Agenda 3:16
Akon
Akon sier: Glede drar glede med seg. God onsdag :)
Skriv i megafonen

Forum >> Religion og tro >> Debatt


Åpne profilen til compaq

Jehovas vitner

Jehovas vitner fører ikke medlemlister slik som de religiøse organisasjonene gjør, men det ble holdt regnskap med det forkynnerarbeid som alle Jehovas vitner utfører. Hver enkelt av dem avgir regelmessig rapport over sitt forkynnerarbeid og organisasjonen holder regnskap med det arbeid hver enkelt forkynner gjør.

Likevel dreier det seg ikke om noen menneskelagd organisasjon en kan melde seg inn i når en blir et av Jehovas vitner. Jehova Gud drar selv sine tjenere til seg. Johannes 6:44: Ingen kan komme til meg uten at faderen, som har sendt meg, drar ham og jeg vil oppreise ham på den siste dag.

Når en som er dradd av Gud, slutter seg til hans tjenere på jorden, anerkjenner Selskapet denne nye tjener. Det bemyndigiger ham til å forkynne i et bestemt distrikt som blir tildelt ham. Det er det arbeid en utfører som ordets tjener som viser at en tilhører Jehovas vitner.
Viser side 1 av 8 sider, 10 kommentarer per side
Første |   << Forrige  Neste >>  |  Siste
Anonym
Appostlene gikk rundt på jorden for 2000 år siden for å bre og for å beskytte den sanne lære. Vel 1800 år senere dukket forløperen til JV opp.
Det er seriøst alt jeg trenger å vite for å forkaste denne sekten !!! 


Kampen er mot åndsmakter, jeg håper Gud gir deg åpenbaringer compaq.
Jeg har overhodet ikke noe imot deg personlig, selv om jeg bruker skarpe ord, det regner jeg med du forstår..)
Åpne profilen til joh330
Jehovas Vitner slår meg som en menneskeskapt religion, der det plutselig ikke er lov å feire bursdag, man må ha en spesielt autorisert versjon av Bibelen der hvor Jesus ikke er Guds sønn, og man har plutselig ikke lenger lov til å stemme ved stortingsvalg. Militærtjeneste? Nei, trengs ikke.

Merkelig, bare merkelig.
Åpne profilen til compaq
De tilber Jehova som den eneste sanne Gud. De tror ikke at Jesus er en del av en treenighet, men at han, som bibelen sier, er Guds sønn, den første som Gud skapte at han hadde en førmenneskelig tilværelse og at hans liv ble over ført fra himmelen til en jomfrus, maria, morsliv at han ofret sitt fullkomme menneskeliv for å gjøre det mulig for dem som viser tro, å oppnå frelse og evig liv.

Jehova har valgt sine vitner ut fra verden for at de skal være hans rikes sendemenn i alle land på jorden og derfor er de ikke en del av denne verden. Da de har lovt den allmektige Gud og hans rike troskap, tar de ikke del i lokale, nasjonale eller internasjonale valg eller noen slags  politiske virksomhet. De er fritatt for dette ifølge den allmektige Guds lov som byr dem å holde seg uplettet av verden. ( Jak 1:27 ) I likhet med Jesus og hans apostler som ga det eksemplet de må følge, er de i verden, men ikke en del av den. ( Joh 17:16-17) En annen grunn til at de holder seg borte fra verden, er at djevelen er dens usynlige hersker og de vet at ved å være denne verdens venn, pådrar de seg den allmektige Guds fiendskap. ( Jak 4:4)

Når en tar del i den seremonien å hilse flagget, tilskriver en flagget og den nasjonen det representerer, makt og evne til å frelse. Den som hilser flagget, erklærer ved denne hilsenen at hans frelse kommer fra det som flagget representerer,nemlig nasjonen. En som er et trofast sendebud for Jesus og en forkynner av Jehovas sannehtsord, har for all tid svoret den allmektige Gud, Jehova, ubrytelig troskap ved sin innvielse og sin pakt. Han kan ikke tilskrive noen annen hersker eller en jordisk makt frelsen. Hans frelse fra alt ondt og alle fiender, synlige og usynlige, kommer fra den evige høyeste hersker, Jehova og hans sønn Jesus. ( Sal 3:9 ) Jehovas vitner som tilskriver ham alene frelsen, kan derfor ikke hilse noen nasjons flagg uten å krenke det budet imot avgudsdyrkelse som Jehova har gitt i sitt ord. ( 1.Joh 5:21)
Åpne profilen til joh330
Hei Compaq

