Agenda 3:16
hildemar
hildemar sier: Ha en strålende tirsdag :)
Skriv i megafonen

Forum >> Religion og tro >> Debatt


Åpne profilen til compaq

Utføre helbredelse har ikke lov å få betaling

Den ble brukt som et tegn på Guds makt og ble vanligvis anvendt på folk som sto utenfor menigheten. Jehova Gud har makt til å gjøre syk og til å helbrede. 5.Mos 28-27: Herren ( Jehova ) skal slå deg med Egypts byller med svuller og med skabb og utslett, så du ikke skal kunne leges......

Gud salvet Jesus fra nasaret med den hellige ånd og kraft, han som gikk omkring og gjorde vel og helbredet alle som var overveldet av djevelen fordi ( Jehova ) Gud var med ham. ( Apg 10:38 ) Jesus skjenket gaven å helbrede til sine tolv disipipler, senere til sytti andre disipler. ( Matt 10:1-8 ) og ( luk 10:1-2) 

De som hadde makt til å helbrede, brukte ikke denne gaven på seg selv. Elisa hadde stor makt til å helbrede men døde av sykdom. Paulus helbredelsegave satte ham ikke i stand til å helbrede seg selv. Og heller ikke å helbrede nære venner av dem som hadde gaven. Lukas 4: 23-24: ........Sannelig sier jeg eder: Ingen profet blir vel mottatt på sitt hjemsted. De som hadde helbredelsesgaven hadde ikke lov til å ta imot betaling eller ta opp kollekt. 2. Kong 5:15-27: ......Er det nå tid til å ta imot sølv og få seg klær og oljetrær og vingårder og småfe og storfe og tjenere og tjenestepiker. Derfor skal na'amans spedalskhet henge ved deg og ved ditt ætt til evig tid. Så gikk han ut fra ham og var spedalsk hvit som sne. Matt 10:8: Helbred syke, oppvekk døden, rens spedalske, driv ut onde ånder. For intet har I fått det for intet skal I gi det. Guddommelig legemlig helbredelse finner ikke sted idag etter som de spesielle gaver opphørte etter apostlenes død. (1 kor 12-12:19,20,30. ( 1kor 13:8-12 )

Guddommelig helbredelse ved kristus Jesus skal finne sted i full utstrekning i løpet av hans tusenårige regjering. Es 33:24: Og ingen innbygger skal si: Jeg er syk. Det folk som bor der, har fått sin misgjerning forlatt.  Åp 21:4-5: Han skal tørke bort hver tåre av deres øyne og døden skal ikke være mer og ikke sorg og ikke skrik og ikke pine skal være mer.........
Anonym
Hvordan definerer du legemlig helbredelse ?

Du går i en død menighet der sannheten ikke forkynnes, død teori.
Hva annet kan du gjøre enn å fornekte Guds ånd og kraft ?

Jeg håper virkelig du finner den ekte  Jesus Kristus.
Åpne profilen til compaq
kjærlighet er en frukt av Guds ånd. Gal 5:22: Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, sakmodighet, avholdenhet
Anonym
Kjærlighet til sannheten eller til noe annet ?
Anonym
Jeg er skeptisk til alle kristne som kobler penger til bønn og helbredelse. Norske myndigheter liker det heller ikke, men de er ikke konsekvente. Healere kan fint ta betalt, men ikke kristne. Sett med samfunnets øyne burde regelen være lik for alle.

Sett med kristne øyne, så har vi fått alt gratis, og skal gi det bort/ dele det gratis. Vårt kall er å gå ut i all verden å forkynne evangeliet. Vårt kall er å elske hverandre som Jesus elsket oss. Vårt kall er å elske vår neste som oss selv.

Jeg vet at Compaq ikke feirer jul, men ønsker han likevel en velsignet adventstid og julehøytid, når den kommer om noen uker. For meg har julen alltid handlet om Jesus og familien, jeg takker Gud for at han sendte Jesus ned hit til jorden for å frelse oss. Jeg takker Gud for at jeg er født i Norge og at jeg har den familien jeg har, og at de er der uansett hva jeg gjør/ikke gjør.

Jeg har fått det gratis og skal dele det med andre, gratis.
Anonym
Vet du hva compaq ?
Vi skulle satt oss ned under 4 øyne vi to. Du skulle få lov til å fortelle meg om alt det du har opplevd med Gud, og det han har gjort i ditt liv, og så skulle jeg fortalt om mine erfaringer.
Dette handler  ikke om teorier og teologier, men om en levende Gud.