Agenda 3:16
Akon
Akon sier: Ønsker alle på KristenDate en god sommer :)
Skriv i megafonen

Forum >> Religion og tro >> Debatt


Anonym

"Allah har befalt oss å leve av de hvites penger"

Snakket nylig med en afganer jeg kjenner som hadde konfrontert noen somaliere i Oslo med hvorfor somaliere gikk så mye på nav og ikke jobbet. Da hadde de svart at: Allah har befalt oss å leve av de hvites penger."  Dette hadde også imamene i moskeene de gikk i sagt...

Åpne profilen til Abrahamson
Snakket nylig med en afganer jeg kjenner som hadde konfrontert noen somaliere i Oslo med hvorfor somaliere gikk så mye på nav og ikke jobbet. Da hadde de svart at: Allah har befalt oss å leve av de hvites penger."  Dette hadde også imamene i moskeene de gikk i sagt...


En gang sa en etnisk nordmann til meg: "den kristne Gud har sagt at kristne land skulle renses fra alle innvandrere med alle midler, og muslimske kvinner skulle voldtas." Jeg brukte hode, hadde aldri lest bibelen, men valgte å følge mitt hjerte og fornuft. Jeg kunne selfølgelig ha spurte hvor det sto hen i bibelen, men så kom jeg på, Kriteriet i Koranen, der Gud sier:

"Velsignelsesrik er Han som satte stjernebildene på himmelen, og har satt lyskilde blant dem, og lysende måne. (25:61)
Han er det som har satt natt og dag til å følge hverandre, for den som ønsker å komme til ettertanke eller vise takknemlighet. (25:62)
Den Barmhjertiges tjenere er de som vandrer ydmykt på jorden, som når de uvitende tiltaler dem, svarer: «Fred!» (25:63)
Som tilbringer natten idet de faller ned eller står for Herrens åsyn. (25:64)
Som sier: «Herre, avvend helvetes straff fra oss! Straffen der er forferdelig, (25:65)
et sørgelig sted å være og bo.» (25:66)
Som verken sløser eller er gjerrige når de gir, men holder fast ved en mellomting. (25:67)
Som ikke påkaller en annen gud ved Gud, ikke dreper det liv Gud har erklært ukrenkelig, unntatt når det er berettiget, og ikke driver hor. Den som gjør det, får syndens lønn. (25:68)
Fordoblet blir straffen for ham på oppstandelsens dag, og han skal være og bli i den i fornedrelse. (25:69)
Unntatt den som omvender seg og tror og lever rettskaffent. For dem kan Gud bytte ut deres onde gjerninger med gode. Gud er tilgivende, nåderik. (25:70)
Og den som omvender seg og lever rettskaffent, han vender seg til Gud i sann anger. (25:71)
Og de som ikke bærer falskt vitnemål, og som når de går forbi tomt prat, fortsetter med verdighet. (25:72)
Som når de påminnes om Herrens ord, ikke tar imot det som stumme og blinde. (25:73)
Som sier: «Herre, gi oss i våre hustruer og barn en fryd for øyet, og gjør oss til et eksempel for de gudfryktige.» (25:74)
Disse vil bli lønnet med høye saler for deres standhaftighet, og der mottas de med hilsen og «Fred!». (25:75)
Der skal de være og bli. Et herlig sted å være og bo! (25:76)
Si: «Herren bryr seg ikke om dere, var det ikke for deres bønn. For dere har fornektet, og det vil klebe ved.» (25:77)"

Jeg ønsker også og belyse to elementære poeng her, derfor fant jeg på en fiktiv historie som ikke har et snev av sannhet i seg. Poenget er sette ting på spissen, for man kan ikke tro på alt man hører. 

Det andre poenget mitt var å vise deg vers fra koranen som sier noe helt annet enn det den såkalte somalieren sa. For hadde så du søkt etter kilden og fakta så hadde du blitt innvendig rik. Men tilsyndelatende så valgte du å spre noe som nører under hat i kristendommens navn! Er det kristendom?

Det jeg også vil si til deg er at man ikke kan basere kunskap om religion ut ifra hva folk sier. Religion baserer seg på Guds Ord og hellige skrifter.
Anonym
Lite spørsmål: Det åpenbart fra hva du skriver på denne siden at du iallefall er skapmuslim, så hva gjør du her egentlig?   Er det en slags misjonsmark for deg dette her? Forsøk på å omvende dumme kristne til Allah?
Åpne profilen til Abrahamson
Jeg syntes at det er på sin plass @Lasss82 at du redgjør for hvorfor du velger i kristendommen navn å starte en slik ondartet tråd om noe som ikke har med Islam å gjøre, bare får å nøre opp under hat til islam og muslimer?

Og jeg syntes heller ikke du bør heve deg over andre og kalle noen dumme, uansett religion, det er uetisk til å være en mann av religion. Omvendelse ligger ikke i mine eller dine hender, den ligger under Guds hånd.
Anonym
Her får jeg bare henvise til den andre tråden om Allah og Bibelens Gud. Du finner svarene der, hvis du i det hele tatt vil ha dem da.. 
Anonym

Islam er vondskapens ideologi,hverken mer eller mindre. ,innsatt og styrt av den onde selv.
Man kan se resultatet av det hver dag over hele verden..
Den er klassifisert som religion for å få rettigheter og innpass den som ideologi aldri ville fått. 
Den er formulert og etterapet kristendommen på mange måter ,men med helt motsatt mål og mening.
eksempel: bibelen sier du skal elske dine fiender. Koranen sier du skal drepe dem.
La dere aldri lure til å tro noe annet.