Agenda 3:16
Radio 316
Skriv en hilsen til alle på KristenDate.no
Skriv i megafonen
Skriv i megafonen

Forum >> Religion og tro >> Debatt


Åpne profilen til compaq

En bedre verden er nær

Den nostalgiske lengselen etter et paradis. Hva skyldes den.

Er det slik som mange mener, at en slik nostalisk lengsel bare tjener til å gjøre det lettere for menneskene å bære sine problemer og sin forgjengelighet , Eller finnes det en annen forklaring. Hvorfor lengter menneskene etter en bedre verden. Bibelen gir en forklaring som er like tydelig som den er enkel: Menneskeheten kommer fra en bedre verden. Det har faktisk opprinnelig eksistert et paradis. Guds Ord omtaler det som en hage som lå i et bestemt område i Østen og var velsignet med alle slags trær herlige å se på og gode å spise av. Jehova Gud betrodde stellet av denne hagen til det første menneskepar. I disse ideelle omgivelsene kunne menneskene ha vært virkelig lykkelige. Hvorfor varte ikke disse paradisiske forholdene. Fordi først en åndeskapning og deretter menneskepar gjorde opprør. Derved mistet menneskene ikke bare paradiset men også sin fullkommenhet, sin sunnhet og muligheten til evig liv. De forholdene som deretter oppstod, gjorde ikke deres liv noe bedre. Tvert imot siden har det gått stadig nedover med menneskene helt til de har nådd det lavmål vi ser i vår tid.

En ny verden er på ingen måte en drøm men noe vi kan ha et sikkert håp om å få oppleve, Jesus kristus, kristendommens grunnlegger visste at den nåværende verden ikke er den beste av alle mulige verdener. Hans lære gikk ut på at de milde skal arve jorden og at Guds vilje skal skje der. Både han og hans disipler visste at den nåværende verden styres av Guds fiende, Satan Djevelen og at dette er den viktigste årsaken til menneskehetens mange lidelser. Trofaste jøder ventet på den dagen da Gud en gang for alle skulle befri jorden for krig, smerte og sykdom og befolke den med mennesker som elsker fred og rettferdighet. De kristne i det første århundre så like tillitsfullt fram til at den nåværende verden skulle bli stiftet ut med en ny tingenes ordning, nye himler og en ny jord. 

Himmelen Guds rike med kristus Jesus som konge vil derfor utøve herredømme over den bebodde jord, som da virkelig vil bli et ideelt sted å leve. Selv om Riket er himmelsk, vil det likevel gripe inn i jordens anliggender. Hva vil det føre til Skrøpeligheter, grusomheter, fattigdom og død vil bare være et fjernt minne. Også forvilelse og misnøye vil forsvinne. Bibelen sier at Jehova Gud skal åpne sin hånd og mette alt som lever med det som godt er. Problemer med arbeidsledighet og forurensning vil få en praktisk og varig løsning. Framfor alt vil Guds velsignelse føre til at sannhet, rettferdighet og fred triumferer goder som tydeligvis nesten har forsvunnet. Er alt dette en drøm, en utopi. Nei, det at vi lever i de mest kristiske av alle tider viser at vi befinner oss i denne verdens siste dager og at den nye verden derfor er nær.
Ingen har besvart dette innlegget!