Agenda 3:16
kosegutten777
kosegutten777 sier: Godt å ha en megafon å kunne skrive i her for å få litt oppmerksomhet haha :) Gud velsigne deg ønsker alle en fin dag :)
Skriv i megafonen

Forum >> Religion og tro >> Debatt


Anonym

Du er bra nok!

Er man en bra kristen om man spiller fotball på søndag eller går på kino? Spørsmålene lyder komiske i vår tid, men vi skal ikke lenger enn 40-50 år tilbake i tid før disse og mange andre regler var med å definere hvem som var en bra nok kristen. Mange kan fortelle om følelsen av å ikke nå opp, følelsen av fordømmelse og kanskje til og med en ubevisst utfrysning av kirken eller menigheten de egentlig ønsket å være en del av. Når disse og lignende spørsmål er så uaktuelle som de er kan vi lett tenke at problemet er løst og at vi er kommet videre til en kristendom fri fra loviskhet. Men har vi egentlig det? Hva er forventingen i vår tid, i din menighet? Hvem er på "A-laget" i din kirke? Er det de som: er tro mot visjonen? er med å bygger kirkens kultur? inviterer med seg venner til kirka? alltid er positive? blir med på gateevangelisering? tar et år på Bibelskole? gir tiende? er "åpne for Ånden"? Listen kunne vært lenger, men du forstår kanskje hvor jeg vil? Poenget er ikke at noe av dette er feil i seg selv, men at om bare så lite som EN av disse forventningene får skape et miljø som får folk til å kjenne seg som "ikke bra nok kristne" så er det et sykdomstegn. Sykdommen kalles loviskhet og kveler evangeliet og fører folk inn i enten hykleri eller fortvilelse og fordømmelse. Loviskhet er alt som vi bevisst eller ubevisst mener folk må gjøre om de skal kunne regne seg som gode nok kristne i vår menighet. Men Paulus skriver: «For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg.» (Ef 2:8-9). Hvordan blir man en bra nok kristen? Svaret er enkelt: VED TRO PÅ KRISTUS OG HANS NÅDE! Ingenting vi gjør kan gjøre oss til bra nok kristne, bare troen på Kristus! Dette er gode nyheter som setter mennesker fri til å gjøre gode gjerninger hvis de vil! Hvis de ikke vil, så hjelper det ikke å "kreve og fordømme", men det som hjelper er å forkynne Kristus og hva han har gjort. Paulus skriver nemlig dette i neste vers:


«For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.»(Ef 2:10). Du må ikke vitne, du må ikke "bygge kulturen i kirka", du må ikke be mer eller følge andre ubevisste eller uttalte krav for å bli en god nok kristen. Det eneste du må er å innse at du er en synder som trenger en frelser, og det er TROEN på denne Frelseren som gjør deg til en 100% bra nok kristen! Som syndere blir vi aldri bra nok i våre egne eller andres øyne, men gjennom troen på Jesus blir vi rettferdige i Guds øyne og gleden over den sannheten vil igjen og igjen produsere lysten til å gjøre Guds vilje! Derfor kan du idag takke Gud for at du ved troen på Jesus er en bra nok kristen uansett hva andre skulle mene om det! AMEN!
Anonym
Du sier det er så viktig å tro. Men hva skal man tro på ? 


Vel, dersom du hadde lest innlegget før du kommenterte, så ville du sett at det er snakk om troen på Jesus Kristus.

"For av nåde er dere frelst ved tro..."
Anonym
Tror ikke folk er interresert i di "åpenbaringer" du tenker på ettersom di som står for rettferdighet holder fast ved hva Bibelen sier imotseting til dine og RemiS sine motsigende vrangforestillinger av skriften og ut av kontekst. Men bra du er ærlig om frukten din vertfall så vet vi hvilken ånd(er) som regjerer i deg. Tross alt di som vandrer i kjødet kan ikke underordne seg Guds lov og heller ikke tilfredsstille Han (Romerne 8:7-8).


Alle som ikke er enig med deg har vrangforestillinger eller beskyldes for å spre vranglære og/eller bærere av onde ånder. En ganske vanlig hersketeknikk i Kristen-Norge.

Innlegget mitt handler om at frelsen ligger i troen på Jesus Kristus, ikke i menneskelige gjerninger/handlinger. Det er faktisk Bibelen som forteller oss dette.

