Sommer i Sør med GF
pekr
pekr sier: Hallo, sent men -god pinse!
Skriv i megafonen

Forum >> Religion og tro >> Debatt


Åpne profilen til chrisso577

Jeg tok feil angående dåp

Hey for en stund tilbake så skrev eg ett innlegg som handlet om dåp hvor eg sa at vanndåp ikke er viktig men dette er en feil eg vil rette opp i å eg beklager så mye... Vi må jo selfølgelig bli født på ny med andre ord bli døpt med ild med andre ord få den hellige ånd i oss for å bli en del av kristi legeme å høre til Gud å for å bli frelst... Så rundt denne tiden når eg skrev innlegget så hadde eg ikke lest så mye i apostlenes gjerninger å eg tenke mer siden alt før Jesus nesten er jo en skygge på hans komme å Jesus sier jo at johannes døpte med vann men dere skal bli døpt med ild derfor tenkte eg på vanndåpen som en skygge av de som skulle komme med andre ord ildåpen å de å bli født på ny å få den hellige ånd i oss igjen som mennesket mistet pga synd å er jo derfor Jesus døde for oss så vi kunne få tilbake vår sanne identitet i kristus å komme tilbake til våres sanne verdi hvor vi er skapt i Guds bilde :) Beklager feilen å håper eg ikke ledet noen til vranglære å eg døpte meg selv i sommer på ferie oss noen venner selv om eg blei født på ny rundt påsketid 2016 når eg ble døpt med ild så var de alikevell en fin ting å døpe seg i vann etterpå å vil anbefale deg å gjøre de samme :) Vanndåpen handler om lydighet for slik som han personen i apostlenes gjerninger sier at se her er vann hva skal hindre meg fra å døpe meg eller noe veldig lignendende sa han å apostlene døpte og folk i vann etter Jesus hadde forlatt jorden å de var mulighet for å døpes i ild :) Gud velsigne dere :)
Viser side 1 av 2 sider, 10 kommentarer per side
Første |   << Forrige  Neste >>  |  Siste
Anonym
Apg. 2,38
Åpne profilen til blidenduer
Fire slags dåp                                                                                  Oversettelse Norsk Bibel 88

Heb 6:1 La oss derfor gå forbi barnelærdommen om Kristus, og gå videre mot det fullkomne, så vi ikke igjen legger grunnvoll med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud. 2 med lære om dåp og håndspåleggelse, oppstandelse fra de døde og evig dom. 3 Og det vil vi gjøre, om Gud tillater det. 4 For de som en gang er blitt opplyst, som har smakt den himmelske gave og har fått del i Den Hellige Ånd, 5 og har smakt Guds gode ord og den kommende verdens krefter, 6 og så faller fra, de kan umulig igjen fornyes til omvendelse, siden de på nytt korsfester Guds Sønn for seg og gjør ham offentlig til spott.  

(Her omtales dåpen i flertall. Her står det ikke dåpen(entall)men dåp(flertall).
Åpne profilen til blidenduer

Kronologisk rekkefølge                              Dåp i vann

Mark 1:4 Slik sto døperen Johannes fram i ørkenlandet og forkynte omvendelses dåp til syndenes forlatelse.

                                                                                                      

Ikke fred, men strid                                      Lidelse dåp

Luk 12:50 Men en dåp har jeg å døpes med, og hvor jeg gruer til den er fullført! 51 Tror dere jeg er kommet for å gi fred på jorden? Nei, sier jeg dere, men strid!

Mark 10:38 Men Jesus sa til dem: Dere vet ikke hva dere ber om! Kan dere drikke det begeret jeg drikker eller døpes med den dåpen jeg blir døpt med? 39 De sa til ham: Det kan vi! Men Jesus sa til dem: Det begeret jeg drikker, skal dere få drikke, og den dåpen jeg døpes med
Åpne profilen til blidenduer

                Den kristne dåpen

Denne dåpen skal skje i den treenige Guds fulle navn og autoritet: Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd

Matt 28:18 Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord! 19 Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn.

 

                                Dåpen i Den Hellige Ånd

Apg 1:4 Da han var sammen med dem, bød han dem at de ikke skulle forlate Jerusalem, men vente på det som Faderen hadde lovt, det som dere, sa han, har hørt om av meg. 5 For Johannes døpte med vann, men dere skal bli døpt med Den Hellige Ånd ikke mange dager heretter. 6 De som nå var kommet sammen, spurte ham og sa: Herre, er det på den tiden du vil gjenreise riket for Israel? 7 Han sa til dem: Det er ikke deres sak å vite tider eller timer som Faderen har fastsatt av sin egen makt. 8 Men dere skal få kraft idet Den Hellige Ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vitner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende. 9 Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky tok ham bort fra øynene deres.
Anonym
Fire slags dåp                                                                                  Oversettelse Norsk Bibel 88

(...) 2 med lære om dåp og håndspåleggelse,(...)

(Her omtales dåpen i flertall. Her står det ikke dåpen(entall)men dåp(flertall).Mener du at grunnteksten bruker flertall? På norsk er jo både "dåpen" og "dåp" entallsform (henholdsvis bestemt og ubestemt form).
Åpne profilen til blidenduer
Ja det må jeg sjekke, har hentet Dåpene ut fra Derek Prince.

