Agenda 3:16
hildemar
hildemar sier: Ha en strålende tirsdag :)
Skriv i megafonen

Forum >> Religion og tro >> Debatt


Anonym

Oslo Kristne Senter

                             

OKS (Oslo Kristne Senter) er en kirke for alle mennesker, og spesielt for deg som ikke pleier å gå i kirken.

Stemningen og atmosfæren er kanskje litt annerledes enn noen er vant til fra andre kirker. Musikken kan være noe høyere, uttrykkene fra scenen mer moderne og musikkstilen kan være uvant. Men kjernen er den samme som Jesus forkynte – Han er Guds sønn, og gjennom Han kan vi oppleve Guds nåde og kjærlighet i livet.

Vi tror at Guds kjærlighet også skal deles mellom mennesker – ingen var ensomme rundt Jesus, og vår drøm er at ingen skal være ensomme rundt oss eller iblant oss. Vi eksisterer for å bekjempe ensomhet med nebb og klør, og tror Jesus viste oss veien: Invitere, inkludere og involvere!


OKS startet på Grorud i 1985, og består i dag av syv avdelinger i Norge med hovedbase på Kjeller på Romerike (Romerikskirken). Selv om OKS er et selvstendig trossamfunn i Norge, er vi nært beslektet med den store bredden av norsk kristenhet. OKS er medlem i Norges Kristne Råd sammen med eksempelvis den Norske Kirke og Pinsebevegelsen.

I tillegg er vi en del av Hillsong Family. Hillsong er en global bevegelse av kirker, med base i Sydney, Australia. Derfor er OKS også en del av den globale «pinsekarismatiske bevegelse», med over 400 millioner tilhørige, fordelt på verdens fem kontinenter. 

Midt i dette har OKS også definert en egen visjon, en ønsket kultur og et sett med verdier som skal kjennetegne oss og vår «personlighet» som kirke. Samtidig ser vi på oss selv som bare en liten del av et stort landskap, og vi samarbeider ofte på tvers av ulike trossamfunn.

Hos oss finner du også mange medlemmer uten noen spesiell kristen bakgrunn eller oppvekst, og folk som ennå ikke helt vet hva de tror på er veldig velkommen til oss.


www.oks.no
Anonym
Awsome Remi!  Hvor i Oslo?


I Oslo sentrum finner du OKS Citykirken i Møllergata 40. På Furuset finner du dem i Søren Bulls vei 2 (OKS Groruddalskirken). På Kjeller utenfor Lillestrøm, nord for Oslo finner du OKS Romerikskirken, som er hovedkirken.

Mer info finner du på www.oks.no
Anonym
Har blitt masse velsignet av OKS/Åge Åleskjær, var min menighet når jeg var nyfrelst og tjente fedrelandet.

Men så åpnet de armene for Joseph Prince sin nådeforkynnelse, som ikke er helt etter Boka.

Er også litt betenkt på måten Hillsong kupper sine medlemmer, og i noen byer tømmer andre menigheter.

Jeg er veldig glad i OKS, og håper at den vil omvende seg fra det som er usunnt


OKS og Åge Åleskjær har alltid stått for nådeforkynnelse. Det er mye mulig at Joseph Prince har vært på besøk der, men jeg har vært i menigheten lenge og har sjelden hørt noe om han.

Hvor du har fått det for deg at Hillsong "kupper" medlemmer, vet jeg ikke. Det er uansett feil. Om en kristen velger å gå ut av en menighet for å gå inn i Hillsong, så er det et valg det mennesket tar, ikke Hillsong. OKS er en del av "Hillsong Family Network". OKS er ikke en Hillsong-kirke, men har et tett vennskapsforhold til dem. OKS samarbeider også med andre kirker i andre kristne trossamfunn, som: pinsebevegelsen, misjonskirken, Den norske kirke, metodistene osv.