Så er det ikke noe galt i å gjøre gode gjerninger, Bibelen sier også at vi som nye skapninger i Kristus vil ønske å gjøre gode gjerninger, men frelsen ligger ikke i disse. Frelsen ligger i troen på Jesus Kristus og bekjennelsen av han som Messias. 

Innlegget er rettet til alle de som lurer på om de er gode nok kristne. Svaret er som jeg skriver i innlegget:

"Det eneste du må er å innse at du er en synder som trenger en frelser, og det er troen på denne Frelseren, Jesus Kristus, som gjør deg til en 100% bra nok kristen!".


Anonym
Selvfølgelig ligger frelsen i troen på Jesus Kristus. Poenget er at denne troen må bære omvendelsens frukt fra lovbrytelse og at di som ikke har den frukten ikke skal arve Guds rike fordi slik tro er vantro og kan ikke frelse noen. Tro er ikke en abstrakt tanke som ikke fører til forandring. Den troen som Bibelen taler om er troen på Jesus som fører til omvendelse. Om en ikke omvender seg så tror en mer på å følge kjødet istedenfor ånden og en kan ikke tjene to mestere.


Flott! Da er vi enige om det og premissene for mitt hovedinnlegg! Diskusjonen om loven har vi hatt tidligere. Der får vi være enige om å være uenig! 

Ved å ta imot Jesus Kristus i sitt hjerte, vil Den Hellige Ånd lede og overbevise oss om synd og andre ting vi må endre på i livet. På grunn av Jesus lever vi i nåden. Det betyr at vi ikke faller ut av frelsen selv om vi feiler. Den Hellige Ånd virker i oss og vil veilede oss slik at vi kan korrigere og omvende oss når vi trenger det. Faller vi, kan vi alltid starte på nytt. Vi er rettferdiggjort i Kristus.

Så vil jeg anbefale alle som er troende kristne: Finn en menighet og kirke som du kan ha som fellesskap, et sted hvor troen kan gro og vokse. Har man muligheten, anbefaler jeg også alle til å gå på Bibelskole. Det finnes mange fantastiske Bibelskoler i Skandinavia, men også i utlandet. Her på sørlandet, har vi for eksempel en Bibelskole som er en del av en Høgskole. På Høgskolen kan man bl.a. studere teologi. Skolen eies av Misjonskirken Norge.
Anonym
Efeserne 2:8-10

"For av nåde er dere frelst, ved troen, og det er ikke av dere selv, det er en Guds gave, ikke av gjerninger, for at ikke noen skulle rose seg. For vi er Hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud har gjort ferdige på forhånd, for at vi skulle vandre i dem".

Romerne 3:21-28

"Men nå er Guds rettferdighet blitt åpenbart uten noen lov, den rettferdighet som er bevitnet av loven og profetene. Det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus, til alle og over alle som tror. For det er ingen forskjell, for alle har syndet og mangler Guds ære. Men, de blir rettferdiggjort ufortjent av Hans nåde ved forløsningen, den som er i Kristus Jesus. Han stilte Gud fram som nådestol, ved troen, i Hans blod, for å vise sin rettferdighet, fordi Gud i sin tålmodighet hadde båret over med de synder som var gjort tidligere. Slik ville Han vise sin rettferdighet i den tiden som er nå, så Han kunne være rettferdig og rettferdiggjøre den som har troen på Jesus.

Hvor er så vår ros? Den er utelukket. Ved hvilken lov? Gjerningenes? Nei, ved troens lov. Derfor holder vi fast på at det er ved tro mennesket blir rettferdiggjort, uten lovgjerninger".

Romerne 7:4

"På samme måte, mine søsken, døde også dere bort fra loven ved Kristi kropp, for at dere skal tilhøre en annen, Ham som ble oppreist fra de døde, for at vi skal bære frukt for Gud."

Romerne 7:6

"Men nå er vi frigjort fra loven, siden vi er døde fra det som holdt oss fanget, slik at vi tjener i Åndens nye vesen og ikke i bokstavens gamle vesen."

Romerne 8:2

"For livets Ånds lov har i Kristus Jesus gjort meg fri fra syndens og dødens lov."

