Agenda 3:16
Radio 316
Skriv en hilsen til alle på KristenDate.no
Skriv i megafonen
Skriv i megafonen

Forum >> Diverse saker >> Debatt


Åpne profilen til Liaejens

Skålende kristne

Det står i Bibelen at Jesus gjorde vann til vin ,men mange kristne ,frelste folk drikker alkahol ,det står i Bibelen at man kan drikke vin for sin mage ,men det står og drikk dere ikke drukne ,eg tenk at la meg si at eg kom inn i ett selskap der det var alkahol,og eg drakk med full ,eg drikker ikke alkahol ,der va det en person som hadde vært alkaholiker ,og hadde blitt frelst ,hva ville den person tenkt om meg ?Er det sånn frelste folk er ,man kan ikke tjene 2 herrer, man kan ikke ha en fot i verden og en fot i himmelen ,man må ha begge føttene i himmelen. Hva tenker dere om det?
Viser side 1 av 6 sider, 10 kommentarer per side
Første |   << Forrige  Neste >>  |  Siste
Anonym
Hei..angående kristne som tar seg et glass i ny og ne ,,
tror og vet det står i Guds ord at kroppen vår er et tempel for den hellige Ånd,vi skal ikke slippe noe inn i den som gjør den uren.. at Jesus gjorde vann til vin vil ikke dermed si det er fritt frem å nyte alkohol..det står ikke noe om at Jesus drakk vin ..han er vårt forbilde.. det er et veldig kjent vers som også sier ,,drikk dere ikke fulle på vin,,men bli fylt av ånden,,  den eneste skjenketillatelsen det står om er nattverden,der vi minnes hva Jesus gjorde for hele menneskeheten på Golgata.. vet ikke helt om det var vin de drakk der heller for å nevne det..jeg vet det står om å drikke for magen for å glemme vonde ting som er opplevd,husker ikke akkurat hvor det står.., for å nevne det jeg selv tror er at djevelen er veldi aktiv i denne aktuelle saken han bruker også Guds ord for å skape usikkerhet splid ,,han er bare ute for å myrde stjele ødelegge alt Gud har skapt og elsker..se bare hva alkoholen gjør med mennesker ,familier samfunnet i det hele,,kristne og alkohol hører ikke sammen ..liksom mørke og lys ikke kan være på samme plass..  tror og vet de som er blir løst fra alkohol helvete er glade de er blitt fri.. 
..må kristne drikke alkohol vil jeg påstå at Jesus har ikke fått komme skikkelig til..slipp Den Hellig Ånd til da slipper å innta noe rusmiddel,,,jeg vet det av erfaring ,,den rusen,,hvis du kan kalle det rus ønsker jeg ikke komme ut av igjen når jeg først har fått den..   Jeg vet og tror det er viktigere å ha olje på lampen når midnattropet lyder,,det nytter ikke ha bakrus da ...det burde være en livsnødvendig sak å ha klart for seg..
Åpne profilen til Liaejens
Takk Evighets vandrer for svaret ditt .
Anonym

at Jesus gjorde vann til vin vil ikke dermed si det er fritt frem å nyte alkohol..det står ikke noe om at Jesus drakk vin ..han er vårt forbilde..Det første underet Jesus gjorde var jo å lage vann om til vin i brullupet: 

"Den tredje dagen var det bryllup i Kana i Galilea, og Jesu morvar der. Også Jesus og hans disipler var innbudt til  bryllupet.  Da det ble mangel på vin, sa Jesu mor til ham: De har ikke vin.
Jesus sa til henne: Kvinne, hva vil du meg? Min time er ennå ikke kommet.
Nå stod der, etter jødenes renselsesskikk, seks vannkar av stein, hvert på to eller tre anker. Jesus sa: Fyll karene med vann!
Og de fylte opp til randen. Så sa ham til dem: Øs nå opp og bær det til kjøkemesteren. Kjøkemesteren smakte på vannet som var blitt til  vin. Han visste ikke hvor den kom fra, men tjenerne visste det, de som hadde øst opp vannet. Kjøkemeteren kalte da på brudgommen og sa til ham: Hver mann setter først den gode vinen fram, og og når de er blitt drukne da den ringere vin. Men du har gjemt den gode til nå!"

Dersom Jesus er vårt forbilde, så kunne vel vi gjort det samme? 

