Agenda 3:16
Radio 316
Gard
Gard sier: Dette er dagen som Herren har gjort; la oss juble og glede oss på den! God lørdag :)
Skriv i megafonen

Forum >> Religion og tro >> Debatt


Anonym

Hvordan bli en kristen

Har du tenkt på korleis bli en kristen...?  Har du egentlig tenkt på kor lett det er? Veldig flott egentlig.. 
Det er bare å bekjenne dine synder, be om tilgivelse og  frelse, be om at Jesus Kristus blir dinHerre, i livet dittog at Jesus Kristus tar bolig i ditt liv ved een heillige ande så er du en kristen. Du trenger ikkje bli døpt (sjølv om det er en bekreftelse på din tro)  Det finnes også en frelsesbønn du kan be..  Faktisk finnes det flere og det er her Eg lura.. Kva for en frelsesbønn  Er du vant til? Alle har nok hørt om den statskyrkja bekjennelse Vet du om flere
Viser side 1 av 2 sider, 10 kommentarer per side
Første |   << Forrige  Neste >>  |  Siste
Anonym

Jeremia 33:3  Rop på meg, så vil jeg svare deg og fortelle deg store, ufattelige ting som du ikke kjenner til.

Jeg tror alltid det begynner med at vi gir respons på noe fra himmelen, og vi må innse at vi er fortapt uten Jesus. Det er bare syndere(hellige) som trenger frelse. Jesus sa vend om og tro på meg.

Prata med ei dame, som hadde bedt frelses bønnen 3 ganger uten å bli frelst. Frelsesbønnen er ikke bibelsk, den finnes ikke i bibelen.
Åpne profilen til Lene
Hallo! 
Sier du at man ikke trenger å bli døpt for å bli en kristen, JustusBarabas? Det er i dåpen man blir Guds barn. 
Anonym
Hallo! Sier du at man ikke trenger å bli døpt for å bli en kristen, JustusBarabas? Det er i dåpen man blir Guds barn. 
  
  Er det slik å forstå alt vis man bekjenner seg som en kristen.bekjenner med sin munn og tror med sitt hjerte alt Jesu Kristus som sin Herre. Bekjenner sine synder og ber om tilgivelse for de og ber om frelse frå Jesus Kristus. Men ikkje er døpt så er ikkje dette nok.. ????
For eg rekner med mange mener at barne dåpen ikkje er nok.

Eg trur den rekker.   Og en bekjennelse bønn frelses bønn rekker trur eg..  

Men eg vil gjerne høre mer frå deg ?? 
Anonym
Hallo! Sier du at man ikke trenger å bli døpt for å bli en kristen, JustusBarabas? Det er i dåpen man blir Guds barn. 


Jeg ble døpt når jeg var kjempe liten, men ikke frelst av den grunn. Det skjedde 20 år senere.

At spebarn kan tro, det strider mot Guds ord og imot all mennesklig erkjennelse. Bibelen sier at "tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser." (Heb 11,1), og at den kommer ved hørelsen (Rom 10,9-15; Joh 17,20; 20,31).

Argumenter for barnedåp

Noen holder fast på barnedåp, selv om det ikke finnes et eneste skriftsted eller er noen som helst bibelsk grunnvoll som kan legges under læren om barnedåp. Dette erkjenner til og med de ledende barnedøpere. Det er to ledende syn blant barnedøperne. Noen døper barna forat de i dåpen kan bli omskapt fra Djevelens barn til Guds barn, andre derimot døper dem fordi de allerede er Guds barn. Den førstnevnte oppfatning er den offisielle katolske og lutherske lære. Den sistnevnte oppfatning holdes av metodister og andre.


