Agenda 3:16
hildemar
hildemar sier: Ha en strålende tirsdag :)
Skriv i megafonen

Forum >> Religion og tro >> Debatt


Anonym

Åpenbaringen

Vil du bli velsignet ?
Da leser du Johannes åpenbaring for det står at salig er den som leser opp (altså høytlesning)  ordene  i denne profetien, og salige er de som hører dem og tar vare på det som står skrevet. 


Jeg bruker veldig mye tid på Åpenbaringen i disse dager fordi jeg tror det er veldig viktig å skjønne til hvem den er skrevet, hvorfor den er skrevet og hva den forteller oss.
En fasinerende bok...)
Anonym
Hva tror dere, vil menigheten være på jorden gjennom trengselstiden eller ikke ?...)

Jeg har ikke noen klar mening om det pr. i dag,  men jeg håper å få klarhet i det, med DHÅ sin hjelp.
Anonym
Spør du hva oss hva vi tror/mener, eller spør du om noen har fått en åpenbaring fra himmelen.

Både folk og jeg kan mene mye rart, men kommer det fra himmelen og at det blir stadfestet så er det noe helt annet.

Henvender du deg til kristne som forstår seg på tidene tidene? Forstår du deg på tidene? 


Krøn 12,32: "Av Issakars barn kom det menn som forstod seg på tidene."
Anonym
Åpenbaringer, selvsagt, men også hva folk tror ja, ellers blir det nok få kommentarer.
I utgangspunktet kan man jo si at de som har fått åpenbaringene sitter med "fasiten", ikke sant ?
Og videre , korresponderer "åpenbaringene" ?......jeg stiller bare spørsmålene..


Tidene kjenner jeg ikke nei, fortell...
Anonym
Jeg tror at det er helt nødvendig å lese bibelen, inkludert Åpenbaringen.

Men når eg ser på Jesu ord, så sier Han ikke direkte "å lese Guds ord".

Matteus 4:4
Men han svarte og sa: Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn.

Så vi kristne trenger å fange opp de ordene som kommer ut av Guds munn, og ikke de andre ordene.

Bibelen forteller om å høre i Matt 11:15, Åp 2:7 og Åp 2:17

Jeg har sett nødvendigheten å høre Guds stemme. Og når jeg eller andre hører noe fra Guds munn, så tror jeg at Han alltid bekrefter sitt ord. Uten bekreftelsen så kan det komme mye rart fra oss alle.

Når det gjelder endtiden, så leser jeg Matt 24 for å se hva Jesus sier vil komme og må komme.

Og om er vi et folk som hører hver dag hva som kommer fra Guds munn, så vil vi være forberedt og kunne bli stående på den siste dagen(frelsen).

Jeg heier på de som leser ordet, kanskje særlig Åp. Måtte Gud gi dem åpenbaring/kunnskap om det de leser.
Anonym
DHÅ skal åpenbare sannheten i skriften til oss. 

Nå er det slik at mange oppriktige og ydmyke bibelkyndige, som leser bibelen i ånden, likevel tolker endetiden ulikt. Vi vet jo at Gud vil at vi skal vite at han ikke vil  meddele oss  alt ( Åp. 10, 1-4.) også.

Uansett når Jesus kommer, en ting er i alle fall klart i skriften; de kristne må være forberedet på tøffere tider fremover, som alltid... Det må være en av hovedgrunnene til at åpenbaringen er med som siste bok i bibelen.
Anonym
DHÅ skal åpenbare sannheten i skriften til oss. 

Nå er det slik at mange oppriktige og ydmyke bibelkyndige, som leser bibelen i ånden, likevel tolker endetiden ulikt. Vi vet jo at Gud vil at vi skal vite at han ikke vil  meddele oss  alt ( Åp. 10, 1-4.) også.

Uansett når Jesus kommer, en ting er i alle fall klart i skriften; de kristne må være forberedet på tøffere tider fremover, som alltid... Det må være en av hovedgrunnene til at åpenbaringen er med som siste bok i bibelen.


Kloke ord og er langt på vei enig, kjekt å ha sånne våkne kristne som deg her på KD.

Jeg ser at det ofte er en uheldig vinkling, på skriften og skriften alene.
Vi leser skriften og vi blir kjent med Gud og Hans vilje, samtidig så rettleder skriften oss på rett og galt.