Dette er et intressant tema.
Jesus hadde dåpen i DHÅ og vann samtidig, og senere lidelsedåpen. Han hadde allerede DHÅ fra unnfangelsen.
Åpne profilen til compaq
Omkring seks måneder før Jesus ble døpt, gikk døperen Johannes ut i Judeas ødemark og forkynte: Vis anger, for himlenes rike er kommet nær. ( Matt 3:1-2 ) Folk hørte hva Johannes sa og la seg det på hjertet. De bekjente åpent sine synder, angret dem og kom så til Johannes for å bli døpt av ham i Jordan-elven. Dette var en dåp for jødene. ( Luk 1:13-16 ) 

Disse jødene trengte virkelig å angre. I år 1513 fvt hadde deres forfedre inngått en nasjonal pakt-en formell, høytidelig avtale med Jehova Gud ved Sinai-fjellet. Men på grunn av sine alvorlige synder hadde de ikke innfridd de forpliktelser de hadde under denne pakten og derfor ble de fordømt av den. På Jesu tid var de i en kritisk situasjon. Jehovas store og fryktinngytende dag, som var forutsagt av Malaki, var nær. I år 70 kom denne dagen ved at romerske hærstyrker ødela Jerusalem og templet og drepte over en million jøder. Døperen Johannes som var nidkjær for den sanne tilbedelse, ble sendt i forveien for denne ødeleggelsen for å gjøre klar et beredt folk for Jehova. Jødene trengte å angre sine synder mot den mosiaiske lovpakten og gjøre seg rede til å ta imot Guds Sønn, Jesus, som Jehova sendte til dem. ( Malaki 4:4-6 ) Lukas 1:17 ( Apg 19:4 )

Blant dem som kom til Johannes for å bli ( neddukking )døpt var Jesus selv. Men hvorfor gjorde han det. Johannes visste at Jesus ikke hadde noen synder å bekjenne, så han sa: Det er jeg som trengte å bli døpt av deg og så kommer du til meg? Men Jesu dåp skulle symbolisere noe annet. Han svarte derfor: La det skje denne gangen, for på den måten passer det seg for oss å fullbyrde alt som er rettferdig. ( Matt 3:13-15 ) Fordi Jesus var uten synd, symboliserte ikke hans dåp anger på grunn av synd. Han behøvde heller ikke å innvie seg til Gud, ettersom han tilhørte en nasjon som allerede var innviet til Jehova. Den dåp han ble døpt med da han var 30 år gammel, gjaldt derfor bare ham og den symboliserte at han framstilte seg for sin himmelske Far for å gjøre det som fra nå av var hans vilje med ham. Helt til slutten av sitt jordiske liv fortsatte han å rette seg etter Guds vilje og gjorde forkynnelsen av Guds himmelske rike til sin hovedoppgave. ( Joh 4:34 )

Jesu første disipler ble døpt i vann av Johannes og ble så ledet til Jesus som framtidige medlemmer av den himmelske regjering. ( Joh 3: 25-30 ) Under Jesu ledelse døpte de også i en viss utstrekning og den dåpen de døpte med, hadde den samme betydningen som Johannes dåp. ( Joh 4:1-2 ) Fra og med pinsedagen i år 33 begynte de imidlertid å utføre det oppdraget som gikk ut på at de skulle døpe i Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn. ( Matt 28:19) Hva betyr det å bli døpt i Faderens navn. Det betyr å anerkjenne hans navn, stilling, myndighet, hensikt og lover. Når det gjelder hans navn sier Salme 83:18: Du, som har navnet Jehova, du alene er den høyeste over hele jorden. De skrittene som går forut for dåpen, er at en først skaffer seg kunnskap og viser tro og deretter at en angrer og vende om og så innvie seg til Gud. For å kunne innvie deg til Jehova må du fornekte deg selv slik Jesu disipler i det første århundre gjorde for å følge Jesus. ( Mark 8:34) Dåpshandlingen er et symbol på at en dør fra sin tidligere levemåte og blir levende for å gjøre Guds vilje.
Åpne profilen til blidenduer

Mener du at grunnteksten bruker flertall? På norsk er jo både "dåpen" og "dåp" entallsform (henholdsvis bestemt og ubestemt form).


Studiebibelen Heb 6:2
Derfor havende forlatt det begynnelsens Kristi ordet, mot fullkommenheten vi skal vende oss mot, ikke atter grunnvoll leggende med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud, tvetninger(døpelser) lære ds. påleggelse og henders, oppstandelse og dødes, og dom evighet.