Hvis OKS, Hillsong eller noen andre menigheter "tømmer" andre menigheter for medlemmer, så burde man kanskje heller stille seg spørsmålet "Hvorfor?", og gjøre noe med det. Det er mange eksempler på dette. I pinsevegelsen f.eks. I en bygd i Norge var det 2 pinsemenigheter. Den ene kunne ikke samarbeide med den andre fordi den hadde trommer og elektrisk gitar. De satset på barna og ungdommen. Det gjorde ikke den første. Resultatet ble at den første pinsemenigheten til slutt døde ut.

Vi må ikke være så låst, men heller være åpne for hva Gud gjør. Når Gud gjør noe nytt, så burde vi heie på det, ikke kritisere.

Jeg gikk i OKS fra 1994 til 1997. Så forlot jeg menigheten, var med på å starte det som idag er "Sub Church" i Oslo. I 2014 begynte jeg å gå i OKS igjen. Samme forkynnelse som før, men likevel var mye endret. Åge tok et oppgjør med trosbevegelsen i 2000 og da startet endringene. Så kom Katrine og Thomas. De satt sitt "stempel" på menigheten, og den er i dag en kirke hvor du kan ære Gud med hvilepuls. OKS er min kirke, mitt "åndelige hjem", mitt fellesskap. Det betyr ikke at OKS er for alle, vi er alle forskjellige. Det er derfor noen går på bedehuset og andre går i Hillsong. Mangfold er bra! Forskjellig stil og kultur er bra! 

Det som er viktig er forkynnelsen og den har alltid vært bra i OKS. Den har alltid vært Jesus og nådefokusert. Det er den fortsatt. Lytt gjerne gratis på Gudstjenestene. Du finner dem på www.oks.no
Anonym
Oslo Kristne Senters visjon:

"Å bringe Jesus til mennesker i vår verden, og mennesker i vår verden til Jesus"

 

Det skal vi gjøre gjennom å: 

Bygge en kirke som setter et synlig, tydelig og varig avtrykk i sin verden med det livsforvandlende evangeliet om Guds nåde.

Bygge én kirke som reproduserer seg i flere byer og nasjoner, en stor-familie av kirker som med samme hjerte, samme ånd og samme sinn står samlet omkring en felles visjon og et oppdrag.

Anonym
jeg har selv hvert i kontakt med O.K.S og dessverre ikke noe godt inntrykk av denne menigheten. iallefall ikke hva jeg har hvert vitne til av overfladisk kameraderi internt i O.K.S.


jeg vil prise Herren av hele mitt hjerte i de oppriktiges råd og menighet. Salm. 111.1


Det synes jeg er trist å høre. Ikke mitt inntrykk av OKS i dag, men kan kjenne meg igjen om dette er et inntrykk du fikk før år 2000. Etter at ny Pastor overtok i 2012 har det skjedd mye i OKS. I dag synes jeg at menigheten er et godt sted å være, en kirke fylt med varme mennesker som vil at akkurat du skal føle deg velkommen og "hjemme".
Anonym
 Nei, det er ikke mange år siden jeg opplevde dette. Det er mennesker/familier som er splittet og lidende i kjølvannet av at enkelte medlemmer i O.K.S med vitende og vilje åpenbart er drevet av ondskap. men dette synes likevel ikke gjøre noe intrykk på O.K.S. 

Jeg har slik hvert vitne til at sannheten som er lagt frem blir gjort til løgn, og løgn gjort til sannhet av utvalgte ledere i denne menighetens forsvar av "respekterte medlemmer". Medlemmer som har hvert tilhørende O.K.S mange år synes mer relevant enn sannhet her.

Fasaden er kanskje fin og "sjarmerende" utad, men ærlighet og oppriktighet er fra Gud. 


