle gi hustruen skilsmissebrev og skille seg fra henne? 8 Han sa da til dem: Fordi dere har så hårdt et hjerte (var det ikke jødene som hadde "steinhjerter" da?) tillot Moses at dere skiller dere fra deres hustruer."

I vers 9 fortsetter Jesus nesten slik du har vist det i Matt. 5, 32:

"Men JEG (og ikke Moses) sier dere: Den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, og gifter seg med en annen, han driver hor. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, han driver hor." 
Så her utdyper Jesus Moseloven, slik jeg ser det, og gjør den strengere, slik du skriver, og viser hvilke konsekvenser det får dersom man skiller seg av andre grunner enn hor. Så dette har du også rett i. 

Og i vers 10 så sier jo displinene til ham at: "Er mannens forhold til hustruen slik, er det ikke godt å gifte seg!
Så de må kanskje ha syntest det var veldig strengt?

Nå tror ikke jeg kanskje ikke at loven "gjald for Jesus" akkurat, slik du skriver, men tror nok du mener det rett (bare jeg som er for pirkete, kanskje)...men at loven HANDLET OM....eller rettere sagt  VITNET OM...JESUS OG GUDS RETTFERDIGHET (se Rom. 3, 21-22), men dette litt pirk fra meg...så også til ditt siste spørsmål vil jeg  også svare JA, og tror du har forstått det også rett. Så er helt enig med deg i alt du skriver.

.Men leser du Matt. 19 fra begynnelsen, hvor Jesus legger ut om forholdet mann-hustru, og ser spesielt på vers 11 og særlig vers 12...så taler nok Jesus her om et helt annet forhold enn det som generelt gjelder den vanlige mann-hustru....Jesus talte ofte i bilder. Etter mitt syn gjelder dette forholdet mellom Israel og Herren...han hadde jo inngått en ekteskapelig pakt med Israel, som var i hor...det er vel kanskje det ha  beskriver i vers 12, kanskje også Sions-pakten, som er trellkvinnen og føder barn i trelldom. Tror jeg. Vers 12 bør en studere ekstra nøye, tror jeg. Men skal ikke si noe mer om det i denne tråden, som var om vi kristne må holde de 10 bud. 
Åpne profilen til pensjon
Loven er hellig og god. Og Loven kan sammenfattes i "å elske Gud av hele sitt hjerte, og nesten som seg selv". Ja, loven er hellig og god, ikke tvil i det. Paulus sier jo at "Loven kom til for at fallet (til jødene) skulle bli stort" og "for ved deres fall kom frelsen til hedningene"...så loven er nok både hellig og god...."men maktesløs på grunn av kjødet (vår syndige natur) (Rom. 8, 3)
Jesus sa: "Kjødet gagner ikke noe."

...Paulus sier også at

"da budet kom, våknet synden til live. Jeg derimot døde. Og det viste seg at at budet, det som skulle være til liv, ble til død for meg. For synden benyttet seg av budet og dåret meg og drepte meg ved det. Så er da loven hellig, og budet hellig og rettferdig og godt." (Rom. 7, 9-12). 

Ved loven fikk Paulus se han var en fortapt synder, derfor var budet hellig og godt...men loven var likevel like maktesløs, på grunn av kjødet. Kjødet endrer seg ikke av den grunn.

"Å elske Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og all din forstand" OG "Elske din neste som deg selv" (de "to budene som HELE LOVEN hviler på" (Matt. 22, 37-40) ...var det nok BARE Jesus som kunne klare å oppfylle og leve etter, han som oppfylte HELE LOVEN.


Så den som mener  å klare å oppfylle disse to budene, som HELE LOVEN hviler på, tror jeg nok er litt på ville veier. Åpne profilen til sommeren-20

 Hei!

 Jeg lurer på om noen kan gi meg litt klarhet i noen spørsmål jeg har, siden vi er inne på de 10 bud. Vi er jo mange her inne på siden for å finne en og dele livet med; hva tenker dere om gjengifte, samboerskap eller bare være  kjærester, i forhold til det som står i bibelen? Vil så gjerne gjøre det som er rett, og mye står jo som bokstavelig talt blir brudd på budet:" du skal ikke bryte ekteskapet." Samtidig ønsker jeg jo å finne en livspartner...Mange kristne gifter seg på nytt, hvordan gir de seg" lov" til det?!   Vet det er mange syn på dette, men er åpen for det bibelske perspektiv, hvis noen kan si noe om det.

Viser side 1 av 8 sider, 10 kommentarer per side
Første |   << Forrige  Neste >>  |  Siste