Agenda 3:16
Radio 316
Nardus
Nardus sier: Da skal jeg atter en gang på Nardus møtehelg på Stangeland skole, enda en gang skjerpe bevisstgjøring over herrens nåde som er nok for meg.
Skriv i megafonen

Forum >> Religion og tro >> Debatt


Anonym

Internett - og mobilavhengighet er demonisk.

Føler du at du bare "må" sjekke internett og/eller mobiltelefon alt for mange ganger om dagen ?
Da er du under demonisk innflytelse/påvirkning. 
Mennesket lever midt i en åndelig krig mellom Guds rike og Satans rike.

Biter du negler og du ønsker å slutte, men du klarer det ikke ? ...demonisk.

Veldig mye i vår hverdag er demonisk. Når jeg trekker frem internett og mobil spesielt er det fordi det er så mange som er påvirket av dette, inkl. meg selv.

Jeg tror internett er et av de sterkeste, mest brukte og mest effektive våpen Satan bruker for å få oss hektet på. Er det så farlig tenker du kanskje ? Vel, alt starter et sted og gir du ham lillefingeren vil han i neste omgang forsøke å ta hele hånden, og så armen..
Når vi ser hva som legges ut på www.vg.no f.eks er det lett å skjønne at han vil vi skal være hektet.
I følge TV reklame bør alle være på nett i familien, samtidig. Ok, hva er konsekvensen av det ? Vi prater mindre sammen, familiebåndene blir svakere....osv...
Jeg er overbevist om at Satan bruker massemedia mye mye mer enn vi er klar over.


Jeg har planlagt å faste, ikke ved å ikke spise, men ved å ikke gå på nett enkelte dager.
Anonym
Hvis vi kristne ikke har fått forkynnelsen at vi må ta opp vårt kors, så kan det du skriver bli vanskelig å forholde seg til.

Når vi leser i markus 8 om Peters store bekjennelse, og at han(Peter) rett etterpå sier til Jesus at Han må ikke dø, så begynner vi å lure.

Markus 8:31-33
Og han begynte å lære dem at Menneskesønnen måtte lide meget og bli forkastet av de eldste, av yppersteprestene og de skriftlærde, at han skulle bli slått i hjel, og at han skulle stå opp etter tre dager.  Han talte åpent om dette. Peter tok ham da til side og begynte å irettesette ham. Men han vendte seg til disiplene og så på dem, og han irettesatte Peter og sa: Vik bak meg, Satan! For du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til.        Hvordan kunne Peter gjøre noe som var demonisk, han som rett før hadde fått åpenbaring på hvem Jesus var.

Ånden og kjødet er hele tiden i kamp. Og noen ganger roper følelsene våres og vil være i kontroll, da vil det gå galt.
Vi skylder kjødet ingen ting, og etter at vi er frelst så er det Ånden som er sjefen, ikke kjødet.

Sliter du med angst eller frykt så blir det vanskelig for Ånden å gjøre så mye i deg. Løsningen kan være at ting i deg må dø, Jesus ber deg å ta opp ditt kors. Og skulle angsten og frykten i deg dø, så får du frihet og glede.

Vi kan alle gå feil og gjøre noe menneskelig, sanselig som er demonisk. Jakob 3:15