Normisjon
RonnyL
RonnyL sier: John.16:33 "I verden skal dere ha trengsel.Men vær ved godt mot!Jeg har seiret over verden"
Skriv i megafonen

Forum >> Religion og tro >> Debatt


Åpne profilen til Ester

Berøring fra Herren

Berøring fra Herren...hva legger du i det begrepet?
Anonym
1) At Guds Ord blir levende og taler inn i livet
2) Fornemmelsen av at Gud hører når jeg ber
3) Å oppleve Guds kjærlighet gjennom bønn.
4) Å oppleve hvor godt og nær Gud/Jesus er gjennom kristen sang og musikk.
5) At andre kristne deler noe som har blitt godt for dem i Bibel og kjenne samfunnet.
Åpne profilen til blidenduer
Min forståelse av berøring fra Herren er begrenset av mine opplevelser/åpenbaringer med Herren.

Smak og kjenn at Herren er god. 
Anonym
At jeg har blitt møtt av Han, sånn som bare Han kan gjennom bibelen, at Den Hellige Ånd gir noe ord/åpenbaring, trøst, formaning eller bli følellses messig møtt og forandret, fornyet til sinns og som menneske i Guds nærvær. Ofte merker andre det på en også :) sånn tenker eller har jeg opplevd det :) Han har møtt meg som et helt menneske og forvandler stadig enns indre og helligjører enn. Har også opplevd å blitt helbredet fra sykdom.Å bli mer kjent med Han og Hans vilje og få åpenbart mer av Guds karakter og Hans hellighet, barmhjertighet, han som Far, frelser, hjelper berører :) Moses fikk en berøring av Herren, Jeremia ( ve meg sa han når han møtte Guds hellighet) Paulus på Damaskus veien, Peter når han hadde sviktet Jesus, senere tid Nicky Cruse på David Wilkersons møte hvor han møtte Guds kjærlighet så sterkt og så sin synd. Noe Den Hellige Ånd bare kan åpenbare. Mine tanker rundt dette :) 

Hva tenker du? 
Åpne profilen til ester
Jeg ble litt nyskjerrig på hva andre legger i begrepet,for man bruker det gjerne uten en felles betydning? For meg er det når Jesus møter deg der du er...rører ved deg,altså en mere åndelig opplevelse...
Anonym
  • Enig: Gud møter meg der jeg er. Det er ikke alltid jeg helt skiller hvem av dem det er, likevel er jo Gud tre: Gud min far, Jesus min venn og DHÅ som leder meg. Gud er nær, ikke langt borte. Han er her, nå _i det daglige. Likevel er Han mektig, veldig, Majestet.Begynnelsen og enden.  =)