Agenda 3:16
Radio 316
Skriv en hilsen til alle på KristenDate.no
Skriv i megafonen
Skriv i megafonen

Forum >> Religion og tro >> Debatt


Åpne profilen til Forkynner

Hvis Gud er god, hvorfor skapte han da Satan?


Det er mange som sier: "Hvis Gus skapte ALT må han jo også ha skapt Djevelen." Og hvis han virkelig er en GOD Gud, hvorfor skape en så ond skapning som Satan? Men kan det stemme at han gjorde det?
I Bibelen står det om Gud: "Fullkomment er hans verk, for alle hans veier er rettvishet. En trofasthetens Gud hos hvem det ikke er urett; rettferdig og rettskaffen er han." I tillegg sies det at "Gud ER kjærlighet."
Med dette som bakgrunn er det lett å forstå at Gud ikke kan ha skapt Djevelen. Men - han skapte den personen som senere BLE til en Djevel...

I likhet med alle Guds engler som han skapte til liv i himmelen, var også Satan skapt fullkommen. I den fullkommenheten lå også den frie viljen. Gud ønsker ikke roboter uten egne følelser, men skapninger som kan velge selv om de vil tjene ham eller ikke. Dette gjaldt også englene i himmelen, deriblandt Satan. Det viste seg etterhvert at han begynte å utvikle et ønske om selv å bli tilbedt, om selv å bestemme hva som skulle være rett og galt. Noe som resulterte i at han misbrukte sin frie vilje til å gjøre opprør mot Gud.

Dette opprøret startet for alvor i Edens hage da han fristet (forførte) Eva til å tro at Gud ikke var til å stole på, at hun ville bli lykkeligere ved å selv bestemme reglene for livsførsel. (Akkurat som han den dag i dag får folk flest til å tro det samme.)

Ved å handle på denne forkastelige, onde og utspekulert måten, gjorde han seg SELV til Satan, som i virkeligheten  betyr "motstander". Eller Djevelen - som betyr "bakvasker."
Med andre ord: Gud skapte IKKE Satan, det valgte han selv å BLI!
Anonym
Jeg har tenkt på hvordan Satan kunne gå fra å være en betrodd engel til ren ondskap.
Det var tross alt ingen djevel som gjorde Lucifer ond.

Jeg tror Guds hellighet er noe som ligger veldig  langt utenfor vår evne til å kunne forstå og jeg tror Satans ondskap er en konsekvens at et opprør mot denne helligheten som vi heller ikke har mulighet til å forstå, i alle fall ikke mens vi er på jorden.
Åpne profilen til Gjermund80
Da Adam og Eva spiste av kunnskapens tre fikk de kunnskap om godt og ondt. Hvorfor ikke bare godt? Fordi det ikke er mulig å lære om godhet uten og samtidig lære om ondskap. Den eneste måten å ikke kjenne ondskap er å leve i uvitenhet i et skjermet miljø i en form for naiv og bevisstløs tilstand. Men så fort du trår ut av denne "hagen" vil du møte ondskap og smerte fordi dette er en del av livet og en del av oss mennesker. Så uten Satan fins det heller ingen Gud.
Anonym

Med andre ord: Gud skapte IKKE Satan, det valgte han selv å BLI!


Gud skapte nok Satan, det kan Han ikke snakke seg vekk i fra  fri vilje innebærer alltid en risiko. Hvis jeg gir deg nøklene til huset mitt for at du skal se etter det mens jeg er på ferie er det opp til deg å utnytte situasjonen eller ikke til å snoke litt hvis du er nysgjerrig. På den annen side tar Gud fullt ansvar for Satan ved å utslette ham når den tid kommer  Inntil det så er han et nyttig redskap for å lære oss at det lønner seg å følge Gud  og ikke Satan  men vi er seinlærte, det er så mye ved den frie vilja som lokker. 

Opprøret mot Gud begynte nok lenge før Edens hage  Selve kosmos som nå egentlig er kaos  (de to er motstykker) vitner om det. Gud bare brukte og bruker Satan og hans falne engler for å demonstrere for sin nye skapning hva ulydighet og opprør fører til. 
Anonym
På den annen side tar Gud fullt ansvar for satan ved å utslette ham når den tid kommerSå er det lett å tenke, hvorfor kan ikke Gud gi satan straffen nå.

Men hvis vi tenker oss at Gud er forfatter av en bok. Han vet ikke hva som skjer i boka før Han har skriver det. Men når Han trykker boka så vet Han alt hva som står der. Men for Gud er å skrive boka og trykke den på samme tid.

Gud er ikke bundet av tid.

1 Mos 2:2 Den sjuende dagen hadde Gud fullført hele sitt verk.Åpne profilen til RemiS
Tro handler ikke om å forstå eller vite alt. Det er mange spørsmål vi kan stille og det skal vi også gjøre, men jeg har landet på at selv om jeg ikke forstår alt nå så tror jeg likevel. Velger derfor å ikke grave meg ned i spørsmål og tvil jeg ikke finner ut av. Legger alt på Ham og lever i troen på at jeg får svar på alt en dag.
Anonym
Tro handler ikke om å forstå eller vite alt.


Du må ta høyde for at folk er litt ulikt skrudd sammen. Noen er mer nysgjerrige enn andre og funderer over alt man ikke kan ta og føle på, eller se. Den dagen jeg slutter å stille spørsmål er den dagen jeg dør... 
Anonym
Tro handler ikke om å forstå eller vite alt. Det er mange spørsmål vi kan stille og det skal vi også gjøre, men jeg har landet på at selv om jeg ikke forstår alt nå så tror jeg likevel. Velger derfor å ikke grave meg ned i spørsmål og tvil jeg ikke finner ut av. Legger alt på Ham og lever i troen på at jeg får svar på alt en dag.


Det høres riktig og lurt ut, Remis. Det er en god tanke som jeg støtter.

Men om Gud ikke vil at du skal være uvitende om visse ting, så blir det feil.
Her snakker vi om himmelsk visdom/kunnskap/åpenbaring.

Hva med å sette fanger i frihet
Gjennopprette familier, ved Guds visdom
Rydde områder der fienden holder menneskene nede, f.eks i depresjon.
Hva med kunnskapsord, mennesker rundt deg trenger en hilsen fra Gud for å komme videre.


Skulle de tingene som Gud har kalt deg til bli for vanskelige. Da er det ikke lenger Gud du følger.

Om du har Jesus ombord, så har du DHÅ som vet. 
Joh 10:27 Mine får hører Min røst, og jeg kjenner dem
Om du sier at du ikke hører, så skru av all den støyen i livet som gjør at du ikke hører Hans stemme
Anonym
Det finnes alltid to motparter her i livet. En god og en slem. Derfor kalles den( satan. Gud er God :-) Eks: Slemme folk og veldig snille. Mange onde. Ta en titt på blogg som jeg har skrevet 

Tamara :-)
Anonym
Satan er ett resultat av den frie vilje. Om Gud har skapt sine skapninger virkelig fri vil det bare være ett "tidsspørsmål" fra evighet av før noen søker sin egen vilje og vei. Den første var satan som forførte en tredjedel av englene med seg. Der finns ingen annen vei enn Herren og fremdeles leve, men valget må fremdeles være der for at vi skal være fri. Ingen er gode ikke en. Vi alle har falt fra. Bare gjennom troen på Jesus er vi satt fri fra dødens lenker og gjennom Hans gjerninger kan v gjøre godt. Som troende bærer vi god frukt fordi vi er en del av vintreet. De som ikke gjør det må spørre seg om de virkelig tror for sin egen del.