Agenda 3:16
Linda1970
Linda1970 sier: god morgen alle sammen ^^.
Skriv i megafonen

Forum >> Religion og tro >> Debatt


Anonym

Oddox

Hei.

Jeg tror på Oddox, som er uten treenighet og at Jesus er en gud.
jeg ser på den som man ikke skal tillegge abnorme egenskaper.
Egentlig 1:1 reality, "herre over skapningen".

Noen som tror lignende?
Viser side 1 av 3 sider, 10 kommentarer per side
Første |   << Forrige  Neste >>  |  Siste
Åpne profilen til compaq
At menneskene trenger til en gjenløsning, framgår av den kjensgjerning at alle mennesker er født ufullkomme og som syndere og dette innrømmer til og med den gudfryktige David når han sier: Se, jeg er født i misgjerning og min mor har unnfanget meg i synd ( Salme 51:7 )

Hvis noen av de syndige menneskene skal kunne få evig liv, må det komme en redning fra syndens og dødens fordømmelse og den må komme fra skaperen, for menneskene selv var og er hjelpeløse i denne henseende. Jehova Gud har også erklært at det er hans hensikt at menneskene skal få liv, som Jesus kristus uttrykte det i Johannes 17:3: Dette er det evige liv at de kjenner deg, den eneste sanne Gud og ham du utsendte, Jesus kristus. For å sette i verk denne Guds hensikt å gi menneskene liv, var det nødvendig med en løskjøping, en løsepenge eller gjenløsning.

Den fullkomme menneskeliv som Jesus kristus satte til i døden, er den verdi som betaler kjøpet av det som Adam forspilte for seg selv og alle sine etterkommere ved sin synd og ulydighet. Jesus blod utgytt i døden, hans menneskeliv uttømt som et villig offer, det er løsepengen.
Åpne profilen til RemiS
Jeg lurer på hvordan du forklarer dette ut fra Bibelen? Jesus sier han er sendt av sin Far i Himmelen og han sendte Den Hellige Ånd til oss etter at han selv reiste hjem. Hvis Jesus er gud alene. Hva er da hans far og hva er da Den Hellige Ånd?
Anonym
Hei, forandret litt på topic. Jeg skulle forandret brukernavn også, men jeg tror ikke det går ann. PS: Om mod leser og kan forandre brukernavn til "Tilhenger av Oddox" hadde det vært fint.
Åpne profilen til RemiS
Forandret topic? Hjelper lite når innholdet er det samme. Det er religionsfrihet i Norge så jeg skal ikke nekte deg din tro, men lurer likevel på hvordan du begrunner din tro ut fra bibelen? Det er slik jeg ser det ingenting i Bibelen som forsvarer ditt syn. Treenigheten er ganske sentral slik jeg ser det.

Jesus sier selv at han er sendt av sin Far i Himmelen og sendte oss Den Hellige Ånd som sin åndelige stedfortreder når han forlot oss.
Anonym
Bibelen er da fullt av ting som støtter dette. Treenighet ble funnet på i Nicaea. Selvfølgelig er en reel gud 1:1 virkelighet.

Men jeg kom ikke for å diskutere dette, men lurte da altså på om andre trodde "lignende". Det er jo mange grener judaisme, jehovas vitner, mormonere etc, og sikkert også kristne, som har en personlig tro lik.

Eller krever Vigilant Snoppkontroll treenighetsstempel?
Anonym
PS: gjorde en liten forandring til.
Anonym
Forøvrig:

Gud går tilbake til Gotan (Gudanaz) Odin (Wodanaz) og tilslutt Dyaus, Adams proto-indo-europeiske ord for gud.

Om vi rekonstruerer dette uten regresjoner blir det ca. Oddox. Og får en germanskspråklig ren monoteistisk kobling tilbake til Adam.

Husk: Treenighet er lite norsk.
Anonym
Apostlenes gjerninger 16:7 bekrefter at den hellige ånd er Jesus.

Jesus/yahshua er Gud på jorden.

Johannes 1:1-3 og 1:14

I begynnelsen var ordet (ord beskriver tanken/designen av noe som eksisterer)
Ordet var hos Gud og ordet var Gud (Det var gud som talte designen ut i eksistens)
Ordet ble menneske og tok bolig blandt oss. (Gud eksisterer nå i 2 dimensjoner, i himmel og på jord, som gud i himmelen og som sønn på jorden,men er en og samme).

En smule forvirrende, men når Jesus sa "i am", til jødene, så avslørte han vel at han var Gud.
Han sier jo i 1 mos. 3:15 at han skal komme å knuse satan personlig, via en kvinnes ætt.

Anonym
Uffameg du kan ikke lese bibelen slik.

Du må skjønne at denne teksten var engang om monoteisme, men har blitt forandret. Fariseerne blant annet gjorde dette daglig ;)

Heller: 


Oddox, The Humane, The Ethical.
Oddox, The controller of all potential in the heavens and the earth.
Oddox who has outlawed facism and idolatry.
Oddox the maker of all things.
Oddox who spread people into multiple cultures.
Oddox the provenance of peace.
Oddox who teaches fair economy, and just business.
Oddox, The universal, The esoteric.
Oddox who teaches abstinence from alcohol and low morality in general.
Oddox, The Lord Of The Universe. He has none similar.

Fred.
Anonym
Må Oddox øke oss i tro.

Jeg kan si mere om hvordan jeg ser på religion.

Opprinnelig religion var jo forbudet på treet, og sannsynligvis lære om det vi kaller "fylgja" i norrøn mytologi. Djevelen var en slik demon, som sa at Adam skulle spise av treet.

Norge følger stort sett de to første profetene enda, Adam og "Tór", proften nr.2, kjent i Bibelen sannsynligvis om "skapte lys" versene, slik tidlig religion etter Adam ofte er. Og overgangen til "Abrahamisk" dogme, ser vi senere, og alle steder i verden har sin versjon av dette. Abraham var en idolnekter, og inkluderte dette i sin teologi Altså "Oddox er én, og har ikke partnere".
Dette inspirerte blant annet Buddha også, og Abraham i form av Zoroaster, er den som egentlig sier "rett tanke, rett handling", som er populær i buddhisme nå.

Jesus var en messias til jødene, men desverre ble innlemmet i en treenighet, og kirken regresserte til en obtus instans utenfor politikken. Jesus var nok endel av Essenes samfunnet, og de gjemte sine skriften i Qumran hulen. Disse var ikke trinitarer, ei tilba Jesus.

Og i Arabia fikk de også en gren av monoteisme kalt Islam, som lærer ut det samme som all monoteisme.


Mange har jobbet for Oddox sak, og gjennom dette vært med på å utvikle samfunnet, og forstå skrifter i fingranulerthet.

Det er selvfølgelig den som fremdeles gjelder, og vårt språk er også et germansk språk, og derfor er Oddox sentral egentlig i hvordan man tenker også.

En god psykologi og sosial vitenskap ville jo også være idolnektning, og Oddox har ikke partnere. Så dette er ledene teologi og abrahamisk religion enda.

Fred.Viser side 1 av 3 sider, 10 kommentarer per side
Første |   << Forrige  Neste >>  |  Siste