Så, med andre ord: I følge Guds standard er ALLE diskvalifisert, men i troen på Jesus Kristus er vi ALLE kvalifisert! Så i troen på Jesus Kristus er vi ALLE 100% bra nok kristne! 
Anonym

Om du altså går i en menighet der det forkynnes et bilde av Jesus som alle tror på, og det kan støttes av tekster i bibelen, men ingen av nådegavene er i funksjon , så er det ikke sannheten som forkynnes !!!! Halve sannheten er løgn for Gud godtar ikke et kastrert budskap. Når man så prøver å bortforklare at nådegavene ikke er i funksjon, som f.eks JV forsøker , så kommer man umiddelbart i konflikt med Guds ord.
Tre sjekkpunkter....


Falsk lære har en tendens til å avsløre seg selv. Jeg regner ikke JV som kristne selv om de kaller seg det, men det finnes mange fantastiske menigheter og kirker rundt omkring i dette landet. Selv har jeg vokst opp i karismatiske menigheter, men kjenner også til flere innen både Den norske kirke, Baptistene, Metodistene, frikirken og Misjonskirken, som forkynner evangeliet med fokus på Jesus Kristus og nåden.

Som ny kristen er kristent fellesskap viktig, men det er også viktig for oss som har vært troende "hele livet". Vi trenger et fellesskap hvor vi kan fôre vår tro slik at den kan vokse. Vi trenger et fellesskap og vennskap. Det finner vi i en kirke. Hvilken kirke? Det må vi nesten velge selv.

Jeg er i dag medlem av en karismatisk frikirke litt utenfor Oslo, men kunne også fint gått i andre menigheter. Den Katolske Kirke, Mormonerne, Jehovas Vitne, BCC, Samfundet, Adventistkirken o.l., ville jeg derimot holdt meg LANGT unna!
Anonym
Den såkalte tro på Kristus som menneskene mener fritar dem fra forpliktelsen til å vise lydighet mot Gud, er ikke tro, men Gudsbespottelse.


Det er riktig at en tro uten gjerninger er en død tro, men frelsen ligger ikke i gjerningene. frelsen ligger ikke i å følge en lov. Vi er frelst av nåde ved troen på Jesus Kristus! Vi er rettferdiggjort i Kristus. Punktum!

Så trenger vi et kristent fellesskap, hvor troen kan vokse. Vi trenger en menighet hvor vi kan få venner og det fellesskapet. Vi er nye skapninger i Kristus. På grunn av Kristus vil vi gjøre gode gjerninger som gjør at vi får en levende tro, en tro som ikke dør. Ikke gjerninger på grunn av en lov, men gjerninger fordi vår nye skapning ønsker å leve etter Guds vilje.

Men frelsen ligger i troen alene. Det er Paulus sine ord, ikke mine.


Anonym
"ikke gjerninger på grunn av lov"  Nevn en god gjerning du gjør, som ikke kommer i fra budene da, Remi?


Intensjonen min med mitt innlegg er ikke diskusjon, men å vise folk som lurer på om de er bra nok kristne, at de er det, på tross av hva andre mener. Diskusjon for diskusjonens skyld hjelper ingen. Så, hvis du har vanskeligheter med å akseptere at frelsen kommer av tro alene, så må du faktisk ta det opp med Vår Herre. Det er ikke mine ord, de er tatt rett ut av Bibelen, en bok jeg faktisk studerer.

Bibelen sier at vi er frelst av nåde ved troen på Jesus Kristus. Punktum. Da forholder jeg meg til det. Jesus sa: "Elsk hverandre som jeg har elsket dere", så da gjør jeg det. Jesus sa også: "Elsk din neste som deg selv", da gjør jeg det også. De gangene jeg ikke klarer det, ber jeg Gud om hjelp, reiser meg og starter på nytt. Det er nåde i praksis!

Jeg vet at du er opptatt av loven og du skal få lov til å være det, men tenk litt over hvorfor spesielt Romerbrevet, men også andre brev i Bibelen stadig forteller oss at vi er "døde" og "frigjort" fra den loven du er så opptatt av å holde? Som det står i Romerne 7:6 så er vi frigjort fra loven. Så hvorfor tviholde på noe som Jesus frigjorde oss fra? Hvorfor ikke la Den Hellige Ånd virke i oss i stedenfor? 

