Agenda 3:16
Radio 316
samiboy
samiboy sier: 24 Fortell blant hedningene hans ære, blant alle folkene hans undergjerninger! (?1 Krønikebok? ?16?:?24? NB)
Skriv i megafonen

Forum >> Religion og tro >> Debatt


Åpne profilen til compaq

Rikets Sal

Jehovas vitner er også selv synderen dessverre. Det skulle være hyggelig fest i Menighet eller stevnehall i Enebakk. Men eldste vil helst ha bare døpte Jehovas vitner for å være sikkerhet skyld. God mat og alkehol drikk.


Men det gikk galt for noen som tok en dram for mye og fyll ble det. Sex orgier på rikets sal. Mange ble utstått og hva skjedde med eldste som har ansvaret. ? 
Anonym
Religion uten Den Hellige Ånd.
Da er det andre åndskrefter som regjerer og mye ondt kan skje
Se hva f.eks Katolikkene sliter med,  prester i tusentall begår overgrep.
Hvilke andre bevis behøver de for å se at de er under satans makt, jeg undres virkelig.
Satans religiøse åndsmaker er utrolig sterke i alle fall.
Åpne profilen til Vannmann
Serverer dere alkohol i menigheten?? Dette var forferdelig trist å lese. Går du dit igjen, eller skal du la dette bli en vekker for deg? Gud velsigne deg for at du er ærlig og sier det som det er.
Åpne profilen til fri
"sex orgier" og fylle fest ? Dette var ihvertfall ikke jeg klar over foregikk hos JV ... er dette noe som skjer i flere av dems menigheter ?
Åpne profilen til Vannmann
Mitt inntrykk av Jehovas Vitner er at de forsøker å være lovlydige og høflige, oppføre seg pent og være et forbilde for andre. Derfor er det nesten utrolig at det kan ha skjedd noe slikt som «compaq» beskriver. Men kanskje problemet ligger nettopp der, at man «forsøker». Det kommer ikke naturlig hvis Den hellige ånd mangler, og man i stedet setter sin lit til Vakttårnet. Jesus sier at man ikke skal kalle noen for lærer eller veileder, for den tittelen tilkommer Jesus selv. Og Paulus sier at det er bare én mellommann mellom Herren og menneskene, og det er Jesus Kristus. Derfor skal man ikke underkaste seg andre menneskers tanker og fortolkninger. Selvsagt kan man lære av andre, men ikke overta deres teologi bare fordi man tror at den kommer fra en autoritet. Når man lar Vakttårnet styre livet, kan det lett bli slik som «Aron2» sier i sitt innlegg: Religion uten Den hellige ånd.
Åpne profilen til Herr Tangen
"sex orgier" og fylle fest ? Dette var ihvertfall ikke jeg klar over foregikk hos JV ... er dette noe som skjer i flere av dems menigheter ?


Blei plutselig Jehovas Vitner interessant eller?
Åpne profilen til chrisso577
Blei plutselig Jehovas Vitner interessant eller?
er egentlig ikke så morsomt dette da er jo egentlig ganske trist :( vi får be for dem for di kjenner ikke Gud akkuratt når di holder på slik :(
Åpne profilen til compaq
Hvorfor drar noen mennesker bibelens moralnormer i tvil? Forbyr ikke Bibelen slike ting som mord, ekteskapsbrudd, tyveri og det å si falskt vitnebyrd mot sin neste. Bibelen går lenger enn menneskelige lover. Den sier at en ikke skal begjære noe av det som tilhører ens neste og at en skal elske sin neste som seg selv. Noen mener imidlertid at moralen i disse kravene ikke er i overensstemmelse med den moral som finnes i andre deler av bibelen. De kommer med følgende innvending: Hvorfor kan jeg tro at Gud har tilveiebrakt Bibelen, når den ikke bare inneholder en god morallov men også forteller at Noah drakk seg full og at amnon voldtok sin halvsøster Tamar og inneholder beretninger om andre sjokkerende hendelser.

Tenk over dette. Hvorfor forteller Bibelen om slike ting. Er det for å underholde leserne med umoralske historier eller for å tilskynde dem til å følge en urett handlemåte. Når den for eksempel forteller at Noah ble beruset, er det da for å oppforde leseren til å drikke seg full? I beretningen i 1.Mosebok 9: 20-27 vil du ikke finne noe som kan framkalle et ønske om å gjøre det samme erfaring som Noah. Det som blir understreket, er tvert imot den upassende oppførsel som noen av Noahs etterkommere la for dagen ved denne anledningen og de dårlige følger dette fikk og den respektfulle oppførsel andre viste og de velsignelser det medførte. På samme måte er det med beretningen om Amnons krenkelse av Tamar. Bibelen understreker den store skam som kom over Tamar og viser at amnon mistet livet på grunn av det han hadde gjort. ( 2.Sam 13:1-29 ) Beretningen vekker ikke på noen måte et ønske hos leseren om å gjøre det samme.


Hvorfor inneholder bibelen slike beretninger om mennesker som har fulgt en urett handlemåte? Fordi vi kan lære noe verdifullt av dem. Apostelen Paulus sa at disse eksempler ble nedskrevet til advarsel for oss. ( 1.kor 10-11 ) De innprenter i vårt sinn betydningen av de høye moralnormer som blir tydelig uttrykt andre steder i Bibelen. Ved å fortelle om de synder som ble begått av mennesker som blir omtalt som Guds tjenere, gir bibelskribentene en ærlig og oppriktig framstilling av begivenhetene. En slik ærlighet og oppriktighet var ukjent blant de egyptiske og assyriske historieskrivere og blant andre historieskrivere i gammel tid. Hvor mange skribenter avslører i vår tid sine egne synder. Bibelskibentene gjorde det. Moses fortalte åpent om det de feil han selv og hans folk begikk. Det ble ikke dekket over de synder som ble begått av slike fremtredende menn som David, Salomo, apotelen Peter og andre.

Denne ærlighet og åpenhjertighet er helt i samsvar med det faktum av bibelen er en sannferdig bok som inneholder høye moralnormer. Du venter ikke at Guds ord skal forvanske kjensgjerningene eller skjuler sannheten, gjør du vel?. Når det er slik at Bibelen ikke skjuler sannheten, er det da bibelen eller den som kritiserer den for dens ærlighet, det er noe i veien med? Hvis boken bare var et velskrevet, religiøst propagandaskrift, kunne skribentene med letthet ha fjernet alle de anstøtelige skriftstedene. Ateister i sin alminnelighet som triumferende peker på slike skriftsteder som bevis for at bibelen er en usivilisert og selvmotsigende bok, gjør noe som i virkeligheten er et fortrinn, til et lyte. Ingen annen bok har utstrålt en mer fullstendig ærlighet.