Anonym
Du må ha Guds favør til å tro og bekjenne dine synder og bli døpt i Jesus navn for syndenes forlatelse og disippelskap til Herren Jesus Kristus. Di som er trofaste til Han i tro vil bli døpt med den hellige ånd og ild (Født på ny av ånden) med bevis ved å tale i tunger ettersom ånden gir uttalelse idet man bli fylt. For å arve Guds rike må man være en trofast disippel som lærer seg og holde Torah, Guds Lov og avlyde det evangelim som vår herre og frelser har gitt oss til enden. Gud motstår di stolte og hardhjertede men gir favør (nåde) til di ydmyke.
Anonym
Joh. 6:44

"Ingen kan komme til meg uten at Faderen som har sendt meg, drar ham"

Ja, det er Faderen som tar innitiativet, og det suverent viktigste  spørsmålet i et hvert menneskes liv er hvordan det responderer på dette...


Vi er frelst ved Guds nåde, ikke ved å holde noen lov, eller ved å forsøke å holde alle budene til enhver tid.
At vi søker å holde budene FORDI vi er frelst, i kjærlighet og lydighet til Kristus, er noe helt annet. 
Kirkene, også  i Norge, besøkes av mennesker som går fortapt fordi de ikke har skjønt dette. Mange kan rett og slett ikke fatte at de ikke må gjøre noe annet enn å ta imot Jesus Kristus for å bli frelst. De kommer seg ikke ut av egenrettferdighetens skittne plagg.
Det er en stor tragedie.....
Åpne profilen til Lene
Dåpen er jo ikke en tilfeldig religiøs handling, men er nært knyttet til troen på Gud, troen vi møter i Jesus Kristus. Det inngås en pakt med Gud i dåpen, og der skjer det et "Under".  Å bli døpt, er å bli døpt inn i den kristne tro, og er et bad til gjenfødelse.  I Joh. 3.5 står det slik: Uten at noen blir født av vann og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike.
Henviser også til Mark. 16.16.  
Anonym
Snakker dere om den kristne dåpen i vann(neddykkelse) eller dåpen i den hellige ånd?
Jeg personlig var omvendt,  frelst og døpt i den hellige ånd med tungetale før jeg fikk gjennomført den kristne dåpen.
Det er hjertets tro og overbevisning som er avgjørende, ikke ytre handlinger. De kan være en ytre  bekreftelse på det indre.
Anonym
Snakker dere om den kristne dåpen i vann(neddykkelse) eller dåpen i den hellige ånd?
Jeg personlig var omvendt,  frelst og døpt i den hellige ånd med tungetale før jeg fikk gjennomført den kristne dåpen. Det er hjertets tro og overbevisning som er avgjørende, ikke ytre handlinger. De kan være en ytre  bekreftelse på det indre.
 

Personlig så har eg ment at det er nok å tru å bekjenne seg som en kristen.  Å tale med din munn at Jesus Kristus er din Herre og tru med ditt hjarte...   Kan også nemne at eg er også barnedøpt ..  Men har i det siste begynt å lure på dette med dåpen.   må man døype seg som  fullstendig neddynkelse. eller er det faktisk nok med å bekjenne å være døypt i den heillage ande ? 

Dette er det eg lurar på fortida.. 

God bless evryone  
Anonym
Det er nok å  omvende deg ,  tro og bekjenne Jesus Kristus som din frelser, da mottar du DHÅ til evig liv.

"Åndsdåpen", der du mottar DHÅ til kraft, er normalt en separat opplevelse. Apostlene tolket tungetalen som en bekreftelse på åndsdåpen. I deres tid  var det vanlig praksis at man døpte seg i vann når man tok imot frelsen....


Man kan si mye om barnedåpen i kirken, men det viktige er at i likhet med konfirmasjon  står det  ikke noe om den i bibelen.
Den statskirkelige dåpen har dermed  ingen ting å gjøre med din frelse.
Det som betyr noe er Jesus Kristus og om du tror på det bibelen sier om hans død, begravelse og oppstandelse.
Viser side 1 av 2 sider, 10 kommentarer per side
Første |   << Forrige  Neste >>  |  Siste