Slik du argumenterer for loven, virker det som at det er loven som er Herre og ikke Jesus. Det du bør spørre deg selv om, er om du virkelig følger loven? Holder du alle budene, følger du alle regler, ritualer og seremonier? Spiser og drikker du etter lovens prinsipper? For ikke å snakke om klær. Bruker du klær godkjent av loven? Holder du virkelig Sabbaten og alle de andre helligdagene loven krever? Hva med ofringer, hvor og når gjør du det? For Bibelen sier at dersom du bryter èn ting i loven, så bryter du HELE. 

Hvis du faktisk ikke følger HELE loven, så er alt du skriver her inne kun tomme ord, ord ment for diskusjon. Ord som ikke bærer god frukt. 

Jeg håper Den Hellige Ånd en dag klarer å åpne øynene dine slik at du ser at Jesu død og oppstandelse frigjorde deg fra alt dette. Du ER frelst av nåde ved tro. Du ER rettferdiggjort i Jesus Kristus. Du er derfor BRA NOK fordi Jesus bor i deg! De gode gjerninger som kommer av troen, er ikke for å frelse, men for å vise Guds godhet og kjærlighet, nåden.

Gud velsigne deg :)
Anonym
Remi har ikke nevnt noen av disse tingene. Så når du skriver " Det gjør (vi) IKKE" så snakker du kun for deg selv og ikke Remi. Det virker som du er lydig, Vannmann. Det er bra. Du vet at lydighet til budene er viktig for oss. Det viser kjærlighet til Gud.

Jeg bare blir frustert at Remi skriver alle disse innleggene om at budene er noe vi kan velge å følge. Han nevner aldri lydighet. Han tar frem nåden hele tiden. Dette er farlig for folk å lese. Dette fører til en lunken livsstil, som vi ser i mange menigheter. Dette er noen av tingene Remi lærer bort, som han har skrevet :

Holder du sabbaten, Vannmann ? Har du satt av en dag hvor du ber mer, leser Hans ord mer og lar være å jobbe ?

Jeg har forstått at du er frustrert. Det må du være siden du blander loven og nåden. Den loven du velger å følge sier Bibelen at vi er frigjort, frikjøpt og døde fra. Det er ikke noe jeg sier. Bibelen sier dette.

At du tviholder på Sabbaten og andre ritualer, viser at du ikke har forstått hva Jesu oppstandelse faktisk betyr. Jeg har sagt det før, men kan si det igjen: Bibelen sier at vi ikke kan tjene både loven og nåden. Den sier at de som velger å tjene loven, faller ut av nåden. Har du tenkt over hva det faktisk betyr? 

Torhaen, eller Moseloven, som du er så opptatt av å følge, var en lov som gjaldt for nasjonen Israel(jødene), ikke for hedninger(alle som ikke er jøder). Jesus oppfylte loven for jødene. Slik at de i troen på Jesus som Messias, er frikjøpt, frigjort og døde for loven. Bibelen spesifiserer faktisk at man de da også er frigjort fra alle bud, regler, ritualer og helligdager som loven krevde dem å holde.

Vi som kristne er underlagt troens lov eller kristi lov.(Den kalles flere ting i Bibelen): "Elsk hverande slik jeg har elsket dere". "Elsk din neste som deg selv". Det er den eneste loven vi som kristne skal forholde oss til. I troen på Jesus Kristus, er jødene også underlagt denne loven, sammen med oss.

Bibelen sier at vi istedenfor å leve under lovens fangenskap, så lever vi i nåden.

Du sier du er frustrert over meg, men du er egentlig frustrert over Bibelen. Det jeg sier her kommer fra Bibelen, ikke fra meg.Anonym
Du er vel klar over at Paulus ikke kun snakker om Toraen hver gang han nevner Lov ? Eller har du ikke fått med deg at det er 7 forskjellige lover ? Kanskje det var derfor Peter advarte mot at Paulus sine brev ble tolket feil og det kunne føre til den ulærte ordner sin egen undergang. Ved å kjenne alle budene og hvilken Paulus refererer til i hver sine brev, vil ordne deg en klarhet og du vil få bevis på at han holder på Guds bud / lov. La meg hjelpe deg på vei.

1. Guds lov/budene (Romerbrevet 3 : 31 , 7 : 22 - 25  og 8 : 7 )

2. Syndens lov ( 7 : 23 - 25 )

3. Synden og dødens lov ( Romerbrevet 8 : 2 )

4. Livets Ånds lov ( Romerbrevet 8 : 2 )

5. Troens lov ( Romerbrevet 3 : 27 )

6. Rettferdighetens lov ( Romerbrevet 9 : 31 )

7. Kristi lov ( 1. Korinterbrev 9 : 21 )

Tilfeldighet at det er 7 ? Neppe.

