Agenda 3:16
hildemar
hildemar sier: Ha en strålende tirsdag :)
Skriv i megafonen

Forum >> Religion og tro >> Debatt


Anonym

SDA

Er noen av medlemmene her inne tilslutta Syvendedags Adventismen?
Anonym
Hva er det? Hva tror de på?


Læren til Syvendedags Adventistkirken er på de mest grunnleggende områdene, lik tradisjonell protestantisk lære. Dette gjelder for eksempel synet på treenigheten, og rettferdiggjørelse ved tro. Blant kirkesamfunnets mer særegne læresetninger finner man læren om de dødes ubevisste tilstand, overholdelse av sabbaten, synet på gammeltestamentlige matforskrifter og tolkningen av bestemte skriftsteder i Daniels bok og Johannes' åpenbaring Bibelen.