Forklaring Heb 6:2
Ordet "dåp" står i flertall, "døpelser". Det er delte meninger om hvorvidt det her siktes til den kristne dåp eller seremonielle renselsebad, eller muligens til begge deler. Håndspåleggelse er alltid knyttet til bønn.
Dødes oppstandelse og evig dom hører også med til den grunnleggende lære, nødvendig for å kunne eie et fast håp for framtiden og noe man skal leve i lys av, i dag
Åpne profilen til chrisso577
Omkring seks måneder før Jesus ble døpt, gikk døperen Johannes ut i Judeas ødemark og forkynte: Vis anger, for himlenes rike er kommet nær. ( Matt 3:1-2 ) Folk hørte hva Johannes sa og la seg det på hjertet. De bekjente åpent sine synder, angret dem og kom så til Johannes for å bli døpt av ham i Jordan-elven. Dette var en dåp for jødene. ( Luk 1:13-16 ) 

Disse jødene trengte virkelig å angre. I år 1513 fvt hadde deres forfedre inngått en nasjonal pakt-en formell, høytidelig avtale med Jehova Gud ved Sinai-fjellet. Men på grunn av sine alvorlige synder hadde de ikke innfridd de forpliktelser de hadde under denne pakten og derfor ble de fordømt av den. På Jesu tid var de i en kritisk situasjon. Jehovas store og fryktinngytende dag, som var forutsagt av Malaki, var nær. I år 70 kom denne dagen ved at romerske hærstyrker ødela Jerusalem og templet og drepte over en million jøder. Døperen Johannes som var nidkjær for den sanne tilbedelse, ble sendt i forveien for denne ødeleggelsen for å gjøre klar et beredt folk for Jehova. Jødene trengte å angre sine synder mot den mosiaiske lovpakten og gjøre seg rede til å ta imot Guds Sønn, Jesus, som Jehova sendte til dem. ( Malaki 4:4-6 ) Lukas 1:17 ( Apg 19:4 )

Blant dem som kom til Johannes for å bli ( neddukking )døpt var Jesus selv. Men hvorfor gjorde han det. Johannes visste at Jesus ikke hadde noen synder å bekjenne, så han sa: Det er jeg som trengte å bli døpt av deg og så kommer du til meg? Men Jesu dåp skulle symbolisere noe annet. Han svarte derfor: La det skje denne gangen, for på den måten passer det seg for oss å fullbyrde alt som er rettferdig. ( Matt 3:13-15 ) Fordi Jesus var uten synd, symboliserte ikke hans dåp anger på grunn av synd. Han behøvde heller ikke å innvie seg til Gud, ettersom han tilhørte en nasjon som allerede var innviet til Jehova. Den dåp han ble døpt med da han var 30 år gammel, gjaldt derfor bare ham og den symboliserte at han framstilte seg for sin himmelske Far for å gjøre det som fra nå av var hans vilje med ham. Helt til slutten av sitt jordiske liv fortsatte han å rette seg etter Guds vilje og gjorde forkynnelsen av Guds himmelske rike til sin hovedoppgave. ( Joh 4:34 )

Jesu første disipler ble døpt i vann av Johannes og ble så ledet til Jesus som framtidige medlemmer av den himmelske regjering. ( Joh 3: 25-30 ) Under Jesu ledelse døpte de også i en viss utstrekning og den dåpen de døpte med, hadde den samme betydningen som Johannes dåp. ( Joh 4:1-2 ) Fra og med pinsedagen i år 33 begynte de imidlertid å utføre det oppdraget som gikk ut på at de skulle døpe i Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn. ( Matt 28:19) Hva betyr det å bli døpt i Faderens navn. Det betyr å anerkjenne hans navn, stilling, myndighet, hensikt og lover. Når det gjelder hans navn sier Salme 83:18: Du, som har navnet Jehova, du alene er den høyeste over hele jorden. De skrittene som går forut for dåpen, er at en først skaffer seg kunnskap og viser tro og deretter at en angrer og vende om og så innvie seg til Gud. For å kunne innvie deg til Jehova må du fornekte deg selv slik Jesu disipler i det første århundre gjorde for å følge Jesus. ( Mark 8:34) Dåpshandlingen er et symbol på at en dør fra sin tidligere levemåte og blir levende for å gjøre Guds vilje.
malachi kapittel 4 handler om dommensdag etter 1000års rike :)
Anonym
Studiebibelen Heb 6:2
Derfor havende forlatt det begynnelsens Kristi ordet, mot fullkommenheten vi skal vende oss mot, ikke atter grunnvoll leggende med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud, tvetninger(døpelser) lære ds. påleggelse og henders, oppstandelse og dødes, og dom evighet.

Forklaring Heb 6:2
Ordet "dåp" står i flertall, "døpelser". Det er delte meninger om hvorvidt det her siktes til den kristne dåp eller seremonielle renselsebad, eller muligens til begge deler. Håndspåleggelse er alltid knyttet til bønn.
Dødes oppstandelse og evig dom hører også med til den grunnleggende lære, nødvendig for å kunne eie et fast håp for framtiden og noe man skal leve i lys av, i dagFlott! Du har funnet et relevant stoff. Legg merke til hvordan forklaringa ordlegger seg: "den kristne dåp", altså entallsform. Det vil sånn sett være rimelig å betrakte de andre "tvetninger" som noe annet enn selve dåpen.
Viser side 1 av 2 sider, 10 kommentarer per side
Første |   << Forrige  Neste >>  |  Siste