Men å vite Guds vilje for dagen i dag, klarer vi ikke alltid å få ut av skriften.
Da trenger vi å høre Hans røst, og vi må gli inn i kallet som er at "Hans får hører Hans røst"

1 Kor 14 forteller oss om den beste nådegaven som bygger opp menigheten, å tale i tunger bygger bare opp meg selv.

1 Jag etter kjærligheten! Søk med iver å få de åndelige gaver, særlig å tale profetisk! 2 For den som taler med tunger, taler ikke for mennesker, men for Gud. Ingen kan forstå ham, men han taler hemmeligheter i Ånden. 3 Men den som taler profetisk, taler for mennesker, til oppbyggelse, formaning og trøst. 4 Den som taler med tunger, oppbygger seg selv. Men den som taler profetisk, oppbygger menigheten. 5 Likevel ønsker jeg at dere alle talte med tunger, men heller at dere talte profetisk.

Kjære brødre og søstre, la oss gå lenger og søke gaver slik at menigheten blir oppbygget


Anonym
Coffee
Du skriver om Guds vilje for dagen i dag. 
Det er mest av vanlige dager som er ganske like. Jeg tror Gud ønsker å være involvert i små dagligdagse gjøremål og avgjørelser. Tror vi har lett for å glemme akkurat det.
Vi har lett for å gå i egen kraft helt til vi møter et problem eller en avgjørelse, da søker vi hans vilje.
Jeg tror at ved å invitere Jesus inn i alt du gjør vil det bli lettere å høre hans stemme når "større" ting skal avgjøres. Jeg ønsker i alle fall å være mer bevisst på dette. 
Jesus ønsker å være med, også når du går på toalettet..)

Det er i alle fall helt feil å tenke at du ikke skal mase på Gud. Vi kan aldri henvende oss for mye til Gud.
Når du går i butikken for å kjøpe en ny bukse kan du f.eks tenke at "Gud, vis meg hva jeg skal kjøpe"
Han går aldri lei. Gud ønsker å være som luften rundt deg, du tar den inn 24 timer i døgnet. Han er faktisk rundt deg som luft..)
Anonym
Coffee
Du skriver om Guds vilje for dagen i dag. 
Det er mest av vanlige dager som er ganske like. Jeg tror Gud ønsker å være involvert i små dagligdagse gjøremål og avgjørelser. Tror vi har lett for å glemme akkurat det.
Vi har lett for å gå i egen kraft helt til vi møter et problem eller en avgjørelse, da søker vi hans vilje.
Jeg tror at ved å invitere Jesus inn i alt du gjør vil det bli lettere å høre hans stemme når "større" ting skal avgjøres. Jeg ønsker i alle fall å være mer bevisst på dette. 
Jesus ønsker å være med, også når du går på toalettet..)

Det er i alle fall helt feil å tenke at du ikke skal mase på Gud. Vi kan aldri henvende oss for mye til Gud.
Når du går i butikken for å kjøpe en ny bukse kan du f.eks tenke at "Gud, vis meg hva jeg skal kjøpe"
Han går aldri lei. Gud ønsker å være som luften rundt deg, du tar den inn 24 timer i døgnet. Han er faktisk rundt deg som luft..)


Hei Aron2
Mange ganger er det med Gud et mysterium, kanskje særlig for kristne. Jeg liker å snakke om Jesus som vår rollemodell, Han har gått foran for å vise hva liv vi er kalt til å leve. Vi er kalt til å leve slik Jesus levde. Om det skjer, så lurer jeg på hva som vil skje med de vanlige dagene. 1 Joh 2:6 Den som sier at han blir i ham, han er også skyldig til å vandre slik som han vandret

Gud har lagt ned et frø i alle kristne, i håp om at det skal vokse opp og at vi skal bli den vi er.
Jeg ser at det i dag er mye frykt i nesten alle kristne, som hindrer dem å komme inn i kallet og hvilen.
Hadde vi sett bilde av bruden(Hans menighet i Norge)så tror jeg neppe at bruden er særlig pyntet og klar for bryllup.
Men jeg kjenner at det vil komme et skifte, der kristne vil høre Hans stemme. Men frafallet vil også komme.

Mange som i dag lever ut et kristenliv som er mer basert på humanismen enn det er på Kristus, vil bli satt på valg.
De lever som om de er borgere av jorden, og tenker at livet er her på jorden. Denne tanken er demonisk, Jakob 3:15.
Vi som er frelst er ikke borgere av jorden, og vi har ikke djevelen til far.

Jeg kan peke på alt som er galt, og det er ikke feil. For vi er kalt til å skille mellom ondt og godt. Men en vekkelse vil alltid begynne med meg, Han vil snu opp ned på det meste i mitt liv.

Jeg lengter etter å se mine søsken komme ut i frihet, og inn i det Gud har kalt dem til. Gud kaller den som ingenting er, Han vil gjøre det umulige igjennom dem.