Dette underet har nok ikke noe med  at Jesus er vårt forbilde å gjøre, men har en langt dypere mening, det er nesten fristende å si "den som har ører å høre med, han høre".
Anonym
Jeg har ikke lest noe i bibelen som forteller meg at jeg ikke kan spise og drikke hva det måtte være, tvert imot.
Det bibelen advarer mot er fråtsing og fyll.

Generelt:
Å drikke et vinglass så lenge DU VET at du klarer å styre deg ser jeg ikke noe galt ved.

Spesielt:
I situasjoner der andre mennesker kan bli negativt påvirket bør man selvsagt avstå fra alkohol.
Vi bør aldri gjøre noe som leder andre mennesker i problemer. Det står noe om det i 1.Kor 8.
Åpne profilen til Liaejens
Takk for svar Pensjon.
Åpne profilen til Liaejens
Takk for svar Joseph
Anonym

Det første underet Jesus gjorde var jo å lage vann om til vin i brullupet: 

Dersom Jesus er vårt forbilde, så kunne vel vi gjort det samme? 

Dette underet har nok ikke noe med  at Jesus er vårt forbilde å gjøre, men har en langt dypere mening, det er nesten fristende å si "den som har ører å høre med, han høre".


Vintreet er et av bildene på Israel, se f.eks Salme 80. Men ellers, alle frukttrær var umåtelig verdsatt i eldre tider: Vintreet, fikentreet, daddelpalmen, oliventreet, epletreet osv. De bare står der og gir og gir og krever lite oppmerksomhet og gjødsel. I Vesten, i forfallets tid vi er inne i nå hogger folk frukttrærne med i hagene sine og erstatter dem med unyttige prydplanter. Har du lagt merke til det? I mange andre land vet man fortsatt å verdsette et gammelt frukttre. Ofte er det slik at jo eldre de blir, desto bedre frukt bærer de. 
Anonym
Vintreet er et av bildene på Israel, se f.eks Salme 80. Men ellers, alle frukttrær var umåtelig verdsatt i eldre tider: Vintreet, fikentreet, daddelpalmen, oliventreet, epletreet osv. De bare står der og gir og gir og krever lite oppmerksomhet og gjødsel. I Vesten, i forfallets tid vi er inne i nå hogger folk frukttrærne med i hagene sine og erstatter dem med unyttige prydplanter. Har du lagt merke til det? I mange andre land vet man fortsatt å verdsette et gammelt frukttre. Ofte er det slik at jo eldre de blir, desto bedre frukt bærer de. Herr Tangen, jeg fikk ikke med setningen jeg skrev i mitt svar #3: "Er vi Jesu etterfølgere så skulle vi kanksje kunne gjøre det samme?" (noe i den dur). Det var en litt dum kommentar ser jeg, med det mente jeg at da kunne kanskje vi også (som Jesu etterfølgere) servere vin i et bryllup slik han gjorde, å gjøre vin til vann ved et under klarer vi jo ikke. 

Jo, det kan se ut som Israel er vintreet i Salme 80, men det står også slik i vers 16: "Vern om det som din høyre hånd har plantet, om den sønn du har utvalgt deg." 
Det kan også se ut som om Jesus er vintreet. 

I Joh. 15 står det: "Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg, og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere intet gjøre. 6 Om noen ikke blir i meg, da kastes han ut som en gren og visner, og de samler dem sammen og kaster dem på ilden, og de brenner (men brenner de opp?). 7 Dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det (dette har vel ikke skjedd ennå?). 8 I dette er min Far herliggjort at dere bærer mye frukt, og dere skal bli mine disipler. 9 Likesom Faderen har elsket meg, så har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. 10 HVIS dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, LIKESOM JEG HAR HOLDT MIN FARS BUD og blir i hans kjærlighet". 

Her ser vi jo at Israel er grenene, så da må jo de også være vintreet. Her er det ikke snakk om ville kvister som skal podes inn. Etter mitt syn er derfor Israel i en særstilling som Guds redskap i hans frelsesplan hvor ALLE folkeslag på jord skal bli frelst. Læresveinene og Kristus  er jo begynnelsen på denne planen, da alt skal "settes i rett stand igjen". Men Jesus setter i vers 10 her en BETINGELSE: "HVIS dere holder Guds bud...LIKESOM JEG HAR HOLDT MIN FARS BUD..." Dette har vel heller ikke skjedd ennå, slik jeg ser det. Ingen klarer vel i dag å holde Guds bud slik Jesus holdt dem. Dette vil først skje ved opprettelsen av 1000-årsriket.  

