Agenda 3:16
Radio 316
Nardus
Nardus sier: Da skal jeg atter en gang på Nardus møtehelg på Stangeland skole, enda en gang skjerpe bevisstgjøring over herrens nåde som er nok for meg.
Skriv i megafonen

Forum >> Religion og tro >> Debatt


Åpne profilen til compaq

Du kan stoppe barneekteskap

Det er mye barneekteskap i Islam og Det må være Islam som må vekk her i diskusjon og kamp mot falske religion fylt av terror, drap, æresdrap, polygami, selvmordbombe og mange muslimer forskjellige grupper er rivaler mot hverandre.
Anonym
Her har du røret sammen mye forskjellig - det er ikke så rart at *ingen* har svart deg. Disse landene har flest barneekteskap i verden:Land med flest barneekteskap

Andelen jenter som er gift før de fyller 18 år i prosent med største religioner i landene i parentes under. Kort oppsummert er det 4 land der kristendommen er 

mye mer utbredt enn islam, og ett land der Islam og kristendom er jevnstore på lista. Alternativt kan du se på dette

som en regional tradisjon, f.eks  er 6 av 10 land vest og sentralafrikanske - kristendommen er dominerende i ett

jevnstor med islam i ett og islam er dominerende i de 4 siste, 3 i sør-øst afrika der kristendommen

er dominerende i alle landene og det muslimske Bangladesh. 

  • Niger – 74,5 % (80% islam)
  • Tsjad – 71,5 % (52% islam, 44% kristne)
  • Bangladesh – 66,2 % (90% islam)
  • Guinea – 63,1 % (85% islam)
  • Den sentralafrikanske republikk – 60,6 % (90% Christian, 9% islam)
  • Mali – 55 % (90% islam)
  • Mosambik – 51,8 % (56% kristne, 18% islam)
  • Malawi – 49,6 % (80% kristne, 14% Islam)
  • Madagaskar – 48,2 % (50% tradisjonell tro, 41% kristne, 7% islam)
  • Sierra Leone – 47,9 % (78% islam, 21% kristne)
Anonym


det har sin naturlige forklaring at barneekteskap er overrepresentert i Islam. dere fremste forbilde muhammed giftet seg med en 9 år gammel jente. videre tok han flere unge tenårings jenter i sitt harem.  slik er det også i vår tid stadig diskusjoner om og få satt ned aldersgrensen for ekteskap i muslimske land, også Tyrkia. 
Anonym

Dersom en forenkler og sier at barneeksteskap bare finner sted i landene der det er mest utbredt i tabellen over og antar at kvinner utgjør eksakt 50% av befolkningen så er utbredelsen av barneekteskap i hhv Islam og Kristendom:


73,3 millioner innenfor islam
17,9 millioner innenfor kristendommen

Bangladesh står alene for ca 2/3 av befolkningsgrunnlaget og er det ene asiatiske landet på "topp 10" listen. Om vi tar ut Bangladesh sitter vi igjen med

24,3 mill innenfor islam
15,4 mill innenfor kristendommen

Oppsummert -

1) barneeksteskap er mest utbredt i islam.
2) barneekteskap har en sjokkerende stor utbredelse innenfor kristendommen
3) barneekteskap er i vel så stor grad et resultat av lokale uakseptable tradisjoner i Bangladesh, mange land i Vest-Afrika og noen land i Sør-Øst Afrika enn å være en religiøs tradisjon innenfor kristendommen og islam per se. 
Åpne profilen til Vannmann
Også i Norge, selv om det er marginalt. Men mange er ikke kjent med at barn ned til 16 års alder kunne få gifte seg i Norge, med tillatelse fra fylkesmannen. For under en måned siden (22. mai 2018) vedtok Stortinget å innføre en absolutt 18-årsgrense for ekteskap.
Åpne profilen til compaq
Fra begynnelsen av, i edens hage, var det Guds hensikt at mannen bare skulle ha en hustru. Jehova Gud skapte bare en hustru til Adam. Ekteskapet blir av Gud betraktet som hellig. Det er han som har innstiftet det. Det var han som skapte to mennesker av forskjellig kjønn, en mann og en kvinne, for at de skulle forenes i ekteskap. Gjennom den første mann og kvinne ble ordningen med ekteskapet ført videre til den menneskelige familie. Hvis den første mannen og hans hustru var forblitt trofaste mot Jehova Gud, deres skaper, ville ekteskapet fortsatt ha ligget på det ærbare, lykkelige plan som det lå på i Edens hage.

Det at synden kom inn i verden, har imidlertid ført til ekteskapelige vanskeligheter og til at den ekteskapelige ordning er blitt vanæret. De falne menneskenes kjønslige lyster vakte til og med et lidenskapelig begjær hos noen av englene og de materialiserte seg som menn, tok menneskenes døtre til sine hustruer ( polygami ) hadde omgang med em og frambrakte et abnormt avkom, bastarder som ble kjent som nefilim. ( 1.Mos 6:1-4 ) Dermed ble ekteskapet enda mer vanæret og denne tilstand fortsatte fram til den verdensomfattende vannflommen på Noahs tid.

Etter vannflommen fulgte igjen alle mennesker den opprinnelige norm for ekteskapet, den som gjaldt i Edens hage, for hver mann hadde bare en hustru. De åtte menneskene som overlevde vannflommen, var fire ekteskap, Noah og hans hustru og deres tre sønner og deres hustruer. I løpet av de over 4000 år som har gått siden ekteskapet fikk en riktig start etter vannflommen, har menneskene igjen vanæret den ekteskapelige ordning og vist mangel på respekt for den. Denne varte helt til til den kristne menighet ble opprettet, da krevde Jehova Gud at hans tjenere skulle vende tilbake til den norm som han selv hadde innført i Eden. 
Åpne profilen til mathiass

Dersom en forenkler og sier at barneeksteskap bare finner sted i landene der det er mest utbredt i tabellen over og antar at kvinner utgjør eksakt 50% av befolkningen så er utbredelsen av barneekteskap i hhv Islam og Kristendom:


73,3 millioner innenfor islam
17,9 millioner innenfor kristendommen

Bangladesh står alene for ca 2/3 av befolkningsgrunnlaget og er det ene asiatiske landet på "topp 10" listen. Om vi tar ut Bangladesh sitter vi igjen med

24,3 mill innenfor islam
15,4 mill innenfor kristendommen

Oppsummert -

1) barneeksteskap er mest utbredt i islam.
2) barneekteskap har en sjokkerende stor utbredelse innenfor kristendommen
3) barneekteskap er i vel så stor grad et resultat av lokale uakseptable tradisjoner i Bangladesh, mange land i Vest-Afrika og noen land i Sør-Øst Afrika enn å være en religiøs tradisjon innenfor kristendommen og islam per se. Først, Hva er din kilde?
Finnes det en forskningsrapport?


Første biten din er fra wikepedia?
https://no.wikipedia.org/wiki/Barneekteskap
Åpne profilen til compaq
Grusomme guder oppfunnet av mennesker, guder ble ofte framstilt som blodtørstige og vellystige støtter barneekteskap. Det er soloklart et overgrep.
Åpne profilen til compaq
Ser at barna tapte mot staten , måtte reise hjem Men kjære, det skulle være muslimske horebukken skal hjem for de har mange koner  her i Norge som er ulovlig i følge Norsk lov og vederstyggelige mot samfunnet og familieliv.


Er Staten og rettdommer er blitt så dumme ???