Agenda 3:16
gunn11
gunn11 sier: Dere må ha en fin lørdag!
Skriv i megafonen

Forum >> Religion og tro >> Debatt


Åpne profilen til blidenduer

10 spørsmål for å teste om du er en sann kristen

1. Tenker vi noen gang på våre sjeler?
2. Gjør vi noen gang noe med våre sjeler?
3. Prøver vi å tilfredsstille vår samvittighet med bare "formell" religion?
4. Har vi mottatt våre synders tilgivelse?
5. Kjenner vi noe av erfaring med omvendelse til Gud?
6. Kjenner vi noe om praktisk kristen hellighet?
7. Vet vi noe om å nyte nådens middel?
8. Prøver vi noen gang å gjøre noe godt i verden?
9. Vet vi noe om å leve livet til vanlig fellesskap med Kristus?
10. Vet vi noe om å være klar for Kristi gjenkomst?

Her er artikkel fra 1878 av J.C. Ryle
http://churchleaders.com/daily-buzz/279623-j-c-ryle-10-questions-test-whether-true-christian.html
Viser side 1 av 4 sider, 10 kommentarer per side
Første |   << Forrige  Neste >>  |  Siste
Åpne profilen til compaq
Bibelens beskrivelse av kjennetegnene på sanne kristne passer på? Det finnes titusener av trossamfunn og grupper som hevder at de er kristne, men husk hva Jesus sa til sine etterfølgere: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre, skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør ( Jehova ) Guds vilje og altså har de sanne kristnes kjennetegn og ved å komme sammen med dem , kan du oppnå evige velsignelser under Guds rikes styre.
Anonym
Der var mange som hevdet de var kristne selv på Apostlenes tid. Intet nytt under solen. Peter og Paulus blant annet gikk disse hardt imøte i lys av Guds Ord. Det er det eneste verktøyet vi har for å skille Sann lære og vranglære. Itilegg er vi gitt nådegavene som samhandler med Guds Ord for å eksponere de krefter som ønsker å villede oss vekk fra Sannhetnen. Vi er kalt til å være på vakt.

Jehovas vitne er en av disse "trosamfunn" som gir seg ut for å være kristen men i lys av Guds Ord blir eksponert. Fordi dere ærer ikke Sønnen for den Han er, men gjør han til en fotnote og sier han er engelen Mikael. En snare som legger folk under trelldom og tro på egne gjerninger, fremfor nåden i Jesus Kristus og Hans ferdiglagte gjerninger som vi går i som født på ny kristen.

Denne listen passer på de kristne som har hjertes omskjærelse og er døpt med den Hellige Ånd. Uten de to tingene er man ingen kristen.
Åpne profilen til compaq
Apostelen Paulus skrev: La oss med utholdenhet løpe det løp som er lagt foran oss mens vi ufravendt ser på vår tros hovedformidler og fullender, Jesus. ( Heb 12:1-2 ) For at vi skal kunne fortsette å være trofaste må vi se ufravendt på Jesus kristus.

Den som sier at han blir i forening med Gud, er forpliktet til også selv å fortsette å vandre slik som han (Jesus )vandret sier Bibelen. ( 1. Joh 2:6 ) Vi må bli i forening med Gud ved å holde Jesu bud, liksom han holdt Faderens bud. ( Joh 15: 10 )
Anonym
I oss selv kan vi ingenting gjøre. Er vi i Jesus Kristus vil vi bære frukt. Vi vil gå i hans ferdiglagte gjerninger. Ikke i egen kraft, men i den kraft Han gir oss. Så vi kan stå løpet ut. Våre egne gjerninger er som skitne filler å regne i Guds åsyn. Vi må ha Sønnen for å bære frukt og Ånden til å lede oss. Da vil våre gjerninger vitne om troen. Fordi Herren er i oss og vi som er Hans hører Ham.

John 15:5

I am the vine; you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he it is that bears much fruit, for apart from me you can do nothing.

Åpne profilen til blidenduer
Apostelen Paulus skrev: La oss med utholdenhet løpe det løp som er lagt foran oss mens vi ufravendt ser på vår tros hovedformidler og fullender, Jesus. ( Heb 12:1-2 ) For at vi skal kunne fortsette å være trofaste må vi se ufravendt på Jesus kristus.

Den som sier at han blir i forening med Gud, er forpliktet til også selv å fortsette å vandre slik som han (Jesus )vandret sier Bibelen. ( 1. Joh 2:6 ) Vi må bli i forening med Gud ved å holde Jesu bud, liksom han holdt Faderens bud. ( Joh 15: 10 )


Du nevner 1 Joh 2:6 som er mitt favoritt vers. Men hva betyr verset?

Jo Jesus holdt budene, men mer enn det. Jesus gjorde ingen ting uten at Han så Faderen gjorde det.
Så hva ser du compaq, at Faderen gjør. Kun det kan du gjøre og intet annet og selvfølgelig må det du ser stemme med skriften.

Joh 15:5 Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer mye frukt. For uten meg kan dere intet gjøre.

Joh 5:19 Jesus svarte da og sa til dem: Sannelig, sannelig sier jeg dere:
Sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv, men bare det han ser Faderen gjøre.