Nei, Remi. er ikke frustrert på bibelen. Fortsatt frustret på deg. Da du er på sosiale medier og fører folk til undergang med din tekst.

Det er her jeg mener du tar feil, eller har misforstått. 


1. Guds lov/budene (Romerbrevet 3 : 31 , 7 : 22 - 25  og 8 : 7 )

2. Syndens lov ( 7 : 23 - 25 )

3. Synden og dødens lov ( Romerbrevet 8 : 2 )

Dette er ikke tre lover, men en og samme lov, Moseloven (Torahen). Gitt til nasjonen Israel, det jødiske folket. Den gjelder kun for dem, pluss de hedninger som konverterte til jødisk tro. 


                                                                                  ------

4. Livets Ånds lov ( Romerbrevet 8 : 2 )

5. Troens lov ( Romerbrevet 3 : 27 )

6. Rettferdighetens lov ( Romerbrevet 9 : 31 )

7. Kristi lov ( 1. Korinterbrev 9 : 21 )

Dette er ikke 4 lover, men en lov, også kalt "Kjærlighetens lov, eller Kjærlighetsbudet". Denne loven gjelder for oss kristne. Så, vi kristne er ikke uten lov, vi har denne. I denne loven er Jesus Kristus, Den Hellige Ånd og nåden sentral.

Idealet er å følge Jesus i å elske hverandre som han har elsket oss og å elske vår neste som oss selv. Det er ikke alltid så enkelt. Derfor har vi Den Hellige Ånd i oss til å veilede oss, Han skal overbevise om synd. På grunn av nåden får vi alltid en ny start, slik at når vi ser synd i livet, så kan vi omvende oss fra det og begy

Anonym
Dette er ikke tre lover, men en og samme lov, Moseloven (Torahen). Gitt til nasjonen Israel, det jødiske folket. Den gjelder kun for dem, pluss de hedninger som konverterte til jødisk tro. 

Hvis vi skal tro på Galaterbrevet 3:28 " Her er verken jøde eller greker, hverken slave eller fri, hverken mann eller kvinne. For dere er alle En i Jesus Kristus"  kan vi ikke si at Gud har en standard for et folkeslag og en annen standard for et annet folkeslag. Dette er ikke sannheten! Guds lov ble aldri ment å være dobbeltsidig. Faktisk så sier Han dette selv. 2. Mosebok 12 : 49 "En og samme lov skal gjelde både for den som er innfødt og for den som er fremmed og bor i blandt dere" 

Han sier det ikke bare engang,men nevner det igjen ved 4. Mosebok 15 : 16 "Samme lov og rett skal gjelde både for dere og for den fremmede som bor hos dere"

Kommer alltid til å være her inne og legge ut slike svar så lenge du holder på med det du gjør. Får virkelig håpe at folk leser dette og forstår hvor farlig en slik lære du presenterer er. 

Hvis folk som deg velger f.eks å ikke holde sabbaten og er ulydige mot Guds bud, så er de på vei mot døden. I sannhet kan en person ikke si ut fra den ene siden av munnen deres at de ikke holder sabbats- og resten av budene og da ut av den andre siden av munnen deres sier at vi må gå som Jesus gikk. For Jesus gjorde disse tingene! Dette er tydelig dobbelttale!

Ha en flott dag! :)

Det som er sannhet her, og som er viktig å få lys over, er betydningen av Jesu død og oppstandelse. I Kristus så gjelder kun 1 lov, nemlig Kristi lov: "Elsk hverandre slik jeg har elsket dere" og "Elsk din neste som deg selv". I Kristus gjøres det ikke forskjell på folkeslag. Nøkkelen her er troen på Jesus Kristus.

Det er ingenting galt med de 10 bud. Følger vi Kristi lov, bryter vi ingen av disse budene. Sabbat er en del av loven og gjelder jødene og nasjonen Israel. Kristne holder ikke Sabbat, men vi har Gudstjeneste. Om vi har den på en søndag istedenfor lørdag, er ikke viktig. Det viktige er at vi kommer sammen i et fellesskap og lovpriser Herren Jesus Kristus.