Men jeg tror det første underet Jesus gjorde, å gjøre vann om til vin i "Bryllupet i Kanan", hvor Jesus var læresveinene var invitert, nettopp har med med vintreet å gjøre, Israel og Kristus, ifølge profetiene. Underet Jesus gjorde her er et bilde på det, tror jeg, og kanskje ikke tilfeldig at det var det første underet Jesus gjorde. 

Som deg hører jeg også med til de som tror på tidshusholdningene, underet og bryllupet er etter mitt syn bilde på den 7. husholdning, 1000-årsriket, hvor loven skal gjelde og alle skal klare å holde den, men da må først "bryllupet i Kanan" komme, hvor den gode og NYE vin serverses først i bryllupet, og ikke GAMMEL vin slik det kommer frem i fortellingen hvor Jesus var i bryllupet sammen med sin mor og læresveinene.
Vil utdype dette senere.&
Anonym
Jo, det kan se ut som Israel er vintreet i Salme 80, men det står også slik i vers 16: "Vern om det som din høyre hånd har plantet, om den sønn du har utvalgt deg." 
Det kan også se ut som om Jesus er vintreet. 


Ja helt enig. Israel er greinene som du siterer under. Gud er rota. Kraften bak. Uten røtter intet tre. 

I Joh. 15 står det: "Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg, og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere intet gjøre. 6 Om noen ikke blir i meg, da kastes han ut som en gren og visner, og de samler dem sammen og kaster dem på ilden, og de brenner (men brenner de opp?). 7 Dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det (dette har vel ikke skjedd ennå?). 8 I dette er min Far herliggjort at dere bærer mye frukt, og dere skal bli mien disipler. 9 Likesom Faderen har elsket meg, så har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. 10 HVIS dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, LIKESOM JEG HAR HOLDT MIN FARS BUD og blir i hans kjærlighet". 

"Men brenner de opp"? Nei ikke nødvendigvis. Har ikke tid til å gå inn på dette nå fordi jeg snart skal dra, men et sted står det f.eks at noen blir frelst "som gjennom ild". Deres verk brenner opp, men selv reddes de. De mister dog mye lønn. Et annet sted står det at når Jesus kommer igjen drar englene ut og samler inn ugrasset i åkeren først, som deretter brennes. Så noen brennes, formodentlig i ildsjøen, hvem disse er vil det være uenighet om. Jeg har min mening om hvem som blir for langt å komme inn på her nå. 

Her ser vi jo at Israel er grenene, så da må jo de også være vintreet. Her er det ikke snakk om ville kvister som skal podes inn. Etter mitt syn er derfor Israel i en særstilling som Guds redskap i hans frelsesplan hvor ALLE folkeslag på jord skal bli frelst. Læresveinene her er jo begynnelsen på denne planen. Men Jesus setter i vers 10 her en betingelse: "HVIS dere holder Guds bud...LIKESOM JEG HAR HOLDT MIN FARS BUD..." Dette har vel heller ikke skjedd ennå, slik jeg ser det. Dette vil først skje ved opprettelsen av 1000-årsriket.

Ja Israel er i en særstilling, og det er også derfor Satan er så ivrig på forsøkene med å utslette det utvalgte folk. Helt enig, Jesus setter en betingelse, budene skal holdes, og som du sier vil det for de flestes del ikke skje før i Tusenårsriket hvor det også vil bli ekstremt mye enklere uten Djevelens innflytelse.  

Men jeg tror det første underet Jesus gjorde, å gjøre vann om til vin i "Bryllupet i Kanan", hvor Jesus var læresveinene var invitert, nettopp har med med vintreet å gjøre, Israel og Kristus, ifølge profetiene. Underet Jesus gjorde her er et bilde på det, tror jeg, og kanskje ikke tilfeldig at det var det første underet Jesus gjorde. 

Helt enig! Ingen tilfeldighet. Jesus kom med ny vin, og den blei servert til slutt når all den dårlige vinen var drukket opp, ikke motsatt som var vanlig :)
Anonym

Som deg hører jeg også med til de som tror på tidshusholdningene, underet og bryllupet er etter mitt syn bilde på den 7. husholdning, 1000-årsriket, hvor loven skal gjelde og alle skal klare å holde den, men da må først "bryllupet i Kanan" komme, hvor den gode og NYE vin serverses først i bryllupet, og ikke GAMMEL vin slik det kommer frem i fortellingen hvor Jesus var i bryllupet sammen med sin mor og læresveinene.
Vil utdype dette senere


Flott, ser fram til det! 
Viser side 1 av 6 sider, 10 kommentarer per side
Første |   << Forrige  Neste >>  |  Siste