Som vanlig er det alltid moro å diskutere med dere JV, fordi dere er så kunnskapsrike og stort sett bare hyggelige. :) Hadde en JV-gjeng som besøkte meg ukentlig i mange måneder. Vi var like uenige da vi startet som da det sluttet, men skikkelig interessant.

Men du, dette med å ikke stemme i valg. Skal innrømme at du har noen gode poenger, men Bibelen sier absolutt ingenting om det å stemme i et stortingsvalg eller noe som helst annet valg. Egentlig tvert imot, den sier jo "Enhver skal være lydig mot de myndigheter han har over seg," (Rom 13, 1) og stemmerett er jo en del av norsk lov. Hvorfor kan man ikke i det minste la det være opp til hver enkelt person? Og er det ikke bedre at vi som kristne har mulighet til å påvirke viktige spørsmål som la oss si abort, enn å bli bestemt over av verden?

Kan du forresten hjelpe meg å finne bibelsk dekning for at patriotisme og det norske flagget som symbol er avgudsdyrkelse? Klarer nemlig ikke å finne noe om det, så lurer på om det er en misforståelse her også. Og hvis du mener det er avgudsdyrkelse, hvorfor er det forskjellig nå enn for 4000 år siden?

Hvis du noen gang velger å forlate JV så må du gjerne ta kontakt. Det er ingen konkurranse om å ha rett eller å ta feil. Livet er bedre hvis man slapper av og opphøyer Gud med et fritt sinn. Frelse er ved nåde, og ikke basert på hvilket regelsett man har fulgt.

Åpne profilen til compaq
En nasjons flagg er et symbol eller bilde på nasjonens styremakt. Mange lands flagg har bilder av ting i himmelen, som solen, stjernen, månen og lignende, andre har bilder av dyr på jorden eller i vannet, for eksempel ørner, løver, slanger og fisker. Alle slke bilder kommer inn under det som er forbudt i 2.Mosebok 20:2-6 ) I de forskjellige land blir flagget i alminnelighet betraktet som hellig av de menneskene som viser det ærbødighet og lojalitet. Selv om ikke alle ser på flagghilsenen som en religiøs og hellig seremoni, så er det ikke desto mindre en politisk seremoni og ved å utføre den, bøyer en seg for eller dyrker et symbol, flagget.

Når Jehovas vitner nekter å hilse flagget, skyldes det ikke en feilaktig, privat fortolkning av Bibelen. Det er heller ikke en forvrengning av den allmektige Guds bud. Den slutningen de er kommet til, er diktert av Jehova Gud som åpenbarer meningen med sine bud for alle mennesker som er i pakt med ham. Deres standpunkt er også støttet av beretninger fra Bibelen om andre av Jehovas trofaste tjenere som nektet å bøye seg for eller hilse bilder eller symboler, enten det nå var menneskelagde ting eller mennesker. Da Jehova Gud har gitt utrykk for at han godkjenner disse trofaste tjeneres handlemåte, gir det Jehovas vitner i vår tid eksempler til etterfølgelse og beviser at den slutningen de er kommet til, er riktig.