Det finnes garantert mange lignende historier fra de fleste menigheter i Norge. Dette er ikke noe spesielt for OKS. Nå kjenner ikke jeg denne historien, men man kan ikke klandre ledelsen i en menighet for noe enkeltmedlemmer har gjort. Dersom enkelte medlemmer i OKS har gjort noe, må de ta ansvaret for dette selv. Er det straffbart, bør det anmeldes til Politiet. Det gjelder også dersom noen i ledelsen har gjort noe straffbart.

Vi kan ikke skylde på Pastor og menighetsledelsen hver gang noe negativt skjer mellom enkeltmedlemmer. Jeg håper uansett at disse menneskene du kjenner til, med Guds hjelp, finner en måte å tilgi på. Har de tilgitt, så skal ikke vi gå rundt å fortsatt spre bitterhet.

I slike saker som dette ber jeg til Gud om at Den Hellige Ånd nettopp skal vise dem sannheten slik at de kan omvende seg, tilgi og starte på nytt. 

Det er nåde i praksis.
Anonym
 Det er forunderligt at du altså likevel unnskylder menighetsledelsen i OKS her nå, enda jeg da altså skrev at ledelsen der ikke forholder seg objektiv og granskende til en varslingsak, men derimot viser partisk "kameraderi" i sitt forsvar av sine medlemmer som åpenbart har vist en uredelig fremferd med ondskap som har rammet medmennesker.

Ledelsen som da har fått opplysninger om dette, velger da altså likevel å søke feie sannheten vekk som bagateller og i tillegg da forsvarer sine "respekterte" medlemmer med egne løgnaktige bilder/konklusjoner. Det er spesiellt og være vitne til at en menighet har et slikt overfladisk forhold til løgn og sannhet.  
Skriften er tydelig på hvilket ansvar en tilsynsmann  har og hvordan han skal forholde i en menighet som Guds forvalter. Matt 18.17 

Hvis han angrer så tilgi han, sier Jesus Luk 17.3  slik er nåden. Men det forutsetter altså en anger og at man bekjenner en unnskyldning. "Når den ugudelige får nåde, lærer han ikke rettferd. Jes 26.10

Slik er nåden i praksis. 


Jeg tror du misforstår meg. jeg forsvarer ingen. Jeg sier bare at vi ikke kan legge skylden på hvilken som helst menighets ledelse hver gang det er en tvist mellom menighetsmedlemmer. 

Jeg sa også at dersom det var foregått noe straffbart, så burde dette anmeldes til Politiet. Dersom den saken du refererer til er en varslersak (ala metoo) og ledelsen i OKS ikke tok denne på alvor, så burde den absolutt anmeldes.

Så, jeg forsvarer ingen. Jeg vet bare at en sak ofte har flere sider og at sannheten befinner seg et sted imellom disse versjonene.

Derfor er min anbefaling: Jeg vet ikke hvilke personer dette gjelder, eller hva det gjelder, men dersom det er så alvorøig som du antyder, bør saken anmeldes til Politiet.

Ønsker du å fortelle meg mer om saken, kan du sende meg en melding (PM).
Anonym
 
Dette er ingen politisak eller varselsak ala metoo, men alvorlig i lys av hva bibelen forteller oss om kristen oppførsel. hvilket da også en ansatt O.K.S oppfattet som alvorlig sak. Men denne ble altså likevel lagt lokk på av høyere hold og avsluttet.

Det er nettopp den arrogansen og overfladiske forhold til sannhet fra menighetens ledere som da gjør meg svært skeptisk til denne menigheten som du profilerer her på kr.date, men takk for din omtanke her, kan hende jeg kontakter deg på P.V


Som sagt så kjenner jeg ikke til denne saken og kan derfor ikke kommentere den, men send meg gjerne en melding hvor du forteller mer om saken.

En menighets ledelse skal og bør reagere dersom en ansatt eller noen med tillitsverv oppfører seg på en måte som ikke er bra. Dersom vedkommende kun er medlem i kirken, er det derimot ikke alltid at menighetens ledelse skal eller kan reagere på samme måte, som de ville ha gjort dersom h*n var ansatt eller medarbeider.