Dette er en relasjon til Jesus som ikke forkynnes i jv, fordi det forkynnes ikke det som skriften sier.
Dere døper i faderen, sønnen og organisasjonen navn.
DHÅ er blitt byttet ut med vakttårnet i Brooklyn, det er de som har sannheten.
Dere roter det til, og dere vet ikke om dere får evig liv engang. At det likksom skal være bare 144000


Så hva ser du Faderen gjøre???
Åpne profilen til blidenduer
Bibelens beskrivelse av kjennetegnene på sanne kristne passer på? Det finnes titusener av trossamfunn og grupper som hevder at de er kristne, men husk hva Jesus sa til sine etterfølgere: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre, skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør ( Jehova ) Guds vilje og altså har de sanne kristnes kjennetegn og ved å komme sammen med dem , kan du oppnå evige velsignelser under Guds rikes styre.


Guds rikes styre? har det noe med Brooklyn å gjøre??

Jesus snakket om himmelriket, og det kan jeg forholde meg til
Guds menighet er de som Faderen har overgitt til Sønnen. Guds menighet består av lemmer, som følger Hodet

Rom 12:4 For på ett legeme har vi mange lemmer, men ikke alle lemmer har samme gjerning. 5 Slik er vi også ett legeme i Kristus, enda vi er mange. Men hver for oss er vi hverandres lemmer. 6 Alt etter den nåde som er oss gitt, har vi ulike nådegaver. Om noen har profetisk gave, skal han bruke den i samsvar med troen.

Kol 1:15 Han er et bilde av den usynlige Gud, den førstefødte fremfor enhver skapning. 16 For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, enten det er troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter. Alt er det skapt ved ham og til ham. 17 Han er før alle ting, og alt består ved ham. 18 Og han er hodet for legemet, som er menigheten. Han er opphavet, den førstefødte av de døde, for at han i alt skal være den fremste. 19 For det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig i ham

Jesus er Herrenes Herre og Kongens Konge. Han var både sant menneske og sann Gud.(kjød kan ikke forstå dette)

Mark 16:19 Så ble Herren Jesus, etter at han hadde talt dette til dem, tatt opp til himmelen, og han satte seg ved Guds høyre hånd.
Anonym

Jeg har hørt om kristne som har flyktet/brutt (deres egne ord) ut av JV, men jeg har aldri hørt om noen som har flyktet  motsatt vei. Noen som vet hvorfor det foholder seg slik ?

Åpne profilen til compaq
Siden Jesus var jøde av fødsel, var han blitt opplært til å følge denne befalingen. Da han etter at han var blitt døpt, ble fristet av Djevelen sa han: Gå bort, Satan. For det står skrevet: Det er Jehova din Gud du skal tilbe og det er bare ham du skal yte hellig tjeneste.( matt 4: 10 og 5.Mos 6:13 )

Vi kan lære minst to ting av denne hendelsen. For det første forsøkte Satan å friste Jesus til å tilbe ham, et forsøk som ville ha vært absurd hvis Jesus var den samme som Gud. For det andre gjorde Jesus det klart at det bare er en Gud som skal tilbes, da han sa Bare ham, ikke oss, noe han ville ha sagt hvis han var en del av en treenighet.

Når mennesker får nøyaktig kunnskap om Gud og ønsker å tjene ham, blir de døpt i Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn. ( Matt 28:19 ) De forstår og anerkjenner den myndighet Jehova har og den rolle Jesus kristus har i gjennomføringen av Jehovas hensikt. ( Salme 83:18 )(Matt 28:18 ) De er også innforstått med hvordan den hellige ånd, Guds virksomme kraft virker. ( 1.Mos 1:2 og Gal 5:22-23) ( 2.Peter 1:21 ) Læren om treenigheten har skapt forvirring i hundrevis av år. Jesus, derimot gav sine etterfølgere åndelig opplysning og ledet dem til den eneste sanne Gud, Jehova. ( Joh 17:3 )
Anonym
Læren om treenigheten skaper bare forvirrring til dem som ikke tror. Som enda ikke er omvendt og ser det hele som dårskap. De forstår ikke, fordi de kan ikke forstå. En troende kan se det som ett mysterium men føler enn fred ved det hele. De har ingen problemer med å tilbe Gud som Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Fordi dette blir forstått i Ånd og ikke i kjødet.

.."For det første forsøkte Satan å friste Jesus til å tilbe ham, et forsøk som ville ha vært absurd hvis Jesus var den samme som Gud"..

Jehovas Vitne prøver å være lur men gjør seg selv til dårer i Guds øyne. Guds Ord sier at den manifisterte Gud i kjødet Jesus Kristus "tømte seg selv" og ble gjort mindre enn selv englene for å lide og dø for oss. Da sier det seg selv at satan måtte prøve alle triks han hadde til å legge en snare for Gud i "kjødet" mens han hadde muligheten. Fordi Herren hadde lagt begrensninger på seg selv. Med andre ord, han hadde gjort seg mindre enn selv satan som er av de mektigste englene (falne). Det som hadde vært rart var om han ikke hadde benyttet seg av denne muligheten. Du må vite satan gjorde opprør mot Gud vel vitende om hvem han var. Hvorfor skulle det være rart om han også prøvde å friste han i en tilsynelatende "redusert" kapasitet? Han undervurderer Gud, og overvurderer seg selv. Blind og slave for egen forfenglighet. Selv hvor usannsynlig det måtte se ut så stopper det ikke satan fra å være satan.

Våktårnet trollbinder dere med slike kjødlige tankespinn. Som dere lydig tar til dere i kjødet. Fordi dere ikke har Sønnen og kan se det åndelige i hva som er skrevet.
Anonym

Philippians 2:5-11


Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus
who, though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped but emptied himself, by taking the form of a servant, being born in the likeness of men. And being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross.
Viser side 1 av 4 sider, 10 kommentarer per side
Første |   << Forrige  Neste >>  |  Siste