Den eneveldige hersker i det gamle Persia utstedte en befaling om at alle mennesker i riket skulle falle på kne for hans statsminister Haman. Haman represterte eller var et bilde på amalekittene som Jehova Gud hadde dømt til utryddelse fordi de fulgte Israel. Mordekai var entrofast jøde som holdt sin pakt med Jehova og han nektet å kaste seg ned som det var blitt befalt. Av grunn ble det gjort forberedelser til å henge ham og likvidere alle jødene. På grunn av hans og esters trofasthet reddet Jehova Gud ham og de andre jødene fra ødeleggelse. ( Ester 3-4-5 )

Lenger tilbake i tiden før Perserriket hersket over verden, hadde babylons diktatoriske hersker latt lage et bilde. Han lot det stille opp, og sendte ut en befaling om at alle mennesker i riket på et gitt dignal skulle falle ned og tilbe dette bilde av den politiske stat. Tre trofaste hebreere som var vitner for Jehova, nektet å lyde denne ordren fra kongen. Han kastet dem i en brennende ildovn som var gjort syv ganger hetere enn vanlig. Den allmektige Gud, JEHOVA, frelste dem uskadd ut av den brennnede ildovn fordi de sto fast og nektet å være ulydige mot ham. ( Daniel 3) På den måten viste den høyeste Gud klart og tydelig at de som er i pakt med ham, ikke kan hilse noen nasjons flagg. Disse trofaste menns erfaringer ble ikke nedtegnet uten at det var en mening med det. En av Bibelens inspirerte forfattere peker på at dette hendt dem som forbilder men det er skrevet til formaning for oss, til hvem de siste tider er kommet. ( 1.kor 10:11 )
Åpne profilen til Bec81
Er ikke snart alle de 144000 kommet til himmelen? Hvor skal resten? Hvorfor får bare noen nattverd?
Åpne profilen til joh330
Bec81, de 144.000 kan jeg svare på. Det gjelder bare Israels stammer, og verken JV eller kristne. :-) Det er veldig tydelig i Bibelen.
Åpne profilen til Bec81
Leste om det etter jeg skrev her joh330. Vet du noe mer interessant jeg bør vite?
Åpne profilen til compaq
Matt 6:9-10: Fader vår, du som er i himmelen. La ditt navn holdes hellig. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden som i himmelen. ( 1.Mos 1:28 ) ( Jesaja 45:18 ) 

Åp 14:1-3: I mitt syn fikk jeg se lammet ( Jesus ) stå på sions berg ( I himmelen ) og sammen med det de 144 000 som hadde lammets navn og dets Fars navn skrevet på pannen.... de som er frikjøpt fra jorden.
Gal 3: 26-29: Dere er alle Guds barn i kraft av troen på kristus Jesus....Her er det ikke jøde eller greker, slave eller fri, mann og kvinne. Dere er alle en, i kristus Jesus. Og hører dere kristus til, er dere Abrahams ætt og arvinger i følge løftet.

Det fins en stor skare mennesker ( ukjent antall, millioner eller milliarder ? ) av alle ætter og stammer og folk og tunger som vil hilse den nye jord og dens konge velkommen. Det er mennesker som lever nå og som flittig studerer Guds ord fordi de ønsker å få rett kunnskap. De elsker rettferdighet og de kommer ut av den store trengsel som går over denne verden og de innvier sitt liv helt til å tjene Gud og Lammet for alltid. Kristi Jesus kalte disse rettsindige og sakmodige mennesker for de andre får for de hører ikke til den lille ( himmelske ) hjord. De håper å få liv i framtiden i paradiset på jorden.

Det vil bli nødvendig med et omfattende opplysningsarbeid i løpet av kristi tusenårige regjering, når milliarder av urettferdige døde skal stå opp fra gravene. De trenger å bli undervist om Guds lov. Når denne tidsperiode er slutt, skal Satan løses av sitt fengsel. Hans sinnstilstand er stadig den samme og derfor vil han igjen prøve å rane til seg Jehovas stilling som universets herre og forsøke å få alle mennesker til å vende seg imot Gud. Noen kommer til å bli bedratt, men de som bevarer sin ustraffelighet i denne avsluttende trosprøven, får del i å rense og opphøye Jehovas navn. De som støtter satan skal sammen med satan selv kastes i sjøen som brenner med ild og svovel, det er den annen død.( tilintetgjørelse ) For dem blir det ingen oppstandelse.
Åpne profilen til Bec81
Det der skjønte jeg ingenting av compaq
Viser side 1 av 8 sider, 10 kommentarer per side
Første |   << Forrige  Neste >>  |  Siste